Dlouhodobé hraní her může být škodlivé.
pokercasino

Oznámení o ochraně soukromí

Přehled

Níže naleznete naše Oznámení o ochraně soukromí, kde vám sdělíme, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje a vysvětlíme vaše práva podle Ochrany osobních údajů. Velmi vám doporučujeme seznámit se s tímto Oznámením o ochraně soukromí. Chápeme však, že lidé mívají hodně práce, a proto vám nabízíme rychlý přehled toho, jak vaše osobní údaje používáme. Ale pamatujte prosím, že jsme první část koncipovali jen jako přehled, takže byste neměli vynechat ani úplné Oznámení o ochraně soukromí uvedené níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účely uvedenými níže, ale dva hlavní důvody jsou, aby nám umožnily poskytovat vám služby a abychom fungovali v souladu s našimi zákonnými závazky, konkrétně:

 • Abychom vám mohli nabízet naše služby, musíte si nejprve založit uživatelský účet a poskytnout nám bankovní údaje pro vklad peněz.
 • Z hlediska regulačních opatření jsme povinni sledovat naše zákazníky a uchovávat záznamy o transakcích, abychom zajistili, že nabízíme spravedlivou, zodpovědnou a bezpečnou službu. To zahrnuje ověření věku a monitorování našich zákazníků, abychom zajistili, že budou hrát v rámci svých finančních možností.

Úvod

Toto Oznámení o ochraně soukromí se týká našich webových stránek, aplikací, zboží a služeb, které odkazují na toto oznámení, nebo těch, které nemají vlastní oznámení. Účelem tohoto Oznámení o ochraně soukromí je poskytnout vám informace o tom, jak vaše osobní údaje využíváme. Toto Oznámení o ochraně soukromí můžeme kdykoliv aktualizovat, takže vám doporučujeme se k němu pravidelně vracet. Pokud ovšem dojde k zásadním změnám, určitě vás o nich budeme informovat.

Kdo je Správce?

Správce (původně nazývaný správce dat) vašich osobních údajů je TSG Interactive Services (Irsko) Limited, se sídlem na adrese Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Irsko. Na tuto společnost odkazujeme pojmy jako „TSG“, „my“, „náš“, „nám“ atd, které v tomto Oznámení o ochraně soukromí zmiňujeme.

A co pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – „DPO“)?

Ano, máme určeného pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na našeho DPO se můžete obrátit na adrese dataprotection@flutterint.com, ale první instancí pro řešení vašich práv bude Zákaznická podpora. Podívejte se prosím do sekce „Vaše práva“ níže.

Co se rozumí pojmem „Skupina“?

Pojmem Skupina se v rámci tohoto Oznámení o ochraně soukromí rozumí společnost Flutter Entertainment plc a veškeré její přímé i nepřímé pobočky, společné podniky a jejich přidružené společnosti kdekoliv na světě, mimo jiné Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Sisal, Junglee, Singular a FOX Bet.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíte si založit uživatelský účet. Při zakládání tohoto uživatelského účtu nám musíte předložit určité osobní údaje, jako je vaše jméno, věk, adresa a email. Za účelem využití některých našich služeb budeme potřebovat další údaje, jako například údaje k vaší platební kartě a občanský průkaz.

Shromažďujeme také informace o transakcích, které provedete, včetně vaší herní aktivity. Osobní údaje můžeme shromažďovat také v průzkumech, které provádíme my nebo společnosti, které si k tomu najmeme. Kromě toho shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše webové stránky, mobilní aplikace a služby. Také budeme shromažďovat další informace nezbytné pro zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně soukromí.

Pokud nás kontaktujete, budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které nám v této komunikaci poskytnete.

Osobní údaje můžeme shromažďovat také od poskytovatelů služeb třetích stran, jako jsou firmy pro hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům.

