Podmínky a pravidla satelitů PokerStars Women Live

Podmínky a pravidla satelitů PokerStars Women Live

 1. K účasti v této akci musí být soutěžící starší 18 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle soudní pravomoci své země (která bývá vyšší). Kdykoli můžete být PokerStars nebo třetí stranou požádání o prokázání svého věku a/nebo totožnosti (pasem nebo platným průkazem totožnosti s fotografií). Hráč, který nebude schopen předložit důkaz potvrzující jeho věk, bude z této akce diskvalifikován.

 2. Účastí v satelitu nebo v kvalifikačním turnaji do této akce udělujete PokerStars právo používat vaše jméno a podobu k propagačním účelům bez nároku na další odškodné. Dále souhlasíte s propagací PokerStars, budete mluvčím PokerStars během a po skončení událostí, kromě jiného se budete setkávat s tiskem a účastnit ostatních událostí organizovaných PokerStars.

 3. Pokud jste se do Události kvalifikovali přes online satelit na PokerStars, nesmíte nosit žádné jiné logo než PokerStars bez ohledu na to, zda toto logo patří konkurenci či nikoliv (např. módní značky, šperky, energy drinky, výukové portály nebo jiná loga). PokerStars nebo její zástupci si vyhrazují právo neudělit některé nebo všechny výhody zde uvedené, pokud se prokáže, že účastník toto pravidlo porušil. Všechna rozhodnutí jsou konečná.

 4. První balíček do události, který vyhrajete v online satelitu nebo jiným způsobem u PokerStars, je nepřenosný, nelze ho směnit za peníze, ani žádným jiným způsobem zhodnotit. Pokud vyhrajete, musíte požádat o registraci do příslušného živého turnaje během 11. sezóny EPT. Vaše vstupenka ztrácí platnost na konci 11. sezóny EPT, proto prosím mějte na paměti program na stránce PokerStars Women Live, kde zkontrolujete, zda ještě můžete využít svou výhru. Pokud vyhrajete další prémiové balíčky, můžete je využít do dalších vhodných událostí, než vyprší platnost vstupenky. Pokud vyhrajete vstupenky do všech turnajů Women Live a po skončení 11. sezóny EPT vám zbývají platné vstupenky, máte nárok dostat za ně kredit v podobě T-Money.

 5. Pokud se hráč kvalifikuje přes satelity PokerStars Women Live do turnaje, do nějž se již kvalifikoval nebo registroval, prémiový balíček nebude směněn na T-Money a může být využit do dalších vhodných turnajů do konce aktuální sezóny, kdy ztratí platnost a již nebude nahrazen.

 6. Výjimkou je situace, kdy vyhrajete druhý balíček. Ten si můžete směnit za hotovost na úhradu dalších nákladů. Tato možnost je ovšem povolena pouze v případě, pokud si směníte svůj další balíček ve stejnou dobu, kdy se registrujete do události prostřednictvím prvního vyhraného balíčku.

 7. Budete požádáni o podepsání formuláře o vzdání se nároků v hostujícím místě turnaje (např. kasino nebo pokerová herna) a můžete být požádáni o podepsání zřeknutí nároků v souvislosti s mediálním sponzorem nebo TV a/nebo rozhlasovou společností. Pokud toto vzdání se nároků nepodepíšete, nebude vám povoleno hrát v turnaji a od PokerStars nedostanete finanční náhradu ani žádnou jinou kompenzaci.

 8. Jméno majitele účtu PokerStars, který vyhrál místo v události, bude považováno za tutéž osobu, která hrála a vyhrála satelit, a tato osoba se musí zúčastnit a hrát v události.

 9. PokerStars Women Live a všech souvisejících satelitů se mohou účastnit pouze ženy. Prémiový balíček PokerStars Women Live získá výhradně hráčka, jejíž jméno nese vítězný účet. Výhru nelze vyměnit, směnit nebo převést. Pohlaví všech vítězů balíčků se prokazuje cestovním pasem nebo státem vydaným dokladem totožnosti s fotografií. Muži budou z akce diskvalifikováni. Muž, který vstoupí do online kvalifikačních satelitů, nebude mít nárok na výhry a z cílového turnaje bude diskvalifikován bez jakékoliv kompenzace nebo náhrady.

 10. Všichni hráči účastnící se satelitu musí dodržovat Provozní podmínky PokerStars týkající se fungování herny uvedené zde a základní podmínky a pravidla turnajů PokerStars.

 11. Abychom předešli pochybnostem, je tato akce platná pro všechny účastníky kvalifikované online prostřednictvím PokerStars s výjimkou zaměstnanců firmy PokerStars a jejich příbuzných.

 12. Tyto podmínky a pravidla i další související záležitosti se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a spadají výlučně do soudní pravomoci Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

 13. V případě nejasností týkajících se práv účastníků, všeho, co se bude vztahovat k odměnám a/nebo těmto podmínkám a pravidlům, je konečné rozhodnutí na vedení PokerStars, je závazné a nebude přezkoumáno na základě požadavku účastníka ani žádné třetí strany.

Zpět na hlavní stránku PokerStars Women Live.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software