Pravidla turnaje

Uvedená pravidla se vztahují na turnaje na naší platformě.

Podrobnější informace naleznete na stránce Nejčastější dotazy o pokerové herně.

Zde uvedená pravidla mají za cíl doplnit, nikoli nahradit Provozní podmínky. V případě rozporu mezi Pravidly turnaje a Provozními podmínkami mají přednost Provozní podmínky.

Poznámka: Pravidla 1.5, 2.4 a 2,5 platí pouze pro turnaje, ve kterých se využívají blindy a/nebo button dealera.

1. Obecné

 1. Zavazujeme se v procesu přijímání rozhodnutí vždy zohledňovat nejlepší zájmy hry a spravedlnost jako nejvyšší priority. Za nezvyklých okolností můžeme v případě nutnosti upřednostnit rozhodnutí v zájmu zachování spravedlnosti před technickými pravidly.

 2. Všechny turnaje začínají přesně v čas stanovený v lobby turnaje. Vyhrazujeme si právo zpozdit nebo zrušit turnaj bez předchozího upozornění.

 3. Důležité informace o turnaji, např. strukturu blindů, délku kol, možnost rebuy a informace o přestávce, naleznete dvojitým kliknutím na daný turnaj v lobby (na počítači) nebo ťuknutím na turnaj v lobby (na mobilu). Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit parametry turnaje bez předchozího upozornění.

 4. Místa jsou přidělována náhodně. Změny míst nejsou povoleny.

 5. Na začátku hry je button umístěn k sedadlu číslo 1.

 6. V turnajích fixed limit je povolena sázka a tři navýšení. V turnajích pot limit a no limit není omezen počet navýšení.

 7. Výhry budou rozděleny tak, jak je uvedeno v lobby turnaje. Výjimka nastává v případě uzavření dohody hráčů (viz pravidlo č. 8.1) nebo zrušení turnaje (více informací naleznete níže v sekci o zrušení turnajů). Struktura odměn získá finální podobu až po uzavření registrace a doby vyhrazené pro rebuy a/nebo add-on.

 8. Pro provedení rebuy v turnaji, který umožňuje rebuy, musíte mít na účtu dostupné prostředky. Prostředky, se kterými se hraje v jiné hře, nebo ty, které jsou v jiné měně, než je měna turnaje, nejsou považovány za dostupné.

 9. Pozdní registrace: Ve většině turnajů je možná pozdní registrace. Doba trvání pozdní registrace je různá, ale vždy bude zobrazena v dialogovém okně „Informace o turnaji“, které můžete otevřít z lobby turnaje. Čas pozdní registrace se měří jako čas turnajových hodin (na rozdíl od času hry turnaje). Pokud turnaj začíná například v 09:00 a má 90 minut pozdní registraci, registrace se uzavře v 10:30. Pozdní registrace se uzavře dříve, pokud je vyřazeno dost hráčů, aby mohly začít výplaty.

  Upozorňujeme, že hráčům je povoleno účastnit se turnaje pouze jednou, pokud v lobby turnaje není uvedeno, že je povolen opětovný vstup (tzv. re-entry). Jeden hráč nesmí používat více účtů s cílem vstoupit do jednoho turnaje vícekrát a takové jednání může vést k trestu, který může zahrnovat varování, diskvalifikaci z turnaje (s částečným nebo úplným propadnutím výher) a k vyloučení z naší platformy.

 10. Zrušení registrace: U většiny turnajů je umožněno registraci zrušit, a to až do doby uvedené v lobby turnaje. Tato doba se u jednotlivých událostí liší. Hráči, kteří svá místa vyhráli v satelitu, mohou registraci zrušit, pokud to daná událost dovoluje. V tomto případě ovšem za své místo získají turnajové peníze (T-Money) nebo vstupenku. T-Money lze použít ke koupi buy-inu do jiných našich turnajů. Další informace naleznete zde.

  Upozorňujeme, že některé satelity končí až po spuštění cílového turnaje, ale během období pozdní registrace. V těchto případech budou vítězové satelitu na jeho konci usazeni přímo do cílové události.

  Poznámka: Období pro registrace či zrušení registrací se mohou turnaj od turnaje lišit, přičemž ne všechny turnaje zrušení registrace umožňují. Přesné informace k registraci získáte v turnajové lobby každého z turnajů. Vyhrazujeme si právo upravit časy registrace a zrušení registrace bez předchozího upozornění.