Nakonec používáme také soubory „cookies“ a podobné technologie, které o vás mohou shromažďovat určité informace, například IP adresy vašich zařízení a online aktivity, z nichž některé představují vaše osobní údaje. Více se o „cookies“, které používáme, dočtete v sekci níže.

Jak využíváme vaše osobní údaje

Na základě Zákona o ochraně osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze, pokud k tomu budeme mít právní základ. Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud: (i) je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby v rámci plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; (ii) jsme povinni tak činit v souladu s právními nebo regulačními povinnostmi; (iii) jste nám k tomu dali souhlas; nebo (iv) zpracování vašich osobních údajů je v našem oprávněném zájmu za předpokladu, že žádný z těchto zájmů nezpůsobí újmu na vašich právech, svobodě a zájmech.

S výjimkou omezených případů nezpracováváme zvláštní kategorie vašich osobních údajů (například osobní údaje týkající se vašeho zdraví, etnického původu, náboženství, politického přesvědčení, členství v odborech nebo sexuality) ani osobní údaje týkající se trestných činů nebo odsouzení. U omezených případů, kdy zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, níže kurzívou uvádíme další požadovaný zákonný základ.

Následuje seznam účelů, za jakými můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, a také právní základ, na němž se zpracování provádí:

Účel

Právní základ

Založit a spravovat váš uživatelský účet

Nezbytné pro plnění smlouvy

Poskytovat vám naše služby (a umožnit vám hrát naše hry)

Nezbytné pro plnění smlouvy

Dostávat vaši komunikaci a požadavky a odpovídat na ně

Nezbytné pro plnění smlouvy, pokud se komunikace týká vyloženě našich služeb, jinak oprávněné zájmy

Upozorňovat vás na důležité aktualizace našich webových stránek, mobilních aplikací a služeb

Nezbytné pro plnění smlouvy

Zajistit, že budeme schopni plnit naše regulační povinnosti týkající se vašeho využívání našich služeb, včetně ověření správnosti informací, které nám poskytnete, ověření vaší totožnosti a ověření vašeho věku (což může zahrnovat zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám nebo doplnění vašich osobních údajů o informace získané od třetích stran (např. firem pro hodnocení úvěruschopnosti)).

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Zjistit zdroje finančních prostředků a majetku a určit, jestli jste si mohli dovolit částky, které utrácíte.

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Dodržovat naše povinnosti vyplývající z platných zákonů (včetně právních předpisů o hazardních hrách a regulačních a licenčních požadavků souvisejících s našimi licencemi na hazardní hry)

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Určit a odhalit jakékoli podezření na nezákonnou, podvodnou nebo jinou nevhodnou činnost související s našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi a službami (včetně praní špinavých peněz)

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Významný veřejný zájem: Předcházení nebo odhalování protiprávního jednání / ochrana veřejnosti před nekalými činy / regulační požadavky týkající se protiprávního jednání a nekalých činů / předcházení podvodům / podezření z financování terorismu nebo praní špinavých peněz

Monitorovat vzorce hazardního hraní a určovat možné problémy s ohledem na zodpovědné hraní

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Významný veřejný zájem: Ochrana ohrožených jedinců / ochrana ekonomického blahobytu některých jedinců

Zabránit vám v používání našich webových stránek, mobilních aplikací a služeb, pokud jste o to požádali (např. vlastní vyloučení)

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Významný veřejný zájem: Ochrana ohrožených jedinců / ochrana ekonomického blahobytu některých jedinců

Dodržovat limity vkladů, výdajů či ztrát, které jste si nastavili nebo které platí pro váš uživatelský účet

Souhlas

Podporovat jakýkoliv jiný účel, který je nezbytný pro plnění našich smluvních závazků nebo který je výslovně uveden ve chvíli, kdy poskytujete své osobní údaje

Nezbytné pro plnění smlouvy

Zjišťovat podvodné používání našich služeb

Nezbytné kvůli zákonným či regulačním povinnostem

Zjišťovat porušení našich Provozních podmínek

Nezbytné pro plnění smlouvy

Provádět průzkumy trhu

Oprávněné zájmy lépe porozumět produktům a službám, které mají naši zákazníci nejraději

