Podmínky a pravidla WSOP

POKERSTARS SMLOUVA PRO WORLD SERIES OF POKER* MAIN EVENT 2013 (ONLINE KVALIFIKANTI)

Smlouva PokerStars pro Main event WSOP* 2013 ("Smlouva") platí pro všechny hráče, kteří si zakoupili, vyhráli, získali nebo přijali balíček či místo prostřednictvím internetové sítě na adrese www.pokerstars.cz ("PokerStars") na základě podmínek uvedených níže. Smlouva platí pro událost World Series of Poker* 2013 Main event konanou od 6. července do 5. listopadu 2013 (“Událost”). Tato smlouva nabývá platnosti v momentě, kdy se hráč rozhodne zúčastnit Události a platí, dokud Událost neskončí, což bude 5. listopadu 2013 (“Podmínka”).

Smlouva se vztahuje na:

 1. kteréhokoliv hráče, který se kvalifikoval u PokerStars:
  1. kvalifikační turnaje za peníze u PokerStars,
  2. kvalifikační turnaje u PokerStars s výjimkou turnajů o peníze (FPP body, Play Off turnajového Leader boardu nebo freerolly atd.),
  3. výhry online propagačních turnajů nebo freerollů,
 2. jakéhokoliv hráče, který získá místo jako VIP host nebo sponzorovaný hráč PokerStars, u nějž PokerStars souhlasí, že má právo na výhody a podmínky plynoucí z této Smlouvy,
 3. jakéhokoliv hráče, který vyhrál propagační turnaj nebo freeroll,

každý výše zmíněný "Účastník". 

 1. Účastníci Události musí být starší 21 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle zákonů své země (vždy ta vyšší).

 2. Účastník musí po celou dobu dodržovat pravidla Události. Najdete je na http://www.wsop.com/2013/

 3. Účastí v satelitu nebo Události udělujete PokerStars právo používat vaše jméno a podobu k propagačním účelům bez nároku na další odměnu.

 4. Balíček do letošní Události obsahuje:

  1. buy-in 10.000 $ vložený na váš ) účet PokerStars
  2. 3.000 $ vložené na váš účet PokerStars určené na pokrytí výdajů
 5. Je vaší povinností vybrat si peníze ze svého účtu PokerStars a zakoupit si vstup přímo u organizátora Události.

 6. PokerStars nezajišťuje ubytování pro účastníky. Každý účastník si ubytování v hotelu i dopravu na místo konání Události zajišťuje sám.

 7. Zaměstnanci Společnosti, přímí členové jejich rodin nebo lidé žijící ve stejné domácnosti se zaměstnanci, se nesmí účastnit a vyhrát. Stejně tak nesmí učinit všechny spřízněné weby a přidružené společnosti, jejich reklamní a propagační agentury, zástupci, zmocněnci a beneficienti, každý člen jejich přímé rodiny nebo člen stejné domácnosti zmiňovaných spřízněných webů, jejich smluvních stran, zaměstnanců a vedoucích. Pojmem "přímá rodina" se myslí manželé, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnoučata, nebo příbuzní z manželovy/manželčiny strany, současní či bývalí manželé, nově svoji, adoptivní i ti, kteří spolu žijí a další osoby zahrnuté pod pojmem rodina.

 8. Svou účastí v kvalifikaci potvrzujete, že vaše jméno, emailová adresa, PSČ a telefonní číslo spojené s vaším PokerStars účtem jsou správné. Dále souhlasíte s tím, že osoba, jejíž jméno nese PokerStars účet a která vyhrála balíček, je tatáž osoba, která hrála a vyhrála kvalifikaci a že se tato osoba zúčastní události.

 9. Jakýkoliv pokus hráče změnit nebo duplikovat svůj účet PokerStars za účelem získání přístupu do Satelitu povede k propadnutí všech výher a může mít za následek uzavření účtu PokerStars takového hráče.

 10. V případě nejasností týkajících se práv účastníků, a všeho, co se bude vztahovat k odměnám nebo podmínkám a pravidlům kvalifikace, je závislé na konečném rozhodnutí managementu PokerStars, je závazné a nebude přezkoumáno na základě požadavku účastníka ani žádné třetí strany.

 11. V případě, že výherce z nějakého důvodu nepřijme část ceny v době určené PokerStars, bude to považováno za ztrátu zájmu o takovou cenu ze strany výherce a PokerStars tímto nevznikají žádné závazky tohoto výherce jakkoliv odškodnit.

 12. Svou účastí v Satelitu souhlasí každý účastník se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců, od všech nároků zahrnujících jakékoli zranění, které by utrpěli v souvislosti s přijetím kterékoli z těchto odměn.

 13. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit průběh Satelitu, pokud se PokerStars na základě vlastního rozhodnutí domnívá, že Satelit není možné provést tak, jak je stanoveno.

 14. Všichni hráči účastnící se Akce musí dodržovat PokerStars pravidla a podmínky týkající se fungování herny uvedené zde a základní pravidla turnajů.

 15. Všem hráčům se touto cestou připomíná, že nesmí vkládat prostředky na své účty nebo se ve Spojených státech a k němu patřících územích účastnit her o reálné peníze. Jakýkoliv pokus o obcházení tohoto opatření během hráčova pobytu v USA a jeho územích bude chápán jako porušení této smlouvy. Pokus o obcházení zahrnuje, ale není omezen na, manipulaci s informacemi používanými PokerStars k určení vaší lokace a poskytnutí PokerStars nesprávných a zavádějících informací ohledně vašeho místa pobytu. Během pobytu ve Spojených státech a k němu patřících územích nebudete moct hrát ani převádět peníze. Dále jakákoliv technika použitá se záměrem obejít naše automatizovaná omezení bude považována za porušení Podmínek použití a povede k uzavření vašeho účtu a propadnutí peněz.

 16. Tyto podmínky a pravidla i další související záležitosti se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a spadají výlučně do soudní pravomoci Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

Zpět na hlavní stránku WSOP.

* World Series of Poker a WSOP jsou obchodními značkami Caesars Interactive Entertainment, Inc. nebo jejich spřátelených organizací (společně nazývaných Caesars). Caesars nesponzoruje, nepodporuje, není přidružená nebo spojená s PokerStars, jejími produkty, službami, akcemi nebo turnaji. Žádná z akcí uvedených na této stránce negarantuje vaše místo nebo jeho dostupnost při registraci do turnajů WSOP nebo turnajů spojených s WSOP, které podléhají výhradnímu uvážení společnosti Caesars.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software