  Hráči, kteří se vyloučí z hraní během turnaje, budou mít i přesto možnost dokončit již probíhající turnaj, ve kterém hrají. To také znamená, že hráči, kteří požadují vlastní vyloučení z hraní poté, co se kvalifikovali do Dne 2 několikadenního turnaje nebo Fázového turnaje, budou mít možnost hrát v takovém turnaji nebo následujícím dni takového turnaje, přestože jejich období vlastního vyloučení z hraní již začalo. Hráči, kteří se rozhodnou nehrát v dalších dnech, nedostanou žádnou náhradu.

2. Vyřazení

 1. Turnaj končí ve chvíli, kdy jeden hráč nashromáždí všechny žetony ve hře, nebo když všichni zbývající hráči obdrží stejnou výhru (pokud se například v turnaji hraje o 5 shodných odměn, turnaj skončí, když v něm zbývá 5 hráčů).

 2. Pokud jsou dva nebo více hráčů vyřazeni ve stejné handě, umístí se výše hráč, který měl na začátku handy více žetonů, než hráč, který měl žetonů méně. Jestliže všichni hráči začali handu se stejným počtem žetonů, dělí se všichni hráči o stejné umístění a jakékoliv odměny pro tyto hráče budou mezi ně rozděleny rovnoměrně. Během hry hand-for-hand (jak je popsáno v pravidle č. 2.3) budou dva nebo více hráčů vyřazených během „synchronizovaných“ hand bráni tak, jako by byli vyřazeni současně, i když se nacházejí u různých stolů. Výslední pořadí se pak určí na základě velikosti stacku.

 3. V jistých fázích turnaje (např. pokud se po vyřazení několika dalších hráčů výrazně mění odměna), když zbývá více než jeden stůl, se turnaj může hrát „hand for hand“. Znamená to, že pokud skončí handa na jednom stole dříve než na jiných, čeká tento stůl na dokončení handy ostatních stolů, a teprve pak je rozdána další handa.

 4. V turnajích používáme pravidlo „dopředu posouvaného buttonu“. V souladu s tímto pravidlem se hráč nikdy nedostane na pozici buttonu dvakrát v řadě. Na konci každé handy je button posunut po směru hodinových ručiček. V důsledku uplatnění tohoto pravidla se může stát, že při vyřazení hráčů se jiní hráči mohou vyhnout jednomu či oběma blindům. Jelikož k tomu dochází náhodně, žádný hráč tím nezíská dlouhodobou výhodu.

 5. Když u finálového stolu zůstanou dva hráči, button vkládá malý blind a v počátečním kole hraje jako první.

 6. Jak jsou hráči vyřazováni z turnaje, software „rozděluje“ a vyrovnává stoly tak, aby u všech stolů seděl stejný počet aktivních hráčů (nebo co nejpodobnější). Přesazování hráčů od rozdělených stolů je prováděno náhodně a velmi výjimečně může hráč v jeho důsledku vkládat více big blindů v řadě. Pokud je to možné, budou hráči individuálně přesunutí s cílem vyvážit stoly přesunuti na podobné místo vůči blindům. Když je z turnaje vyřazen dostatečný počet hráčů, jsou všichni hráči sesazeni společně k „finálovému stolu“.

3. Přestávky

 1. Program přestávek turnaje najdete v sekci „Informace o turnaji“ pod záložkou „Struktura“ v lobby turnaje. Délka přestávek a jejích načasování se může v každé události lišit. Nabízíme dvě varianty přestávek:

  1. Turnaje se synchronizovanými přestávkami mají přestávku vždy 55 minut po celé hodině. Pokud turnaj začne například v 7:25, budou přestávky v 7:55, 8:55, 9:55 a tak dále, vždy ve stejný čas, dokud turnaj neskončí. Můžete najít také turnaje, kde se konají synchronizované přestávky jen každou druhou hodinu. Například turnaj začínající v 8:35 bude mít přestávku v 8:55, 10:55 a pak každou druhou hodinu.

   U rebuy turnajů tohoto typu, kde je možnost add-on, bude na konci doby určené pro rebuy navíc krátká přestávka potřebná pro uskutečnění add-on (obvykle 3 minuty).
  2. Ostatní turnaje budou mít přestávku v pravidelných intervalech po celou dobu hry. Například turnaj začínající v 7:25 může mít přestávku po každé hodině hry. První přestávka v tomto případě začne v 8:25.