Rozesílat průzkumy pro lepší pochopení našich produktů a služeb

Oprávněné zájmy lépe porozumět produktům a službám, které mají naši zákazníci nejraději

Vyhodnocovat výsledky průzkumů, které vyplníte

Souhlas

Připravovat statistiky související s tím, jak vy a naši ostatní zákazníci využíváte naše webové stránky, mobilní aplikace a služby

Oprávněné zájmy spočívající v porozumění využívání našich produktů a služeb a jejich zlepšování

Zasílat nabídky a akce týkající se našich služeb, které by vás mohly zajímat

Souhlas

Nahrávat telefonní rozhovory a živý chat se zástupci naší zákaznické podpory za účely zaškolování

Oprávněné zájmy zlepšovat naši zákaznickou podporu

Nahrávat telefonní rozhovory a živý chat s naší zákaznickou podporou za bezpečnostními a regulačními účely

Nezbytné kvůli zákonným či regulačním povinnostem

Používat vaše jméno, podobu, uživatelské jméno či bydliště v marketingu, ale pouze v případě, že jste nám k tomu poskytli výslovný a informovaný souhlas

Souhlas

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s jinými členy Skupiny, kteří nám pomáhají poskytovat služby zákazníkům

Oprávněné zájmy poskytovat naše služby

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s našimi odbornými poradci, jako jsou právníci a konzultanti

Oprávněné zájmy vyhledávat poradenství

Sdílení: Sdílet osobní údaje s ostatními členy Skupiny, aby se zajistilo, že opatření pro zodpovědné hraní budou uplatňována v rámci celé Skupiny

Nezbytné kvůli zákonným či regulačním povinnostem

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje se službami sociálních médií za účelem poskytování reklam v sociálních médiích, pokud jste nežádali, abyste takové reklamy prostřednictvím svého účtu na sociálních médiích nedostávali

Oprávněný zájem na lepší propagaci našich produktů a služeb

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem ověření totožnosti a zeměpisné polohy

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem odhalování podvodů a praní špinavých peněz

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Významný veřejný zájem: Předcházení nebo odhalování protiprávního jednání / ochrana veřejnosti před nekalými činy / regulační požadavky týkající se protiprávního jednání a nekalých činů / předcházení podvodům / podezření z financování terorismu nebo praní špinavých peněz

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s orgány činnými v trestním řízení za účelem prevence a odhalování trestné činnosti

Oprávněné zájmy chránit naše služby a naši komunitu

Významný veřejný zájem: Předcházení nebo odhalování protiprávního jednání / ochrana veřejnosti před nekalými činy / regulační požadavky týkající se protiprávního jednání a nekalých činů / předcházení podvodům / podezření z financování terorismu nebo praní špinavých peněz

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s národními databázemi pro vlastní vyloučení, pokud jste se sami vyloučili

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Významný veřejný zájem: Ochrana ohrožených jedinců / ochrana ekonomického blahobytu některých jedinců

Sdílení: Sdílet vaše osobní údaje s herními regulátory za účelem spolupráce při vyšetřování.

Nezbytné kvůli zákonným či regulačním povinnostem

Cookies: Provozovat naše webové stránky a mobilní aplikace, včetně umožnění interakce s našimi webovými stránkami a mobilními aplikacemi a zapamatování vašich voleb při přecházení mezi stránkami

Oprávněný zájem na používání webových stránek s alespoň standardními funkcemi k poskytování našich služeb.

