Závazný buy-in

Za velmi vzácných okolností vyžaduje funkce Závazný buy-in vyšší minimální buy-in u stolů cash her a Zoom. Tato funkce bude mít vliv jen na malé procento hráčů.

Dotčení hráči budou ti, kteří často:

  1. Usedají ke stolu s menší částkou, než je maximální povolený buy-in
  2. Odehrají pár hand
  3. Opustí stůl s větším stackem, než s jakým si původně přisedli ke stolu
  4. Usadí se k podobnému stolu s menším stackem, než jaký měli, když opouštěli předchozí stůl

Aby se na hráče vztahovala omezení této funkce, musí se v současné době opakovaně chovat tímto způsobem u stolů podobného typu více než 8krát během 20 hodin. Po takových hráčích bude u určitých stolů požadováno, aby u nich seděli s vyšším minimálním buy-inem. Žádným jiným způsobem se jich to nedotkne.

Závazný buy-in je mechanismus, který omezuje počet opakování, kdy smíte opustit stůl poté, co jste vyhráli peníze, jen abyste přisedli k jiným stolům s menším stackem. Momentálně mohou hráči opětovně přisednout ke stolu osmkrát během posledních 20 hodin.

Jakmile překročíte tento limit, váš minimální buy-in bude nahrazen velikostí stacku, s kterým jste opustili předcházející stůl. Z tohoto důvodu se tato funkce nazývá ‘Závazný buy-in’. Opuštění stolu se ziskem vytváří Závazek přisednout k dalšímu stolu se stejnou velikostí stacku.

Závazný buy-in se vztahuje na všechny stoly se stejným rozpětí buy-inů (měřeno rozpětím big blindů), které si hráči původně mohli přinést ke stolu, např. rozpětí 40 - 100 bb. Proto Závazky vzniklé u stolu 0,05 $/0,10 $ (40 - 100 bb) NLHE budou platit také pro stůl 5 $/10 $ (40 - 100 bb) PLO. Avšak Závazky vzniklé u stolů 0,05 $/0,10 $ (40 - 100 bb) NLHE nebudou platit u stolů 0,05 $/0,10 $ (100 - 250 bb) NLHE. Stoly s rozpětím 100 - 250 bb budou mít své vlastní Závazné buy-iny.

Je také důležité poznamenat, že takto žádným způsobem neomezujeme hráče, aby usedali za minimální buy-in k stolům tolikrát, kolikrát chtějí, za podmínky, že nemají žádné aktivní Závazky. Závazky po vás však nikdy nevyžadují usednutí ke stolu s vyšší částkou, než je standardní maximální buy-in stolu, ke kterému chcete usednout.

Ačkoliv většina hráčů nebude Závazným buy-inem nikdy přímo ovlivněna, cílem zavedení této funkce je snížit rozpadání stolů a usazovacích ‘hrátek’, stejně jako odradit hráče od příliš častého přemisťování se. Hráči tak mají možnost soustředit se více na hraní pokeru než na neustálé hledání nových stolů ke hře.

Pokračujte ve čtení a dozvíte se podrobný popis této funkce.

Vytváření Závazků

Závazný buy-in vzniká, kdykoliv hráč usedá ke stolu s nižší částkou než maximální buy-in, a stůl opouští s větším stackem, než s jakým původně usedal ke stolu. Když hráč opouští stůl, ukládá se informace o částce, se kterou odchází. Ta se nazývá ‘Závazkem’.

Vzniklý Závazek představuje velikost stacku, která může být po hráči vyžadována při usedání k dalšímu stolu. Hodnota tohoto Závazku je vždy počet big blindů ve stacku hráče ve chvíli, kdy opouští stůl.

Jakmile se hráči uloží osm Závazků během 20 hodin, vstoupí v platnost funkce Závazný buy-in.

Když se Závazek uplatňuje u budoucích stolů, nahradí tato velikost stacku (měřeno v big blindech) standardní minimální buy-in u nového stolu se stejným rozpětím buy-inu v big blindech.

Závazky jsou platné 20 hodin, poté vyprší a zruší se.

Použití Závazků

Pokud má hráč osm a více platných Závazků určitého typu buy-inu a chce přisednout k novému stolu stejného typu, bude pro něj minimální buy-in vyšší než standardní minimální buy-in.

Pokud má hráč více než jeden aktivní Závazek, budou použity v pořadí od těch nejméně omezujících k těm nejvíce omezujícím. Při použití Závazku bude velikost stacku přiřazená tomuto Závazku představovat minimální buy-in na rozdíl od standardního minimálního buy-inu pro tento typ stolu.

Jestliže je použito všech osm Závazků hráče, bude jako minimální buy-in pro nově otevřené stoly tohoto typu použit stack o největší velikosti (v big blindech) z těchto použitých Závazků.

Mějte na paměti, že Závazky fungují napříč celou nabídkou cash her, které mají stejné standardní velikosti minimálního a maximálního buy-inu (měřeno v big blindech).

Aktualizace Závazků

Při každém použití Závazku se Závazek aktualizuje ve chvíli, kdy hráč opouští stůl, a to podle typu stolu a velikosti stacku (v big blindech), který má hráč při opuštění stolu.

Ve většině případů se Závazek aktualizuje na počet big blindů stacku hráče ve chvíli, kdy opouští stůl. Ve většině případů se Závazek aktualizuje na počet big blindů stacku hráče ve chvíli, kdy opouští stůl. Pokud je ovšem velikost stacku menší než standardní minimální buy-in, Závazek bude zrušen.

Pokud je velikost stacku větší než standardní maximální buy-in pro tento typ stolu, uchová se místo něj standardní maximální buy-in (v big blindech).

Ochrana proti chip dumpingu

Jediná výjimka ohledně Závazků nastává, když se mísí typy stolů s výrazně rozdílnými sázkami. Tuto výjimku jsme zavedli, abychom zamezili chip dumpingu.

Každý Závazek uchovává také nejvyšší velikost big blindu stolu, u kterého byl tento Závazek použit. Pokud hráč sedí u stolu s velikostí big blindu menší než 1/3 nejvyšší hodnoty, Závazek se neaktualizuje podle velikosti nejnižšího stacku, ani když hráč prohraje peníze během své hry u stolu.

Hráči například vznikne Závazek tím, že si přisedl, hrál a opustil stůl 5 $/10 $ NLHE. Pokud si přisedne ke stolu 1 $/2 $ NLHE, který využívá tento Závazek, pak se Závazek aktualizuje pouze Závazkem s vyšší hodnotou, protože big blind 2 $ u nového stolu je nižší než 1/3 uchované velikosti big blindu Závazku v hodnotě 10 $.

Závazky v Zoom pokeru

Závazky v Zoom pokeru fungují velice podobně jako Závazky u našich normálních cash her. Pokud je ale Závazkem změněn váš minimální buy-in do hráčského pole Zoom na určitých sázkách, budete si vstupy muset zakupovat jednotlivě, aby se vaše buy-iny neomezily více, než je nutné. I když si kupujete jednotlivé vstupy, budete mít možnost usedat ke stejnému počtu stolů jako normálně.

V případě dalších otázek k Závaznému buy-inu se prosím neváhejte obrátit na emailem na Zákaznickou podporu pro více informací.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software