  Před zahájením přestávky se bude ve všech případech čekat na dokončení hand u všech stolů. To znamená, že u některých stolů bude přestávka trvat o malinko déle než u jiných stolů.

  Upozorňujeme, že ne všechny turnaje nabízejí přestávky (například hyper-turbo a některé události typu heads-up nebo shootout).

4. Odpojení a režim sit out

 1. Účastí v turnaji přijímají hráči riziko přerušení internetového spojení v důsledku problémů se spojením mezi jejich počítačem a servery, poruch nebo zamrznutí, či jiných problémů spojených s počítačem hráče nebo internetem.

  1. Nemáme zodpovědnost za odpojení hráčů s výjimkou poruchy serveru.
  2. I když je každý hráč odpovědný za své internetové připojení, snažíme se o ochranu hráčů odpojených v závěrečných fázích turnaje o reálné peníze, kdy jim dáváme více času na opětovné připojení.
  3. Ať už je hráč připojen nebo ne, pokud mu vyprší čas v průběhu handy a je vyžadována akce, pak je taková handa složena, nebo pokud není vyžadována akce, může být zahrán check.
  4. Pokud není hráč připojen před začátkem handy, budou mu rozdány karty a vloží blindy a/nebo ante. Žádné pravidlo nezakazuje jednotlivému hráči zvolit si režim sit out (nehrající). Hráč, který tak učiní, bude nadále vkládat blindy i ante a dostávat karty. Dva nebo více hráčů u jednoho nebo různých stolů se nesmí dohodnout na režimu sit out ve stejnou chvíli.
  5. Pokud jsou všichni hráči v událostech shootout a heads-up odpojeni a/nebo v režimu sit out během velkého počtu hand (v turnajích o reálné peníze obvykle 250 a více hand), turnaj bude ukončen a hráč s největším počtem žetonů postoupí do dalšího kola.

  Zatímco odpovědnost za funkčnost internetového připojení je na straně hráče, my vyvíjíme maximální úsilí, abychom pomohli hráčům v případě odpojení v konečných fází turnaje. Hráčům poskytujeme Extra čas při odpojení (Disconnect Extra Time – DET), aby hráč mohl zareagovat před tím, než bude jeho hand položena.

  Pro běžné multi table turnaje je DET k dispozici pouze u finálového stolu. DET je následující:

  • První akce: 240 sekund
  • Druhá akce: 120 sekund
  • Třetí akce: 60 sekund
  • Čtvrtá (a následující) akce: Není poskytován žádný dodatečný čas, ale pokud je hráč ve hře, dostane před složením k dispozici běžný čas.

  U turnajů sit and go s méně než 45 hráči je DET k dispozici, pokud počet hráčů klesne na číslo, kdy již hráči berou peníze plus jeden. DET je následující:

  • První akce: 120 sekund
  • Druhá akce: 60 sekund
  • Třetí (a následující) akce: Není poskytován žádný dodatečný čas, ale pokud je hráč ve hře, dostane před složením k dispozici běžný čas.

  Pro turnaje 1-na-1 je DET během turnaje k dispozici. DET je následující:

  • První akce: 120 sekund
  • Druhá akce: 60 sekund
  • Třetí (a následující) akce: Není poskytován žádný dodatečný čas, ale pokud je hráč ve hře, dostane před složením k dispozici běžný čas.

  Pro všechny výše popsané akce zůstane hráč po položení karet ve stavu „sezení u stolu“ a dostane stanovený čas na reakci, když na něj přijde řada.

  Upozorňujeme, že pro všechny turnaje je DET resetován pokaždé, když se hráč znovu připojí. Předpokládejme, že se hráč u finálového stolu multi table turnaje odpojí, je 30 sekund mimo hru a poté se znovu připojí. Pokud se odpojí znovu, bude mít na další akci 240 vteřin.

  V průběhu doby, kdy systém čeká na odpojeného hráče, se turnajový čas (podle kterého se navyšují blindy) zastaví.

  Poznámka: Výše popsaná pravidla se mohou v různých turnajích lišit. DET nemusí být k dispozici v každém turnaji. Vyhrazujeme si právo změnit tato pravidla bez předchozího upozornění.

