DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Typy turnajů

Chcete si zahrát v největší online pokerové herně na světě? Na největších turnajích? O největší prize pooly? Pak jste tady správně. Pořádáme nejvíce turnajů ve většině pokerových variant a typech turnajů. Výše naleznete odkazy, pod kterými si můžete pročíst vysvětlení všech typů našich turnajů, od Sit & Go až po multi-table turnaje.

Upozorňujeme: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.

Jak fungují pokerové turnaje

V klasickém pokerovém turnaji začínají všichni hráči se stejným počtem žetonů. S postupem hry stoupají v pravidelných intervalech povinné blindy a ante a ve chvíli, kdy hráč přijde o všechny své žetony, je z turnaje vyřazen. Poslední zbývající hráč se stane vítězem a připadne mu největší podíl z prize poolu.

Jak si zahrát v některém z našich turnajů

Turnaje naleznete pod záložkou Turnaje (na počítači) nebo pod záložkou se stejným názvem v lobby (na mobilu). Ostatní typy turnajů naleznete pod záložkami s odpovídajícím názvem, např. Sit & Go. Po zvolení jakéhokoliv turnaje se vám zobrazí vše, co potřebujete vědět, a to včetně typu hry, buy-inu, struktury a informace, zda je otevřena registrace. Pro účast v turnaji klikněte na „Registrovat“.
Ve všech našich turnajích přidělujeme hráčům místa i stoly náhodně. V hrách s měnícím se dealerem začíná značka dealera na místě č. 1. Hráči mají na akci jen určitý čas. Pokud se budete rozhodovat příliš dlouho, objeví se připomínka a také se vám může zobrazit možnost aktivovat „Časovou rezervu“, čímž získáte čas na rozmyšlenou navíc.

Záložka „Info“ v okně stolu přináší ty nejaktuálnější informace o turnaji, jakými jsou vaše aktuální pozice a průměrný stack žetonů. Podrobné informace o stavu turnaje naleznete v lobby turnaje.

Fifty50

„Fifty50“ je typ Sit & Go turnaje u jednoho stolu. V turnaji Fifty50 Sit & Go hra končí v okamžiku, kdy je vyřazena polovina hráčů. Například v turnaji Fifty50 pro 8 hráčů obdrží odměnu 4 hráčů. Polovina prize poolu bude rozdělena mezi tyto čtyři hráče rovným dílem, o druhou polovinu se stejná čtveřice podělí v poměru odpovídajícím jejich procentnímu podílu na celkovém počtu žetonů na konci turnaje. Hráči na 5. až 8. místě nevyhrávají nic. V turnaji o 8 hráčích 10 $+1 $ Fifty50 je tedy celkový prize pool 80 $. Každý z finálové čtveřice obdrží po 10 $ a procentuální podíl ze zbývajících 80 $. Turnaje Fifty50 najde na počítači pod záložkou „Sit & Go“. Vyberte si „Fifty50“ z filtru varianty. Na mobilu hledejte „Fifty50“ pod záložkou „Sit & Go“ v lobby.

PříkladŽetonyŽetony %Odměna za žetony+Buy-inCelková odměna
1. hráč 4300 35,83 % 14,33 $ 10,00 $+ 24,33 $
2. hráč 3600 30,00 % 12,00 $ 10,00 $+ 22,00 $
3. hráč 2300 19,17 % 7,67 $ 10,00 $+ 17,67 $
4. hráč 1800 15,00 % 6,00 $ 10,00 $+ 16,00 $
Celkem 12000 100,00 % 40,00 $ 40,00 $+ 80,00 $

Pro výpočet hodnoty žetonů 1. hráče je nutné vynásobit polovinu prize poolu (40 $) jeho podílem na počtu všech žetonů (4 300/12 000). Celkem mu patří 14,33 $. S připočtením vráceného buy-inu pro každého hráče na placené pozici si tedy 1. hráč připíše 24,33 $ (14,33 $ + 10,00 $). Ve formě vzorce mohou být jednotlivé výplaty vyjádřeny takto:

Tournament Types Formula

V lobby turnajů Fifty50 se zobrazí přibližná částka výhry na 100 žetonů po skončení turnaje. Hodnota zobrazená v lobby turnajů Fifty50 je zaokrouhlovaná na centy dolů, ale odměny jsou počítány tak, aby byl vyplacen celý prize pool. Upozorňujeme, že konečné částky mohou být v důsledku zaokrouhlování mírně odlišné, abychom zajistili celkovou výplatu ve výši prize poolu.

Garantované turnaje

V mnoha našich turnajích za peníze je prize pool garantován určitou pevnou minimální částkou. Pravidelné garance se pohybují v rozmezí od 25 $ do 1 000 000 $. Pro zobrazení všech těchto turnajů si otevřete lobby „Turnaje“ a do turnajového filtru napište „GTD“.

Heads-up turnaje

V heads-up turnajích, kterým se také říká jeden na jednoho, jsou hráči rozlosováni do párů a hraje se vyřazovacím systémem, tzv. „pavoukem“, dokud nezůstane jen jediný hráč. Jako u jiných turnajů typu shootout není v heads-up turnajích povolena pozdní registrace. U většiny heads-up multi-table turnajů je časový limit pro zrušení registrace pět minut (na rozdíl od dvou minut u většiny ostatních turnajů). U konkrétních turnajů si prosím vždy zkontrolujte informace o zrušení registrace uvedené v okně Informace o turnaji.

V některých případech nebude počet hráčů zaregistrovaných do konkrétního heads-up turnaje mocninou čísla dvě (2, 4, 8, 16, 32, 64), což je k zaplnění všech pozic „pavouka“ potřeba. Pokud nastane tato situace, nebudou mít všichni hráči možnost hrát v prvním kole a postupují rovnou do dalšího kola (dostanou volný postup, tzv. „bye“).

Například v heads-up turnaji s 10 hráči to bude více než 8 a méně než 16 hráčů. Aby mohl turnaj proběhnout správně, musí být počet hráčů nejprve snížen na 8. Ke snížení počtu hráčů v turnaji z 10 na 8 se budou muset střetnout čtyři hráči (dva tedy vypadnou). 6 hráčů dostane volný postup (tzv. „bye“) a automaticky postupuje do čtvrtfinále.

Heads-up turnaje nabízíme s možností volného postupu i bez této možnosti. Tyto turnaje jsou zřetelně označeny pod tlačítkem „Informace o turnaji“ v turnajové lobby. Pokud turnaj neumožňuje volný postup, může být naposledy přihlášeným hráčům v turnaji vrácen buy-in s cílem upravit počet hráčů ve startovním poli tak, aby se vždy jednalo o mocninu dvojky (2, 4, 8, 16, 32, 64 atd.). V příkladu uvedeném výše (10 startujících hráčů) by byli poslední dva zaregistrovaní hráči vyřazeni ze hry, protože nejmenší možný počet blízký mocnině dvou a menší než 10 je 8 hráčů.

Mnoho heads-up turnajů má v lobby tlačítko „Zobrazit pavouka“, které umožňuje zobrazit schéma průběhu turnaje.

Turnaje hyper-turbo

V tzv. hyper-turbo turnajích rostou úrovně blindů extrémně rychle, dokonce rychleji než v turnajích turbo. Délka každého kola v hyper-turbo turnaji (před zvýšením blindů/ante) je obvykle 3 minuty.

6-max a 4-max

Označení „6-max“ v názvu turnaje znamená, že u každého stolu je k dispozici 6 míst, namísto obvyklých 7-10 (záleží na typu hry). Také nabízíme události „4-max“, kde jsou u každého stolu pouhá 4 místa.