Cookies: Analyzovat používání našich webových stránek z vaší strany, monitorovat naše webové publikum a doplňovat určitý obsah na našich webových stránkách v souladu s vaším používáním

Souhlas

Cookies: Trasovat vaši cestu na naše webové stránky a cestu z nich, abychom pochopili, jak zákazníci přicházejí na naše webové stránky a jak z nich odcházejí, a abychom mohli realizovat veškeré komerční záležitosti

Souhlas

Cookies: Dodržovat předpisy, včetně vyhledávání více uživatelských účtů, pokusů o přihlášení k neautorizovanému uživatelskému účtu nebo ke zjištění potenciálního podvodu

Nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti

Kromě výše uvedených účelů můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také pro takové účely, které podle nás odpovídají výše uvedeným. Pokud k tomu dojde, toto Oznámení o ochraně soukromí budeme aktualizovat.

Vezměte prosím na vědomí, že primárně se budou uplatňovat výše uvedené právní základy, ale je možné, že změna okolností může vést ke změně právního základu. Například pokud u nás zrušíte svůj uživatelský účet, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy s vámi, ale budeme je nadále zpracovávat za účelem plnění zákonných požadavků.

Sdílení v rámci Skupiny

Jsme součástí Skupiny, takže někdy bude docházet ke sdílení vašich osobních údajů s ostatními členy této Skupiny. Bude k tomu docházet za těmito účely:

 • abychom mohli rozpoznat a replikovat opatření pro zodpovědné hraní (jako např. vlastní vyloučení) hráčům v rámci celé Skupiny (nezbytné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli pomoci se správou účtu, identifikací a ověřením našich zákazníků, ale i s kontrolami z úřadů (nezbytné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli zajistit aktuálnost a přesnost údajů zákazníka (nezbytné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli rozpoznat zákazníky, kteří se dopustili podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo jiných trestných činů nebo jsou z nich podezřelí (nezbytné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli rozpoznat zákazníky, kteří poruší naše Provozní podmínky nebo jiné podmínky a pravidla související s našimi službami (legitimní zájmy);
 • abychom mohli zasílat marketingové materiály v rámci celé značky v případě, kdy si to zákazník vyžádá (souhlas); a
 • abychom mohli analyzovat naše podnikání, zákazníky, produkty a služby v rámci celé Skupiny a lépe jim porozumět (oprávněné zájmy).

V budoucnu také můžeme osobní údaje sdílet s jinými členy naší Skupiny pro účely, které se týkají účelů uvedených výše a odpovídají jim. A nakonec v situacích, kdy nám sdílení osobních údajů v rámci Skupiny bude přikazovat zákon nebo nařízení z důvodů neuvedených výše, budeme mít povinnost tak učinit.

K tomuto Oznámení o ochraně soukromí se prosím pravidelně vracejte, abyste měli veškeré aktuální upozornění týkající se našeho sdílení v rámci Skupiny.

Odkrytí vašich osobních údajů

Kromě účelů zahrnujících sdílení vašich osobních údajů uvedených výše budeme vaše osobní údaje odkrývat také pro zpracovatele, se kterými bude spolupracovat, konkrétně Lucky VR. S každým zpracovatelem budeme mít platnou smlouvu, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí.

Kromě Lucky VR bude PokerStars VR (nebo Lucky VR naším jménem) také využívat zpracovatele k poskytování dalších služeb, jako jsou služby e-mailu a herní podpory, poskytovatele analytických služeb a poskytovatele serverů, moderování chatu a ověřování věku. Ve všech případech budou uzavřené smlouvy zajišťovat, že tito poskytovatelé budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze v našem zastoupení.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v těchto případech:

 • pokud to vyžadují platné zákony nebo nařízení (odkrytí vládnímu, regulačnímu nebo donucovacímu orgánu);
 • abychom se mohli právně hájit a/nebo pro potřeby při soudním procesu; a
 • při vyjednávání o převzetí, nákupu či fúzi apod.

Převod vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EEA)

Vaše osobní údaje jsou uloženy na Ostrově Man, což je území, které od Evropské komise obdrželo Rozhodnutí o odpovídající ochraně. K vašim osobním údajům mohou mít také přístup členové Skupiny mimo Evropskou unii, a pro takové případy jsme zavedli standardní smluvní ustanovení, která zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetími stranami mimo Evropskou unii, ale ve všech takových případech zajistíme standardní smluvní ustanovení nebo Rozhodnutí o odpovídající ochraně, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí.

