Licenční smlouva pro koncové uživatele online softwaru PokerStars, PokerStars Casino a BetStars

S touto licenční smlouvou (dále jen „Smlouva“) pro koncové uživatele byste měli být (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“) seznámeni před samotným využitím služeb a produktů PokerStars, PokerStars Casino a BetStars. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi, REEL Spain plc („REEL Spain“) a Stars Mobile Limited („Stars Mobile“) (REEL Spain a Stars Mobile hromadně nazývané jako „Rational Group“, „nás“ nebo „my“).

REEL Spain je společnost registrovaná na Maltě (C53434) se sídlem na adrese na Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta a s licencí Ministerstva financí České republiky, na jejímž základě provozujeme hry o reálné peníze („Hry o reálné peníze“), které vám nabízíme na internetových stránkách www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.czwww.betstars.cz („Stránky“) v souladu s následujícími licencemi: MF-41205/2016/34-10, [*]. Podmínky a pravidla týkající se vašeho hraní Her o reálné peníze následují níže. Stars Mobile provozuje hry „o hrací peníze“ / „hry zdarma“ („Hry o hrací peníze“) nabízené na našich Stránkách. Podmínky a pravidla Her o hrací peníze vztahující se na vaše hraní Her o hrací peníze naleznete zde.

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že PokerStars, BetStars a PokerStars Casino jsou značky vlastněné a ovládané skupinou společností známou jako „Rational Group“. Kde to tedy umožní kontext, bude se pod pojmem „Skupina“ myslet REEL Spain společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi REEL Spain, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a všemi společnostmi spojenými s Rational Group. Kromě toho si spolu s podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Ochranu soukromí, Zásady pro soubory cookiesPodmínky a pravidla Her o hrací peníze, Pravidla pokeruPravidla her, Často kladené dotazy,Pravidla sportovního sázení, Podmínky a pravidla zpracovávání reálných peněz a směny měnPodmínky a pravidla VIP Clubu a také další pravidla, zásady a podmínky a pravidla vztahující se ke hrám a akcím dostupným na Stránkách, které jsou na Stránkách čas od času publikovány, na které je zde odkazováno, společně s dalšími zásadami, na které vás můžeme občas upozorňovat.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ níže, které je součástí procesu instalace a použití Softwaru (definován níže), vyjadřujete souhlas s podmínkami a pravidly uvedenými v této Smlouvě, Ochranou soukromí, Zásadami pro soubory cookies, Podmínkami a pravidly Her o hrací peníze, Pravidly pokeru, Pravidly her, Často kladenými dotazy, Pravidly sportovního sázení a Podmínkami a pravidly zpracovávání reálných peněz a směny měn, přičemž každý z výše uvedených dokumentů může být čas od času upravován a aktualizován na základě ustanovení uvedených níže a dále v textu.

Pro účely této smlouvy bude pojem „Software“ zahrnovat veškerý software, který vám poskytneme nebo zpřístupníme bez ohledu na médium nebo na to, zda je možné ho stáhnout do zařízení koncového uživatele, nebo ne. „Software“ bude proto zahrnovat software Rational Group, který lze stáhnout do vašeho osobního počítače nebo laptopu („PC“) z www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz a www.betstars.cz, software na webu dostupný z www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz a www.betstars.cz, a také mobilní softwarovou aplikaci Rational Group, kterou si můžete stáhnout nebo kterou vám zpřístupníme na vašem zařízení koncového uživatele (mimo jiné mobilním telefonu, PDA, tabletu nebo jakémkoli jiném přenosném nebo mobilním zařízení, které dnes existuje nebo teprve bude vyvinuto) (každé z nich je nazýváno „Zařízení“), stejně jako na veškerý pomocný software k softwaru (ať už software na bázi webu nebo klienta/serveru).  

Rational Group může nabízet Hry (definované v Sekci 1.1 níže), které jsou nabízené pod vlastní značkou, stejně jako Hry licencované vlastníky třetí strany pro Rational Group („Poskytovatelé třetích stran“).

1. UDĚLENÍ LICENCE / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1.1

Na základě zde uvedených podmínek a pravidel poskytuje Rational Group Uživateli neexkluzivní, osobní, nepřenosné právo instalovat a používat Software ve svém PC nebo Zařízení, a to z důvodu umožnění přístupu na servery Rational Group a dostupných RM Her, jako je poker, blackjack, ruleta a sportovní sázení s pevnými kurzy, a PM Her („Hry“) (Software a Hry se dohromady nazývají „Služby“).

1.2

Rational Group vám poskytuje licenci k Softwaru pouze pro vaše soukromé využití. Berte na vědomí, že Službu není povoleno používat (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nižšího věku, než je povoleno v jejich jurisdikci, a (iii) osobám, které se připojují ke Stránkám ze země, v jejíž jurisdikci je to zakázáno zákonem. Rational Group nemůže ověřovat, zda je Služba legální v každé jurisdikci, a je tedy pouze povinností Uživatele přesvědčit se, že je využívání Služby v souladu se zákony.

1.3

Vyhrazujeme si právo od vás kdykoliv požadovat doložení vašeho věku, abychom tak předešli nelegálnímu užívání Služby mladistvými. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a vyloučit vás, dočasně nebo nastálo, z užívání Služby v případě, že nebude předložen uspokojivý důkaz o vašem věku nebo nabudeme podezření, že jste ještě nedosáhli požadovaného věku.

1.4

Rational Group, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), jsou výhradními držiteli všech práv k Softwaru a Softwarovému kódu, struktuře a organizaci, včetně autorského práva, obchodních tajemství, duševního vlastnictví a dalších práv. Kromě případů vymezených příslušnými zákony nesmíte:

 1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat, modifikovat nebo překládat Software či podnikat pokusy o proniknutí ke zdrojovému kódu kvůli vytváření prací odvozených od zdrojového kódu Softwaru; nebo
 2. prodávat, převádět, sublicencovat, přenášet, distribuovat nebo pronajímat Software;
 3. poskytovat Software třetí straně pomocí počítačové sítě nebo jinak;
 4. exportovat Software do jiné země (ať už fyzicky či elektronicky); nebo
 5. využívat Software způsobem, který je zakázaný příslušným zákonem nebo vyhláškou,

(každý z výše uvedených bodů je chápán jako „Neoprávněné použití“).

Rational Group, její Skupina společností a poskytovatelé licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran), si vyhrazují veškerá práva, vyjádřená či jiná, která zde nejsou jednoznačně poskytnuta Uživateli, a ponechávají si všechna práva, vlastnické právo, zájem a majetkový podíl na Softwaru.

Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s Neoprávněným použitím. Jste také povinni Rational Group neprodleně informovat vždy, kdy se domníváte, že Software někdo Neoprávněně používá, a zároveň jste povinni Rational Group poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které jste uvedli.

1.5

Pojmy „PokerStars“, „BetStars“ a „PokerStars Casino”, názvy domén „www.pokerstars.cz“, „onlinecasino.pokerstars.cz”, „www.betstars.cz“ a „www.pokerstarsmobile.cz“ a všechny další obchodní značky, značky služeb, značky, obchodní názvy a/nebo názvy domén využívané Rational Group na Stránkách a/nebo čas od času v Softwaru („Obchodní značky“), jsou ochrannými známkami, názvy služeb, značkami, obchodními názvy a/nebo názvy domén Rational Group a/nebo společností v jejich Skupině a/nebo jejich poskytovatelů licencí, a tyto subjekty si na dané Obchodní značky vyhrazují všechna práva. Kromě toho veškerý obsah na Stránkách, mimo jiné včetně Softwaru, obrázků, fotografií, grafických prvků, animací, videí, hudby, audia a textu („Obsah stránek“) patří společnosti Rational Group a/nebo některé ze společností patřících do Skupiny a/nebo jejich poskytovatelům licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) a je chráněn autorskými právy a/nebo právy na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými právy. Tímto berete na vědomí, že použitím Služby a Stránek nezískáváte žádná práva na Obsah stránek a/nebo na Obchodní značky nebo některé z jejich částí. Za žádných okolností nesmíte použít Obsah stránek a/nebo Obchodní značky bez předchozího písemného svolení Rational Group.

Zároveň souhlasíte, že nebudete činit nic, co by mohlo skutečně nebo potenciálně poškodit práva, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou držena Rational Group, společnostmi z její Skupiny a/nebo poskytovateli licencí (včetně Poskytovatelů třetích stran) k Softwaru, Obchodním značkám nebo Obsahu stránek, stejně jako nebudete činit nic, co poškozuje image nebo pověst Rational Group, společností z její Skupiny, zaměstnance, ředitele, zástupce a poradce.

1.6

Garantujete, že jakákoliv jména nebo obrázky použité ve spojení se Stránkou nebo Službou (například vaše uživatelské jméno či avatar), žádným způsobem nenarušují zákon o duševním vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetích stran. Tímto způsobem poskytujete společnosti Rational Group a její Skupině univerzální, nezvratnou, přenosnou licenci, kterou lze sublicencovat a která je oproštěna od autorského honoráře, k užívání těchto jmen a obrázků za účelem spojeným se Stránkami nebo Službou, která podléhá naší Ochraně soukromí.

