Struktura sázení

Mnohé z široké nabídky her na PokerStars se mohou hrát s různou strukturou sázení. Struktura sázek pro jednotlivé hry stanovuje limity vyjadřující vaši povolenou sázku ve všech fázích hry, pokud jste na řadě, a v případě CAP her také to, kolik lze v jednotlivých handách vsadit celkem.

Poznámka: Ne všechny hry jsou nabízeny se všemi limity a některé limity jsou nabízené pouze jako součást smíšených her.

Hry Fixed limit

PokerStars momentálně nabízí poker o reálné peníze s pevnými limity od 0,02 $ / 0,04 $ do 1 000 $ / 2 000 $. Jejich přehled je zveřejněn níže.

Struktura limitů pro hry Hold‘em, Omaha, Omaha Hi/Lo, Draw, Badugi a smíšené hry (mixed games)

LimitMalý blindVelký blindPrvní dvě kolaPoslední dvě kola
0,02 $ / 0,04 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,04 $
0,05 $ / 0,10 $ 0,02 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,10 $
0,10 $ / 0,20 $ 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,20 $
0,20 $ / 0,40 $ 0,10 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,40 $
0,25 $ / 0,50 $ 0,10 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,50 $
0,50 $ / 1 $ 0,25 $ 0,50 $ 0,50 $ 1 $
1 $ / 2 $ 0,50 $ 1 $ 1 $ 2 $
2 $ / 4 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $
3 $ / 6 $ 1 $ 3 $ 3 $ 6 $
4 $ / 8 $ 2 $ 4 $ 4 $ 8 $
5 $ / 10 $ 2 $ 5 $ 5 $ 10 $
8 $ / 16 $ 4 $ 8 $ 8 $ 16 $
10 $ / 20 $ 5 $ 10 $ 10 $ 20 $
15 $ / 30 $ 10 $ 15 $ 15 $ 30 $
20 $ / 40 $ 10 $ 20 $ 20 $ 40 $
30 $ / 60 $ 15 $ 30 $ 30 $ 60 $
40 $ / 80 $ 20 $ 40 $ 40 $ 80 $
50 $ / 100 $ 25 $ 50 $ 50 $ 100 $
75 $ / 150 $ 50 $ 75 $ 75 $ 150 $
100 $ / 200 $ 50 $ 100 $ 100 $ 200 $
200 $ / 400 $ 100 $ 200 $ 200 $ 400 $
500 $ / 1 000 $ 250 $ 500 $ 500 $ 1 000 $
1 000 $ / 2 000 $ 500 $ 1 000 $ 1000 $ 2 000 $

Struktury limitů pro hry Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi/Lo, Razz a smíšené hry (mixed games)

LimitAnteBring-InPrvní dvě kola*Poslední tři kola
0,04 $ / 0,08 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,04 $ 0,08 $
0,10 $ / 0,20 $ 0,02 $ 0,04 $ 0,10 $ 0,20 $
0,20 $ / 0,40 $ 0,04 $ 0,08 $ 0,20 $ 0,40 $
0,25 $ / 0,50 $ 0,05 $ 0,10 $ 0,25 $ 0,50 $
0,50 $ / 1 $ 0,08 $ 0,20 $ 0,50 $ 1 $
1 $ / 2 $ 0,15 $ 0,40 $ 1 $ 2 $
2 $ / 4 $ 0,30 $ 0,75 $ 2 $ 4 $
3 $ / 6 $ 0,45 $ 1 $ 3 $ 6 $
5 $ / 10 $ 0,75 $ 1,50 $ 5 $ 10 $
10 $ / 20 $ 1,50 $ 3 $ 10 $ 20 $
20 $ / 40 $ 3 $ 6 $ 20 $ 40 $
30 $ / 60 $ 5 $ 10 $ 30 $ 60 $
40 $ / 80 $ 6 $ 12 $ 40 $ 80 $
50 $ / 100 $ 10 $ 17,50 $ 50 $ 100 $
100 $ / 200 $ 20 $ 35 $ 100 $ 200 $
200 $ / 400 $ 40 $ 70 $ 200 $ 400 $
400 $ / 800 $ 100 $ 100 $ 400 $ 800 $
500 $ / 1 000 $ 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $
1 000 $ / 2 000 $ 200 $ 300 $ 1 000 $ 2 000 $

* Ve druhém kole sázek (čtvrtá street) pouze pro hru Seven Card Stud (nikoliv Stud Hi/Lo nebo Razz) platí, že pokud se na hráčově boardu zobrazí pár, může si kterýkoliv hráč zvolit, zda sázet nebo navýšit (jako ve třech posledních kolech sázek). Jakmile někdo vsadí vyšší sázku, každé další sázky nebo navýšení musí tuto částku převyšovat.