Bezpečnost

Zavedeme příslušná bezpečnostní, technická a organizační opatření nutná k tomu, aby byly vaše osobní údaje zabezpečeny a chráněny před krádeží, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Je ale důležité si uvědomit, že bezpečnost nelze nikdy zaručit, a za narušení bezpečnosti neponeseme odpovědnost, s výjimkou případů, kdy k němu dojde z důvodu našeho zanedbání povinnosti.

Marketing

Pokud jste se přihlásili k námi nabízeným službám, můžeme vám zasílat materiály přímého marketingu týkající se jiných našich služeb nebo služeb naší Skupiny, jestliže jste k zasílání takového marketingového obsahu dali souhlas.

Souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete kdykoliv změnit ve svém uživatelském účtu. Odhlásit se můžete také pomocí nástrojů v jakékoliv marketingové komunikaci, kterou obdržíte. Upozorňujeme, že pokud se z marketingové komunikace odhlásíte, může se tato změna projevit až za pět pracovních dní.

Marketing v sociálních médiích

Informace, které nám poskytnete, můžeme využít též k zobrazování odpovídající reklamy a specifického obsahu o službách naší Skupiny na určitých platformách sociálních médií třetích stran (Sociální sítě), které nám poskytují odpovídající poskytovatelé služeb (např. Facebook, Twitter). Pokud tuto reklamu vidět nechcete, můžete si své nastavení změnit na příslušných Sociálních sítích. Pokud nechcete, abychom tyto informace se Sociálními sítěmi sdíleli, můžete se obrátit přímo na nás.

Cookies

V tomto Oznámení o ochraně soukromí používáme výraz „cookie“ pro soubory cookies a podobné technologie, jež využíváme k ukládání informací (jako např. webové majáky). Soubor cookies je jednoduchý textový soubor, který na vašem počítači nebo mobilním (či jiném) zařízení ukládá webový server, který je jako jediný schopen obsah tohoto souboru cookies znovu otevřít a přečíst. Každý soubor cookies je pro váš webový prohlížeč unikátní. Obsahuje anonymní informace, jako např. unikátní identifikátor a název webové stránky, a několik číslic a znaků.

Téměř všechny vámi navštívené webové stránky a aplikace včetně našich webových stránek využívají soubory cookies ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti tím, že dané webové stránce a/nebo aplikaci umožní si vás „zapamatovat“, buď po dobu vaší návštěvy (tzv. „dočasná cookies“, nebo pro opakované návštěvy (tzv. „trvalá cookies“).

Soubory cookies se používají ke zlepšení zkušenosti s webovou stránkou nebo aplikací např. tím, že vám umožní efektivně přecházet mezi stránkami nebo ukládat vaše preference. Díky souborům cookies je interakce mezi vámi a webovou stránkou rychlejší a snadnější. Pokud webová stránka nebo aplikace nebude používat soubory cookies, bude si při každém přechodu na novou stránku myslet, že jste zde poprvé. Soubory cookies lze také využít na cílenou reklamu a analýzu prohlížení webových stránek.

Více o souborech cookies obecně a o tom, jak je ve vašem prohlížeči vypnout, můžete zjistit zde.

Více o tom, jaké reklamní soubory cookies se na vašem zařízení nachází a jak je vypnout, zjistíte zde.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme šest let. Šest let se počítá od uzavření vašeho uživatelského účtu nebo pokud byl váš účet po tuto dobu neaktivní. Z této doby uchovávání existují výjimky, a to:

 • Pokud se sami vyloučíte z jakýchkoliv našich služeb, budeme tuto informaci uchovávat na neurčito.
 • Pokud s vámi bude probíhat vyšetřování nebo u vás odhalíme možný podvod, legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo trestnou činnost, budeme vaše osobní údaje moci uchovávat déle.
 • Pokud dojde k právnímu sporu, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu a šest let poté.

