Typy turnajů

O TURNAJÍCH

PokerStars je největší online pokerová herna na světě s nabídkou těch největších turnajů, s nejvyšším počtem hráčů a nejvyššími prize pooly. Pořádáme nejvíce turnajů ve většině pokerových variant a typech turnajů. Podívejte se na odkazy níže, kde najdete vysvětlení všech našich turnajových možností.

Upozorňujeme: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.

MULTI-TABLE TURNAJE

multi-table turnajích (MTT) začínají hráči se stejným, pevně daným počtem žetonů. Na mnoha stolech vzájemně soupeří o své žetony, zatímco blindy a/nebo ante postupně stoupají. Jakmile přijdete o své žetony, jste vyřazeni z turnaje. Jak jsou hráči postupně vyřazováni, stoly se ruší a hráče přesazujeme k jiným stolům tak, aby byl zachován plný počet hráčů u všech stolů a hra byla „vyrovnaná“. Nakonec se poslední přeživší hráči se všemi žetony sejdou u finálového stolu, kde se konečným vítězem stane ten hráč, kterému se podaří shromáždit všechny žetony svých soupeřů. Finanční odměny náleží nejvýše umístěným hráčům v závislosti na počtu účastníků turnaje.

Upozorňujeme: Hráči na PokerStars.cz se do multi-table turnajů s garancí mohou zaregistrovat a zapojit až ve chvíli, kdy je vybráno 50 % garance a registrace je stále otevřena. To je vyžadováno v odstavci 59 Zákona o hazardních hrách.

SHOOTOUTY

Shootout je speciálním typem multi-table turnaje. Pokud hrajete v multi-table turnaji, jsou hráči zpravidla přesunováni od stolu ke stolu, aby se počet hráčů u stolů vyrovnal. Nakonec všichni fináloví hráči skončí u „finálového stolu“. V turnaji shootout se toto vyvažování nedělá. Dokud u stolu nesedí poslední hráč, zůstáváte u svého původního stolu. V případě, že na tomto stole vyhrajete, pokračujete k dalšímu stolu a celý proces se znovu opakuje s ostatními hráči, kteří vyhráli na svých původních stolech.

Ve DVOJITÉM SHOOTOUTU musíte vyhrát u dvou stolů, abyste se stali celkovými vítězi (ačkoliv většinou nějaké peníze berou všichni hráči, kteří se dostanou k finálovému stolu). Každý zahajující stůl se hraje až do svého uzavření, finálový stůl je utvořen z vítězů prvních kol zápasů. Například Stud Double Shootout může začít s osmi plnými stoly, dohromady tedy s 64 hráči v prvním kole. Každý z těchto stolů se bude hrát až do určení jednoho vítěze a 8 vítězů se přesune k finálovému stolu, kde se bude hrát až do určení jednoho konečného vítěze.

Ve TROJITÉM SHOOTOUTU musíte zvítězit u třech stolů, abyste vyhráli celý turnaj (opět v jeho průběhu můžeme nějaké peníze rozdávat i ostatním hráčům). Například předpokládejme standardní (9 hráčů u stolu) trojitý shootout. V prvním kole bude usazeno 729 hráčů, 9 u každého stolu, to znamená celkově 81 stolů. U stolů se bude hrát do té doby, než u každého z nich zbude jeden hráč se všemi žetony. 81 zbývajících hráčů bude přesunuto k devíti stolům druhého kola. Stejně jako v prvním kole se u stolů bude hrát, dokud u každého z nich nezůstane jeden hráč se všemi žetony ze svého stolu. Nakonec 9 zbývajících hráčů postoupí k finálovému stolu, kde bude určen konečný vítěz.

Vezměte na vědomí, že celý proces by mohl být rozšířen na čtyřnásobný shootout i více. Také není nezbytné, aby se začalo v devíti u každého stolu. Například v minulosti jsme nabízeli trojitý shootout se čtyřmi hráči u každého stolu (celkem tedy 64 hráčů). Dále chceme upozornit, že pokud nebude shootout plně obsazen, některé stoly v prvním kole mohou mít více hráčů než jiné. Pozdní registrace na turnaje typu shootout nejsou možné.

