Dlouhodobé hraní her může být škodlivé.
pokercasino

Licenční smlouva pro koncové uživatele online softwaru PokerStars a PokerStars Casino

Stáhnout licenční smlouvu pro koncové uživatele

S touto licenční smlouvou (dále jen „Smlouva“) pro koncové uživatele byste se měli (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“) seznámit ještě před samotným využitím služeb a produktů PokerStars a PokerStars Casino. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi, TSG Interactive Plc („TSG“) a Stars Mobile Limited („Stars Mobile“) (TSG a Stars Mobile hromadně nazývané jako „Stars Group“, „nás“, „my“ nebo „naše“).

TSG je společnost registrovaná na Maltě (C53434), s registrovanou adresou na Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta a s licencí Ministerstva financí České republiky, na jejímž základě provozujeme „Hry o reálné peníze“, které vám nabízíme na internetových stránkách www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz („Stránky“), v souladu s MF-30390/2022/73-26 (Licence pro živé hry). Podmínky a pravidla týkající se vašeho hraní Her o reálné peníze následují níže. Stars Mobile provozuje hry „o hrací peníze“ / „hry zdarma“ („Hry o hrací peníze“) nabízené na našich Stránkách. Podmínky a pravidla Her o hrací peníze vztahující se na vaše hraní Her o hrací peníze naleznete zde.

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že PokerStars a PokerStars Casino jsou značky vlastněné a ovládané skupinou společností známou jako „Stars Group“. Kde to tedy umožní kontext, bude se pod pojmem „Skupina“ myslet TSG společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi TSG, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a všemi společnostmi spojenými se Stars Group. Kromě toho si spolu s podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Ochranu soukromí, Zásady pro soubory cookiesPodmínky a pravidla Her o hrací peníze, Pravidla pokeruPravidla her, Nejčastější dotazy, Podmínky a pravidla zpracovávání reálných peněz a směny měnPodmínky a pravidla PokerStars Rewards a také další pravidla, zásady a podmínky a pravidla vztahující se ke hrám a akcím dostupným na Stránkách, které jsou na Stránkách čas od času publikovány, na které je zde odkazováno, společně s dalšími zásadami, na které vás můžeme občas upozorňovat.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ níže, které je součástí procesu instalace a použití Softwaru (definován níže), vyjadřujete souhlas s podmínkami a pravidly uvedenými v této Smlouvě, Ochranou soukromí, Zásadami pro soubory cookies, Podmínkami a pravidly Her o hrací peníze, Pravidly pokeru, Pravidly her, Nejčastějšími dotazyPodmínkami a pravidly zpracovávání reálných peněz a směny měn, přičemž každý z výše uvedených dokumentů může být čas od času upravován a aktualizován na základě ustanovení uvedených níže a dále v textu.

Pro účely této smlouvy bude pojem „Software“ zahrnovat veškerý software, který vám poskytneme nebo zpřístupníme, bez ohledu na médium nebo na to, zda je možné ho stáhnout do zařízení koncového uživatele, nebo ne. „Software“ bude proto zahrnovat software Stars Group, který lze stáhnout do vašeho osobního počítače nebo laptopu („PC“) z www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz, software na webu dostupný z www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz, a také mobilní softwarovou aplikaci Stars Group, kterou si můžete stáhnout nebo kterou vám zpřístupníme na vašem zařízení koncového uživatele (mimo jiné mobilním telefonu, PDA, tabletu nebo jakémkoli jiném přenosném nebo mobilním zařízení, které dnes existuje nebo teprve bude vyvinuto) (každé z nich je nazýváno „Zařízení“), stejně jako na veškerý pomocný Software k softwaru (ať už software na bázi webu, nebo klienta/serveru).

Stars Group může nabízet Hry (uvedené v Článku 1.1 níže), které jsou nabízené pod vlastní značkou, stejně jako Hry licencované vlastníky třetí strany pro Stars Group („Poskytovatelé třetích stran“).

1. UDĚLENÍ LICENCE / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1.1

Na základě zde uvedených podmínek a pravidel poskytuje Stars Group Uživateli limitované, neexkluzivní, osobní, odvolatelné, nepřenosné, nesublicencovatelné právo instalovat a používat Software ve svém PC nebo Zařízení, a to z důvodu umožnění přístupu na servery Stars Group a hraní Her o reálné peníze, jako jsou poker, karetní a kasinové hry, a Her o hrací peníze („Hry“) (Software a Hry se dohromady nazývají „Služby“).

1.2

Stars Group vám poskytuje licenci k Softwaru pouze pro vaše soukromé využití. Berte na vědomí, že Službu není povoleno používat (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nižšího věku, než je povoleno v jejich jurisdikci, a (iii) osobám, které se připojují ke Stránkám ze země, v jejíž jurisdikci je to zakázáno zákonem. Každý Uživatel má odpovědnost jednat v souladu se všemi zákony.

1.3

Vyhrazujeme si právo od vás kdykoliv požadovat doložení vašeho věku, abychom tak předešli nelegálnímu užívání Služby mladistvými. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a vyloučit vás, dočasně nebo nastálo, z užívání Služby v případě, že nebude předložen uspokojivý důkaz o vašem věku, nebo pokud nabudeme podezření, že jste ještě nedosáhli požadovaného věku. Jedná se o rozšíření procesu ověření věku, kterým procházíte při registraci.

1.4

K prokázání vaší totožnosti, věku a/nebo zdroje prostředků i ke splnění našich zákonných závazků vás můžeme čas od času požádat o poskytnutí osobních údajů a/nebo dokumentů (jako jsou kopie pasu, důkaz adresy nebo údaje o platební metodě). Prostudujte si prosím naši Ochranu soukromí, kde najdete více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje.

1.5

Stars Group, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), jsou výhradními držiteli všech práv k Softwaru a Softwarovému kódu, struktuře a organizaci, včetně autorského práva, obchodních tajemství, duševního vlastnictví a dalších práv. Kromě případů vymezených příslušnými zákony nesmíte:

 1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat, modifikovat nebo překládat Software či podnikat pokusy o proniknutí ke zdrojovému kódu kvůli vytváření prací odvozených od zdrojového kódu Softwaru; nebo
 2. prodávat, převádět, sublicencovat, přenášet, distribuovat nebo pronajímat Software;
 3. poskytovat Software třetí straně pomocí počítačové sítě nebo jinak;
 4. exportovat Software do jiné země (ať už fyzicky, či elektronicky); nebo
 5. využívat Software způsobem, který je zakázaný příslušným zákonem nebo vyhláškou,

(každý z výše uvedených bodů je chápán jako „Neoprávněné použití“).

Stars Group, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), si vyhrazují veškerá práva, vyjádřená či jiná, která zde nejsou jednoznačně poskytnuta Uživateli, a ponechávají si všechna práva, vlastnické právo, zájem a majetkový podíl na Softwaru.

Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s Neoprávněným použitím. Jste také povinni Stars Group neprodleně informovat vždy, když se domníváte, že Software někdo Neoprávněně používá, a zároveň jste povinni Stars Group poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které jste uvedli.

1.6

Pojmy „PokerStars“ a „PokerStars Casino”, názvy domén „pokerstars.cz“, „onlinecasino.pokerstars.cz” a „pokerstarsmobile.cz“ a všechny další obchodní značky, značky služeb, značky, obchodní názvy a/nebo názvy domén využívané Stars Group na Stránkách a/nebo čas od času v Softwaru („Obchodní značky“), jsou ochrannými známkami, názvy služeb, značkami, obchodními názvy a/nebo názvy domén Stars Group a/nebo společností v jejich Skupině a/nebo jejich poskytovatelů licencí (včetně poskytovatelů třetích stran), a tyto subjekty si na dané Obchodní značky vyhrazují všechna práva. Kromě toho veškerý obsah na Stránkách, mimo jiné včetně Softwaru, obrázků, fotografií, grafických prvků, animací, videí, hudby, audia a textu („Obsah stránek“) patří společnosti Stars Group a/nebo některé ze společností patřících do Skupiny a/nebo jejich poskytovatelům licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) a je chráněn autorskými právy a/nebo právy na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými právy. Tímto berete na vědomí, že použitím Služby a Stránek nezískáváte žádná práva na Obsah stránek a/nebo na Obchodní značky nebo některé z jejich částí. Za žádných okolností nesmíte použít Obsah stránek a/nebo Obchodní značky bez předchozího písemného svolení Stars Group.

Zároveň souhlasíte, že nebudete činit nic, co by mohlo skutečně nebo potenciálně poškodit práva, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou držena společností Stars Group, společnostmi z její Skupiny a/nebo poskytovateli licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) k Softwaru, Obchodním značkám nebo Obsahu stránek, stejně jako nebudete činit nic, co poškozuje image nebo pověst společnosti Stars Group, společností z její Skupiny, zaměstnance, ředitele, zástupce a poradce.