5. Chat

Poznámka: Více informací o přijatelném a nepřijatelném chatování naleznete v sekci Nejčastější dotazy o pokerové herně.

 1. Ať už se hráči handy účastní, nebo ne, nesmí aktuální handu ani své karty komentovat, dokud nebude odehrána. Hráči jsou povinni chránit ostatní hráče po dobu trvání turnaje. Diskutovat zahozené karty či možné kombinace není dovoleno. Za diskusi o handách během hry může být udělen trest.

6. Neetická hra

 1. Poker je individuální (nikoliv týmová) hra. Jakákoliv akce nebo chat s cílem pomoci jinému hráči jsou neetické a zakázané. Neetické hraní, jako je mírná hra (hraní méně agresivně proti partnerovi) a chip dumping (záměrná ztráta žetonů ve prospěch partnera), mohou vést k trestu, který může zahrnovat zabavení prostředků z účtu viníka a/nebo uzavření účtu. Pravidelně kontrolujeme průběh hry a hledáme porušení pravidel, abychom zajistili integritu našich her. Někdy může být nutné pozdržet výhry hráče, než proběhne kontrola průběhu hry.

 2. Přestože existují určité výjimky (popsané níže), hráč smí hrát během turnaje jen z jednoho účtu a nesmí uprostřed události „přepustit“ své místo jinému hráči. Porušení tohoto pravidla může vést k trestu včetně varování, diskvalifikace z turnaje (s částečným nebo úplným propadnutím výher) a vyloučení z naší platformy.

  Příklady povolených výjimek, které uvádíme níže, mají za cíl popsat příklady neplánovaných, ale vážných událostí, které jsou mimo vaši kontrolu.

  Příklady věcí, které nejsou mimo vaši kontrolu, a proto jsou zakázány, zahrnují:

  1. Jdete spát a necháte někoho dohrát váš turnaj.
  2. Vstoupíte do turnaje a poté máte naplánován let letadlem nebo jiný předem připravený přesun, a tak požádáte přítele, aby dohrál turnaj, než se přemístíte.
  3. Rozhodl/a jste se, že bude zábavnější, když Sunday Million dohrajete u Pavla doma a poté ho požádáte, aby turnaj převzal, než se během 30 minut dostanete k němu domů.
  4. Vy a váš přítel hrajete ve stejném turnaji. Domluvili jste se, že pokud on bude vyřazen před vámi, převezme vaši hru.
  5. Váš manžel jel na víkend mimo město, ale dal vám heslo. Přihlásíte se na oba dva účty (váš i jeho) a hrajete na obou účtech v jednom turnaji.
  6. Propracoval/a jste se k několika finálovým stolům a někdo vám za vaše místo nabídne finanční vyrovnání. Povolíte onomu hráči přihlásit se k vašemu účtu nebo budete pokračovat v turnaji pod jeho vedením.

  Příklady situací, které jsou mimo vaši kontrolu, a proto jsou povoleny pod podmínkou, že je můžete podpořit důkazy:

  1. Ve vaší geografické oblasti dojde k bouři, která způsobí výpadek elektřiny v okolí. Zavoláte proto příteli, aby převzal váš účet, zatímco hledáte náhradní řešení.
  2. Vaše dítě onemocní a vy ho musíte zavést do nemocnice, proto zavoláte příteli, aby převzal váš účet.
  3. Doma hrajete turnaj a vypadne vám připojení z důvodu výpadku u poskytovatele vašeho internetového připojení. Zavoláte příteli a požádáte ho, aby turnaj dohrál, zatímco hledáte náhradní řešení.

7. Problémy se serverem

 1. V případě výpadku serveru budou probíhající handy u každého stolu obnoveny tak, že budou vráceny zpět. Počet žetonů každého hráče bude upraven na počet na začátku handy. Za zvláštních okolností, pokud musí být turnaj zrušen z důvodu výpadku nebo jiného důvodu, budou hráčům poskytnuty náhrady v souladu s Pravidly pro zrušení turnaje (viz níže).