HEADS-UP TURNAJE

Další formou turnajů shootout jsou heads-up turnaje, též nazývané turnaje 1 na 1. V tomto turnaji jsou hráči rozlosování do párů a hraje se vyřazovacím systémem, tzv. „pavoukem“, dokud nezůstane jen jediný hráč. Jako u jiných turnajů typu shootout není v heads-up turnajích povolena pozdní registrace.

V některých případech nebude počet zaregistrovaných hráčů mocninou čísla dvě (2, 4, 8, 16, 32, 64), což je potřebné k zaplnění všech pozic na začátku turnaje, který se hraje „pavoukem“. Pokud nastane tato situace, nebudou mít všichni hráči možnost hrát v prvním kole a postupují rovnou do dalšího kola (tzv. „bye“).

Například v turnaji s 10 hráči je více než 8 a méně než 16 hráčů. Aby mohl turnaj proběhnout správně, musí být počet hráčů nejprve snížen na 8. Ke snížení počtu hráčů v turnaji z 10 na 8 se budou muset střetnout čtyři hráči (dva tedy vypadnou). 6 hráčů dostane volný postup (tzv. „bye“) a automaticky postupuje do čtvrtfinále.

Heads-up turnaje nabízíme s možností volného postupu i bez této možnosti. Tyto turnaje jsou zřetelně označeny pod tlačítkem Informace o turnaji v turnajové lobby. Pokud turnaj neumožňuje volný postup, může být naposledy přihlášeným hráčům v turnaji vrácen buy-in s cílem upravit počet hráčů ve startovním poli tak, aby se vždy jednalo o sudý počet startujících hráčů. V příkladu uvedeném výše (10 startujících hráčů) by byli poslední dva zaregistrovaní hráči vyřazeni ze hry, protože 8 je nejnižší možné číslo pro pavouka.

Mnoho heads-up turnajů má v lobby tlačítko „Zobrazit pavouka“, které umožňuje zobrazit schéma průběhu turnaje.

SATELITY

Satelit je typ turnaje, ve kterém výhru představuje vstupenka do většího turnaje. Hrát v kvalifikaci může vyjít laciněji, než vstupovat do turnaje přímo zakoupením startovného. PokerStars pořádá satelity Sit & Go na jednom i více stolech, které naleznete pod záložkami „Sit & Go“ a „Kvalifikační“ v lobby PokerStars.  Satelity na více stolech (multi-table satelity) jsou plánovány jako pravidelné turnaje a zápis do nich i jejich průběh jsou identické s ostatními turnaji na více stolech. Mají pouze jedinou důležitou odlišnost – hraje se do té doby, než u stolu zůstane tolik hráčů, kolik je určených vstupenek do většího turnaje, a poté všichni tito hráči obdrží danou vstupenku. Tyto MTT události naleznete pod „Turnaje“ a „Kvalifikační“ v hlavní lobby PokerStars. Příklad, jak satelit funguje:

Buy-in do většího turnaje je 200 $. Buy-in do satelitu vás bude stát 20 $. Jestliže je 10 účastníků (v satelitu), vyhrává první místo vstup do většího turnaje za 200 $. Pokud se v něm sejde 20 účastníků, pak vstup do turnaje získávají hráči na 1. a 2. místě. Každý vyhraje vstupenku v hodnotě 200 $ do většího turnaje. Pokud zbudou nějaké peníze navíc, rozdělí se mezi vyřazené hráče na základě turnajové struktury satelitu zobrazené v lobby turnaje.

Je-li dán poplatek za účast v turnaji nebo satelitu, bude zobrazen společně s částkou vstupného. Cena 30 $+3 $ tedy znamená, že buy-in je 30 $ a vstupní poplatek 3 $. 30 $ jde do prize poolu, zatímco 3 $ jdou pořadateli turnaje. Ve většině zmiňovaných turnajů jsou buy-in a poplatek zkombinovány v zájmu zjednodušení názvu. Pokud by byl například výše uvedený turnaj satelitem (například) do Sunday Million, jmenoval by se pravděpodobně „Sunday Million: 33 $ satelit“. Podrobné informace o rozložení buy-inu a poplatků jsou zobrazeny v turnajové lobby.