1.7

Garantujete, že jakákoliv jména nebo obrázky použité ve spojení se Stránkou nebo Službou (například vaše uživatelské jméno či avatar) žádným způsobem nenarušují zákon o duševním vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetích stran. Tímto způsobem poskytujete společnosti Stars Group a její Skupině společností univerzální, nezvratnou, přenosnou licencí, kterou lze sublicencovat a která je oproštěna od autorského honoráře, k užívání těchto jmen a obrázků za účelem spojeným se Stránkami nebo Službou, která podléhá naší Ochraně soukromí.

2. BEZ ZÁRUK
2.1

Stars Group odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené či odvozené, spojené se Službou, která je vám poskytována „TAK, JAK JE“, neposkytujeme vám žádnou záruku a neumožňujeme žádné protesty ohledně její kvality, vhodnosti použití, úplnosti a správnosti.

2.2

Bez ohledu na naši snahu o poskytnutí služby nejvyšší kvality a bezpečnosti nedáváme žádnou záruku, že Služba bude fungovat nepřetržitě, bez časového zpoždění a bez chyb, že defekty budou opraveny ani že Software a Stránky nebudou obsahovat viry, chyby či jiné infekce.

2.3

Stars Group si vyhrazuje právo na pozastavení, přerušení, modifikování, odstranění nebo přidání čehokoliv ke Službě, a to zcela podle svého uvážení, s okamžitým účinkem a bez nutnosti vás o tomto informovat, kdykoli to budeme považovat za nutné, včetně případů (například), kdy zjistíme, že jste si vyžádali vyloučení ze hry s kterýmkoli poskytovatelem hazardu, nebo pokud to budeme považovat za nutné pro správu, údržbu či aktualizaci Softwaru, a zároveň neponeseme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu způsobenou v tomto ohledu rozhodnutím Stars Group.

3. PRAVOMOCI
3.1

Stars Group si ponechává pravomoc ohledně zakládání, údržby a uzavírání Uživatelských účtů na Stránkách. Rozhodnutí managementu Stars Group s ohledem na jakýkoliv aspekt týkající se Uživatelského účtu, využití Služby nebo vydání rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu žádným způsobem odvolat. Účet založený Uživatelem bude nadále znám jako účet Stars. Prostřednictvím účtu Stars Uživatele získáte přistup ke všem Stránkám od Stars Group, které vám budou dostupné v souladu s podmínkami této Smlouvy v závislostí na vaší geografické poloze. Pojmy „Uživatelský účet“ nebo „účet“ v této smlouvě vždy znamenají váš účet Stars.

4. VAŠE ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Před započetím využívání Služby a v průběhu jejího používání potvrzujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

4.1

existuje riziko ztráty peněz při používání Služby a že k vám Stars Group nemá žádnou zodpovědnost v souvislosti s touto ztrátou;

4.2

Stars Group není finanční instituce a peníze uložené u Stars Group se nenavyšují o úroky;

4.3

využívání Služby je výhradně na vašem zvážení a rozhodnutí a vaším možným rizikem;

4.4

jste osobně zodpovědní za placení jakýchkoliv daní spojených s výplatou vašich hotovostních či jiných výher souvisejících s využíváním naší Služby;

4.5

Stars Group neposkytuje Uživatelům rady ohledně daní a/nebo legislativy. Uživatelům, kteří mají zájem o poskytnutí rad ohledně daní a legislativy, doporučujeme kontaktovat příslušné poradce a/nebo úřady v jurisdikci, v níž žijí a/nebo bydlí;

4.6

telekomunikační sítě či internetové připojení, které je potřebné k přístupu ke Službě, je zcela mimo kontrolu Stars Group a Stars Group nenese žádnou zodpovědnost za výpadky, pomalost, problémy s kapacitou či jakékoliv nedostatky ovlivňující spojení; a

4.7

jste starší 18 let, nejste v současnosti na základě vlastní žádosti vyloučen/a z hraní v kterékoli online či mobilní herní síti a dále, že nás budete neprodleně informovat, pokud uzavřete dohodu o vyloučení ze hry na vlastní žádost s kterýmkoli poskytovatelem her.

5. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
5.1

ÚPRAVY SOFTWARU. Uživatel se nesmí pokoušet modifikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat či rozkládat Software, a to jakýmkoliv způsobem.

5.2

OSOBNÍ POUŽITÍ. Služba je určena pouze k osobnímu použití. Uživatel může sázet pouze z důvodu osobní zábavy. Za žádných okolností nesmí Uživatel využívat „hotovostní účet“ u Stars Group k jinému účelu než k využití Služby. Uživatel musí Stars Group poskytnout úplné a pravdivé informace a zároveň se zavazuje všechny tyto poskytnuté údaje a informace v případě jejich změny aktualizovat.

5.3

TAJNÉ DOHODY. Tajné dohody mezi Uživateli prostřednictvím sdílení vlastních pokerových karet nebo jakékoliv jiné metody jsou přísně zakázány. Stars Group si vyhrazuje právo, s ohledem na jiná opatření, omezit usazení a/nebo zakázat Uživatelům hrát u určitého pokerového stolu nebo v turnaji, včetně zákazu hraní dvou a více Uživatelů u stejného stolu nebo ve stejném turnaji. Dále si Stars Group vyhrazuje právo považovat existenci tajné dohody nebo pokusu o ni mezi hráči (včetně Uživatelů) za vážné porušení této Smlouvy a Stars Group tedy smí zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel zapojuje nebo se snaží zapojit do podobných aktivit, a to bez ohledu na výsledek takového pokusu.

5.4

NÁSTROJE EXTERNÍ POMOCI HRÁČŮM. Stars Group zakazuje využívání Nástrojů externí pomoci hráčům („Nástroje EPA“), které jsou navrženy k poskytování „nekalé výhody“ hráčům. Stars Group definuje Nástroje EPA jako počítačový software (jiný než Software) a databáze nebo profily, které nejsou založené na softwaru (např. webové stránky, předplacené služby nebo fyzické materiály). Stars Group zastává širší názor na to, co představuje „nekalou výhodu“ v souvislosti s používáním Nástrojů EPA. Konkrétní doporučení najdete v našich Nejčastějších dotazech k nástrojům a službám třetích stran. Aby nebylo pochyb, tak zákaz platí mimo jiné na přístup nebo shromažďování informací o jiných hráčích mimo ty, které Uživatel osobně získal v průběhu vlastního hraní Uživatele, nebo získávání doporučení, pokynů či pomoci s vlastní hrou v reálném čase, které přesahují úroveň základů hry.

5.5

AUTOMATIČTÍ HRÁČI (BOTI). Využití umělé inteligence, včetně „robotů“, je v souvislosti se Službou přísně zakázáno. Jakákoliv činnost Uživatele související se Službou musí být vykonána osobně přes uživatelské rozhraní dostupné přes Software a bez dopomoci jakékoli formy umělé inteligence.

5.6

Souhlasíte, že Stars Group může podniknout kroky k detekování a prevenci užívání zakázaných Programů EPA. Tyto kroky mohou zahrnovat mimo jiné zjišťování programů paralelně spuštěných se Softwarem Stars Group na počítači Uživatele. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obejít, blokovat nebo zasahovat do takovýchto kroků, mimo jiné používáním softwaru třetích stran, jehož cílem by bylo obcházet, blokovat nebo zasahovat do těchto kroků.

5.7

CHIP-DUMPING. Pojmem chip-dumping je označována situace, kdy Uživatel úmyslně prohraje handu, aby vědomě předal své žetony jinému Uživateli. Jakýkoliv Uživatel, který se při používání Služby účastní chip-dumpingu s jiným Uživatelem nebo se o to pokusí, i když je příjemce prostředků, může dostat trvalý zákaz užívání Služby a jeho Uživatelský účet může být okamžitě zrušen. Za těchto okolností nemá Stars Group žádnou povinnost vrátit vám prostředky, které v dané chvíli mohly být na vašem Uživatelském účtu.

5.8

PODVODNÉ CHOVÁNÍ. V případě, že Stars Group usoudí, že je Uživatel zapojen nebo se snaží zapojit do podvodné, nezákonné, nečestné nebo jinak nevhodné činnosti při užívání Služby, je zapojen do aktivit uvedených v odstavci 5 nebo do jiných herních manipulací nebo podvodných plateb, včetně využívání kradené kreditní karty nebo podvodného vrácení platby nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, je společnost Stars Group oprávněna podniknout kroky, které bude považovat za vhodné, mimo jiné včetně těchto:

 1. okamžitě zablokovat přístup Uživatele ke Službě;
 2. zrušit Uživatelský účet u Stars Group;
 3. zabavit veškeré prostředky na Uživatelském účtu;
 4. předat takové skutečnosti (včetně osobních údajů Uživatele) finančním institucím, relevantním orgánům, a/nebo dalším osobám nebo subjektům, které mají zákonné právo na takovouto informaci; a/nebo
 5. podniknout právní kroky proti takovému Uživateli.
5.9

SMĚNA MĚN. Uživatelé mohou provádět transakce směny měn prostřednictvím Služby dostupné na PC nebo Zařízení s prostředky připsanými na jejich Uživatelských účtech („Možnost směny měn“). Veškeré transakce směny měn prostřednictvím Možnosti směny měn se provádí při aktuálním kurzu nabízeném Stars Group pro tento typ transakce. Směnné kurzy budou pravidelně aktualizovány a je možné, že bude nabízena různá výše kurzu v závislosti na typu transakce a pohybu hodnoty měn. Uživatelé by se měli ujistit, že jsou si vědomi pohybu směnných kurzů a dopadu, který mohou mít na jejich dostupné prostředky, ještě před tím, než Možnosti směny měn využijí. Stars Group nenese zodpovědnost za situace, kdy je možnost proplacení z technických důvodů nedostupná. Uživatel bere také na vědomí, že Stars Group může na směnu měn prostřednictvím Možnosti směny měn uplatnit marži nebo ji na základě vlastního rozhodnutí u některých typů transakce nemusí požadovat. Marži můžeme například uplatnit na směny v souvislosti s vklady nebo výběry, převody mezi účty nebo automatickými směnami v případech, kdy je měna směny odlišná od měny používané ve Hrách. Stars Group může také podle svého uvážení odvolat nebo zrušit podporu kterékoli z měn bez předchozího upozornění.