2. BEZ ZÁRUK

2.1

Rational Group odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené či odvozené, spojené se Službou, která je vám poskytována „TAK JAK JE“, neposkytujeme vám žádnou záruku a neumožňujeme žádné protesty ohledně její kvality, vhodnosti použití, úplnosti a správnosti.

2.2

Bez ohledu na naši snahu o poskytnutí služby nejvyšší kvality a bezpečnosti nedáváme žádnou záruku, že Služba bude fungovat nepřetržitě, aktuálně a bez chyb, že defekty budou opraveny, nebo že Software a Stránky nebudou obsahovat viry, chyby či jiné infekce.

2.3

Rational Group si vyhrazuje právo na pozastavení, přerušení, modifikování, odstranění nebo přidání čehokoliv ke Službě s naprostou ohleduplností, okamžitým efektem a bez nutnosti vás o tomto informovat, kdykoli to budeme považovat za nutné, včetně případů (například) kdy zjistíme, že jste si vyžádali vyloučení ze hry s kterýmkoli poskytovatelem hazardu, nebo pokud to budeme považovat za nutné pro správu, údržbu či aktualizaci Softwaru, a zároveň nebudeme v ničem zodpovědní za jakoukoliv ztrátu způsobenou v tomto ohledu rozhodnutím Rational Group.

3. PRAVOMOCI

3.1

Rational Group si ponechává pravomoc ohledně zakládání, údržby a uzavírání Uživatelských účtů na Stránkách. Rozhodnutí managementu Rational Group s ohledem na jakýkoliv aspekt týkající se Uživatelského účtu, využití Služby nebo vydání rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu žádným způsobem odvolat. Účet založený Uživatelem bude nadále znám jako účet Stars. Prostřednictvím účtu Stars Uživatele budete přistupovat ke všem Stránkám, které jsou vám dostupné v souladu s podmínkami této Smlouvy od Rational Group, při uplatnění vaší geografické polohy. Pojmy „Uživatelský účet“ nebo „účet“ v této smlouvě vždy znamenají váš účet Stars.

4. VAŠE ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Před započetím využívání Služby a na dlouhodobé bázi potvrzujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

4.1

Existuje riziko ztráty peněz při používání Služby, a že k vám Rational Group nemá žádnou zodpovědnost v souvislosti s touto ztrátou;

4.2

Rational Group není finanční instituce a vložené peníze se na PokerStars nenavyšují o úroky;

4.3

využívání Služby je výhradně na vašem zvážení a rozhodnutí a vaším možným rizikem;

4.4

Pokud chcete mít přístup a používat náš software a/nebo naše služby prostřednictvím některé z našich webových stránek, musíte nám v souladu s požadavky regulačních orgánů poskytnout určitá osobní data (včetně detailů ohledně vaší platební metody) a také poskytnout nám (nebo třetím stranám jednajícím našim jménem) souhlas s přístupem a používáním údajů o vašem umístění a/nebo takových dalších údajů, které lze získat z vašeho zařízení/počítače, které vám zpřístupní Služby/software. Tímto souhlasíte, že my (nebo třetí strany našim jménem) získáme přístup a můžeme využívat tyto údaje k výše zmíněným účelům. Pokud si nepřejete, aby se na vás toto ustanovení vztahovalo, nesmíte používat náš software a/nebo služby. Rational Group bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních informací Malty a České republiky, jak je stanoveno v našich pravidlech Ochrany soukromí;

4.5

Jste osobně zodpovědní za placení jakýchkoliv daní spojených s výplatou vašich hotovostních či jiných výher souvisejících s využíváním naší Služby;

4.6

Rational Group neposkytuje Uživatelům rady ohledně daní a/nebo legislativy. Uživatelům, kteří mají zájem o poskytnutí rad ohledně daní a legislativy, doporučujeme kontaktovat příslušné poradce a/nebo úřady v jurisdikci, v níž žijí a/nebo bydlí;

4.7

Telekomunikační sítě či internetové připojení, které je potřebné k přístupu ke Službě, je zcela mimo kontrolu Rational Group a Rational Group nenese žádnou zodpovědnost za výpadky, pomalost, problémy s kapacitou či jakékoliv nedostatky ovlivňující spojení; a

4.8

Jste starší 18 let, nejste v současnosti na základě vlastní žádosti vyloučen z hraní v kterékoli online či mobilní herní síti a dále, že nás budete neprodleně informovat, pokud uzavřete dohodu o vyloučení ze hry na vlastní žádost s kterýmkoli poskytovatelem her.

5. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

5.1

ÚPRAVY SOFTWARU. Uživatel se nesmí pokoušet modifikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat či rozkládat Software, a to jakýmkoliv způsobem.

5.2

OSOBNÍ POUŽITÍ. Služba je určena pouze k osobnímu použití. Uživatel může sázet pouze z důvodu osobní zábavy. Za žádných okolností nesmí Uživatel využívat „hotovostní účet“ na Rational Group k jinému účelu než k využití Služby. Uživatel musí Rational Group poskytnout úplné a pravdivé informace a zároveň se zavazuje všechny tyto poskytnuté údaje a informace v případě jejich změny aktualizovat.

5.3

TAJNÉ DOHODY. Tajné dohody mezi Uživateli prostřednictvím sdílení vlastních karet nebo jakékoliv jiné metody jsou přísně zakázány. Rational Group si vyhrazuje právo, s ohledem na jiná opatření, omezit usazení a/nebo zakázat Uživatelům hrát u určitého pokerového stolu nebo v turnaji, včetně zákazu hraní dvou a více Uživatelů u stejného stolu nebo ve stejném turnaji. Dále si Rational Group vyhrazuje právo považovat existenci tajné dohody nebo pokusu o ni mezi hráči (včetně Uživatelů) za vážné porušení této Smlouvy a Rational Group tedy smí zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel zapojuje nebo se snaží zapojit do podobných aktivit, a to bez ohledu na výsledek takového pokusu.

5.4

PROGRAMY EXTERNÍ POMOCI HRÁČŮM (EPA). Rational Group zakazuje využívání Programů externí pomoci hráčům („Programy EPA“), které jsou navrženy k poskytování „Nekalé výhody“ hráčům. Rational Group definuje „Externí“ jako počítačový software (jiný než Software) a databáze nebo profily, které nejsou založené na softwaru (např. webové stránky nebo předplacené služby). Rational Group definuje „Nekalou výhodu“ jako jakoukoliv pomoc, při které Uživatel získá přístup k informacím o jiných hráčích nebo tyto informace shromažďuje jinak než pozorováním vlastní hry. Doporučujeme vám přečíst si naše Často kladené dotazy o nástrojích a službách třetích stran.

5.5

AUTOMATIČTÍ HRÁČI (BOTI). Využití umělé inteligence, včetně „robotů“, je v souvislosti se Službou přísně zakázáno. Jakákoliv činnost Uživatele související se Službou musí být vykonána osobně přes uživatelské rozhraní dostupné přes Software.

5.6

Souhlasíte, že Rational Group může podniknout kroky k detekování a prevenci užívání zakázaných Programů EPA. Tyto kroky mohou zahrnovat mimo jiné zjišťování programů paralelně spuštěných se Softwarem Rational Group na PC nebo počítači Uživatele. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obejít, blokovat nebo zasahovat do takovýchto kroků, mimo jiné používáním softwaru třetích stran, jehož cílem by bylo obcházet, blokovat nebo zasahovat do těchto kroků.

5.7

CHIP-DUMPING. Pojmem chip-dumping je označována situace, kdy Uživatel úmyslně prohraje handu, aby vědomě předal své žetony jinému Uživateli. Jakýkoliv Uživatel, který se při používání Služby účastní chip-dumpingu s jiným Uživatelem nebo se o to pokouší, i když je příjemce prostředků, může být nastálo odříznut od užívání Služby a jeho účet může být okamžitě zrušen. Za takovýchto okolností nemá Rational Group žádnou povinnost vrátit vám peníze, které mohly být v tu chvíli na vašem účtu Rational Group.

5.8

PODVODNÉ CHOVÁNÍ. V případě, že Rational Group usoudí, že je Uživatel zapojen nebo se snaží zapojit do podvodné, nezákonné, nečestné nebo jinak nevhodné činnosti při užívání Služby, je zapojen do aktivit uvedených v odstavci 5 nebo do jiných herních manipulací nebo podvodných plateb, včetně využívání kradené kreditní karty nebo podvodného vrácení platby nebo praní špinavých peněz, je Rational Group oprávněn podniknout kroky, které považuje za vhodné, mimo jiné včetně těchto:

 1. Okamžitě zablokovat přístup Uživatele ke Službě;
 2. uzavřít Uživatelský účet u Rational Group;
 3. zabavit veškeré prostředky na Uživatelském účtu;
 4. předat takové skutečnosti (včetně osobních údajů Uživatele) finančním institucím, relevantním orgánům, a/nebo dalším osobám nebo subjektům, které mají zákonné právo na takovouto informaci; a/nebo
 5. podniknout právní kroky proti takovému Uživateli.