FLIGHT TURNAJE

Flight turnaj je turnaj, který se hraje v několika fázích. Hráči si mohou vybrat z různých startovních flightů, které se hrají v různé časy. Každý startovní flight se hraje stejně dlouhou dobu a poté se všichni zbývající hráči sloučí v jednom turnaji v jediné, poslední fázi. Flight turnaje umožňují hráčům začít velký turnaj v čas nebo datum, které jim více vyhovuje. Počty žetonů na konci každého flightu se přenesou do dalšího kola.

Například turnaj může mít flight 1A v pátek od 12:00, flight 1B v sobotu ve 12:00 a flight 2 v neděli ve 12:00. Hráči by odehráli šest hodin v pátek či sobotu a všichni hráči, kteří přežijí, se spojí, aby dokončili turnaj v neděli od 12:00.

Když vstupujete do flight turnaje, musíte se ujistit, že máte čas hrát všechny budoucí flighty. Nelze se odregistrovat z Flightu 2 (nebo dalších) flight turnaje.

Některé flight turnaje umožňují několik vstupů do prvních flightů Pokud hrajete například Flight 1A a jste vyřazeni, můžete vstoupit do Flightu 1B a začít zase od začátku. Do dalšího kola se nemůžete kvalifikovat více než jednou, takže pokud přežijete Flight 1A, již nemůžete vstoupit do Flightu 1B stejné události.

REBUY TURNAJE

Turnaje, v jejichž průběhu můžete dokupovat žetony, se nazývají rebuy turnaje. Ve standardních „freezeout“ turnajích vypadáváte ze hry, jakmile vám dojdou žetony. V případě rebuy turnajů si však žetony můžete (za určitých podmínek) dokoupit.

Informace o rebuy turnajích:

 • Na začátku turnaje je tzv. „období pro rebuy“. Typickým obdobím pro rebuy je první hodina turnaje (do začátku první přestávky). Jakmile toto období vyprší, není již možné dokupovat žetony.
 • Během rebuy období může být k dispozici pevný nebo neomezený počet možností dokoupit žetony.
 • Pokud vám žetony dojdou úplně, bude vám rebuy nabídnut automaticky (pokud je k dispozici). Kdykoliv můžete kliknout na tácek dealera a vybrat si „Přidat žetony“. Pokud již dokupovat nemůžete (protože jste vyčerpali možný počet dokoupení, nebo proto, že existuje maximální počet žetonů, při kterých je rebuy povolen), zobrazí se vám odpovídající zpráva. 

  Obecně můžete použít tlačítko Přidat žetony na tácku dealera, kdykoliv je stav vašich žetonů menší nebo roven počátečnímu stavu žetonů. To znamená, že můžete dokoupit žetony před tím, než turnaj vůbec začne! 

  Rebuy může mít jakoukoli cenu, ale většinou stojí stejně tolik, kolik původní buy-in, a získáte za něj stejný počet žetonů jako za původní buy-in.
 • Na konci období pro rebuy může být k dispozici „add-on“. Obvykle to je během první přestávky. Add-on je prostě jeden rebuy navíc. Add-on vám nebudeme nabízet automaticky. Abyste jej mohli využít, musíte vyčkat na sdělení „Hráči mají nyní přestávku“. Poté klikněte na tácek dealera a zvolte tlačítko „Přidat žetony“. Add-on je obecně k dispozici bez ohledu na to, kolik máte žetonů.

  Add-on může mít jakoukoli cenu, ale většinou stojí stejně jako původní buy-in a získáte za něj stejný nebo vyšší počet žetonů jako za původní buy-in. U rebuy se neplatí poplatek. Takže pokud je vstupné do turnaje 10 $+1 $, potom rebuy stojí obvykle 10 $ a celých 10 $ půjde do prize poolu. Celkový prize pool a výplatní struktura budou oznámeny až po skončení období pro rebuy, protože s každým rebuy se celková částka navyšuje.