Používání Možnosti směny měn a/nebo Uživatelského účtu k zapojení do obchodování s měnami či ke spekulacím je přísně zakázáno. K udržení integrity Možností směny měn máme právo podle svého uvážení použít následující kroky:

 1. odmítnout nebo zrušit kteroukoli transakci směny měn provedenou prostřednictvím Možnosti směny měn; a/nebo
 2. omezit počet měn využívaných Uživatelem na Uživatelském účtu a sumu prostředků, které mohou být takovýmto Uživatelem směněny mezi měnami; a/nebo
 3. požadovat, aby prostředky na Uživatelském účtu a směněné prostřednictvím Možností směny měn na jinou měnu byly použity k hraní Her ještě před jejich vybráním nebo využitím za jiným účelem; a/nebo
 4. zpětně nárokovat marži, která nebyla v rámci transakce se směnou měn vyžadována.

Uživatel souhlasí s podmínkami a pravidly, která se vztahují ke zpracování transakcí reálných peněz a směně měn a která naleznete zde, a plně je přijímá.

5.10

BEZ ARBITRÁŽE. Uživatelé mají přísně zakázáno užívat Stránky a jejich systém k umožnění arbitráže přes transakce směny měn. Pokud se Stars Group domnívá, že Uživatel vědomě využívá výše uvedené systémy k finančnímu zisku prostřednictvím arbitráže, pak takové zisky bez varování a upozornění propadnou a budou odečteny ze zůstatku na Uživatelském účtu takového Uživatele.

5.11

Stars Group zakazuje osobám nacházejícím se (včetně dočasných návštěvníků) nebo osobám pobývajícím v určitých soudních příslušnostech (včetně těch, kde osoby smí v souladu s omezeními místních zákonů hrát jen s využitím náležitě navržených a licencovaných herních klientů) provádět vklady na své Uživatele účty nebo se účastnit RM Her („Zakázané soudní příslušnosti“). Své stávající prostředky si mohou vybrat ze svých účtů. Aby nebylo pochyb, předchozí omezení účasti ve hrách o reálné peníze ze Zakázaných jurisdikcí se stejně tak vztahují na obyvatele a občany jiných národností během jejich pobytu v Zakázané jurisdikci.

Jakýkoliv pokus obejít omezení na hraní osobami v Zakázané jurisdikci představuje porušení této Smlouvy. Pokusem o porušení pravidel se míní kromě jiného manipulace s informacemi, které používá Stars Group k ověření vašeho místa pobytu, nebo poskytnutí Stars Group falešných či jinak zavádějících informací týkajících se vašeho bydliště nebo místa, kde pobýváte. Jakýkoli takový pokus nás opravňuje k přijetí takových opatření, která považujeme za vhodná, mimo jiné zabavení prostředků na Uživatelském účtu.

6. PRAVIDLA PRO VÝBĚRY
6.1

Pravidla a kritéria, která mají vliv na výběr z Uživatelského účtu, naleznete na naší stránce nazvané Pravidla pro výběry. Společnost Stars Group si vyhrazuje právo využít další kritéria způsobilosti k tomu, aby kdykoliv rozhodla, které možnosti výběru Uživateli nabídne.

7. URÁŽLIVÁ ŘEČ NEBO OBSAH
7.1

Uživateli je zakázáno zasílat při používání Služby jakékoliv nezákonné, nemravné, rasistické, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, výhružné nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákon nebo mohou být obecně považovány za urážlivé, ať už při využívání funkce chatu, hráčských obrázků, nebo při korespondenci se zaměstnanci Stars Group.

8. PORUŠENÍ
8.1

Bez újmy na jakýchkoli jiných právech včetně obecného ustanovení 10.3, pokud Uživatel celkově nebo částečně poruší jakékoliv ustanovení zde uvedené, a to mimo jiné následujícím způsobem:

 1. Uživatel má více než jeden aktivní účet;
 2. jméno na Uživatelském účtu u Stars Group nesouhlasí se jménem na kreditní kartě využité k vkladu na tento účet;
 3. poskytnutí nesprávných nebo zavádějících informací společnosti Stars Group při registraci do Služby;
 4. nemáte zákonem stanovený věk k používání Služby;
 5. bydlíte v jurisdikci, kde je používání Služby zakázáno zákonem;
 6. umožnili nebo dovolili jste (záměrně nebo nezáměrně) někomu jinému hrát přes váš Uživatelský účet;
 7. požádali jste o vrácení platby a/nebo jste zamítli či odvolali jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou;
 8. podváděli jste při užívání Služby, včetně případu, že jste porušili některá ustanovení v odstavci 5 a/nebo 10.17;
 9. používáte Stránky, Službu nebo svůj Uživatelský účet se zlým úmyslem; nebo
 10. porušujete odstavec 7 tím, že v chatu uvádíte prohlášení, která jsou sexuálně zaměřená nebo útočná, včetně nábožensky fanatických, rasistických, nenávistných nebo sprostých prohlášení,

pak si Stars Group nebo jiná společnost ve Skupině vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení, učinit takové kroky, které považuje za vhodné, včetně zrušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy s Uživatelem, okamžitého zablokování přístupu Uživatele ke Službě nebo jiným službám nabízeným Skupinou, zrušení účtu takového Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou, zabavení veškerých peněz na účtu Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou a/nebo podniknutí právních kroků proti takovému Uživateli.

8.2

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest TSG, Stars Group, Skupiny společností a jejich podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků způsobených například tím, že:

 1. porušíte tuto Smlouvu, a to celkově nebo jen částečně;
 2. porušíte jakýkoliv zákon nebo práva třetí strany; a
 3. budete Službu nevhodně využívat vy nebo jiná osoba, která ke Službě získá přístup prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vaším vědomím, nebo bez něho.
9. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude TSG, Stars Group nebo jiný člen Skupiny nebo její poskytovatel licence (včetně Poskytovatelů třetích stran) zodpovědný za žádné mimořádné, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (kromě jiných škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jiné finanční ztráty) způsobené využíváním (nebo zneužíváním) Služby i v případě, že společnost Stars Group měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty.

9.2

Nic v této Smlouvě nevylučuje ani neomezuje zodpovědnost Stars Group za: (a) smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti; nebo (b) podvod či podvodné zkreslení informací.

10. BEZPEČNOST A VÁŠ ÚČET
10.1

Uživatel smí mít pouze jeden Uživatelský účet a Službu smí využívat pouze prostřednictvím tohoto jediného účtu. Uživatel má zakázáno zakládat více účtů. Pokud se Stars Group dozví o těchto dalších účtech založených Uživatelem, může Stars Group tyto účty bez upozornění uzavřít a může zabavit prostředky držené na těchto dalších účtech.

10.2

Každý Uživatelský účet bude přístupný pomocí kombinace unikátního Stars ID („Stars ID“), unikátního tajného hesla („Heslo“) a dalších volitelných metod číselného ověřování, které si Uživatel sám vybere (Stars ID, Heslo a další způsoby ověřování spolu dohromady tvoří „Přihlašovací údaje“). Uživatel se zavazuje k výběru svého vlastního Stars ID a Hesla v souladu s pravidly, která se k tomu vztahují.

10.3

Uživatel souhlasí, že je výhradně zodpovědný za veškeré používání Služby za pomoci svých Přihlašovacích údajů a že neprozradí tyto údaje další osobě ani neumožní další osobě používat Službu prostřednictvím svého účtu.

10.4

Uživatel se zavazuje, že své Přihlašovací údaje bude po celou dobu uchovávat v tajnosti a vynaloží veškeré úsilí, aby chránil jejich bezpečnost a utajení. Za jakékoliv neoprávněné užití Přihlašovacích údajů je plně zodpovědný Uživatel a takové jejich užití je považováno za jeho jednání. Za jakékoliv závazky z tohoto užití je také odpovědný Uživatel.