5.9

SMĚNA MĚN. Uživatelé mohou provádět transakce směny měn prostřednictvím Služby dostupné na PC nebo Zařízení s prostředky připsanými na jejich Uživatelských účtech („Možnost směny měn“). Veškeré transakce směny měn prostřednictvím Možnosti směny měn se provádí při aktuálním kurzu nabízeném Rational Group pro tento typ transakce. Směnné kurzy budou pravidelně aktualizovány a je možné, že bude nabízena různá výše kurzu v závislosti na typu transakce a pohybu hodnoty měn. Uživatelé by se měli ujistit, že jsou si vědomi pohybu směnných kurzů a dopadu, který mohou mít na jejich dostupné prostředky, ještě před tím, než Možnosti směny měn využijí. Rational Group není zodpovědná za zisky a ztráty způsobené využitím Možnosti směny měn Uživateli. Uživatel bere také na vědomí, že Rational Group může na směnu měn prostřednictvím Možnosti směny měn uvalit poplatek nebo ho na základě vlastního rozhodnutí u některých typů transakce nemusí požadovat. Rational Group může také podle svého uvážení odvolat nebo zrušit podporu kterékoli z měn bez předchozího upozornění.

Používání Možnosti směny měn a/nebo Uživatelského účtu k zapojení do obchodování s měnami či ke spekulacím je přísně zakázáno. K udržení integrity Možností směny měn může Rational Group podle svého uvážení použít následující kroky:

 1. odmítnout nebo zrušit kteroukoli transakci směny měn provedenou prostřednictvím Možnosti směny měn; a/nebo
 2. omezit počet měn využívaných Uživatelem na Uživatelském účtu a sumu prostředků, které mohou být takovýmto Uživatelem směněny mezi měnami; a/nebo
 3. požadovat, aby prostředky na Uživatelském účtu a směněné prostřednictvím Možností směny měn na jinou měnu, byly použity k hraní Her ještě před jejich vybráním, převedením nebo využitím za jiným účelem; a/nebo
 4. zpětně nárokovat poplatek, který nebyl v rámci transakce se směnou měn vyžadován.

  Uživatel souhlasí a plně přijímá podmínky a pravidla, která se vztahují ke zpracování transakcí reálných peněz a směně měn a která naleznete zde.

5.10

BEZ ARBITRÁŽE. Uživatelé mají přísně zakázáno užívat Stránky a jejich systém k umožnění arbitráže přes transakce Směny měn. Pokud se Rational Group domnívá, že Uživatel vědomě využívá výše uvedené systémy k finančnímu zisku prostřednictvím arbitráže, pak takové zisky bez varování a upozornění propadnou a budou odečteny ze zůstatku na Uživatelském účtu takového Uživatele.

5.11

Rational Group zakazuje osobám nacházejícím se (včetně dočasných návštěvníků) nebo osobám pobývajícím v určitých soudních příslušnostech (včetně těch, kde osoby smí v souladu s omezeními místních zákonů hrát jen s využitím náležitě navržených a licencovaných herních klientů) provádět vklady na své účty nebo se účastnit RM Her (“Zakázané soudní příslušnosti”). Své stávající prostředky si mohou vybrat ze svých účtů. Aby nebylo pochyb, předchozí omezení účasti ve hrách o reálné peníze ze Zakázaných jurisdikcí se stejně tak vztahují na obyvatele a občany jiných národností během jejich pobytu v Zakázané jurisdikci.

Jakýkoliv pokus obejít omezení na hraní osobami v Zakázané soudní příslušnosti představuje porušení této Smlouvy. Pokusem o porušení pravidel se míní kromě jiného manipulace s informacemi, které používá Rational Group k ověření vašeho místa pobytu, nebo poskytnutí Rational Group falešných či jinak zavádějících informací týkajících se vašeho bydliště nebo místa, kde pobýváte. Jakýkoli takový pokus nás opravňuje k přijetí takových opatření, která považujeme za vhodná, mimo jiné zabavení prostředků na Uživatelském účtu.

6. PRAVIDLA PRO VÝBĚRY

6.1

Pravidla a kritéria, která mají vliv na výběr z Uživatelského účtu, naleznete na naší stránce nazvané Pravidla pro výběry. Rational Group si vyhrazuje právo využít další kritéria způsobilosti k tomu, aby kdykoliv rozhodla, které možnosti výběru Uživateli nabídne.

7. URÁŽLIVÁ ŘEČ NEBO OBSAH

7.1

Uživateli je zakázáno zasílat prostřednictvím Služby jakékoliv nezákonné, nemravné, rasistické, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, výhružné nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákon nebo mohou být obecně považovány za urážlivé, ať už při využívání funkce chatu s ohledem na Pravidla pokerové herny, hráčských obrázků nebo při korespondenci se zaměstnanci Rational Group.

8. PORUŠENÍ

8.1

Bez újmy na jakýchkoli jiných právech, pokud Uživatel poruší celkově odstavec 10.3, celkově nebo částečně jakékoliv ustanovení zde uvedené, mimo jiné některé z následujících:

 1. Uživatel má více než jeden aktivní účet;
 2. jméno na Uživatelském účtu Rational Group se neshoduje se jménem na kreditních kartách použitých k vkladu na tento účet;
 3. poskytnutí nesprávných nebo zavádějících informací společnosti Rational Group při registraci do Služby;
 4. nemáte zákonem stanovený věk k používání Služby;
 5. bydlíte v jurisdikci, kde je používání Služby zakázáno zákonem;
 6. umožnili nebo dovolili jste (záměrně nebo nezáměrně) někomu jinému hrát přes váš účet Rational Group;
 7. požádali jste o vrácení platby a/nebo jste zamítli či odvolali jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou;
 8. podváděli jste při užívání Služby, včetně případu, že jste porušili některá ustanovení v odstavci 5 a/nebo 10.17;
 9. používáte Stránky, Službu nebo svůj účet Rational Group se zlým úmyslem; nebo
 10. porušujete odstavec 7 tím, že v chatu uvádíte prohlášení, která jsou sexuálně zaměřená nebo útočná, včetně nábožensky fanatických, rasistických, nenávistných nebo sprostých prohlášení,

Rational Group nebo jiná společnost ve Skupině si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení, učinit takové kroky, které považuje za vhodné, včetně zrušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy s Uživatelem, okamžitého zablokování přístupu Uživatele ke Službě nebo jiným službám nabízeným Skupinou, zrušení účtu takového Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou, zabavení veškerých peněz na účtu Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou a/nebo podniknutí právních kroků proti takovému Uživateli.

8.2

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest Rational Group, Skupiny a jejich podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků způsobených například tím, že:

 1. Porušíte tuto Smlouvu, a to celkově nebo jen částečně;
 2. porušíte jakýkoliv zákon nebo práva třetí strany; a
 3. budete Službu nevhodně využívat vy nebo jiná osoba, která ke Službě získá přístup prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vaším vědomím, nebo bez něho.

9. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude Rational Group nebo jiný člen Skupiny nebo její poskytovatel licence (včetně Poskytovatelů třetích stran) zodpovědný za žádné mimořádné, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (kromě jiných škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jiné finanční ztráty) způsobené využíváním (nebo zneužíváním) Služby i v případě, že Rational Group měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty.

9.2

Nic v této Smlouvě nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost Rational Group nebo Skupiny za: (a) smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti; nebo (b) podvod či podvodné zkreslení informací.

10. BEZPEČNOST A VÁŠ ÚČET

10.1

Uživatel smí mít pouze jeden Uživatelský účet a Službu smí využívat pouze prostřednictvím tohoto jediného účtu. Uživatel má zakázáno zakládat více účtů. Pokud se REEL Spain dozví o dalších účtech založených Uživatelem, může REEL Spain tyto účty bez upozornění uzavřít a zabavit prostředky držené na těchto účtech.

10.2

Každý Uživatelský účet bude přístupný pomocí kombinace unikátního Stars ID („Stars ID“), unikátního tajného hesla („Heslo“) a dalších volitelných metod číselného ověřování, které si Uživatel sám vybere (Stars ID, Heslo a další způsoby ověřování spolu dohromady tvoří „Přihlašovací údaje“). Uživatel se zavazuje k výběru svého vlastního Stars ID a Hesla v souladu s pravidly, která se k tomu vztahují.

10.3

Uživatel souhlasí, že je výhradně zodpovědný za veškeré používání Služby za pomoci svých Přihlašovacích údajů, a že neprozradí tyto údaje další osobě ani neumožní další osobě používat Službu prostřednictvím svého účtu.