Některé varianty pokeru se vždy hrají v 6 nebo méně hráčích u stolu. Například 8-Game Mix a Deuce to Seven (2-7) Triple Draw.

Upozorňujeme, že ve 4-max turnajích se finálový stůl sestavuje při 5 zbývajících hráčích. Tím se eliminuje nerovnost mezi stolem, na němž hrají 3 hráči, a druhým stolem, kde se odehrává heads-up.

Turnaje Multi-stack

Zajímavá a zábavná varianta turnajů rebuy. V turnaji multi-stack se počáteční žetony každého hráče rozdělí do menších stacků stejné velikosti. Každý hráč se poté rozhodne, s kolika z dostupných stacků chce začínat a kolik si jich ponechá stranou na později. Hráč si může stacky doplnit (přidat dostupné zbývající stacky) později. Celkový počet dostupných stacků každého hráče je uveden v lobby turnaje a je shodný pro všechny hráče v daném turnaji. Za přidání dostupného stacku se neplatí žádné poplatky navíc.

Hráč v turnaji multi-stack může mít například k dispozici pět stacků po 1 000 žetonech, tedy celkem 5 000 žetonů. Na začátku turnaje si tento hráč může vybrat, zda bude hrát s minimálně jedním stackem (1 000 žetonů), nebo že si v té chvíli přidá několik či všechny ze svých zbývajících čtyř stacků. Během turnaje si hráč může vybrat kdykoli přidání zbývajících stacků kliknutím na tlačítko „Přidat stacky“ u stolu nebo „Přidat žetony“ u přihrádky dealera či v menu „Možnosti“. Tato tlačítka budou viditelná, pouze pokud jsou stacky stále k dispozici. Poznámka: Stacky přidáme ke konci aktuální handy, v průběhu aktuální handy nebudou ve hře.

Pokud hráč prohraje všechny své žetony ve hře, nabídneme mu možnost přidat zbývající stacky a bude muset přidat nejméně jeden stack. Jestliže bude zbývat pouze jeden stack, přidáme ho automaticky. Jakmile hráč prohraje všechny své žetony ze všech svých stacků, bude vyřazen z turnaje.

Na přidání dostupných stacků budou mít hráči omezené množství času, které bude upřesněno v lobby turnaje. Stacky, které nebyly přidány do konce tohoto času, automaticky přidáme k celkovému množství žetonů každého hráče.

Počet dostupných stacků každého hráče uvidíte přejetím přes jeho jméno v seznamu hráčů v lobby nebo přejetím myši přes symbol „stack“ u jeho sedadla u stolu. Pokud se u sedadla hráče neobjevuje žádný symbol, znamená to, že již použil všechny své dostupné stacky.

Multi-table turnaje

multi-table turnajích (MTT) začínají hráči se stejným, pevně daným počtem žetonů. Na mnoha stolech vzájemně soupeří o své žetony, zatímco blindy a/nebo ante postupně stoupají. Jakmile přijdete o své žetony, jste vyřazeni z turnaje. Jak jsou hráči postupně vyřazováni, stoly se ruší a hráče přesazujeme k jiným stolům tak, aby byl zachován plný počet hráčů u všech stolů a hra byla „vyrovnaná“. Nakonec se poslední přeživší hráči se všemi žetony sejdou u finálového stolu, kde se konečným vítězem stane ten hráč, kterému se podaří shromáždit všechny žetony svých soupeřů. Finanční odměny náleží nejvýše umístěným hráčům podle počtu účastníků turnaje.

Upozorňujeme: Hráči na PokerStars.cz se do multi-table turnajů s garancí mohou zaregistrovat a zapojit až ve chvíli, kdy je vybráno 50 % garance a registrace je stále otevřena. To je vyžadováno v odstavci 59 Zákona o hazardních hrách.