Upozorňujeme, že mnohá z těchto pravidel jsou „běžná“ či „normální“. PokerStars vynaloží veškeré úsilí na vyjasnění případných odchylek od běžných pravidel, ale přesné detaily pro každý turnaj jsou vždy k dispozici v lobby turnaje nebo pod záložkou Informace o turnaji.

BOUNTY TURNAJE

V bounty turnajích získává osoba, která vyřadí konkrétního hráče, speciální finanční odměnu (tzv. bounty). Pokud je například bounty vypsaná na hráče KidPoker, získá tuto odměnu každý, kdo ho vyřadí. Podoba odměny závisí na typu turnaje, může jít o drobné, ale i o stovky dolarů!

PokerStars nabízí tři typy bounty turnajů:

 • Fixed: Bounty je vypsána na hlavu jednoho nebo více „označených“ hráčů. Tito hráči jsou v turnajové lobby zřetelně označeni symbolem cíle. Přejeďte přes tento symbol myší a uvidíte, jaká je výše nabízené bounty. Vyřaďte označeného hráče a odměna vás nemine!
 • Team Pro: V tomto typu turnaje získáte bounty za vyřazení člena Teamu Pro, který se účastní turnaje. Vyřaďte kteréhokoliv profesionála (označen červeným symbolem pikového listu u stolu a v turnajové lobby) a máte bounty v kapse!
 • Knockout: Každý hráč, který vstoupí do turnaje, nese svoji bounty. Podrobnosti o knockout turnajích se dočtete níže.

Bounty turnaje naleznete v lobby PokerStars velmi snadno, když budete hledat příslušný symbol. Černým symbolem „terče“ se označují knockout turnaje, černý cíl značí fixed bounty turnaje a červený cíl je znamením pro Team Pro bounty turnaje.

KNOCKOUTY

V knockout turnajích je finanční bounty vypsána na každého účastníka turnaje. Pokaždé, když někoho vyřadíte, získáte peněžitou odměnu! Vítěz knockout turnaje vyhraje svou vlastní bounty.

Každý hráč platí v tomto typu turnajů extra buy-in, který slouží jako hráčova bounty. Příklad - knockout turnaj bude mít celkový buy-in 20 $+5 $+2 $, z čehož 20 $ půjde do běžného prize poolu, 5 $ je bounty každého hráče a 2 $ tvoří turnajový poplatek.

Knockout turnaje naleznete v lobby označené černým symbolem terče. K hledání můžete použít i turnajový filtr, do jehož textového pole napíšete knockout a rychle tak naleznete hledané turnaje!

TURNAJE DEEP STACK

V lobby můžete často vidět událost označenou jako „Deep stack“. To značí, že každý hráč začíná s více žetony než obvykle.

Počáteční počet žetonů je ve většině turnajů deep stack 5 000 žetonů. Blindy jsou obvykle stejné jako v běžných turnajích na PokerStars, takže přináší hráči více hry v průběhu samotné události.

Navíc k více deep počátečnímu stacku oproti normálnímu má většina turnajů deep stack 30minutové intervaly pro každou úroveň. Běžný interval mezi změnami úrovní na PokerStars je 15 minut. Délka úrovní v událostech deep stack je další způsob, který nabízí více hraní, obzvlášť v časnějších fázích turnaje.

Turnaje Deep stack naleznete v lobby označené růžovou barvou a ve jméně by měla být slova „Deep Stack“.

6-MAX a 4-MAX

Označení „6-max“ v názvu turnaje znamená, že u každého stolu je k dispozici 6 míst, namísto obvyklých 7-10 (záleží na typu hry). PokerStars také nabízí události „4-max“, kde jsou u každého stolu pouhá 4 místa.

Některé herní varianty se vždy hrají v 6 nebo méně hráčích u stolu. Například 8-Game Mix a Deuce to Seven (2-7) Triple Draw.