8. Uzavírání dohody

 1. Pokud není v lobby turnaje uvedeno jinak, je v turnajích možné uzavírat dohody.

  1. Pokud se všichni zbývající hráči v turnaji dohodnou na rozdělení peněžní odměny podle zvoleného vzorce, přijmeme tuto dohodu a změníme původně zveřejněné výplaty v turnaji tak, aby odrážely částky odsouhlasené v dohodě.
  2. Pokud chtějí všichni zbývající hráči uzavřít dohodu, musí zaškrtnout políčko „Navrhnout dohodu“ pod záložkou „Info“ v oblasti chatu u stolu. Jakmile všichni zbývající hráči zaškrtnou toto políčko, stůl se na konci aktuální handy automaticky pozastaví a uvědomí zákaznickou podporu. K zajištění hladkého vypořádání dohody se ke stolu dostaví náš pracovník. Nemůžeme zaručit dobu, během níž pracovník dorazí, avšak vynaložíme veškeré úsilí, aby nedocházelo ke zpoždění.
  3. Uzavírání dohod není k dispozici ve všech turnajích, ale pokud je, uvidíte zaškrtávací políčko „Navrhnout dohodu“ pod záložkou „Info“ u finálového stolu.
  4. Nebudeme se účastnit procesu vyjednávání dohody mezi hráči, pouze posloužíme jako zprostředkovatel, který ověří úplný souhlas všech s dohodou před tím, než provedeme převody za výše zmíněných podmínek.
  5. Vyhrazujeme si právo požadovat, aby kterákoli dohoda ponechala určité peníze „na stole“ jako odměnu za první místo. Tyto peníze, které musí být ponechány ve hře, obvykle nepřekračují 5 % celkového prize poolu turnaje, a jsou zárukou férového dokončení turnaje. Pokud je požadováno, aby byla částka peněz ponechána ve hře, bude obvykle upřesněna ve zprávě v lobby turnaje.
  6. Hráči se mohou dohodnout na ponechání vyšší částky „na stole“ pro první nebo další místa.
  7. Ustanovení konečné podoby dohody je výhradní odpovědností hráčů. V případě nepřítomnosti dohledu personálu zákaznické podpory u stolu nemusí samotné záznamy z chatu vždy nutně potvrzovat dohodu. Nicméně můžeme dohodu vynutit, pokud byla jasně odsouhlasena všemi stranami.
  8. Dohody o penězích mohou uzavírat jen hráči u finálového stolu a každá dohoda musí zahrnovat všechny zbývající hráče.
  9. Dohody budou vynucovány jen v turnajích o reálné peníze.
  10. Hráči mohou projednávat libovolné dohody. Pokud si hráči požádají, zaměstnanci hráčům poskytnou jako možné dohody čísla podle ICM, počtu žetonů nebo rovného dělení.
   • ICM je „Nezávislý model podle žetonů“, metoda výpočtu equity ze zbývajícího prize poolu připadající na každého z hráčů, založená na počtech žetonů, zbývajících výplatách (bez peněz „na stole“) a pravděpodobnosti výhry každé ze zbývajících turnajových odměn pro jednotlivé hráče. Toto je výchozí metoda nabízená hráčům.
   • Počty žetonů je rozdělení zbývajících odměn (bez peněz „na stole“) založené výhradně na počtech žetonů.
   • Rovné dělení rozděluje zbývající odměny (bez peněz „na stole“) všem hráčům.
   Žádná čísla poskytnutá našimi zaměstnanci nejsou konečná, dokud je v chatu jasně neodsouhlasí všichni hráči. Pokud mají zájem, mohou hráči projednávat úpravy těchto čísel. Zaměstnanec následně zopakuje odsouhlasenou dohodu v chatu a požádá všechny zbývající hráče, aby svoji dohodu potvrdili.
  11. Hráči jsou povinni odehrát své heads-up zápasy normálním způsobem bez ohledu na totožnost jejich soupeře. Jakýkoli „flipping“, chip dumping nebo jiné aktivity označované jako „nenormální“ hraní jsou zakázány. Porušení tohoto pravidla může vést k trestu, zahrnujícímu až vyloučení z PokerStars a zabavení prostředků. Toto pravidlo se nevztahuje na finálový zápas plánovaného heads-up turnaje.

  Nejsou povoleny dohody o bodech do Turnajového žebříčku nebo žebříčků Sit & Go. Pokud se tak stane, může dojít k revizi všech dosud udělených bodů v žebříčku u všech hráčů účastnících se dohody v turnaji.