10.5

Pokud Uživatel používá kreditní nebo debetní kartu, MUSÍ se jméno držitele karty na takové kreditní či debetní kartě shodovat se jménem uvedeným Uživatelem při registraci na Stránkách. Pokud tomu tak nebude, vyhrazuje si Stars Group právo pozastavit účet takového Uživatele. Poté, co Stars Group za okolností zde popsaných pozastaví účet, byste měli kontaktovat Zákaznickou podporu, kde vám sdělí podrobnosti o našem postupu při ověřování. Jakékoliv výběry z Uživatelského účtu provedené bankovním převodem nebo šekem budou splatné pouze na jméno použité při registraci na Stránkách při zakládání Uživatelského účtu.

10.6

AKTIVACE. Všem Uživatelům bude na jejich registrované e-mailové adresy zaslán e-mail o aktivaci jejich Uživatelského účtu. V případě, že aktivační proces nebude dokončen, si Stars Group vyhrazuje právo pozastavit všechny aktivity na účtu, dokud se údaje k účtu neověří. Dočasný účet může být aktivní maximálně po dobu 30 dní. Pokud je dočasný uživatelský účet aktivní, celková sázka (včetně součtu oddělených sázek) nesmí překročit 3 000 Kč. Vložené sázky ani výhry nemůžete z dočasného uživatelského účtu vybrat. Pokud Uživatel splní podmínky nutné k převedení dočasného uživatelského účtu na účet trvalý, převede TSG v souladu s příslušnými zákony prostředky z dočasného uživatelského účtu na trvalý Uživatelský účet Uživatele. Pokud Uživatel podmínky pro převedení dočasného uživatelského účtu na trvalý účet nesplní během 30 dnů, vrátí Stars Group v souladu s příslušnými zákony Uživateli zbývající zůstatek jakýchkoli vkladů na uživatelském účtu, a to během 7 dnů od data uzavření dočasného uživatelského účtu.

10.7

Pokud se Uživatelský účet s kladným zůstatkem stane spícím nebo „neaktivním“ (např. se na svůj Uživatelský účet nepřihlásíte během 12 měsíců), Stars Group se vás pokusí kontaktovat s cílem vrátit vám zůstatek.

10.8

Prostřednictvím Služby nebudete moci vsadit větší obnos peněz, než je celková částka na vašem Uživatelském účtu.

10.9

Plně se zavazujete hradit veškeré dluhy vůči Stars Group. Souhlasíte, že nebudete požadovat žádné vrácení transakcí a/nebo zamítat či odvolávat jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou. Uhradíte Stars Group veškeré výdaje spojené s vrácenými transakcemi a zamítnutím nebo odvoláním plateb, které učiníte, a nahradíte jakoukoliv ztrátu nám způsobenou v důsledku uvedeného.

10.10

Stars Group si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele za pomoci třetí strany, např. úvěrových společností a služeb, za použití informací poskytnutých Uživatelem při registraci do Služby v souladu s pravidly Ochrany soukromí. Třetí strany nebo poskytovatelé služeb si mohou ponechat záznam těchto informací, které však nebudou využity k žádnému jinému účelu.

10.11

Stars Group si vyhrazuje právo využít zpracovatele elektronických plateb třetích stran a/nebo finanční instituce pro vypořádání plateb odeslaných vámi nebo vám při využívání Služby.

10.12

Berete tímto na vědomí a souhlasíte, že pokud je váš Uživatelský účet „aktivní“ (např. že jste ke svému Uživatelskému účtu přihlásili kdykoliv během posledních 12 měsíců), budou peníze, které vložíte na svůj Uživatelský účet, vedeny vaším jménem na svěřeneckém účtu a považovány za „Vklady koncového uživatele“. V případě, že je váš Uživatelský účet „neaktivní“ (např. že jste se ke svému Uživatelskému účtu nepřihlásili během 12 po sobě jdoucích měsíců), přestanou být peníze, které jste vložili na svůj Uživatelský účet, považovány za „Vklady koncového uživatele“, a nebudou vedeny na svěřeneckém účtu, ale od okamžiku, kdy se přihlásíte ke svému Uživatelskému účtu, budou pro vás tyto peníze v souladu s podmínkami této Smlouvy okamžitě dostupné k výběru nebo k použití Služby a automaticky budou překvalifikovány na „Vklady koncového uživatele“.

10.13

Stars Group si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv uzavřít Uživatelský účet bez upozornění daného Uživatele. Všechny kladné zůstatky na Uživatelském účtu v době uzavření budou připsány na kreditní kartu a/nebo bankovní účty Uživatele.

10.14

V souladu s odstavcem 10.1 může Stars Group Uživatelský účet uzavřít.

10.15

Uživatel může kdykoliv požádat o uzavření svého Uživatelského účtu na adrese Zákaznické podpory. Pokud se Stars Group domnívá, že by opětovné otevření Uživatelského účtu nebylo rozumné, bude na základě vlastního rozhodnutí Stars Group uzavřen natrvalo.

10.16

Uživatelům je přísně zakázáno využívat Službu k jakémukoliv systému nezákonného převodu peněz. Službu nesmíte využívat k nezákonné nebo podvodné činnosti nebo zakázaným transakcím (včetně legalizace výnosů z trestné činnosti) podle zákonů platných v jurisdikci, která se na vás vztahuje. Pokud bude mít Stars Group podezření, že můžete být zapojeni nebo jste zapojeni do podvodu, nezákonných nebo nečestných činností, kromě jiného legalizace výnosů z trestné činnosti nebo chování, které porušuje tuto Smlouvu, bude vám okamžitě odepřen přístup ke Službě a/nebo zablokován váš Uživatelský účet. Pokud bude za těchto okolností váš Uživatelský účet ukončen nebo zablokován, Stars Group nemá povinnost vrátit vám prostředky, které v dané chvíli mohly být na vašem Uživatelském účtu. Navíc má Stars Group nárok informovat příslušné úřady nebo poskytovatele online služeb a banky, společnosti vystavující kreditní karty, poskytovatele elektronických plateb nebo jiné finanční instituce o vaší totožnosti a podezřelé, nezákonné, podvodné nebo nevhodné aktivitě, a vy máte povinnost ve vyšetřování této aktivity plně spolupracovat se Stars Group.

10.17

Zásady a postupy pro Uživatele, kteří si přejí provést dobrovolné vyloučení z hraní, jsou uvedené na Stránkách Stars Group s názvem Zodpovědné hraní.

10.18

Pokud se uplatní DPH, GST nebo jiná daň za služby (dále označované jako „Daň z prodeje“), přistupujeme k našim příjmům jako by zahrnovaly Daň z prodeje. Tuto daň evidujeme a platíme (kde je to nutné) jménem našich zákazníků, a proto v této záležitosti nemusíte již podnikat další kroky.

11. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN
11.1

Software zahrnuje ve formě komponent software třetích stran, včetně kasinového herního softwaru, na který máme licenci od různých třetích stran, softwaru vyvinutého subjektem OpenSSL Project pro užívání v produktu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org): šifrovací software napsaný Ericem Youngem, software ungif napsaný Ericem S. Raymondem, software PSTCollectionView napsaný Peterem Steinbergerem a software s fonty, který je vlastnictvím poskytovatele licence nebo jeho dodavatelů a podléhá autorskému právu Spojených států a dalších jurisdikcí („Licencovaný Software“).

11.2

Použití Licencovaného softwaru Uživatelem musí být v souladu se všemi podmínkami a pravidly této Smlouvy.

11.3

Licencovaný software nesmí být pozměňován, upravován ani vyjímán ze Softwaru.

11.4

Použití Uživatele je omezeno na „Interní použití“, čímž se rozumí použití Licencovaného softwaru pouze ve smyslu obvyklého a běžného interního obchodního či osobního použití ze strany Uživatele, nikoliv k dalšímu prodeji, sublicencování nebo distribuci. Pro koncového Uživatele, který je právnickou osobou, se „obvyklým a běžným interním obchodním použitím“ rozumí použití takovým Uživatelem nebo jeho zaměstnanci nebo autorizovanými osobami k obvyklým a běžným interním činnostem Uživatele. Pro koncového Uživatele, který je fyzickou osobou, se „obvyklým a běžným osobním použitím“ rozumí použití takovým Uživatelem nebo členem jeho domácnosti k interním osobním účelům. Všechny tyto zaměstnance, zástupce a členy domácnosti musí Uživatel obeznámit s podmínkami a pravidly této Smlouvy.

11.5

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v Licencovaném softwaru, jsou vyhrazena.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif software, software PSTCollectionView a šifrovací software jsou poskytovány společností OpenSSL Project, Ericem S. Raymondem, Peterem Steinbergerem a Ericem Youngem „tak, jak jsou“ a jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky, kromě jiného nepřímo vyjádřené záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nebudou uznány. V žádném případě nejsou OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani jejich spolupracovníci odpovědní za škody přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné ani za zvýšené náhrady škody nebo z toho vyplývající škody (kromě jiného dodání náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití, dat, zisků nebo provozní poruchy) jakkoliv způsobené, ať už jsou zdůvodněné smluvně, přímo, nebo mimosmluvně (včetně nedbalosti nebo jinak) a vzniklé jakýmkoliv způsobem použitím softwaru OpenSSL Toolkit, softwaru ungif, softwaru PSTCollectionView a šifrovacího softwaru i tehdy, když byli upozorněni na možnost takového poškození.