Upozorňujeme, že ve 4-max turnajích se finálový stůl sestavuje při pěti zbývajících hráčích. Tím se eliminuje nerovnost mezi stolem, na němž hrají 3 hráči a druhým stolem, kde se odehrává heads-up.

ZOOM

Jakmile v Zoom turnaji složíte karty, budete okamžitě přesunuti k novému stolu s novými soupeři (vybranými náhodně z celého hráčského pole turnaje). Dokonce můžete použít tlačítko ‘Rychlý fold’, jež vám umožní složit, ačkoliv ještě nejste na řadě. Tento formát zajišťuje skutečně rychlý poker, kdy nemusíte čekat na dokončení každé handy a rovnou hrát další. Na stránce o Zoom zjistíte, jak to přesně funguje.

Upozorňujeme, že když se v Zoom turnajích zmenší hráčské pole a zůstává pouze pár posledních stolů, vrací se turnaj zpět k normálnímu freezeout formátu.

TURBO

Turbo je událost, ve které úrovně blindů stoupají mnohem rychleji než ve standardní hře. Doba trvání každého kola (než dojde k navýšení blindů/ante) v turbo turnajích je obvykle 5 minut (oproti standardním 10 nebo 15 minutám), i když existují i turbo události s 6minutovými koly.

Turnaje typu turbo rebuy mají obvykle přestávku po 30 minutách oproti standardním 60 minutám.

ČASOVĚ OMEZENÉ TURNAJE

Časově omezený turnaj je speciálním typem turnaje, který má předem omezenou dobu trvání. Čas vyměřený pro událost lze poznat v samotném názvu turnaje a v turnajové lobby. Ke konci stanovené délky herního času se turnaj zastaví a zbývající hráči si rozdělí prize pool na základě počtu jejich žetonů. Časově omezené turnaje jsou v turnajové lobby označeny symbolem „hodin“.

Časově omezené turnaje nabízíme v průběhu celého dne v dobách trvání 15, 30, 60, 90, 120 a 180 minut hrací doby.

GARANTOVANÉ TURNAJE

V mnoha našich turnajích za peníze je prize pool garantován určitou pevnou minimální částkou. Garantované částky se pohybují v rozmezí od 500 $ do 1 000 000 $ a více! Pro přehled o celém spektru těchto turnajů klikněte na „Turnaje“ a „Vše“ v lobby PokerStars a napište slovo „guarantee“ do turnajového filtru..

BAREVNÉ SCHÉMA

Následující klíč popisuje barvy použité k rozlišení turnajů na PokerStars.

 • Živé události – turnaje označené fialovou barvou jsou obecně kvalifikace na hlavní živé pokerové události, jako třeba na jednotlivé zastávky European Poker Tour (EPT).
 • Satelity do online turnajů - tato tmavě modrá barva je použita pro odlišení kvalifikací do online turnajů, jako Sunday Million, Nightly Hundred Grand atd.
 • Steps – v USD kvalifikační turnaje Steps označujeme tmavě zelenou. V Euro Steps označujeme modře.
 • Události a kvalifikace do šampionátů (*COOP) - některé hlavní online události, jako World Championship Of Online Poker (WCOOP), SCOOP a kvalifikace do nich, označujeme jasně oranžovou barvou.
 • PCA turnaje / Satelity – online turnaje do PokerStars Caribbean Adventure poznáte podle modrozelené barvy.
 • Turnaje pro ženy – turnaje označené modrozelenou barvou jsou určené výhradně ženám.
 • Freerolly a  Hry za hrací peníze – pokud hledáte příležitost zahrát si zdarma a stále mít možnost něco vyhrát, potom se poohlédněte po této hnědé barvě v klientovi PokerStars.
 • Speciální turnaje – tučným písmem a jasně červenou barvou jsou označeny speciální události jako Sunday Million, Sunday Warm-Up, Daily Big a Nightly Hundred Grand.

Výše uvedené barevné schéma je pouze informativní a může se změnit. Některé speciální turnaje mohou být označeny s využitím jiných barev, specifických pro tyto události.

Zjistěte si více informací o hraní v turnajích PokerStars.

Upozorňujeme

Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.