9. Bounty

 1. V některých speciálně navržených turnajích se vybraným nebo všem účastníkům turnaje přiřazuje peněžní odměna za jejich vyřazení tzv. „bounty“. Hráč, který vyřadí takového soupeře, vyhraje peněžní bounty.

  Existují tři typy turnajů s bounty:

  Knockout: 

  Bounty je vypsána na každého účastníka. Peněžní odměnu vyhrajete za každého soupeře, kterého vyřadíte. Existují také progresivní knockouty, kde se vaše bounty zvyšuje s tím, jak vyřazujete ostatní hráče.

  Team Pro bounty: Bounty je vypsána na každého člena Teamu PokerStars Pro, který se zúčastní turnaje.

  Pevná bounty: Bounty je vypsána na konkrétního hráče v turnaji.

  Bounty je udělována hráči, který vyhraje „příslušný pot“ dané handy, což může být hlavní pot nebo jeden z několika vedlejších potů. „Příslušný pot“ znamená pot, ve kterém byl hráč s bounty all-in se svými posledními žetony.

  • Příklad:
   Daniel (100 žetonů), Barry (200 žetonů), Vanessa (400 žetonů) a Jake (1 000 žetonů) hrají handu v turnaji No-Limit.

   Daniel jde all-in a Barry, Vanessa i Jake zahrají call. Pot, na který má nárok Daniel, se nazývá „hlavní pot“. Sázky pokračují „bokem“ ve vedlejším potu č. 1.

   Barry jde all-in a Vanessa i Jake dorovnají. Sázení pokračuje mezi Vanessou a Jakem ve vedlejším potu č. 2.

   Vanessa zahraje all-in a Jake dorovná.

   Nejlepší kombinaci má Barry. Vyhrává vedlejší pot č. 1 i hlavní pot a vyřazuje Daniela. Za Daniela získá bounty.

   Jake ukáže další nejlepší handu, vyhraje vedlejší pot č. 2 a vyřazuje Vanessu. Jake získá bounty za Vanessu.

   Povšimněte si, že ačkoliv měl Barry nejlepší handu ze všech, neměl tolik žetonů jako Vanessa, a proto ji nemohl vyřadit z turnaje. Dostatek žetonů měl však Jake, a proto za Vanessu vyhrál odměnu.
 2. V pokerových variantách s děleným potem, jako jsou Omaha Hi/Lo nebo Stud Hi/Lo, získává bounty vždy hráč s high handou. Důvodem je, že hráč nemůže být vyřazen pouze low handou.

 3. Pokud dva hráči ukážou shodné výherní kombinace, a proto si dělí „příslušný pot“ (nebo v případě pokerových variant s děleným potem popsaných v pravidle č. 9.2, kdy si dělí high polovinu „příslušného potu“), rozdělí se bounty mezi výherce rovným dílem. Liché centy získají postupně hráči na dřívějších pozicích.

 4. Pokud turnaj vyhraje hráč s bounty:

  1. V turnaji knockout získá takový hráč svou vlastní bounty.
  2. V turnaji s Team Pro bounty nebo pevnou bounty, kde vyhraje Team Pro nebo hráč s pevnou bounty, se bounty neuděluje.
 5. Pokud je bounty vyhlášena na konkrétního hráče, ale ten se do turnaje nezaregistruje, bounty za tohoto hráče nebude vyplacena.

 6. Hráči nesmí uzavírat vzájemné dohody s cílem vyřadit konkrétního hráče a zajistit si tak jeho bounty. Takové dohody se chápou jako tajné domluvy a mohou být důvodem k diskvalifikaci hráčů z turnaje nebo jinému trestu. Více informací naleznete výše u pravidel 6.1 a 6.2.

10. Zrušení

Pokud musíme z jakéhokoliv důvodu turnaj zrušit, vždy se snažíme vyvinout maximální úsilí a poskytnout hráčům poctivou a co nejvíce spravedlivou kompenzaci. Existují tři různé metody kompenzace závislé na přesných okolnostech a času zrušení. Uplatnění některé z metod je na výhradním rozhodnutí managementu.