Hry Pot Limit a No Limit

PokerStars také nabízí Pot Limit a No Limit hry v rozsahu od 0,01 $ / 0,02 $ do 200 $ / 400 $.

V No Limit pokeru můžete kdykoliv vložit jakoukoliv částku. Výše vaší sázky je omezena pouze množstvím žetonů, které máte k dispozici. Nicméně stále platí, že všechny sázky musí dosahovat minimálně výše big blindu a všechna navýšení pak výše jakéhokoliv předchozího zvýšení v tom samém kole.

V Pot Limit pokeru se hráčům povoluje vsadit až do výše potu nebo tolik peněz, kolik si s sebou přinesli ke stolu (vždy tu nižší z těchto částek).

Sloupec „Sázky“ v lobby PokerStars pro hry No Limit a Pot Limit představuje small blind a big blind konkrétní hry.

U smíšených her (HORSE, 8-Game, Mixed PLH/PLO atd.) se v tomto sloupci nacházejí výše sázek pro hry s limitem. V kolech Pot Limit a No Limit tvoří blindy většinou polovina blindů her s limitem.

V Pot Limit a No Limit hře se hráč s absencí u stolu menší než 120 minut stále považuje za aktéra té samé hry. V takovém případě si hráči musí přinést ke stolu minimálně částku shodnou s částkou, se kterou stůl opustili. Menší může být maximálně o 10 %, a to pouze v případě, že už na účtu nemají více peněz.

Hry CAP

CAP je nejnovější forma limitu sázení nabízená u PokerStars. Hry CAP omezují částku, kterou může každý z hráčů vsadit v jedné handě. Jakmile je limitu dosaženo, hráče považujeme za all-in.

Omezení je stejné pro všechny hráče. Všichni hráči, kteří hru zahájili se stackem stejným nebo vyšším, než je cap, skončí all-in po vsazení stejné částky. Hráči, kteří začnou handu s částkou nižší než cap, skončí all-in poté, co vsadí celý svůj stack.

Omezení sázek cap je variantou normálních pravidel pro sázky Pot Limit a No Limit. Všechna ostatní omezení sázek a pravidla, která nejsou omezením cap ovlivněna, stále platí jako u běžných stolů No Limit a Pot Limit.

Cap pro sázky se obvykle vyjadřuje v jednotkách big blindů (bb). Například u stolu 1 $ / 2 $ No-Limit Hold’em, „20 bb CAP“ bude znamenat, že můžete v každé handě vsadit maximálně 40 $: 20 big blindů × 2 $ big blind = cap 40 $.

Na PokerStars v současnosti nabízíme pouze stoly CAP 20 big blind (20 bb).

U stolů CAP se zobrazuje dodatečná informace o tom, kolik může každý hráč vsadit, než dosáhne v handě svůj cap.

CAP Games

Tabulka CAP výše zobrazuje dodatečné informace, které jsou dostupné u těchto stolů. Tento stůl 20 bb CAP 0,25 $ / 0,50 $ má cap ve výši 10 $ (0,50 $ big blind × 20 big blindů = 10 $). Cap je jasně zobrazený v názvu v modrém proužku v horní části okna.

Místo pouhého zobrazení velikosti stacku u stolu se nyní na místě každého hráče zobrazuje informaci ve formě:

Celkový zůstatek hráče pro sázku v této handě (celkové peníze hráče u stolu)

Na výše uvedeném příkladě má hráč „Werg23“ již vsazeno 1,50 $. 8,50 $ zobrazených u jeho místa znamená zbývající částku, kterou může vsadit v této handě. (10,25 $) naznačuje, kolik peněz má u stolu celkem.

Stav capu pro všechny hráče, kteří jsou právě ve hře, se zobrazuje nad přihrádkou dealera pod aktuální velikostí potu. Tyto informace jsou zobrazeny ve formě:

Další částka, kterou může vsadit hráč, který je na řadě / Další částka, o kterou může navýšit hráč, který je na řadě.

V tomto případě „S’poreSlayer“ již zaplatil big blind ve výši 0,50 $, takže v této handě může vsadit ještě 9,50 $. Hráč „Werg23“ navýšil na 1,50 $, což znamená, že maximálně může navýšit o dalších 8,50 $. To se zobrazuje na přihrádkou dealera jako „Cap 9,50 $/8,50 $“.

Upozorňujeme

Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.