Fázové turnaje

Fázový turnaj je takový, v němž se určitý počet úrovní na začátku turnaje pro různé skupiny hráčů neodehrává souběžně. Hráči si mohou zvolit z různých startovních fází, které začínají v různých časech. Každá startovní fáze se hraje stejně dlouhou dobu a poté se všichni zbývající hráči sloučí v jednom, větším turnaji. Fázové turnaje umožňují pružnější program obvyklý pro turnaje s malými hráčskými poli, a přitom si v nich hráči mohou užívat vysoké prize pooly typické pro turnaje s velkými hráčskými poli. Počty žetonů na konci 1. fáze se přenesou do dalšího kola.

Například turnaj může mít 1. fázi v pátek od 12:00, další 1. fázi v sobotu ve 12:00 a uzavírat ho bude 2. fáze v neděli ve 12:00. Účastníci odehrají v pátek a/nebo v sobotu určitý počet úrovní (nebo do vyřazení) a všichni hráči, kteří přežijí, se spojí, aby dokončili turnaj v neděli od 12:00.

Pokud vstoupíte do fázového turnaje, musíte se ujistit, že budete moci hrát ve všech dalších fázích, protože z 2. fáze (a dalších) ve fázovém turnaji se nelze odregistrovat.

Fázové turnaje umožňují několik vstupů do prvních fází. Pokud hrajete například 1. fázi a jste vyřazeni, můžete vstoupit do další 1. fáze a začít zase od začátku. Do dalšího kola se nemůžete kvalifikovat více než jedenkrát, takže pokud přežijete 1. fázi, již nemůžete vstoupit do další 1. fáze vedoucí do stejné 2. fáze. Upozorňujeme, že i když 1. fázi přežijete jen s jedním žetonem, stále postupujete do 2. fáze a nebudete moci hrát v další 1. fázi.

Většina kvalitních turnajů, které můžete vidět v televizi, jsou v podstatě fázové turnaje, u nichž se vstupní fáze obvykle označují jako Den 1A, Den 1B, Den 1C atd.

Progresivní knockouty

V progresivních knockout turnajích je na každého účastníka turnaje vypsána peněžitá odměna (tzv. bounty). Takže pokaždé, když vyřadíte protihráče, vyhráváte finanční odměnu. Ale je to ještě trochu složitější: část bounty hráče vyhrajete okamžitě, ale část se připíše k VAŠÍ bounty (většinou 50 %). Jak budete vyřazovat další hráče, odměna za vaše vyřazení bude větší a větší, což z vás udělá lákavý cíl pro ostatní lovce odměn.

U většiny turnajů typu progresivní knockout jde polovina buy-inu do prize poolu a druhá polovina slouží jako počáteční odměna za vaše vyřazení. Existují ale výjimky, nejznámější jsou turnaje „Saturday Special“ z turnajů Bounty Builders, kde do prize poolu putuje 25 % buy-inu a zbývajících 75 % je vaše počáteční bounty.

Většina turnajů progresivní KO funguje takto:

 • 50 % buy-inu jde do prize poolu
 • 50 % buy-inu jde na počáteční odměnu za vyřazení hráče
 • 50 % z odměny za vyřazení je progresivní, což znamená, že po vyřazení hráče jde polovina odměny za jeho vyřazení do vaší kapsy a druhá polovina se připočte k odměně za vaše vyřazení.

Turnaje rebuy

Turnaje rebuy jsou takové turnaje, v jejichž průběhu můžete dokupovat žetony. Ve standardních „freezeout“ turnajích vypadnete z turnaje, jakmile vám dojdou žetony. V případě rebuy turnajů si však žetony můžete (za určitých podmínek) dokoupit.