10.4

Uživatel se zavazuje, že své Přihlašovací údaje bude po celou dobu uchovávat v tajnosti, a vynaloží veškeré úsilí, aby chránil jejich bezpečnost a utajení. Za jakékoliv neoprávněné užití Přihlašovacích údajů je plně zodpovědný Uživatel a takové jejich užití je považováno za jeho jednání. Za jakékoliv závazky z tohoto užití je také odpovědný Uživatel.

10.5

Pokud Uživatel používá kreditní nebo debetní kartu, MUSÍ se jméno držitele karty na takové kreditní či debetní kartě shodovat se jménem uvedeným Uživatelem při registraci na Stránkách. Pokud tomu tak nebude, vyhrazuje si Rational Group právo pozastavit účet takového Uživatele. Poté, co Rational Group za okolností zde popsaných pozastaví účet, byste měli kontaktovat Zákaznickou podporu, kde vám sdělí podrobnosti o našem postupu při ověřování. Jakékoliv výběry z Uživatelského účtu provedené bankovním převodem nebo šekem budou splatné pouze na jméno použité při registraci na Stránkách při zakládání Uživatelského účtu.

10.6

AKTIVACE. Všem Uživatelům bude na jejich registrované e-mailové adresy zaslán e-mail o aktivaci jejich Uživatelského účtu. V případě, že aktivační proces nebude dokončen, si Rational Group vyhrazuje právo pozastavit všechny aktivity na účtu, dokud se údaje k účtu neověří. Dočasný účet může být aktivní maximálně po dobu 30 dní. Pokud je dočasný uživatelský účet aktivní, celková sázka (včetně součtu oddělených sázek) nesmí překročit 3 000 Kč. Vložené sázky ani výhry nemůžete z dočasného uživatelského účtu vybrat. Pokud Uživatel splní podmínky nutné k převedení dočasného uživatelského účtu na účet trvalý, převede REEL Spain v souladu s příslušnými zákony prostředky z dočasného uživatelského účtu na trvalý Uživatelský účet Uživatele. Pokud Uživatel podmínky pro převedení dočasného uživatelského účtu na trvalý účet nesplní během 30 dnů, vrátí REEL Spain v souladu s příslušnými zákony Uživateli zbývající zůstatek jakýchkoli vkladů na uživatelském účtu, a to během 7 dnů od data uzavření dočasného uživatelského účtu.

10.7

Pokud se Uživatelský účet s kladným zůstatkem stane spícím nebo ‘neaktivním’ (např. se na svůj Uživatelský účet nepřihlásíte během 12 měsíců), Rational Group se vás pokusí kontaktovat s cílem vrátit vám zůstatek.

10.8

Prostřednictvím Služby nebudete moci vsadit větší obnos peněz, než je celková částka na vašem Uživatelském účtu.

10.9

Plně se zavazujete hradit veškeré dluhy vůči Rational Group. Souhlasíte, že nebudete požadovat žádné vrácení transakcí a/nebo zamítat či odvolávat jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou. Uhradíte Rational Group veškeré výdaje spojené s vrácenými transakcemi a zamítnutím nebo odvoláním plateb, které učiníte, a nahradíte jakoukoliv ztrátu nám způsobenou v důsledku uvedeného.

10.10

Rational Group si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele za pomoci třetí strany, např. úvěrových společností a služeb, za použití informace poskytnuté Uživatelem při registraci do Služby. Třetí strany nebo poskytovatelé služeb si vyhrazují právo získat informace, které však nebudou využity k žádnému jinému účelu.

10.11

Rational Group si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele prostřednictvím úvěrových společností a služeb třetích stran za použití informace poskytnuté Uživatelem při registraci do Služby.

10.12

Berete tímto na vědomí a souhlasíte, že pokud je váš Uživatelský účet „aktivní” (např. že jste ke svému Uživatelskému účtu přihlásili kdykoliv během posledních 12 měsíců), budou peníze, které vložíte na svůj Uživatelský účet, vedeny vaším jménem na svěřeneckém účtu a považovány za „Vklady koncového uživatele". V případě, že je váš Uživatelský účet „neaktivní“ (např. že jste se ke svému Uživatelskému účtu nepřihlásili během 12 po sobě jdoucích měsíců), přestanou být peníze, které jste vložili na váš Uživatelský účet, považovány za „Vklady koncového uživatele“, a nebudou vedeny na svěřeneckém účtu, ale od okamžiku, kdy se přihlásíte ke svému Uživatelskému účtu, budou pro vás tyto peníze v souladu s podmínkami této Smlouvy okamžitě dostupné k výběru nebo k použití Služby a automaticky budou překvalifikovány na „Vklady koncového uživatele“.

10.13

Rational Group si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv uzavřít Uživatelský účet bez upozornění daného Uživatele. Všechny kladné zůstatky na Uživatelském účtu v době uzavření budou připsány na kreditní kartu a/nebo bankovní účty Uživatele.

10.14

Rational Group může uzavřít Uživatelský účet v souladu s odstavcem 10.1.

10.15

Uživatel může kdykoliv požádat o uzavření svého Uživatelského účtu na odpovídající adrese Zakaznické podpory. Pokud se Rational Group domnívá, že by opětovné otevření Uživatelského účtu nebylo rozumné, bude na základě vlastního rozhodnutí Rational Group uzavřen natrvalo.

10.16

Uživatelům je přísně zakázáno využívat Službu k jakémukoliv druhu systému nezákonného převodu peněz. Službu nesmíte využívat k nezákonné nebo podvodné činnosti nebo zakázaným transakcím (včetně praní špinavých peněz) podle zákonů soudní příslušnosti, která se na vás vztahuje. Pokud bude mít Rational Group podezření, že můžete být zapojeni nebo jste zapojeni do podvodu, nezákonných nebo nečestných činností, kromě jiného praní špinavých peněz nebo chování, které porušuje tuto Smlouvu, bude vám okamžitě odepřen přístup ke Službě a/nebo zablokován váš Uživatelský účet. Pokud bude za těchto okolností váš Uživatelský účet ukončen nebo zablokován, Rational Group nemá povinnost vrátit vám prostředky, které v dané chvíli mohly být na vašem Uživatelském účtu. Navíc má Rational Group nárok informovat příslušné úřady nebo poskytovatele online služeb a banky, společnosti vystavující kreditní karty, poskytovatele elektronických plateb nebo jiné finanční instituce o vaší totožnosti a podezřelé, nezákonné, podvodné nebo nevhodné aktivitě, a vy máte povinnost ve vyšetřování této aktivity plně spolupracovat s Rational Group. REEL Spain, jako společnost registrovaná na Maltě, je také vázána obecnými maltskými zákony o praní špinavých peněz.

10.17

Zásady a postupy pro Uživatele, kteří si přejí provést dobrovolné vyloučení z hraní, jsou uvedené na Stránkách Rational Group s názvem Zodpovědné hraní.

11. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

11.1

Software zahrnuje ve formě komponent software třetích stran, včetně kasinového herního softwaru, na který máme licenci od různých třetích stran, softwaru sportovních sázek vyvinutého a provozovaného na základě nám poskytnuté licence od Amelco UK Limited, včetně softwaru vyvinutého subjektem OpenSSL Project pro užívání v produktu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org): Šifrovací software napsaný Ericem Youngem, software ungif napsaný Ericem S. Raymondem, software PSTCollectionView napsaný Peterem Steinbergerem a software s fonty, který je vlastnictvím poskytovatele licence nebo jeho dodavatelů a podléhá autorskému právu Spojených států a dalších soudních příslušností (“Licencovaný Software”).

11.2

Použití Licencovaného softwaru Uživatelem musí být v souladu se všemi podmínkami a pravidly této Smlouvy.

11.3

Licencovaný software nesmí být pozměňován, upravován nebo vyjímán ze Softwaru.

11.4

Použití Uživatele je omezeno na „Interní použití”, čímž se rozumí použití Licencovaného softwaru pouze ve smyslu vhodného uzpůsobení pro Uživatele a k běžné interní činnosti nebo osobnímu použití, nikoliv k dalšímu prodeji, sublicencování nebo distribuci. „Přizpůsobením a běžným interním obchodním použitím” se rozumí použití koncovým Uživatelem, který je právnickou osobou, nebo jeho zaměstnanci nebo autorizovanými osobami k přizpůsobení a běžným interním činnostem Uživatele. „Přizpůsobením a běžným osobním použitím” se rozumí použití Uživatelem, který je fyzickou osobou, a užívání tímto Uživatelem nebo členem jeho domácnosti k interním osobním účelům. Všichni tito zaměstnanci, zástupci a členové domácnosti musí Uživatel obeznámit s podmínkami a pravidly této Smlouvy.