12. SPORY/PODPORA
12.1

Uživatel souhlasí, že historická data každé hry budou uchovávána na serverech Stars Group. V případě nesrovnalosti mezi kartami, které se zobrazují na vaší obrazovce, a záznamy hry na serverech Stars Group, budou směrodatná data ze serverů Stars Group. Uživatel souhlasí s tím, že funkce Softwaru „Okamžitá historie hand“ a „Záznam hand“ nebudou brány jako oficiální záznam jakékoliv handy.

V případě, že si Uživatel přeje vznést stížnost nebo požadavek na zákaznickou podporu, může buď vyplnit formulář zákaznické podpory (který najdete v rozbalovacím menu nápovědy v klientovi Stars Group), nebo zaslat e-mail Zákaznické podpoře. Náš zástupce zákaznické podpory zajistí, že se vaše stížnost nebo otázka dostane příslušnému týmu specialistů. Pokud byste ani po kontaktování našeho týmu zákaznické podpory nebyli spokojeni s řešením vaší stížnosti, můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci prostřednictvím formuláře žádosti pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který najdete zde.

13. ZMĚNY
13.1

Stars Group si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat nebo upravit tuto Smlouvu nebo některé z jejích částí. Pokud dojde k aktualizaci nebo úpravě této Smlouvy, upozorníme vás na tyto změny při příštím přihlášení a požádáme vás o přijetí změněných podmínek. Dokud aktuální podmínky nepřijmete, nebudete moci pokračovat ve hraní. Pokud změny nepřijmete, nebude to mít dopad na vaši možnost vybrat si svůj dostupný zůstatek. Vaše další využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě. 

14. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
14.1

Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky. Každá ze stran neodvolatelně souhlasí, že Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice bude mít exkluzivní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoliv nárokem, sporem nebo neshodou týkající se Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající (pokud povinná ustanovení příslušných zákonů nestanoví jinak) a neodvolatelně se zříká jakéhokoliv práva na protesty a námitky u tohoto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému soudu nebo že tento soud nemá příslušnou pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo Stars Group na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí, ať souběžně, či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.

15. ODDĚLITELNOST
15.1

Pokud ustanovení této Smlouvy je nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost ani právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy ani platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy.

16. POSTOUPENÍ
16.1

Stars Group si vyhrazuje právo na postoupení této Smlouvy, celkově nebo částečně, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel nemá právo postoupit žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z této Smlouvy.

17. RŮZNÉ
17.1

Zřekne-li Stars Mobile práv při jakémkoliv porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy (včetně opomenutí Stars Mobile požadovat striktní a doslovné zachovávání shody s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy), nebude to v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se práv při jakýchkoliv následných porušeních takového ustanovení nebo zřeknutí se práv při jakémkoliv porušení libovolného ustanovení této Smlouvy.

17.2

Nic v této Smlouvě nevytváří ani nepropůjčuje žádná práva ani jiné výhody ve prospěch třetích stran, které se neúčastní této Smlouvy, s výjimkou společností ve Skupině a Poskytovatelů třetích stran.

17.3

Nic v této smlouvě nevytváří partnerství, agenturní vztah, svěřenecký poměr ani společné podnikání mezi vámi a námi.

17.4

Tato Smlouva stanovuje celkovou dohodu a ujednání týkající se Služby mezi vámi a námi a nahrazuje jakékoliv dřívější dohody nebo ustanovení mezi vámi a námi.

17.5

Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace v souladu s požadovanými údaji a informacemi ze strany Stars Group v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem. Na tyto informace vždy platí Ochrana soukromí.

17.6

V případě neshody s jinými jazykovými mutacemi Smlouvy bude jako směrodatná brána česká verze.

Copyright © 2023 Rational Intellectual Holdings Limited. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na software PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

S ohledem na software ungif:
Distribuce GIFLIB podléhá Copyrightu (c) 1997 Eric S. Raymond

Další informace jsou dostupné na www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz.

Stars Group můžete kontaktovat prostřednictvím Zákaznické podpory.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE – HRY O HRACÍ PENÍZE

S touto licenční smlouvou (dále jen „Smlouva“) byste se měli (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“) seznámit ještě před samotným využitím služeb a produktů Stars Mobile. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi a společností Stars Mobile Limited (nazývaná zde jako „Stars Mobile“, „my“, „nám“ nebo „naše“). Stars Mobile Limited je společnost založená na Ostrově Man jako holdingová společnost s číslem 008457V a registrovaným sídlem na adrese Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. 

Stars Mobile provozuje poker a kasinové hry o „hrací peníze“ („Hry o hrací peníze“) nabízené na internetových stránkách www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz („Stránky“). Podmínky a pravidla týkající se vašeho hraní Her o hrací peníze následují níže. 

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že Stars Mobile je součástí skupiny společností. Kde to tedy umožní kontext, bude se pod pojmem „Skupina“ myslet Stars Mobile společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi Stars Mobile, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a všemi společnostmi spojenými se Stars Mobile, mimo jiné s přidruženými společnostmi poskytujícími služby pod obchodními známkami „PokerStars“ a „PokerStars Casino“. 

Kromě toho si spolu s podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Ochranu soukromíZásady pro soubory cookies, Pravidla pokeru, Pravidla a podmínky Stars Rewards a také další pravidla, zásady a podmínky a pravidla vztahující se ke hrám a akcím dostupným na Stránkách, které jsou na Stránkách čas od času publikovány, na které je zde odkazováno, společně s dalšími zásadami, na které vás můžeme občas upozorňovat.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ níže, které je součástí procesu instalace a použití Softwaru (definován níže), vyjadřujete souhlas s podmínkami a pravidly uvedenými v této Smlouvě, Ochranou soukromíZásadami pro soubory cookiesPravidly pokeru, přičemž každý z výše uvedených dokumentů může být čas od času upravován a aktualizován na základě ustanovení uvedených níže a dále v textu. 

Pro účely této smlouvy bude pojem „Software“ zahrnovat veškerý software, který vám poskytneme nebo zpřístupníme, bez ohledu na médium nebo na to, zda je možné ho stáhnout do zařízení koncového uživatele, nebo ne. „Software“ bude proto zahrnovat software Stars Mobile, který lze stáhnout do vašeho osobního počítače nebo laptopu („PC“) z www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz a software na webu dostupný z www.pokerstars.cz a také mobilní softwarovou aplikaci Stars Mobile, kterou si můžete stáhnout nebo kterou vám zpřístupníme na vašem zařízení koncového uživatele (mimo jiné mobilním telefonu, PDA, tabletu nebo jakémkoli jiném přenosném nebo mobilním zařízení, které dnes existuje nebo teprve bude vyvinuto) (každé z nich je nazýváno „Zařízení“), stejně jako na veškerý pomocný software k softwaru (ať už software na bázi webu, nebo klienta/serveru).

1. UDĚLENÍ LICENCE / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1.1

Na základě zde uvedených podmínek a pravidel poskytuje Stars Mobile Uživateli limitované, neexkluzivní, osobní, odvolatelné, nepřenosné, nesublicencovatelné právo instalovat a používat Software ve svém PC nebo Zařízení, a to z důvodu umožnění přístupu na servery Stars Mobile a hraní Her o hrací peníze („Hry“) (Software a Hry se dohromady nazývají „Služby“).

1.2

Stars Mobile vám poskytuje licenci k Softwaru pouze pro vaše soukromé využití. Berte na vědomí, že Službu není povoleno používat (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nižšího věku, než je povoleno v jejich jurisdikci, a (iii) osobám, které se připojují ke Stránkám ze země, v jejíž jurisdikci je to zakázáno zákonem. Stars Mobile nemůže ověřovat soulad poskytovaných Služeb se zákony v každé jurisdikci a je povinností každého Uživatele, aby se ujistil, že používání Služeb je legální.

1.3

Vyhrazujeme si právo od vás kdykoliv požadovat doložení vašeho věku, abychom tak předešli nelegálnímu užívání Služby mladistvými. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a vyloučit vás, dočasně nebo nastálo, z užívání Služby v případě, že nebude předložen uspokojivý důkaz o vašem věku, nebo pokud nabudeme podezření, že jste ještě nedosáhli požadovaného věku.

1.4

K prokázání vaší totožnosti, věku a/nebo zdroje prostředků i ke splnění našich zákonných závazků vás můžeme čas od času požádat o poskytnutí osobních údajů a/nebo dokumentů (jako jsou kopie pasu, důkaz adresy nebo údaje o platební metodě). Prostudujte si prosím naši Ochranu soukromí, kde najdete více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje.