Informace o rebuy turnajích:

 • Na začátku turnaje je tzv. „období pro rebuy“. Typickým obdobím pro rebuy je první hodina turnaje (do začátku první přestávky). Jakmile toto období vyprší, již není možné dokupovat žetony (provést rebuy).
 • Během rebuy období může být k dispozici pevný nebo neomezený počet možností dokoupit žetony.
 • Pokud vám dojdou žetony, bude vám rebuy nabídnut automaticky (když je k dispozici). Kdykoliv máte ještě žetony, můžete kliknout na tácek dealera a zvolit možnost „Přidat žetony“, čímž provedete rebuy. Pokud již dokupovat nemůžete (protože jste vyčerpali možný počet dokoupení, nebo proto, že existuje maximální počet žetonů, při kterých je rebuy povolen), zobrazí se vám odpovídající zpráva.

  Obecně můžete použít tlačítko „Přidat žetony“ na tácku dealera, kdykoliv je stav vašich žetonů menší nebo roven počátečnímu stavu žetonů. To znamená, že můžete dokoupit žetony před tím, než turnaj vůbec začne.

  Rebuy může mít jakoukoli cenu, ale většinou stojí stejně tolik, kolik původní buy-in, a získáte za něj stejný počet žetonů jako za původní buy-in.

 • Na konci období pro rebuy může být k dispozici také možnost „add-on“. Obvykle to je během první přestávky. Add-on je prostě jeden rebuy navíc. Add-on vám nebudeme nabízet automaticky. Abyste jej mohli využít, musíte vyčkat na sdělení „Hráči mají nyní přestávku“. Poté klikněte na tácek dealera a zvolte tlačítko „Přidat žetony“. Add-on je většinou dostupný bez ohledu na to, kolik máte žetonů.

  Add-on může stát jakoukoli částku, ale zpravidla stojí stejně jako původní buy-in, a získáte za něj stejný nebo vyšší počet žetonů, než jste získali za svůj původní buy-in. Prize pool a výplaty nebudeme vyhlašovat až do skončení období pro rebuy, protože prize pool se s každým provedeným rebuy zvyšuje.

Turnaje re-entry

Turnaj re-entry je takový, do kterého můžete znovu vstoupit poté, co jste z něj již byli vyřazeni. Pokud v turnajích re-entry přijdete o všechny své žetony, bude vám nabídnuta možnost okamžitě znovu vstoupit do turnaje. Jestliže v dané chvíli nebudete chtít vstoupit, stále se můžete obvyklým způsobem registrovat z lobby turnaje kdykoliv během období pozdní registrace. Více vstupů ve stejnou chvíli není povoleno.

Turnaje re-entry jsou podobné turnajům rebuy, ale liší se v několika věcech:

 • Pokud v turnaji re-entry přijdete o všechny své žetony, budete z události vyřazeni a obsadíte místo v celkovém pořadí.
 • V turnaji rebuy vám bude po zakoupení rebuy ponecháno vaše místo. V turnaji re-entry dostanete nové místo a budete usazeni jako jakýkoliv nový hráč, obvykle skončíte u jiného stolu.
 • V turnaji re-entry je každý vstup považován za novou registraci do události, takže platíte i nový poplatek, jako byste byli hráčem, který právě přišel do turnaje. Za zaplacený poplatek dostáváte při opětovných vstupech také body za odměnu.

Opětovné vstupy se zobrazují v pořadí turnaje s číslem vstupu vedle Stars ID hráče. Pokud například Uživatelské jméno vstoupí do události třikrát, jeho vstupy se ukáží na seznamu umístěných jako Uživatelské jméno, Uživatelské jméno [2], Uživatelské jméno [3].

Upozorňujeme, že v turnaji re-entry může být počet vašich opětovných vstupů omezen. Toto číslo bude uvedeno v lobby turnaje. Jakmile vyčerpáte povolený počet vstupů, nebudete již moct znovu hrát v této události.