11.5

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v Licencovaném softwaru, jsou vyhrazena.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif software, software PSTCollectionView a šifrovací software jsou poskytovány OpenSSL Project, Ericem S. Raymondem, Peterem Steinbergerem a Ericem Youngem “tak jak je” a jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky, kromě jiného nepřímo vyjádřené záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nebudou uznány. V žádném případě nejsou OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger nebo jejích spolupracovníci odpovědní za škody přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, ani za zvýšené náhrady škody, nebo z toho vyplývající škody (kromě jiného dodání náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití, dat, zisků nebo provozní poruchy) jakkoliv způsobené, ať už jsou zdůvodněné smluvně, přímo nebo mimosmluvně (včetně nedbalosti nebo jinak) a vzniklé jakýmkoliv způsobem použitím softwaru OpenSSL Toolkit, softwaru ungif PSTCollectionView a šifrovacího softwaru i tehdy, když bylo upozorněno na možnost takového poškození.

12. STÍŽNOSTI

12.1

Uživatel souhlasí, že historická data každé hry budou uchovávána na serverech Rational Group. V případě nesrovnalosti mezi kartami, které se zobrazují na vaší obrazovce, a záznamy hry na serverech Rational Group, poslední zmíněné převáží. Uživatel souhlasí, že funkce Softwaru „Okamžitá historie hand“ a „Záznam hand“ nebudou brány jako oficiální záznam jakékoliv handy.

Pokud byste i po kontaktování našeho týmu zákaznické podpory nebyli spokojeni s řešením vaší stížnosti, můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci prostřednictvím formuláře žádosti pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který najdete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

13. ZMĚNY

13.1

Rational Social si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat nebo upravit tuto Smlouvu nebo některé z jejích částí. Pokud dojde k aktualizaci nebo úpravě této Smlouvy, upozorníme vás na tyto změny při příštím přihlášení a požádáme vás o přijetí změněných podmínek, jen tak vám umožníme pokračovat v hraní. Pokud změny nepřijmete, nebude to mít dopad na vaši možnost vybrat si svůj dostupný zůstatek. Vaše další využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě. 

14. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

14.1

Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky. Každá ze stran neodvolatelně souhlasí, že Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice bude mít exkluzivní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoliv nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající (pokud povinná ustanovení příslušných zákonů nestanoví jinak), a neodvolatelně se zříká jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo Rational Group na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí ať souběžně či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.

15. ODDĚLITELNOST

15.1

Pokud ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost nebo právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy nebo platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy.

16. POSTOUPENÍ

16.1

Rational Group si vyhrazuje právo na postoupení této Smlouvy, celkově nebo částečně, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel nemá právo postoupit žádné ze svých práv nebo závazků vyplývajících z této Smlouvy.

17. RŮZNÉ

17.1

Zřeknutí se Rational Group jakéhokoliv porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy (včetně opomenutí Rational Group požadovat striktní a doslovné zachovávání shody s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy) nebude v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se jakýchkoliv následných porušení takového ustanovení nebo zřeknutí se jakéhokoliv porušení libovolného ustanovení této Smlouvy.

17.2

Nic v této Smlouvě nevytváří nebo nepropůjčuje žádná práva nebo jiné výhody ve prospěch třetích stran, které se neúčastní této Smlouvy, s výjimkou společnosti ve Skupině a Poskytovatelů třetích stran.

17.3

Nic v této smlouvě nevytváří partnerství, agenturní vztah, svěřenecký poměr nebo společné podnikání mezi vámi a námi.

17.4

Tato Smlouva stanovuje celkové porozumění a dohodu týkající se Služby mezi vámi a námi a nahrazuje jakékoliv dřívější dohody nebo ustanovení mezi vámi a námi.

17.5

Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace v souladu s požadovanými údaji a informacemi ze strany Rational Group v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem, která vždy podléhají Ochraně soukromí.

17.6

Česká verze této Smlouvy bude v případě neshody s jinými jazykovými mutacemi Smlouvy brána jako směrodatná.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Všechna 
práva vyhrazena.

S ohledem na OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na software PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

S ohledem na software ungif:
Distribuce GIFLIB podléhá Copyrightu (c) 1997 Eric S. Raymond

Více informací je k dispozivi na www.pokerstars.czonlinecasino.pokerstars.cz a www.betstars.cz

Rational Group můžete kontaktovat prostřednictvím Zákaznické podpory.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE – HRY O HRACÍ PENÍZE

S touto licenční smlouvou (dále jen „Smlouva“) byste měli být (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“) seznámeni před samotným využitím služeb a produktů Stars' Mobile. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi a Stars Mobile Limited (nazývaná zde jako „Stars Mobile“, „my“ nebo „nám“). Stars Mobile Limited je společnost založená na Ostrově Man jako holdingová společnost s číslem 008457V a registrovaným sídlem na adrese Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. 

Stars Mobile provozuje poker a kasinové hry o „hrací peníze“ („Hry o hrací peníze“) nabízené na internetových stránkách www.pokerstars.cz a onlinecasino.pokerstars.cz („Stránky“). Podmínky a pravidla týkající se vašeho hraní Her o hrací peníze následují níže. 

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že Stars Mobile je součástí skupiny společností. Kde to tedy umožní kontext, bude se pod pojmem „Skupina“ myslet Stars Mobile společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi Stars Mobile, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a všemi společnostmi spojenými se Stars Mobile, mimo jiné s přidruženými společnostmi poskytujícími služby pod obchodními známkami „PokerStars Casino“ a „BetStars“. 

Kromě toho si spolu s podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Ochranu soukromíZásady pro soubory cookies, Pravidla pokeru, Podmínky a pravidla VIP Clubu , a také další pravidla, zásady a podmínky a pravidla vztahující se ke hrám a akcím dostupným na Stránkách, jak je na Stránkách čas od času publikováno, na které je zde odkazováno, a společně s takovými dalšími zásadami, na které vás můžeme občas upozorňovat. 

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ níže, které je součástí procesu instalace a použití Softwaru (definován níže), vyjadřujete souhlas s podmínkami a pravidly uvedenými v této Smlouvě, Ochranou soukromíZásadami pro soubory cookies a Pravidly pokeru, přičemž každý z výše uvedených dokumentů může být čas od času upravován a aktualizován na základě ustanovení uvedených níže a dále v textu. 

Pro účely této smlouvy bude pojem „Software“ zahrnovat veškerý software, který vám poskytneme nebo zpřístupníme bez ohledu na médium nebo na to, zda je možné ho stáhnout do zařízení koncového uživatele, nebo ne. „Software“ bude proto zahrnovat software Stars Mobile, který lze stáhnout do vašeho osobního počítače nebo laptopu („PC“) z www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz a software na webu dostupný z www.pokerstars.czwww.betstars.cz, a také mobilní softwarovou aplikaci Stars Mobile, kterou si můžete stáhnout nebo kterou vám zpřístupníme na vašem zařízení koncového uživatele (mimo jiné mobilním telefonu, PDA, tabletu nebo jakémkoli jiném přenosném nebo mobilním zařízení, které dnes existuje nebo teprve bude vyvinuto) (každé z nich je nazýváno „Zařízení“), stejně jako na veškerý pomocný software k softwaru (ať už software na bázi webu nebo klienta/serveru).

1. UDĚLENÍ LICENCE

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1.1

Na základě zde uvedených podmínek a pravidel poskytuje Stars Mobile Uživateli neexkluzivní, osobní, nepřenosné právo instalovat a používat Software ve svém PC nebo Zařízení, a to z důvodu umožnění přístupu na servery Stars Mobile a dostupných PM Her („Hry“) (Software a Hry se dohromady nazývají „Služby“).

1.2

Stars Mobile vám poskytuje licenci k Softwaru pouze pro vaše soukromé využití. Berte na vědomí, že Službu není povoleno používat (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nižšího věku, než je povoleno v jejich jurisdikci, a (iii) osobám, které se připojují ke Stránkám ze země, v jejíž jurisdikci je to zakázáno zákonem. Stars Mobile nemůže ověřovat soulad poskytovaných Služeb se zákony v každé jurisdikci a je povinností každého Uživatele, aby se ujistil, že používání Služeb je legální.

1.3

Vyhrazujeme si právo od vás kdykoliv požadovat doložení vašeho věku, abychom tak předešli nelegálnímu užívání Služby mladistvými. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a vyloučit vás, dočasně nebo nastálo, z užívání Služby v případě, že nebude předložen uspokojivý důkaz o vašem věku nebo nabudeme podezření, že jste ještě nedosáhli požadovaného věku.

1.4

Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí jsou jedinými vlastníky všech práv k Softwaru a zdrojovému kódu Softwaru, struktuře a organizaci, včetně autorských práv, obchodních tajemství, Práv duševního vlastnictví a dalších práv. Kromě případů vymezených příslušnými zákony nesmíte:

 1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat, modifikovat nebo překládat Software či podnikat pokusy o proniknutí ke zdrojovému kódu kvůli vytváření prací odvozených od zdrojového kódu Softwaru; nebo
 2. prodávat, převádět, sublicencovat, přenášet, distribuovat nebo pronajímat Software;
 3. poskytovat Software třetí straně pomocí počítačové sítě nebo jinak;
 4. exportovat Software do jiné země (ať už fyzicky či elektronicky); nebo
 5. využívat Software způsobem, který je zakázaný příslušným zákonem nebo vyhláškou,

(každý z výše uvedených bodů je chápán jako „Neoprávněné použití“).

Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí, si vyhrazují veškerá práva, vyjádřená či jiná, která nejsou touto smlouvou jednoznačně poskytnuta Uživateli, a ponechávají si veškerá práva, vlastnické právo, zájem a majetkový podíl na Softwaru.

Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s Neoprávněným použitím. Jste také povinni Stars Mobile neprodleně informovat vždy, kdy se domníváte, že Software někdo Neoprávněně používá, a zároveň jste povinni Stars Mobile poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které jste uvedli.

1.5

Pojmy „Stars Mobile“, názvy domén „www.pokerstars.cz“, „onlinecasino.pokerstars.cz“ a „www.pokerstarsmobile.cz“ a všechny další obchodní značky, značky služeb, značky, obchodní názvy a/nebo názvy domén využívané Stars Mobile na Stránkách a/nebo čas od času v Softwaru („Obchodní značky“), jsou ochrannými známkami, názvy služeb, značkami, obchodními názvy a/nebo názvy domén Stars Mobile a/nebo společností v jejich Skupině a/nebo jejich poskytovatelů licencí, a tyto subjekty si na dané Obchodní značky vyhrazují všechna práva. Kromě toho veškerý obsah na Stránkách, včetně softwaru, obrázků, fotografií, grafických prvků, animací, videí, hudby, audia a textu (dále jen „Obsah stránek“) patří Stars Mobile a/nebo její Skupině společností a/nebo jejím poskytovatelům licencí a je chráněn autorskými právy, právy na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými právy. Tímto berete na vědomí, že použitím Služby a Stránek nezískáváte žádná práva na Obsah stránek a/nebo na Obchodní značky nebo některé z jejich částí. Za žádných okolností nesmíte použít Obsah stránek a/nebo Obchodní značky bez předchozího písemného svolení Stars’ Mobile.

Zároveň souhlasíte, že nebudete činit nic, co by mohlo skutečně nebo potenciálně poškodit práva, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou držena Stars Mobile, společnostmi z její Skupiny a/nebo poskytovateli licencí k Softwaru, Obchodním značkám nebo Obsahu stránek, stejně jako nebudete činit nic, co poškozuje image nebo pověst Stars Mobile, společností z její Skupiny, zaměstnance, ředitele, zástupce a poradce.

1.6

Garantujete, že jakákoliv jména nebo obrázky použité ve spojení se Stránkou nebo Službou (například vaše uživatelské jméno či avatar), žádným způsobem nenarušují zákon o duševním vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetích stran. Tímto způsobem poskytujete společnosti Stars Mobile a její Skupině univerzální, nezvratnou, přenosnou licenci, kterou lze sublicencovat a která je oproštěna od autorského honoráře, k užívání těchto jmen a obrázků za účelem spojeným se Stránkou nebo Službou, která podléhá naší Ochraně soukromí.

LICENCE NA VIRTUÁLNÍ ŽETONY

1.7

Během používání Služby můžete „získat“, „nasbírat“ nebo „si koupit“ virtuální žetony určené k využívání ve Službě (“Virtuální žetony”). Tímto potvrzujete, že rozumíte tomu, že tyto pojmy ze „skutečného světa“ se používají pouze ilustrativně a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na Virtuální žetony objevující se nebo pocházející ze Hry, ať už jste je „získali“ ve hře nebo „koupili“ od Stars Mobile, ani na další atributy spojené s účtem či uložené ve Službě. Zůstatek „virtuální měny“ na vašem Uživatelském účtu neznamená zůstatek ani žádnou hodnotu ve skutečném světě, ale pouze zachycuje rozsah vaší licence.

1.8

Stars Mobile zakazuje a neuznává žádné údajné převody Virtuálních žetonů uskutečněné mimo Službu nebo domnělé prodeje, dary či obchod s ničím, co se objevuje ve Službě, které se uskuteční ve „skutečném světě“, pokud to není výslovně písemně schváleno ze strany Stars Mobile. V souladu s tímto nesmíte sublicencovat, obchodovat, prodávat nebo se pokoušet prodat Virtuální žetony za hodnotu mimo Hru. Všechny takovéto převody nebo pokusy o převod jsou zakázány, budou považovány za neplatné a mohou vést ke zrušení vašeho účtu ze strany Stars Mobile. Současně berete na vědomí, že za újmu způsobenou takovýmto převodem nebo pokusem o převod Virtuálních žetonů mimo Službu proti vám můžeme podniknout příslušné právní kroky.

1.9

Za hodnotné protiplnění si můžete koupit licenci k používání Virtuálních žetonů na stránce s nákupem v rámci Služby, kde naleznete fakturační údaje, potvrzení podrobností o vašem nákupu a opětovné potvrzení vašeho souhlasu s touto Smlouvou.

1.10

Po zakoupení licence na Virtuální žetony vám v emailu zašleme potvrzení, které bude obsahovat podrobnosti o vámi objednaných Virtuálních žetonech. Poté si prosím zkontrolujte podrobnosti uvedené v potvrzovacím emailu a kopii si uložte. Máte-li otázky, zašlete nám prosím příslušné podrobnosti na odpovídající adresu Zákaznické podpory s příslušnými podrobnostmi. Kvůli možným následným neshodám si Stars Mobile ukládá záznamy o transakcích.

1.11

Pro účely koupě licence k používání Virtuálních žetonů bude vaše objednávka považována za vaši nabídku koupě licence k používání Virtuálních žetonů, která bude z naší strany přijata ve chvíli, kdy vám Virtuální žetony poskytneme na váš účet k používání v našich Hrách o hrací peníze („Přijetí“). Vaše licence k použití Virtuálních žetonů v našich Hrách o hrací peníze je služba poskytovaná Stars Mobile, a započne po Přijetí vašeho nákupu ze strany Stars Mobile. Nákup práva využívat Virtuální žetony je ze strany Stars Mobile nevratný.

1.12

Stars Mobile může kdykoli změnit cenu Služeb a Virtuálních žetonů, které vám v rámci Služby poskytneme k využívání. Berete na vědomí, že Stars Mobile není povinna z žádného důvodu poskytnout náhradu a že pokud bude uzavřen Uživatelský účet, tak bez ohledu na to, zda to bylo dobrovolné, nebo nedobrovolné, nedostanete za nepoužité Virtuální žetony peníze ani jinou kompenzaci.

1.13

Aby nebylo pochyb, je tímto způsobem jasně řečeno, že koupě licence k použití Virtuálních žetonů vám nedává žádná jiná práva než ta, která souvisí s licencí. Dále je řečeno, že zakoupená licence může být převedena pouze přesně tím způsobem, jak je uvedeno v podmínkách této licence, a že tato licence nesmí být vyplacena, prodána, převedena, odkázána, propůjčena, pronajata ani jiným způsobem vyměněna za hodnotné protiplnění.

2. BEZ ZÁRUK

2.1

Stars Mobile odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené či odvozené, spojené se Službou, která je vám poskytována „TAK JAK JE“, neposkytujeme vám žádnou záruku a neumožňujeme žádné protesty ohledně její kvality, vhodnosti použití, úplnosti a správnosti.

2.2

Bez ohledu na naši snahu o poskytnutí služby nejvyšší kvality a bezpečnosti nedáváme žádnou záruku, že Služba bude fungovat nepřetržitě, aktuálně a bez chyb, že defekty budou opraveny, nebo že Software a Stránky nebudou obsahovat viry, chyby či jiné infekce.

2.3

Stars Mobile si vyhrazuje právo na pozastavení, přerušení, modifikování, odstranění nebo přidání čehokoliv ke Službě s naprostou ohleduplností, okamžitým efektem a bez nutnosti vás o tomto informovat, kdykoli to budeme považovat za nutné, včetně případů (například) kdy zjistíme, že jste si vyžádali vyloučení ze hry s kterýmkoli poskytovatelem hazardu, nebo pokud to budeme považovat za nutné pro správu, údržbu či aktualizaci Softwaru, a zároveň nebudeme v ničem zodpovědní za jakoukoliv ztrátu způsobenou v tomto ohledu rozhodnutím Stars Mobile.

3. PRAVOMOCI

3.1

Stars Mobile si ponechává pravomoc ohledně zakládání, údržby a uzavírání Uživatelských účtů na Stránkách. Rozhodnutí managementu Stars Mobile v souvislosti s Uživatelským účtem, využíváním Služby nebo řešením sporu je konečné a není možné se proti němu žádným způsobem odvolat.

