Podmínky akce PokerStars Bonus za první vklad

 1. Akce Bonus za první vklad (“Akce”) se řídí těmito podmínkami a pravidly, stejně jako všemi dalšími pravidly, která může stanovit PokerStars (“Podmínky a pravidla”).

 2. Aby se hráči mohli zapojit do Akce, musí být všichni hráči starší 18 let nebo plnoletí podle zákonů své země (vždy vyšší z obou). Kdykoliv může být hráč PokerStars (nebo třetí stranou ve jménu PokerStars) požádán o prokázání věku a/nebo své totožnosti (cestovním pasem či platným dokladem totožnosti s fotografií). Hráč, který na požádání nepředloží důkaz o svém věku, bude z této Akce diskvalifikován.

 3. Akce je určena výhradně hráčům sítě (“Stránky”) vwww.pokerstars.cz, kteří uskutečnili svůj první vklad na účet hráče vedený na Stránkách (“Oprávněný vklad”).

 4. Hráč může učinit Oprávněný vklad v maximální výši 600 $ USD, 500 € EUR, 400 £ GBP nebo 600 $ CAD.

 5. Podle Článku 6 níže získá jakýkoliv hráč s Oprávněným vkladem bonusovou částku odpovídající uskutečněnému Oprávněnému vkladu (“Bonus”) s omezením, že maximální vyplacený bonus nesmí přesáhnout maximum Oprávněného vkladu, což je 60 0$ (šest set amerických dolarů), ať už najednou nebo po částech.

 6. Aby hráčům vznikl nárok na Bonus, musí uskutečnit Oprávněný vklad a zajistit, že: (i) zadají patřičný Bonusový kód, který naleznou na stránce věnované této Akci; (ii) budou hrát na stolech o reálné peníze na Stránkách během 120 (sto dvaceti) dní od uskutečnění Oprávněného vkladu (“Odpovídající doba”); a (iii) během Odpovídající doby budou sbírat VIP hráčské body (VPP).

 7. Výše získaného bonusu závisí na počtu VPP, které hráč nasbírá během Odpovídající doby. Výše získaného bonusu závisí na počtu VPP, které hráč nasbírá během Odpovídající doby. Aby hráč získal celý bonus, musí nasbírat počet VPP odpovídající 20, 25 nebo 30násobku výše Oprávněného vkladu, v závislosti na měně vkladu (více v Článek 8. níže). Když hráč nasbírá VPP přesahující požadavek bonusu, budou mu i tyto VPP připsány (budou se například počítat do jeho postupu VIP Stupni).

 8. Bonus z Oprávněného vkladu se postupně vyplácí po 10 $  (USD) částech (nebo v ekvivalentních částech z Oprávněného vkladu v jiné měně - libry, eura či kanadské dolary) na účet hráče na Stránkách. Hráč například uskuteční Oprávněný vklad 50 $, aby dostal Bonus 100 %. Od té chvíle má hráč nevyčerpaný bonus 50 $ s požadavkem na 1.000 VPP (20 x 50), které musí nasbírat během Odpovídající doby. Pokaždé, když nasbírá 200 VPP, dostane část z Bonusu, tedy 10 $. Pokud poté hráč uskuteční další Oprávněný vklad ve výši 400 $, opět bude mít nevyčerpaný bonus 400 $, který získá v případě, že nasbírá požadovaný počet VPP, jak je uvedeno v Článcích 6. a 7. výše. Postup svého bonusu může každý hráč sledovat pod tlačítkem ‘Pokladna’ v pokerovém klientovi, kterého najde na Stránce (“Klient”). V okně Pokladny herního klienta naleznete tlačítko s nápisem ‘Stav mých bonusů.’ V historii transakcí v Pokladně uvidí hráči připsanou položku 10 $ ('Pokladna' → 'Historie'). Ta bude označena jako 'BONUS'. V následující tabulce naleznete Rychlost čerpání VPP pro ostatní měny:

  Měna Tempo čerpání
  USD ($) 10,00 $ na každých 200 VPP
  EUR (€) 10,00 € na každých 250 VPP
  GBP (£) 10,00 £ na každých 300 VPP
  CAD ($) 10,00 $ CAD na každých 200 VPP
 9. Aby hráči získali maximální Bonus, který lze vyplatit v souvislosti s touto Akcí, mohou provést až 3 (tři) Oprávněné vklady pod podmínkou, že: (i) je uskuteční během 60 dní ode dne provedení jejich prvního Oprávněného vkladu, a (ii) použijí stejný Bonusový kód, který je požadován v Článku 6. výše.

 10. Pokud si hráč přeje dosáhnout maximálního bonusu a již splnil první Oprávněný vklad, musí si takový hráč ještě před dokončením dalších Oprávněných vkladů povolených v rámci této Akce aktivovat reload bonus. Potom se takový hráč musí: (i) ujistit, že všechny povolené Oprávněné vklady uskuteční během 60 (šedesáti) dní ode dne svého prvního Oprávněného vkladu, jak je uvedeno v odstavci 9 výše, a (ii) splní všechna požadovaná kritéria daná v těchto Podmínkách a pravidlech.

 11. Pokud hráč vybere z účtu libovolnou částku po uskutečnění Oprávněného vkladu, nemohou být žádné další vklady považovány za Oprávněné vklady. Přesto stále platí Oprávněný vklad před hráčovým výběrem z účtu a takový hráč stále může získat bonus odvozený od Oprávněného vkladu, který předcházel výběru z účtu.

 12. Pro účely této Akce není Oprávněným vkladem:

  1. převod reálných peněz mezi hráči;
  2. jakýkoliv druh připsaných prostředků ve formě reálných peněz, např. propagační kredity, kredity z Pokerové školy z jakékoliv naší sítě (nebo od třetích stran, pokud jsou zapojeny) nebo výhry ve freerollech.
 13. V rámci této Akce nelze kombinovat nebo použít žádná jiná schémata bonusů za vklad nabízená na Stránkách nebo jinde. Při každém Oprávněném vkladu v rámci této Akce musí být použit shodný bonusový kód.

 14. Pokud hráč zapomene při provádění Oprávněného vkladu zadat Bonusový kód a:

  1. od jeho prvního Oprávněného vkladu dosud neuběhlo více než 7 (sedm) dní, pak musí před uplynutím těchto 7 (sedmi) dní kontaktovat support@pokerstars.cz a (po splnění všech nezbytných podmínek) bonus mu bude připsán na účet společně s VPP nasbíranými od dne jeho prvního Oprávněného vkladu do připsání Bonusu na jeho účet;
  2. od jeho prvního Oprávněného vkladu uběhlo více než 7 (sedm) dní, ale méně než 3 (tři) měsíce, pak musí před uplynutím těchto 3 (tří) měsíců kontaktovat support@pokerstars.cz a na jeho hráčský účet mu bude připsán pouze Bonus. Abychom se vyhnuli nedorozumění, hráči nebudou připsány VPP jako součást Bonusu; a
  3. pokud od jeho prvního Oprávněného vkladu uběhly více než 3 (tři) měsíce, nemá hráč nárok na Bonus ani VPP.
 15. V případě sporů o Oprávněné vklady, Bonus, Akci nebo jakýkoli její aspekt, je konečné rozhodnutí závislé výhradně na PokerStars. Jakékoli rozhodnutí vydané PokerStars v této souvislosti musí hráči chápat jako závazné a nesmí být předmětem dalšího přezkoumání nebo odvolání hráčem nebo nějakou třetí stranou.

 16. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit průběh Akce, pokud se PokerStars na základě vlastního rozhodnutí domnívá, že Akci není možné provést tak, jak je stanoveno.

 17. Tyto podmínky a pravidla i další související záležitosti se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a spadají výlučně do soudní pravomoci Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

1Upozorňujeme, že bonusové kódy mohou být citlivé na malá a velká písmena.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software