1.5

Společnost Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), jsou výhradními držiteli všech práv k Softwaru a Softwarovému kódu, struktuře a organizaci, včetně autorského práva, obchodních tajemství, duševního vlastnictví a dalších práv. Kromě případů vymezených příslušnými zákony nesmíte:

 1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat, modifikovat nebo překládat Software či podnikat pokusy o proniknutí ke zdrojovému kódu kvůli vytváření prací odvozených od zdrojového kódu Softwaru; nebo
 2. prodávat, převádět, sublicencovat, přenášet, distribuovat nebo pronajímat Software;
 3. poskytovat Software třetí straně pomocí počítačové sítě nebo jinak;
 4. exportovat Software do jiné země (ať už fyzicky, či elektronicky); nebo
 5. využívat Software způsobem, který je zakázaný příslušným zákonem nebo vyhláškou,

(každý z výše uvedených bodů je chápán jako „Neoprávněné použití“).

Společnost Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), si vyhrazují veškerá práva, vyjádřená či jiná, která zde nejsou jednoznačně poskytnuta Uživateli, a ponechávají si všechna práva, vlastnické právo, zájem a majetkový podíl na Softwaru.

Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s Neoprávněným použitím. Jste také povinni Stars Mobile neprodleně informovat vždy, když se domníváte, že Software někdo Neoprávněně používá, a zároveň jste povinni Stars Mobile poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které jste uvedli.

1.6

Pojmy „Stars Mobile“, názvy domén „pokerstars.cz“, „onlinecasino.pokerstars.cz“ a „pokerstarsmobile.cz“ a všechny další obchodní značky, značky služeb, značky, obchodní názvy a/nebo názvy domén využívané Stars Mobile na Stránkách a/nebo čas od času v Softwaru („Obchodní značky“), jsou ochrannými známkami, názvy služeb, značkami, obchodními názvy a/nebo názvy domén Stars Mobile a/nebo společností v jejich Skupině a/nebo jejich poskytovatelů licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), a tyto subjekty si na dané Obchodní značky vyhrazují všechna práva. Kromě toho veškerý obsah na Stránkách, mimo jiné včetně Softwaru, obrázků, fotografií, grafických prvků, animací, videí, hudby, audia a textu („Obsah stránek“) patří společnosti Stars Mobile a/nebo některé ze společností patřících do Skupiny a/nebo jejich poskytovatelům licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) a je chráněn autorskými právy a/nebo právy na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými právy. Tímto berete na vědomí, že použitím Služby a Stránek nezískáváte žádná práva na Obsah stránek a/nebo na Obchodní značky nebo některé z jejich částí. Za žádných okolností nesmíte použít Obsah stránek a/nebo Obchodní značky bez předchozího písemného svolení Stars Mobile.

Zároveň souhlasíte, že nebudete činit nic, co by mohlo skutečně nebo potenciálně poškodit práva, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou držena společností Stars Mobile, společnostmi z její Skupiny a/nebo poskytovateli licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) k Softwaru, Obchodním značkám nebo Obsahu stránek, stejně jako nebudete činit nic, co poškozuje image nebo pověst společnosti Stars Mobile, společností z její Skupiny, zaměstnance, ředitele, zástupce a poradce.

1.7

Garantujete, že jakákoliv jména nebo obrázky použité ve spojení se Stránkou nebo Službou (například vaše uživatelské jméno či avatar) žádným způsobem nenarušují zákon o duševním vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetích stran. Tímto způsobem poskytujete společnosti Stars Mobile a její Skupině univerzální, nezvratnou, přenosnou licencí, kterou lze sublicencovat a která je oproštěna od autorského honoráře, k užívání těchto jmen a obrázků za účelem spojeným se Stránkami nebo Službou, která podléhá naší Ochraně soukromí.

1.8

LICENCE NA VIRTUÁLNÍ ŽETONY

Během používání Služby můžete „získat“, „nasbírat“ nebo „si koupit“ virtuální žetony určené k využívání ve Službě („Virtuální žetony“). Tímto potvrzujete, že rozumíte tomu, že tyto pojmy ze „skutečného světa“ se používají pouze ilustrativně a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na Virtuální žetony objevující se nebo pocházející ze Hry, ať už jste je „získali“ ve hře, nebo „koupili“ od Stars Mobile, ani na další atributy spojené s účtem či uložené ve Službě. Zůstatek „virtuální měny“ na vašem Uživatelském účtu neznamená zůstatek ani žádnou hodnotu ve skutečném světě, ale pouze zachycuje rozsah vaší licence.

1.9

Stars Mobile zakazuje a neuznává žádné údajné převody Virtuálních žetonů uskutečněné mimo Službu ani domnělé prodeje, dary či obchod s ničím, co se objevuje ve Službě, které se uskuteční ve „skutečném světě“, pokud to není výslovně písemně schváleno ze strany Stars Mobile. V souladu s tímto nesmíte sublicencovat, obchodovat, prodávat ani se pokoušet prodat Virtuální žetony za hodnotu mimo Hru. Všechny takovéto převody nebo pokusy o převod jsou zakázány, budou považovány za neplatné a mohou vést ke zrušení vašeho účtu ze strany Stars Mobile. Současně berete na vědomí, že za újmu způsobenou takovýmto převodem nebo pokusem o převod Virtuálních žetonů mimo Službu proti vám můžeme podniknout příslušné právní kroky.

1.10

Za hodnotné protiplnění si můžete koupit licenci k používání Virtuálních žetonů na stránce s nákupem v rámci Služby, kde naleznete fakturační údaje, potvrzení podrobností o vašem nákupu a opětovné potvrzení vašeho souhlasu s touto Smlouvou.

1.11

Po zakoupení licence na Virtuální žetony vám v e-mailu zašleme potvrzení, které bude obsahovat podrobnosti o vámi objednaných Virtuálních žetonech. Poté si prosím zkontrolujte podrobnosti uvedené v potvrzovacím e-mailu a kopii si uložte. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte zákaznickou podporu. Kvůli možným následným neshodám si Stars Mobile ukládá záznamy o transakcích.

1.12

Pro účely koupě licence k používání Virtuálních žetonů bude vaše objednávka považována za vaši nabídku koupě licence k používání Virtuálních žetonů, která bude z naší strany přijata ve chvíli, kdy vám Virtuální žetony poskytneme na váš účet k používání v našich Hrách o hrací peníze („Přijetí“). Vaše licence k použití Virtuálních žetonů v našich Hrách o hrací peníze je služba poskytovaná Stars Mobile a započne po Přijetí vašeho nákupu ze strany Stars Mobile. Nákup práva využívat Virtuální žetony je ze strany Stars Mobile nevratný.

1.13

Stars Mobile může kdykoli změnit cenu Služeb a Virtuálních žetonů, které vám v rámci Služby poskytneme k využívání. Berete na vědomí, že společnost Stars Mobile není povinna z žádného důvodu poskytnout náhradu a že pokud bude uzavřen Uživatelský účet, tak bez ohledu na to, zda to bylo dobrovolné, nebo nedobrovolné, nedostanete za nepoužité Virtuální žetony peníze ani jinou kompenzaci.

1.14

Aby nebylo pochyb, je tímto způsobem jasně řečeno, že koupě licence k použití Virtuálních žetonů vám nedává žádná jiná práva než ta, která souvisí s licencí. Dále je řečeno, že zakoupená licence může být převedena pouze přesně tím způsobem, jak je uvedeno v podmínkách této licence, a že tato licence nesmí být vyplacena, prodána, převedena, odkázána, propůjčena, pronajata ani jiným způsobem vyměněna za hodnotné protiplnění.

2. BEZ ZÁRUK
2.1

Stars Mobile odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené či odvozené, spojené se Službou, která je vám poskytována „TAK, JAK JE“, neposkytujeme vám žádnou záruku a neumožňujeme žádné protesty ohledně její kvality, vhodnosti použití, úplnosti a správnosti.

2.2

Bez ohledu na naši snahu o poskytnutí služby nejvyšší kvality a bezpečnosti nedáváme žádnou záruku, že Služba bude fungovat nepřetržitě, bez časového zpoždění a bez chyb, že defekty budou opraveny ani že Software a Stránky nebudou obsahovat viry, chyby či jiné infekce.

2.3

Stars Mobile si vyhrazuje právo na pozastavení, přerušení, modifikování, odstranění nebo přidání čehokoliv ke Službě podle svého výhradního uvážení, s okamžitým účinkem a bez nutnosti vás o tomto informovat, kdykoli to budeme považovat za nutné, včetně případů (například), kdy zjistíme, že jste si vyžádali vyloučení ze hry s kterýmkoli poskytovatelem hazardu, nebo pokud to budeme považovat za nutné pro správu, údržbu či aktualizaci Softwaru, a zároveň neponeseme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu způsobenou v tomto ohledu rozhodnutím Stars Mobile.

3. PRAVOMOCI
3.1

Stars Mobile si ponechává pravomoc ohledně zakládání, údržby a uzavírání Uživatelských účtů na Stránkách. Rozhodnutí managementu Stars Mobile v souvislosti s Uživatelským účtem, využíváním Služby nebo řešením sporu je konečné a není možné se proti němu žádným způsobem odvolat.