4. VAŠE ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Před započetím využívání Služby a na dlouhodobé bázi potvrzujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

4.1

využívání Služby je výhradně na vašem zvážení a rozhodnutí a vaším možným rizikem;

4.2

Pokud chcete mít přístup a používat náš software a/nebo naše služby prostřednictvím některé z našich webových stránek, musíte nám v souladu s požadavky regulačních orgánů poskytnout určitá osobní data (včetně detailů ohledně vaší platební metody) a také poskytnout nám (nebo třetím stranám jednajícím našim jménem) souhlas s přístupem a používáním údajů o vašem umístění a/nebo takových dalších údajů, které lze získat z vašeho zařízení/počítače, které vám zpřístupní Služby/software. Tímto souhlasíte, že my (nebo třetí strany našim jménem) získáme přístup a můžeme využívat tyto údaje k výše zmíněným účelům. Pokud si nepřejete, aby se na vás toto ustanovení vztahovalo, nesmíte používat náš software a/nebo služby. Stars Mobile bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních informací Malty a České republiky, jak je stanoveno v našich pravidlech Ochrany soukromí;

4.3

Telekomunikační sítě či internetové připojení, které je potřebné k přístupu ke Službě, je zcela mimo kontrolu Stars Mobile a Stars Mobile nenese žádnou zodpovědnost za výpadky, pomalost, problémy s kapacitou či jakékoliv nedostatky ovlivňující spojení; a

4.4

máte zakázáno používat Službu takovým způsobem, kterým byste vytvářeli, získávali nebo si napomáhali k finančnímu zisku nebo jiné peněžní výhodě z toho plynoucí pro vás nebo třetí stranu (ať už s vaším vědomím, nebo bez něho). Virtuální žetony nemají samy o sobě žádnou hodnotu, jsou nepřenosné a nelze je směnit s jiným Uživatelským účtem kromě situací, které jsou v souladu s našimi postupy danými pro převod. Dále nemají Virtuální žetony samy o sobě žádnou hodnotu a nejsou splatné za „skutečnou“ měnu nebo cenu. Proto máte zakázáno sublicencovat, pronajímat, prodávat, obchodovat, dávat darem, odkazovat nebo jiným způsobem převádět váš Uživatelský účet či jakékoliv Virtuální žetony spojené s vaším Uživatelským účtem třetí osobě;

4.5

Jste starší 18 let, nejste v současnosti na základě vlastní žádosti vyloučen z hraní v kterékoli online či mobilní herní síti a dále, že nás budete neprodleně informovat, pokud uzavřete dohodu o vyloučení ze hry na vlastní žádost s kterýmkoli poskytovatelem her.

5. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

5.1

ÚPRAVY SOFTWARU. Uživatel se nesmí pokoušet modifikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat či rozkládat Software, a to jakýmkoliv způsobem.

5.2

OSOBNÍ POUŽITÍ. Služba je určena výhradně pro osobní použití a zábavu Uživatele, nikoliv pro peníze, a proto nesmí být používána k vytváření finančního zisku ani vám nesmí přinášet žádnou peněžní výhodu. Uživatel musí Stars Mobile poskytnout úplné a pravdivé informace a zároveň se zavazuje všechny tyto poskytnuté údaje a informace v případě jejich změny aktualizovat.

5.3

TAJNÉ DOHODY. Tajné dohody mezi Uživateli prostřednictvím sdílení vlastních karet nebo jakékoliv jiné metody jsou přísně zakázány. Stars Mobile si vyhrazuje právo, s ohledem na jiná opatření, omezit usazení a/nebo zakázat Uživatelům hrát u určitého pokerového stolu nebo v turnaji, včetně zákazu hraní dvou a více Uživatelů u stejného stolu nebo ve stejném turnaji. Dále si Stars Mobile vyhrazuje právo považovat existenci tajné dohody nebo pokusu o ní mezi hráči (včetně Uživatelů) za vážné porušení této Smlouvy a Stars Mobile tedy smí zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel zapojuje nebo se snaží zapojit do podobných aktivit bez ohledu na výsledek takového pokusu.

5.4

PROGRAMY EXTERNÍ POMOCI HRÁČŮM (EPA). Stars Mobile zakazuje využívání Programů externí pomoci hráčům („Programy EPA“), které jsou navrženy k poskytování „Nekalé výhody“ hráčům. Stars Mobile definuje „Externí“ jako počítačový software (jiný než Software) a databáze nebo profily, které nejsou založené na softwaru (např. webové stránky nebo předplacené služby). Stars Mobile definuje „Nekalou výhodu“ jako jakoukoliv pomoc, při které Uživatel získá přístup k informacím o jiných hráčích nebo tyto informace shromažďuje jinak než pozorováním vlastní hry. Doporučujeme vám přečíst si naše Často kladené dotazy týkající se zakázaného online softwaru.

5.5

AUTOMATIČTÍ HRÁČI (BOTI). Využití umělé inteligence, včetně „robotů“, je v souvislosti se Službou přísně zakázáno. Jakákoliv činnost Uživatele související se Službou musí být vykonána osobně přes uživatelské rozhraní dostupné přes Software.

5.6

Souhlasíte, že Stars Mobile může podniknout kroky k detekování a prevenci užívání zakázaných Programů EPA. Tyto kroky mohou zahrnovat mimo jiné zjišťování programů paralelně spuštěných se Softwarem Stars Mobile na PC nebo počítači Uživatele. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obejít, blokovat nebo zasahovat do takovýchto kroků, mimo jiné používáním softwaru třetích stran, jehož cílem by bylo obcházet, blokovat nebo zasahovat do těchto kroků.

5.7

CHIP-DUMPING. Pojmem chip-dumping je označována situace, kdy Uživatel úmyslně prohraje handu, aby vědomě předal své Virtuální žetony jinému Uživateli. Jakýkoliv Uživatel, který se při používání Služby účastní chip-dumpingu s jiným Uživatelem nebo se o to pokouší, i když je příjemce prostředků, může být nastálo odříznut od užívání Služby a jeho účet může být okamžitě zrušen. Za takovýchto okolností Stars Mobile nevrací nebo nepřipisuje na účet žádné Virtuální žetony, které mohly být v danou chvíli na vašem účtu Stars Mobile.

5.8

PODVODNÉ CHOVÁNÍ. V případě, že Stars Mobile usoudí, že je Uživatel zapojen, nebo se snaží zapojit do podvodné, nezákonné, nečestné nebo jinak nevhodné činnosti při užívání Služby, je zapojen do aktivit uvedených v odstavci 5 nebo do jiných herních manipulací nebo podvodných plateb, včetně využívání kradené kreditní karty nebo podvodného vrácení platby nebo praní špinavých peněz, je Stars Mobile oprávněn podniknout kroky, které považuje za vhodné, mimo jiné včetně těchto:

 1. Okamžitě zablokovat přístup Uživatele ke Službě;
 2. uzavřít Uživatelský účet u Stars Mobile;
 3. zadržet všechny Virtuální žetony na účtu Uživatele;
 4. podniknout právní kroky proti takovému Uživateli.

6. URÁŽLIVÁ ŘEČ NEBO OBSAH

Uživateli je zakázáno zasílat prostřednictvím Služby jakékoliv nezákonné, nemravné, rasistické, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, výhružné nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákon nebo mohou být obecně považovány za urážlivé, ať už při využívání funkce chatu s ohledem na Pravidla pokerové herny, hráčských obrázků nebo při korespondenci se zaměstnanci Stars’ Mobile.

7. PORUŠENÍ

7.1

Bez újmy na jakýchkoli jiných právech, pokud Uživatel poruší celkově nebo jen částečně jakékoliv ustanovení zde uvedené, vyhrazuje si Stars Mobile nebo jiná společnost ve Skupině právo, na základě vlastního uvážení, učinit takové kroky, které považuje za vhodné, včetně zrušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy s Uživatelem, okamžitého zablokování přístupu Uživatele ke Službě nebo jiným službám nabízeným Skupinou, zrušení účtu takového Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou, zabavení veškerých peněz na účtu Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou a/nebo podniknutí právních kroků proti takovému Uživateli.

7.2

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest Stars Mobile, Skupiny a jejich podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků způsobených například tím, že:

 1. Porušíte tuto Smlouvu, a to celkově nebo jen částečně;
 2. porušíte jakýkoliv zákon nebo práva třetí strany; a
 3. budete Službu nevhodně využívat vy nebo jiná osoba, která ke Službě získá přístup prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vaším vědomím, nebo bez něho.

8. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude Stars Mobile nebo jiný člen Skupiny zodpovědný za žádné mimořádné, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (kromě jiných škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jiné finanční ztráty) způsobené využíváním (nebo zneužíváním) Služby i v případě, že by Stars Mobile měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty.

8.2

Nic v této Smlouvě nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost Stars' Mobile nebo Skupiny za: (a) smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti; nebo (b) podvod či podvodné zkreslení informací.

9. BEZPEČNOST A VÁŠ ÚČET

9.1

Každý Uživatelský účet bude přístupný pomocí kombinace unikátního Stars ID („Stars ID“), unikátního tajného hesla („Heslo“) a dalších volitelných metod číselného ověřování, které si Uživatel sám vybere (Stars ID, Heslo a další způsoby ověřování spolu dohromady tvoří „Přihlašovací údaje“). Uživatel se zavazuje k výběru svého vlastního Stars ID a Hesla v souladu s pravidly, která se k tomu vztahují.