Pokud si kvůli ověření vašeho věku vyžádáme váš občanský průkaz, nebudeme ho uchovávat déle než jeden měsíc.

Aktualizace osobních údajů

Některé své osobní údaje můžete kdykoliv aktualizovat ve svém uživatelském účtu. Žádáme vás, abyste v případě změny vašich osobních údajů co nejdříve aktualizovali svůj uživatelský účet. Pokud se vám na svém Uživatelském účtu nedaří změnit své údaje, podívejte se do Centra nápovědy PokerStars VR.

Vaše práva

Na vaše osobní údaje se vztahují tato práva:

 • právo na přístup k námi spravovaným osobním údajům (také nazývané žádost subjektu o přístup);
 • právo získat určité osobní údaje ve strojově čitelném formátu;
 • právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 • tam, kde jsme si konkrétně vyžádali váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a kde se nelze dovolat jiných zákonných podmínek, máte právo tento souhlas zrušit;
 • právo na výmaz určitých osobních údajů v případě, kdy pro nás již není nutné je zpracovávat, pokud jste zrušili svůj souhlas podle odstavce výše, pokud jste vznesli námitku podle odstavce níže, pokud došlo k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů nebo pokud je výmaz vašich osobních údajů vyžadován zákonnou povinností;
 • právo vznést námitku proti zpracování, pokud je právním základem to, že zpracovávání vašich osobních údajů je naším oprávněným zájmem. Vaše osobní údaje však můžeme i přesto zpracovávat, pokud existují jiné relevantní právní základy nebo máme k dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů přesvědčivý důvod v našem zájmu, kterému nejsou vaše práva, zájmy a svobody nadřazeny;
 • právo na vysvětlení logiky použité při automatizovaném rozhodování o vaší osobě; a
 • právo vznést námitku proti přímému marketingu, což lze provést odhlášením z přímého marketingu buď v uživatelském účtu, nebo kliknutím na odhlášení přímo v konkrétní komunikaci. Máte také právo vznést námitku proti jakémukoliv profilování do míry, která se týká výhradně přímého marketingu.

Pokud si svými právy nejste jistí nebo máte pochybnosti o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@flutterint.com nebo navštivte naše Centrum nápovědy PokerStars VR. Obrátit se můžete také na dozorový orgán pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@flutterint.com nebo navštivte naše Centrum nápovědy PokerStars VR. Poté se vaší žádost ohledně vašich práv budeme věnovat. Ačkoliv se budeme snažit vyhovět veškerým požadavkům týkajícím se vašich práv, taková práva nejsou absolutní. Více informací naleznete v sekci „Uchovávání vašich osobních údajů“.

Pokud podáte požadavek týkající se vašich práv, bude nutné předložit doklad totožnosti. Můžeme vás také požádat, abyste svůj požadavek objasnili. Na veškeré požadavky se budeme snažit reagovat do jednoho měsíce od ověření vaší totožnosti, může to ale trvat i déle (pokud by k tomu došlo, dáme vám vědět). Pokud obdržíme opakované požadavky nebo budeme mít důvodné podezření, že jsou požadavky odesílány bez rozumného důvodu, vyhrazujeme si právo na ně nereagovat.

Dozorové orgány

Pokud máte jakoukoliv stížnost, máte právo obrátit se na dozorový orgán pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi. Nejprve se ale prosím obracejte na nás, abychom měli příležitost se vaší stížností zabývat.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně využití vašich osobních údajů nebo byste rádi uplatnili některé ze svých práv, přejděte prosím do nastavení aplikace a klikněte buď na Facebook Messenger, nebo Twitter. Obrátit se můžete také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@flutterint.com

Poslední aktualizace Oznámení o ochraně soukromí: 26. ledna 2023