Účet založený Uživatelem bude nadále znám jako účet Stars. Prostřednictvím účtu Stars Uživatele získáte přistup ke všem Stránkám od Stars Mobile, které vám budou dostupné v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to v závislostí na vaší geografické poloze. Pojmy „Uživatelský účet“ nebo „účet“ v této smlouvě vždy znamenají váš účet Stars.

4. VAŠE ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Před započetím využívání Služby a v průběhu jejího používání potvrzujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

4.1

využívání Služby je výhradně na vašem zvážení a rozhodnutí a vaším možným rizikem;

4.2

telekomunikační sítě či internetové připojení, které je potřebné pro přístup ke Službě, jsou zcela mimo kontrolu Stars Mobile a Stars Mobile nenese žádnou zodpovědnost za výpadky, pomalost, problémy s kapacitou či jakékoliv nedostatky ovlivňující spojení; a

4.3

máte zakázáno používat Službu takovým způsobem, kterým byste vytvářeli, získávali nebo si napomáhali k finančnímu zisku nebo jiné peněžní výhodě z toho plynoucí pro vás nebo třetí stranu (ať už s vaším vědomím, nebo bez něho). Virtuální žetony nemají samy o sobě žádnou hodnotu, jsou nepřenosné a nelze je směnit s jiným Uživatelem. Dále nemají Virtuální žetony samy o sobě žádnou hodnotu a nejsou splatné za „skutečnou“ měnu nebo cenu. Proto máte zakázáno sublicencovat, pronajímat, prodávat, obchodovat, dávat darem, odkazovat nebo jiným způsobem převádět váš Uživatelský účet či Virtuální žetony spojené s vaším Uživatelským účtem třetí osobě; a

4.4

jste starší 18 let, nejste v současnosti na základě vlastní žádosti vyloučen/a z hraní v kterékoli online či mobilní herní síti a dále, že nás budete neprodleně informovat, pokud uzavřete dohodu o vyloučení ze hry na vlastní žádost s kterýmkoli poskytovatelem her.

5. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
5.1

ÚPRAVY SOFTWARU. Uživatel se nesmí pokoušet modifikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat či rozkládat Software, a to jakýmkoliv způsobem.

5.2

OSOBNÍ POUŽITÍ. Služba je určena výhradně pro osobní použití a zábavu Uživatele, nikoliv pro peníze, a proto nesmí být používána k vytváření finančního zisku ani vám nesmí přinášet žádnou peněžní výhodu. Uživatel musí Stars Mobile poskytnout úplné a pravdivé informace a zároveň se zavazuje všechny tyto poskytnuté údaje a informace v případě jejich změny aktualizovat.

5.3

TAJNÉ DOHODY. Tajné dohody mezi Uživateli prostřednictvím sdílení vlastních pokerových karet nebo jakékoliv jiné metody jsou přísně zakázány. Stars Mobile si vyhrazuje právo, s ohledem na jiná opatření, omezit usazení a/nebo zakázat Uživatelům hrát u určitého pokerového stolu nebo v turnaji, včetně zákazu hraní dvou a více Uživatelů u stejného stolu nebo ve stejném turnaji. Dále si Stars Mobile vyhrazuje právo považovat existenci tajné dohody nebo pokusu o ni mezi hráči (včetně Uživatelů) za vážné porušení této Smlouvy a Stars Mobile tedy smí zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel zapojuje nebo se snaží zapojit do podobných aktivit, a to bez ohledu na výsledek takového pokusu.

5.4

NÁSTROJE EXTERNÍ POMOCI HRÁČŮM. Stars Mobile zakazuje využívání Programů externí pomoci hráčům („Nástroje EPA“), které jsou navrženy k poskytování „Nekalé výhody“ hráčům. Stars Mobile definuje Nástroje EPA jako počítačový software (jiný než Software) a databáze nebo profily, které nejsou založené na softwaru (např. webové stránky, předplacené služby nebo fyzické materiály). Stars Mobile zastává širší názor na to, co představuje „nekalou výhodu“ v souvislosti s používáním Nástrojů EPA. Konkrétní doporučení najdete v našich Nejčastějších dotazech k nástrojům a službám třetích stran. Aby nebylo pochyb, tak zákaz platí mimo jiné na přístup nebo shromažďování informací o jiných hráčích mimo ty, které Uživatel osobně získal v průběhu vlastního hraní Uživatele, nebo získávání doporučení, pokynů či pomoci s vlastní hrou v reálném čase, které přesahují úroveň základů hry.

5.5

AUTOMATIČTÍ HRÁČI (BOTI). Využití umělé inteligence, včetně „robotů“, je v souvislosti se Službou přísně zakázáno. Jakákoliv činnost Uživatele související se Službou musí být vykonána osobně přes uživatelské rozhraní dostupné přes Software a bez dopomoci jakékoli formy umělé inteligence.

5.6

Souhlasíte s tím, že Stars Mobile může podniknout kroky k detekování a prevenci užívání zakázaných Nástrojů EPA. Tyto kroky mohou mimo jiné zahrnovat zjišťování programů paralelně spuštěných se Softwarem na počítači Uživatele. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obejít, blokovat nebo zasahovat do takovýchto kroků, mimo jiné používáním softwaru třetích stran, jehož cílem by bylo obcházet, blokovat nebo zasahovat do těchto kroků.

5.7

CHIP-DUMPING. Pojmem chip-dumping je označována situace, kdy Uživatel úmyslně prohraje handu, aby vědomě předal své Virtuální žetony jinému Uživateli. Jakýkoliv Uživatel, který se při používání Služby účastní chip-dumpingu s jiným Uživatelem nebo se o to pokusí, může dostat trvalý zákaz užívání Služby a jeho Uživatelský účet může být okamžitě zrušen. Za takovýchto okolností Stars Mobile nevrací ani nepřipisuje na účet žádné Virtuální žetony, které mohly být v danou chvíli na vašem Uživatelském účtu.

5.8

PODVODNÉ CHOVÁNÍ. V případě, že Stars Mobile usoudí, že je Uživatel zapojen nebo se snaží zapojit do podvodné, nezákonné, nečestné nebo jinak nevhodné činnosti při užívání Služby, je zapojen do aktivit uvedených v Odstavci 5 nebo do jiných herních manipulací nebo podvodných plateb, včetně využívání kradené kreditní karty nebo podvodného vrácení platby nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, je společnost Stars Mobile oprávněna podniknout kroky, které bude považovat za vhodné, mimo jiné včetně těchto:

 1. okamžitě zablokovat přístup Uživatele ke Službě;
 2. uzavřít Uživatelský účet u Stars Mobile;
 3. zadržení všech Virtuálních žetonů na účtu Uživatele; a/nebo
 4. podniknout právní kroky proti takovému Uživateli.
6. URÁŽLIVÁ ŘEČ NEBO OBSAH

Uživateli je zakázáno zasílat prostřednictvím Služby jakékoliv nezákonné, nemravné, rasistické, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, výhružné nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákon nebo mohou být obecně považovány za urážlivé, ať už při využívání funkce chatu, hráčských obrázků, nebo při korespondenci se zaměstnanci Stars Mobile.

7. PORUŠENÍ
7.1

Bez újmy na jakýchkoli jiných právech, pokud Uživatel poruší celkově nebo jen částečně jakékoliv ustanovení zde uvedené, vyhrazuje si Stars Mobile nebo jiná společnost ve Skupině poskytující služby Uživatelům právo, na základě vlastního uvážení, učinit takové kroky, které považuje za vhodné, včetně zrušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy s Uživatelem, okamžitého zablokování přístupu Uživatele ke Službě nebo jiným službám nabízeným Skupinou, zrušení účtu takového Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou, zabavení veškerých peněz na účtu Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou a/nebo podniknutí právních kroků proti takovému Uživateli.

7.2

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest Stars Mobile, Skupiny společností a jejich podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků způsobených například tím, že:

 1. porušíte tuto Smlouvu, a to celkově nebo jen částečně;
 2. porušíte jakýkoliv zákon nebo práva třetí strany; a
 3. budete Službu nevhodně využívat vy nebo jiná osoba, která ke Službě získá přístup prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vaším vědomím, nebo bez něho.
8. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude Stars Mobile nebo jiný člen Skupiny zodpovědný za žádné mimořádné, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (kromě jiných škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jiné finanční ztráty) způsobené využíváním (nebo zneužíváním) Služby i v případě, že by společnost Stars Mobile měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty.

8.2

Nic v této Smlouvě nevylučuje ani neomezuje zodpovědnost Stars Mobile nebo Skupiny za: (a) smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti; nebo (b) podvod či podvodné zkreslení informací.

9. BEZPEČNOST A VÁŠ ÚČET
9.1

Každý Uživatelský účet bude přístupný pomocí kombinace unikátního Stars ID („Stars ID“), unikátního tajného hesla („Heslo“) a dalších volitelných metod číselného ověřování, které si Uživatel sám vybere (Stars ID, Heslo a další způsoby ověřování spolu dohromady tvoří „Přihlašovací údaje“). Uživatel se zavazuje k výběru svého vlastního Stars ID a Hesla v souladu s pravidly, která se k tomu vztahují.

