Podmínky a pravidla: FullTiltPoker.net Poker Festival Pardubice

Následující podmínky a pravidla platí pro všechny (i) online satelitní turnaje ("Satelity") do Poker Festival Pardubice ("Tour"), který organizuje ("PokerStars") provozovatel internetových stránek www.pokerstars.cz ("Stránky") a GUI softwaru PokerStars (“Klient”). Vaše přihlášení do klienta budeme považovat za naprosté přijetí zde uvedených podmínek a pravidel.

Účastí v Satelitu tímto zcela a bezvýhradně přijímáte všechna pravidla a omezení řídící Tour tak, jak jsou uvedena organizátorem Tour, Global Poker Tours Tour Ltd. ("Global Poker Tours").

1.

 1. Vítězní účastníci Satelitu mohou jako odměnu obdržet místo v jednom z následujících Main eventů Tour ("Main event") nebo vedlejších událostí ("Vedlejší událost", celkem označovaných "Událost"): FullTiltPoker.net Program Poker Festival Pardubice

 2. Souhlasíte s tím, že organizátor Tour, Global Poker Tours, může provést úpravy nebo změny programu v článku 1. výše.

 3. Účastníci Satelitu musí být starší 18 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle zákonů jejich země (vždy ta vyšší). Kdykoli můžete být PokerStars nebo třetí stranou požádání o prokázání svého věku a/nebo totožnosti (pasem nebo platným průkazem totožnosti s fotografií). V opačném případě bude hráč diskvalifikován ze satelitu a vyřazen z Klienta.

 4. Účastí v PokerStars kvalifikaci nebo v jakékoliv události udělujete PokerStars právo používat vaše jméno a podobu k propagačním účelům bez nároku na další odškodné. Dále souhlasíte s pomocí při propagaci PokerStars a vystupováním jako mluvčí PokerStars během a po skončení Události. To kromě jiného zahrnuje setkávání s tiskem a účast na ostatních událostech organizovaných PokerStars.

 5. Pokud se do události kvalifikujete na Stránce prostřednictvím kvalifikací za peníze a dostanete se až k finálovému stolu turnaje, pak PokerStars vyžaduje u finálového stolu povinnost nosit oblečení s logem PokerStars. Tímto způsobem vyjadřujete svůj souhlas.

 6. První prémiový balíček do Události, který vyhrajete, třeba i v Satelitu, je nepřenosný, nesměnitelný a nelze ho vyměnit za peníze nebo zhodnotit jiným způsobem. Pokud ho vyhrajete, musíte hrát, jinak váš balíček propadne. Jestliže vyhrajete další prémiové balíčky, nemůžete je prodat nebo převést, na váš účet PokerStars připíšeme T-Money v ekvivalentu hodnoty vstupného/ubytování v balíčku i peníze v hodnotě kapesného/peněz na cestu na Událost.

 7. Pokud vyhrajete předběžný Satelit, který vítězi uděluje místo do následujícího Satelitu (nikoliv do Události samotné), můžete zrušit registraci z následujícího Satelitu, a na váš účet PokerStars připíšeme T-Money odpovídající buy-inu do tohoto Satelitu. Tyto T-Money můžete využít k účasti v přímém Satelitu do Události.

 8. Pokud jste se kvalifikovali do Události na Stránkách, můžete uvést svůj upřednostňovaný startovní den Události odesláním emailu na registrations@pokerstars.cz. Emaily s požadavky na volbu startovního dne musí být doručeny nejpozději 5 pracovních dní před začátkem prvního startovního dne Události. I když se PokerStars pokusí vyhovět všem doručeným požadavkům se specifikací startovního dne, nemůže zaručit, že tyto požadavky budou splněny a nenese zodpovědnost za hráče, kteří neodstartují v jimi upřednostňovaný den.

 9. Vstupenky Step jsou platné pouze v systému Step a jsou nepřenosné a nevratné. Hráči musí hrát první místo do události konané naživo, které vyhráli systémem Step.

 10. Svou účastí v kvalifikaci potvrzujete, že vaše jméno, emailová adresa, PSČ a telefonní číslo spojené s vaším PokerStars účtem jsou správné. Dále souhlasíte s tím, že osoba, jejíž jméno nese PokerStars účet a která vyhrála balíček, je tatáž osoba, která hrála a vyhrála kvalifikaci a že se tato osoba zúčastní události.

 11. Jakýkoliv pokus hráče změnit nebo duplikovat svůj účet PokerStars za účelem získání přístupu do Satelitu povede k propadnutí všech výher a může mít za následek uzavření účtu PokerStars takového hráče.

 12. V případě sporů v souvislosti s právem na účast se všechny záležitosti týkající se udělování odměn a podmínek a pravidel Satelitů, konečné rozhodnutí náleží managementu PokerStars, je závazné a nemůže být předmětem ověřování nebo odvolání ze strany účastníka nebo třetí strany.

 13. V případě, že účastník z nějakého důvodu nepřijme část ceny určenou PokerStars, bude to považováno za ztrátu zájmu o takovou cenu a PokerStars tímto nevznikají žádné závazky vůči hráči a není oprávněn tohoto účastníka jakkoliv odškodnit.

 14. Svou účastí v Satelitu souhlasí každý účastník se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců, od všech nároků zahrnujících jakékoli zranění, které by utrpěli v souvislosti s přijetím kterékoli z těchto odměn.

 15. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit průběh Satelitu, pokud se PokerStars na základě vlastního rozhodnutí domnívá, že Satelit není možné provést tak, jak je stanoveno.

 16. Všichni hráči účastnící se Akce musí dodržovat PokerStars pravidla a podmínky týkající se fungování herny uvedené zde a základní pravidla turnajů.

 17. Tyto podmínky a pravidla i další související záležitosti se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a spadají výlučně do soudní pravomoci Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

Pokud máte jakékoli komentáře nebo otázky, neváhejte kontaktovat registrations@pokerstars.cz.

Zpět na hlavní stránku Pokerového festivalu Pardubice.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software