Hodnotící systém turnajů PokerStars

Funguje to následovně: Ti, kteří se umístí mezi prvními 15% dostanou body do PokerStars Přehledu turnajových lídrů. To se bude odvíjet od počtu vstupů, startovného a místa, na kterém se umístili.

Poznámka: turnaje Sit & Go s méně než 40 hráči, kvalifikační turnaje (s výjimkou Turnajů astronomů, např. Hubblův NL Hold’em Freeroll), turnaje 1-na-1, rozstřely, turnaje s omezenými vstupy, privátní turnaje, turnaje za hrací peníze, freerolly pojmenované podle astronomů, turnaje Weekly Round 2 a VIP freerolly se do přehledu nezapočítávají. Do Vašeho týdenního výsledku se započítává pouze 10 nejlepších výsledků, do měsíčního 20 nejlepších výsledků a do ročního 100 nejlepších výsledků.

Výpočet pro zjištění celkového počtu bodů přidělených hráči (který se umístil mezi 15% nejlepších hráčů) je následující:

Body = 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]

Přičemž:

n = počet účastníků
k = umístění (k=1 pro první místo atd.)
b = startovné v US dolarech  (bez vstupního poplatku). Pro freerolly je startovné v $0 a pro FPP turnaje  se počítá 1 FPP za $0.0161. Pokud se turnaj hraje v jiné měně než US dolarech, buy-in se směňuje na US dolary s použitím aktuálního směnného kurzu ve chvíli, kdy začne turnaj.

Zde si stáhněte tabulku pro výpočet TLB bodů leader.xls.

Příklad 1: Hráč se umístí na 3. místě v $20 turnaji z celkem 150 hráčů.

Zde:

n = 150, k=3, b=20

Celkově tedy bude hráči přiděleno:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(150)/sqrt(3)] * [1+log(20+0.25)]
= 10 * sqrt(50) * (1+1.31)
= 10 * 7.071 * 2.31
= 163.09 (zaokrouhleno)

Příklad 2: Hráč se ve freerolu umístí na 25. místě z celkových 900 hráčů. Zde:

n = 900, k=25, b=0

Hráč celkem obdrží :

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(900)/sqrt(25)] * [1+log(0+0.25)]
= 10 * sqrt(36) * [1+(-0.60206)]
= 10 * 6 * 0.39794
= 23.88 (zaokrouhleno)

Příklad 3: Hráč se umístí na 10. místě v turnaji 200 FPP z celkem 250 hráčů. Zde:

n = 250, k=10, b = 200 * 0.0161 = 3.22

Hráč celkem obdrží:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(250)/sqrt(10)] * [1+log(3.22+0.25)]
= 10 * sqrt(25) * [1+(0.540329]
= 10 * 5 * 1.540329
= 77.02 (zaokrouhleno)

Hodnotící systém turnajů je vytvořen, aby umožnil odměnit vynikající výkony a častou hru. Výroční hodnocení se vztahuje ke kalendářnímu roku a začíná 1. ledna.

Upozorňujeme

Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.