9.2

Uživatel souhlasí, že je výhradně zodpovědný za veškeré používání Služby za pomoci svých Přihlašovacích údajů, a že neprozradí tyto údaje další osobě ani neumožní další osobě používat Službu prostřednictvím svého účtu.

9.3

Uživatel se zavazuje, že své Přihlašovací údaje bude po celou dobu uchovávat v tajnosti, a vynaloží veškeré úsilí, aby chránil jejich bezpečnost a utajení. Za jakékoliv neoprávněné užití Přihlašovacích údajů je plně zodpovědný Uživatel a takové jejich užití je považováno za jeho jednání. Za jakékoliv závazky z tohoto užití je také odpovědný Uživatel.

9.4

Uživatel smí mít pouze jeden Uživatelský účet u Stars Mobile a Službu smí využívat pouze prostřednictvím tohoto jediného účtu. Uživatel má zakázáno zakládat u Stars Mobile více účtů. Pokud se Stars Mobile dozví o dalších účtech založených Uživatelem, může Stars Mobile tyto účty bez upozornění uzavřít a může zabavit Virtuální žetony držené na těchto účtech.

9.5

Prostřednictvím Služby nebudete moci vsadit větší sumu, než je celková částka Virtuálních žetonů na vašem Uživatelském účtu u Stars Mobile.

9.6

Plně se zavazujete hradit veškeré dluhy vůči Stars Mobile. Souhlasíte, že nebudete požadovat žádné vrácení transakcí a/nebo zamítat či odvolávat jakoukoliv platbu, kterou jste učinili v souvislosti se Službou. Uhradíte Stars Mobile veškeré výdaje spojené s vrácenými transakcemi a zamítnutím nebo odvoláním plateb, které učiníte, a nahradíte jakoukoliv ztrátu nám způsobenou v důsledku uvedeného.

9.7

Stars Mobile si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele za pomoci třetí strany, např. úvěrových společností a služeb, za použití informace poskytnuté Uživatelem při registraci do Služby. Třetí strany nebo poskytovatelé služeb si vyhrazují právo získat informace, které však nebudou využity k žádnému jinému účelu.

9.8

Stars Mobile si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele prostřednictvím úvěrových společností a služeb třetích stran za použití informace poskytnuté Uživatelem při registraci do Služby.

10. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

10.1

Software zahrnuje ve formě komponent software třetích stran, včetně softwaru vyvinutého subjektem OpenSSL Project pro užívání v produktu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/): Šifrovací software napsaný Ericem Youngem, software ungif napsaný Ericem S. Raymondem, software PSTCollectionView napsaný Peterem Steinbergerem a software s fonty, který je vlastnictvím poskytovatele licence nebo jeho dodavatelů a podléhá autorskému právu Spojených států a dalších soudních příslušností.

10.2

Použití Licencovaného softwaru Uživatelem musí být v souladu se všemi podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.3

Licencovaný software nesmí být pozměňován, upravován nebo vyjímán ze Softwaru.

10.4

Použití Uživatele je omezeno na „Interní použití”, čímž se rozumí použití Licencovaného softwaru pouze ve smyslu vhodného uzpůsobení pro Uživatele a k běžné interní činnosti nebo osobnímu použití, nikoliv k dalšímu prodeji, sublicencování nebo distribuci. „Přizpůsobením a běžným interním obchodním použitím” se rozumí použití koncovým Uživatelem, který je právnickou osobou, nebo jeho zaměstnanci nebo autorizovanými osobami k přizpůsobení a běžným interním činnostem Uživatele. „Přizpůsobením a běžným osobním použitím” se rozumí použití Uživatelem, který je fyzickou osobou, a užívání tímto Uživatelem nebo členem jeho domácnosti k interním osobním účelům. Všichni tito zaměstnanci, zástupci a členové domácnosti musí Uživatel obeznámit s podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.5

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v Licencovaném softwaru, jsou vyhrazena.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif software, software PSTCollectionView a šifrovací software jsou poskytovány OpenSSL Project, Ericem S. Raymondem, Peterem Steinbergerem a Ericem Youngem “tak, jak je” a jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky, kromě jiného nepřímo vyjádřené záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nebudou uznány. V žádném případě nejsou OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger nebo jejich spolupracovníci odpovědní za škody přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné ani za zvýšené náhrady škody nebo z toho vyplývající škody (kromě jiného dodání náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití, dat, zisků nebo provozní poruchy) jakkoliv způsobené, ať už jsou zdůvodněné smluvně, přímo nebo mimosmluvně (včetně nedbalosti nebo jinak) a vzniklé jakýmkoliv způsobem použitím softwaru OpenSSL Toolkit, softwaru ungif PSTCollectionView a šifrovacího softwaru i tehdy, když bylo upozorněno na možnost takového poškození.

11. STÍŽNOSTI

Uživatel souhlasí, že historická data každé PM Hry budou uchovávána na serverech Stars Mobile. V případě nesrovnalosti mezi kartami, které se zobrazují na vaší obrazovce, a záznamy hry na serverech Stars' Mobile, poslední zmíněné převáží. Uživatel souhlasí, že funkce Softwaru „Okamžitá historie hand“ a „Záznam hand“ nebudou brány jako oficiální záznam jakékoliv handy.

12. ZMĚNY

Stars Mobile si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat nebo upravit tuto Smlouvu nebo některé z jejích částí. Pokud dojde k aktualizaci nebo úpravě této Smlouvy, upozorníme vás na tyto změny při příštím přihlášení a požádáme vás o přijetí změněných podmínek, jen tak vám umožníme pokračovat v hraní. Pokud změny nepřijmete, nebude to mít dopad na vaši možnost vybrat si svůj dostupný zůstatek. Vaše další využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě.

13. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Ostrova Man. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému mají soudy Ostrova Man výhradní soudní pravomoc v souvislosti s nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Akce a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo Stars Mobile na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí, ať souběžně či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.

14. ODDĚLITELNOST

Pokud ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost nebo právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy nebo platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy.

15. POSTOUPENÍ

Stars Mobile si vyhrazuje právo na postoupení této Smlouvy, celkově nebo částečně a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel nemá právo postoupit žádné ze svých práv nebo závazků vyplývajících z této Smlouvy.

16. RŮZNÉ

16.1

Zřeknutí se Stars Mobile jakéhokoliv porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy (včetně opomenutí Stars Mobile požadovat striktní a doslovné zachovávání shody s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy) nebude v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se jakýchkoliv následných porušení takového ustanovení nebo zřeknutí se jakéhokoliv porušení libovolného ustanovení této Smlouvy.

16.2

Nic v této Smlouvě nevytváří nebo nepropůjčuje žádná práva nebo jiné výhody ve prospěch třetích stran, které se neúčastní této Smlouvy, kromě společností ve Skupině.

16.3

Nic v této smlouvě nevytváří partnerství, agenturní vztah, svěřenecký poměr nebo společné podnikání mezi vámi a námi.

16.4

Tato Smlouva stanovuje celkové porozumění a dohodu týkající se Služby mezi vámi a námi a nahrazuje jakékoliv dřívější dohody nebo ustanovení mezi vámi a námi.

16.5

Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace v souladu s požadovanými údaji a informacemi ze strany Stars Mobile v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem, která vždy podléhají Ochraně soukromí.

16.6

Česká verze této Smlouvy bude v případě neshody s jinými jazykovými mutacemi Smlouvy brána jako směrodatná.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Všechna práva vyhrazena.

S ohledem na software PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

S ohledem na software ungif:
Distribuce GIFLIB podléhá Copyrightu (c) 1997 Eric S. Raymond

Další informace jsou dostupné na www.pokerstars.cz a onlinecasino.pokerstars.cz.
Stars Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím Zákaznické podpory.

Verze č. 1.1 Licenční smlouvy pro koncové uživatele PokerStars, PokerStars Casino a BetStars.
Platí od března 2017

Ověření na PokerStars.CZ

Verification on PokerStars.CZ

Máte otázky k registraci, ověření účtu a vkladům na PokerStars.CZ? Odpovědi najdete na naší stránce nejčastějších dotazů k ověření.

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Dali jsme si závazek zodpovědného hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.

FAQ o podpoře

FAQ

Náš tým zákaznické podpory sestavil seznam otázek, na něž se hráči často ptají, a připojil k nim odpovědi.

FAQ o pokerových hrách

faq games

Často kladené dotazy a odpovědi o hraní pokeru na PokerStars.

Speciální nabídky

Special Offers

V průběhu celého roku přichází PokerStars se speciálními nabídkami v podobě peněžitých odměn, míst do nejlepších živých událostí a mnoha dalšími.

Jak hrát poker

How to Play Poker

V sekci Jak hrát na PokerStars naleznete pravidla pokeru, tipy pro začátečníky i pokročilé herní strategie.

Hraní o reálné peníze

Chip Stack

Uskutečněte svůj první vklad reálných peněz a začněte hrát na PokerStars. Vklady jsou rychlé a bezpečné.