 1. Vrácení zpět (Rollback): V tomto případě vrátíme turnaj zpět, jakoby se nikdy nestal. Pokud jste byli registrováni v turnaji, nahradíme vám váš buy-in a poplatky (včetně re-buy, add-on a knockout entry, pokud proběhly). Buy-in vrátíme ve stejném formátu, v jakém byl zakoupen. Jestliže jste například zakoupili buy-in za 10 T$ a 15 $ v hotovosti, pak dostanete zpátky 10 T$ a 15 $ v hotovosti.

 2. Posunutí k vypořádání (Roll Forward) – hráči nejsou na placených pozicích: Pokud je turnaj zrušen a provádíme posunutí před tím, než se hráči probojují na placené pozice, poskytujeme každému zbývajícímu hráči jeho turnajový poplatek (a připadnou knockout bounty) a prize pool rozdělíme podle následujícího klíče: 50 % z poolu odměn rovnoměrně rozdělíme mezi všechny zbývající hráče a 50 % rozdělíme poměrně podle počtu žetonů.

 3. Posunutí k vypořádání (Roll Forward) – hráči se probojovali na placené pozice: Pokud je turnaj zrušen a hráči již jsou na placených pozicích, poskytneme každému zbývajícímu hráči zpět jeho turnajový poplatek (a příslušnou knockout bounty) a celkový prize pool poté rozdělíme podle následujícího klíče: Každý hráč obdrží minimální odměnu, která ještě nebyla udělena v okamžiku zrušení, a zbývající pool odměn rozdělíme proporcionálně podle počtu žetonů.

  V případě turnajů Heads-up Sit & Go (HU S&G) respektujeme jejich specifické odlišnosti, a proto postupujeme jinak. Zejména pokud je jeden hráč stále připojen, ačkoliv ostatní nejsou, může během soupeřova odpojení tento hráč snadno vyhrát. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo rozdělit počty žetonů kteréhokoliv HU S&G, u kterého jsme přesvědčeni, že byl značně ovlivněn poruchou na naší straně.

 4. Pokud je zrušen turnaj s garantovaným prize poolem, vracíme zpět pouze buy-in, nikoliv garantovanou sumu.

 5. Pokud se ruší turnaj s Fixed nebo Team Pro bounty, vracíme pouze běžný prize pool (a pokud je, tak i knockout pool), nikoliv Fixed nebo Team Pro bounty.

 6. V turnajích, kde se kromě peněz udělují vstupenky, vstupy do satelitů nebo materiální výhry, bude náhradou pouze daná hotovost. Nepeněžité výhry nebudou součástí posunutí či vrácení zpět.

 7. Vyhrazujeme si právo změnit výplatní systém po zrušení turnaje nebo změnit tato pravidla.

11. Heads-up turnaje

V heads-up turnajích se hráči v každém kole utkávají s novým soupeřem, dokud nebudou vyřazeni nebo neporazí posledního zbývajícího hráče. Podrobné údaje o turnajové struktuře a prize poolu naleznete v lobby turnaje.

 1. Pokud turnaj nezačne s počtem hráčů rovným číslům 2, 4, 8, 16, 32, 64 nebo 128, pak někteří hráči postoupí rovnou do druhého kola. Ostatní hráči odehrají o jedno kolo víc, ve kterém počet hráčů klesne na 2, 4, 8, 16, 32 nebo 64, načež začne druhé kolo. Hráči, kteří postoupí bez souboje, budou zvoleni náhodně, přičemž nikdo takto nepostoupí až do třetího kola.

12. Turnaje s dřívějšími výplatami

Turnaje s dřívějšími výplatami (early payouts) fungují stejně jako klasické turnaje, ale s jednou důležitou výjimkou:

 • Jakmile se hráči v turnaji dostanou na placené pozice, okamžitě všichni obdrží minimální výplatu uvedenou ve výplatní struktuře turnaje. 
 • Všem hráčům se zobrazí vyskakovací okno s informací, že vyhráli odměnu.
 • Turnaj pak bude pokračovat jako obvykle. Jakmile pak bude hráč vyražen z turnaje (nebo ho vyhraje), bude mu na účet připsána druhá platba, která dorovná rozdíl mezi již vyplacenou výhrou a celkovou výhrou hráče. Pokud hráč nic navíc nevyhraje, žádnou druhou platbu neobdrží.

Díky tomu, že bude první výplata k dispozici okamžitě, budou hráči mít více možností, jak s výhrou naložit.

  Upozorňujeme

  Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

  V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

  Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.