Satelity

Satelit je typ turnaje, ve kterém výhru představuje vstupenka do většího turnaje. Hrát v kvalifikaci může vyjít levněji, než vstupovat do turnaje přímo zakoupením startovného. PokerStars pořádá satelity Sit & Go na jednom i více stolech, které naleznete pod záložkami „Sit & Go“ a „Kvalifikační“ v lobby PokerStars. Satelity na více stolech (multi-table satelity) jsou plánovány jako pravidelné turnaje a zápis do nich i jejich průběh jsou identické s ostatními turnaji na více stolech. Mají pouze jedinou důležitou odlišnost – hraje se do té doby, dokud u stolů nezůstane tolik hráčů, kolik je určených vstupů do většího turnaje, přičemž tyto vstupy mají stejnou hodnotu. Tyto MTT události naleznete pod „Turnaje“ a „Kvalifikační“ v hlavní lobby PokerStars. Tady je příklad, jak satelit funguje:

Buy-in do většího turnaje je 200 $. Buy-in do satelitu vás bude stát 20 $. Jestliže je 10 účastníků (v satelitu), vyhrává první místo vstup do většího turnaje za 200 $. Pokud se v něm sejde 20 účastníků, pak vstup do turnaje získávají hráči na 1. a 2. místě. Každý vyhraje vstup v hodnotě 200 $ do většího turnaje. Pokud zbudou nějaké peníze navíc, rozdělí se mezi vyřazené hráče na základě turnajové struktury satelitu zobrazené v lobby turnaje.

Je-li dán poplatek za účast v turnaji nebo satelitu, bude zobrazen společně s částkou vstupného. Cena 30 $ +3 $ tedy znamená, že buy-in je 30 $ a vstupní poplatek 3 $. 30 $ jde do prize poolu, zatímco 3 $ jdou pořadateli turnaje. Ve většině zmiňovaných turnajů jsou buy-in a poplatek zkombinovány v zájmu zjednodušení názvu. Pokud by byl například výše uvedený turnaj satelitem (například) do Sunday Million, jmenoval by se pravděpodobně „Sunday Million: 33 $ satelit“. Podrobné informace o rozložení buy-inu a poplatků jsou zobrazeny v turnajové lobby.

Shootouty

Shootout je speciálním typem turnaje na více stolech. Normálně se při hraní na více stolech (multi-tabling) hráči přemisťují od stolu ke stolu, aby vyvážili počet hráčů u každého z nich. Nakonec skončí poslední zbývající hráči u „finálového stolu“. V turnaji shootout se toto vyvažování nedělá. Dokud u stolu nesedí poslední hráč, zůstáváte u svého původního stolu. V případě, že na tomto stole vyhrajete, pokračujete k dalšímu stolu a celý proces se znovu opakuje s ostatními hráči, kteří vyhráli na svých původních stolech.

Ve DVOJITÉM SHOOTOUTU musíte vyhrát u dvou stolů, abyste se stali celkovými vítězi události (ačkoliv většinou berou nějaké peníze všichni hráči, kteří se dostanou k finálovému stolu). Každý zahajující stůl se hraje až do svého uzavření a finálový stůl je tvořen z vítězů prvních kol zápasů. Například Stud Double Shootout může začít s osmi plnými stoly, dohromady tedy s 64 hráči v prvním kole. Každý z těchto 8 stolů se bude hrát až do určení jednoho vítěze a 8 vítězů se přesune k druhému stolu na druhé kolo, kde se bude hrát až do určení jednoho vítěze.

Ve TROJITÉM SHOOTOUTU musíte zvítězit u třech stolů, abyste vyhráli celý turnaj (opět v jeho průběhu můžeme nějaké peníze rozdat i ostatním hráčům). Například předpokládejme standardní (9 hráčů u stolu) trojitý shootout, kde v prvním kole bude usazeno 729 hráčů, 9 u každého stolu, což znamená 81 stolů v turnaji. Každý stůl bude hrát do té doby, než u každého z nich zbude jeden hráč se všemi žetony. 81 zbývajících hráčů bude přesunuto k devíti stolům druhého kola. Stejně jako v prvním kole se u všech stolů bude hrát, dokud u každého z nich nezůstane jeden hráč se všemi žetony ze svého stolu. Nakonec 9 zbývajících hráčů postoupí do třetího kola k finálovému stolu, ze kterého vzejde konečný vítěz turnaje.