9.2

Uživatel souhlasí, že je výhradně zodpovědný za veškeré používání Služby za pomoci svých Přihlašovacích údajů a že neprozradí tyto údaje další osobě ani neumožní další osobě používat Službu prostřednictvím svého účtu.

9.3

Uživatel se zavazuje, že své Přihlašovací údaje bude po celou dobu uchovávat v tajnosti a vynaloží veškeré úsilí, aby chránil jejich bezpečnost a utajení. Za jakékoliv neoprávněné užití Přihlašovacích údajů je plně zodpovědný Uživatel a takové jejich užití je považováno za jeho jednání. Za jakékoliv závazky z tohoto užití je také odpovědný Uživatel.

9.4

Uživatel smí mít pouze jeden Uživatelský účet u Stars Mobile a Službu smí využívat pouze prostřednictvím tohoto jediného účtu. Uživatel má zakázáno zakládat u Stars Mobile více účtů. Pokud se Stars Mobile dozví o dalších účtech založených Uživatelem, může Stars Mobile tyto účty bez upozornění uzavřít a může zabavit Virtuální žetony držené na těchto účtech.

9.5

Prostřednictvím Služby nebudete moci vsadit (ve Virtuálních žetonech) větší sumu, než je celková částka Virtuálních žetonů na vašem Uživatelském účtu.

9.6

Zavazujete se plně hradit veškeré dluhy vůči Stars Mobile. Souhlasíte, že nebudete požadovat žádné vrácení transakcí a/nebo zamítat či odvolávat jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou. Uhradíte Stars Mobile veškeré výdaje spojené s vrácenými transakcemi a zamítnutím nebo odvoláním plateb, které učiníte, a nahradíte jakoukoliv ztrátu nám způsobenou v důsledku uvedeného.

9.7

Stars Mobile si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele za pomoci třetí strany, např. úvěrových společností a služeb, za použití informací poskytnutých Uživatelem při registraci do Služby v souladu s pravidly Ochrany soukromí. Třetí strany nebo poskytovatelé služeb si mohou ponechat záznam těchto informací, které však nebudou využity k žádnému jinému účelu.

9.8

Stars Mobile si vyhrazuje právo využít zpracovatele elektronických plateb třetích stran a/nebo finanční instituce pro vypořádání plateb odeslaných vámi nebo vám při využívání Služby.

9.9

Pokud se uplatní daň z přidané hodnoty (DPH), daň za zboží nebo služby (GST), či jiná daň za služby (dále označované jako „Daň z prodeje“), přistupujeme k našim příjmům jako by zahrnovaly Daň z prodeje. Tuto daň evidujeme a platíme (kde je to nutné) jménem našich zákazníků, a proto v této záležitosti nemusíte již podnikat další kroky.

10. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN
10.1

Software zahrnuje ve formě komponent software třetích stran, včetně softwaru vyvinutého subjektem OpenSSL Project pro užívání v produktu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), šifrovací software napsaný Ericem Youngem, software ungif napsaný Ericem S. Raymondem, software PSTCollectionView napsaný Peterem Steinbergerem a software s fonty, který je vlastnictvím poskytovatele licence nebo jeho dodavatelů a podléhá autorskému právu Spojených států a dalších soudních příslušností („Licencovaný software“).

10.2

Použití Licencovaného softwaru Uživatelem musí být v souladu se všemi podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.3

Licencovaný software nesmí být pozměňován, upravován ani vyjímán ze Softwaru.

10.4

Použití Uživatele je omezeno na „Interní použití“, čímž se rozumí použití Licencovaného softwaru pouze ve smyslu obvyklého a běžného interního obchodního či osobního použití ze strany Uživatele, nikoliv k dalšímu prodeji, sublicencování nebo distribuci. Pro koncového Uživatele, který je právnickou osobou, se „obvyklým a běžným interním obchodním použitím“ rozumí použití takovým Uživatelem nebo jeho zaměstnanci nebo autorizovanými osobami k obvyklým a běžným interním činnostem Uživatele. Pro koncového Uživatele, který je fyzickou osobou, se „obvyklým a běžným osobním použitím“ rozumí použití takovým Uživatelem nebo členem jeho domácnosti k interním osobním účelům. Všechny tyto zaměstnance, zástupce a členy domácnosti musí Uživatel obeznámit s podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.5

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v Licencovaném softwaru, jsou vyhrazena.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif software, software PSTCollectionView a šifrovací software jsou poskytovány společností OpenSSL Project, Ericem S. Raymondem, Peterem Steinbergerem a Ericem Youngem „tak, jak jsou“ a jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky, kromě jiného nepřímo vyjádřené záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nebudou uznány. V žádném případě nejsou OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani jejich spolupracovníci odpovědní za škody přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné ani za zvýšené náhrady škody nebo z toho vyplývající škody (kromě jiného dodání náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití, dat, zisků nebo provozní poruchy) jakkoliv způsobené, ať už jsou zdůvodněné smluvně, přímo, nebo mimosmluvně (včetně nedbalosti nebo jinak) a vzniklé jakýmkoliv způsobem použitím softwaru OpenSSL Toolkit, softwaru ungif PSTCollectionView a šifrovacího softwaru i tehdy, když byli upozorněni na možnost takového poškození.

11. STÍŽNOSTI

Uživatel souhlasí s tím, že historická data každé Hry o hrací peníze budou uchovávána na serverech Stars Mobile. V případě nesrovnalosti mezi kartami, které se zobrazují na vaší obrazovce, a záznamy hry na serverech Stars Mobile, budou směrodatná data ze serverů Stars Mobile. Uživatel souhlasí s tím, že funkce Softwaru „Okamžitá historie hand“ a „Záznam hand“ nebudou brány jako oficiální záznam jakékoliv handy.

12. ZMĚNY

Stars Mobile si vyhrazuje právo na aktualizaci a modifikaci této Smlouvy nebo některé z jejích částí, a to kdykoliv bez nutnosti oznámení takové skutečnosti, s tím, že touto Smlouvou budete vázáni po 14 dnech od jejího zveřejnění na Stránkách. Proto vám doporučujeme navštěvovat Stránky pravidelně a kontrolovat v dané chvíli platná pravidla a podmínky obsažené ve Smlouvě. Znění předchozích verzí Smlouvy můžete získat, pokud si o ne napíšete na adresu Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Vaše další využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě.

13. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Ostrova Man. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému mají soudy Ostrova Man výhradní soudní pravomoc v souvislosti s nárokem, sporem nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému soudu nebo že tyto soudy nemají příslušnou pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo Stars Mobile na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí, ať souběžně, či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce. Volba právního řádu se netýká práv, která vám mohou být zajišťovány jako zákazníkovi na základě závazných ustanovení zákonů Evropské unie nebo zákonů, které by se vás týkaly v případě neexistence takové volby práva.

14. ODDĚLITELNOST

Pokud ustanovení této Smlouvy je nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost ani právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy ani platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy.

15. POSTOUPENÍ

Stars Mobile si vyhrazuje právo na postoupení této Smlouvy, celkově nebo částečně, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel nemá právo postoupit žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z této Smlouvy.

16. RŮZNÉ
16.1

Pokud se společnost Stars Mobile zřekne svého práva v případě jakéhokoliv porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy (včetně opomenutí Stars Mobile požadovat striktní a doslovné zachovávání shody s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy), nebude to v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se práv v případě jakýchkoliv následných porušení takového ustanovení ani zřeknutí se práv v případě jakéhokoliv porušení libovolného ustanovení této Smlouvy.

16.2

Nic v této Smlouvě nevytváří ani nepropůjčuje žádná práva ani jiné výhody ve prospěch třetích stran, které se neúčastní této Smlouvy, s výjimkou společností ve Skupině.

16.3

Nic v této smlouvě nevytváří partnerství, agenturní vztah, svěřenecký poměr ani společné podnikání mezi vámi a námi.

16.4

Tato Smlouva stanovuje celkovou dohodu a ujednání týkající se Služby mezi vámi a námi a nahrazuje jakékoliv dřívější dohody nebo ustanovení mezi vámi a námi.

16.5

Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace v souladu s údaji a informacemi požadovanými ze strany Stars Mobile v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem. Na tyto informace vždy platí Ochrana soukromí.

16.6

V případě neshody s jinými jazykovými mutacemi Smlouvy bude jako směrodatná brána česká verze.

Copyright © 2023 Rational Intellectual Holdings Limited. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na software PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

S ohledem na software ungif:
Distribuce GIFLIB podléhá Copyrightu (c) 1997 Eric S. Raymond

Další informace jsou dostupné na www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz.
Stars Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím Zákaznické podpory.

Verze č. 1.9 Licenční smlouvy pro koncové uživatele Stars Mobile.
Platí od června 2023.