Vezměte na vědomí, že celý proces by mohl být rozšířen na čtyřnásobný shootout atd. Také není nezbytné, aby se začalo v devíti u každého stolu. Například v minulosti jsme nabízeli trojitý shootout se čtyřmi hráči u každého stolu (celkem tedy 64 hráčů). Dále chceme upozornit, že pokud nebude shootout plně obsazen, některé stoly v prvním kole mohou mít více hráčů než jiné. Pozdní registrace do turnajů typu shootout nejsou možné.

Sit & Go

Sit & Go (S&G nebo SNG) je turnaj, který nemá předem stanoven čas zahájení. Jednoduše začne, jakmile se zaplní všechna místa. Existuje mnoho druhů Sit & Go v rozmezí od heads-up až po 990 hráčů. Tyto turnaje naleznete kliknutím na záložku Sit & Go v hlavním okně lobby klienta.

Splash

Turnaje Splash jsou speciálním typem turnajů turbo rebuy, ve kterých úrovně rostou rychlostí turbo, ale období pro rebuy trvá 90 minut. Množství žetonů – včetně startovního počtu, rebuy a add-on, je šité na míru každému turnaji. Podrobnosti o struktuře turnaje naleznete pod záložkou „Informace o turnaji“.

Časově omezené turnaje

Časově omezený turnaj je speciálním typem turnaje, který má předem omezenou dobu trvání. Čas vyměřený pro událost lze poznat v samotném názvu turnaje a v turnajové lobby. Ke konci stanovené délky herního času se turnaj zastaví a zbývající hráči si rozdělí prize pool na základě počtu jejich žetonů. Časově omezené turnaje jsou v turnajové lobby označeny symbolem hodin.

Časově omezené turnaje nabízíme v průběhu celého dne v dobách trvání 15, 25 a 45 minut hrací doby.

Turbo

Turbo je událost, ve které úrovně blindů stoupají mnohem rychleji než ve standardní hře. Doba trvání každého kola (než dojde k navýšení blindů/ante) v turbo turnajích je obvykle 5 minut (oproti standardním 10 nebo 15 minutám), i když existují i turbo události s 6minutovými koly.

Turnaje typu turbo rebuy mají obvykle přestávku po 30 minutách oproti standardním 60 minutám.

Upozorňujeme, že mnohá z těchto pravidel jsou „běžná“ či „normální“. Vynaložíme veškeré úsilí na vyjasnění případných odchylek od běžných pravidel, ale přesné detaily pro každý turnaj jsou vždy k dispozici v lobby turnaje nebo pod záložkou „Informace o turnaji“.

Win the Button

Win the Button je formát turnajů, ve kterém vítězi každého potu udělíme tlačítko dealer. V některých turnajích Win the Button se pohyb buttonu vrací k běžnému fungování v pozdějších fázích turnaje. Nezapomeňte se podívat do lobby turnaje, kde najdete více informací.

Zoom

Jakmile v Zoom turnaji složíte karty, budete okamžitě přesunuti k novému stolu s novými soupeři (vybranými náhodně z celého hráčského pole turnaje). Dokonce můžete použít tlačítko „Rychlý fold“, jež vám umožní složit, ačkoliv ještě nejste na řadě. Tento formát zajišťuje skutečně rychlý poker, kdy nemusíte čekat na dokončení každé handy a rovnou hrát další. Na stránce o Zoom zjistíte, jak to přesně funguje.

Upozorňujeme, že když se v Zoom turnajích zmenší hráčské pole a zůstává pouze pár posledních stolů, vrací se turnaj zpět k normálnímu freezeout formátu.

Více informací o hraní v turnajích na PokerStars naleznete zde.