Cesta ke 100 miliardám na PokerStars - Pravidla a nařízení

Na této stránce naleznete podmínky a pravidla akce PokerStars Cesta ke 100 miliardám ("Akce") organizované provozovatelem ("PokerStars") internetové sítě na adrese www.pokerstars.cz ("Síť") a PokerStars GUI softwaru ("Klient"). Vaše přihlášení do klienta budeme považovat za naprosté přijetí zde uvedených podmínek a pravidel.

 1. K účasti v této Akci musí být soutěžící starší 18 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle jurisdikce jejich země (vždy ta vyšší). Kdykoliv můžete být PokerStars nebo jinou třetí stranou požádáni o prokázání věku a/nebo vaší totožnosti. Všichni hráči musí být schopni předložit platný cestovní pas nebo platný doklad totožnosti s fotografií, který prokáže jejich věk a/nebo totožnost. V opačném případě bude hráč vyloučen z Klienta a mohou mu být zabaveny vyhrané peníze.

 2. Přijetím odměny v Akci udělujete PokerStars právo používat vaše jméno, podobu, hlas a fotografie pro marketingové a propagační účely v mediích jakéhokoliv druhu a v tomto směru se výslovně vzdáváte nároku na další odškodné.

 3. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců PokerStars, partneři nebo ti, kteří mají nějakým způsobem vztah k PokerStars, se Akce nesmí účastnit. Pro tyto účely se pod pojmem 'příbuzní' rozumí manžel, partner, rodiče, děti a sourozenci nebo spolubydlící.

 4. Akce se uskuteční v časovém rámci, jehož začátek udává handa č. 59.700.000.000 a který končí handou č. 100.000.000.000 (akce se řídí čísly hand zobrazenými v herním Klientovi).

 5. Svou účastí v Akci souhlasí každý účastník se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců, od všech nároků zahrnujících jakékoli zranění, které by utrpěli v souvislosti s přijetím kterékoli z těchto odměn.

 6. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit Akci, pokud se PokerStars domnívá, že v rámci Akce nelze dodržet uvedené podmínky.

 7. Všichni hráči účastnící se Akce musí dodržovat PokerStars pravidla a podmínky týkající se fungování herny uvedené na stránce /poker/room/tos/ a základní pravidla turnajů u PokerStars, která naleznou na /poker/tournaments/rules/.

 8. Během Akce vyžadujeme přísné dodržování pravidel týkajících se chování hráče. PokerStars si vyhrazuje právo provést příslušné opatření proti hráči, který zneužije jakoukoliv část Akce. Tento postup zahrnuje mimo jiné zrušení nebo vyloučení z některé části Akce, Klienta, a zabavení výher získaných zneužitím. Rozhodnutí o tom, co vše se myslí zneužitím Akce, je zcela závislé na rozhodnutí managementu PokerStars.

 9. Milníkové handy v rámci Akce se týkají pouze cash her u stolů reálných peněz. Za vítěze milníkové handy budou považováni ti hráči, kteří vyhrají část hlavního potu handy. Během šedesáti minut před rozdáním milníkové handy musí být rozdáno padesát hand použitých k výpočtu výher. Z výpočtů budou vyloučeny handy rozdané před tímto 60minutovým časovým úsekem. Pokud opustíte a opět si přisednete ke stolu, vynulují se všechny VPP, které se započítávaly k výhře. Všechny výhry připíšeme na účty v USD.

 10. Účastí v Akci potvrzujete, že jméno a adresa registrovaná u vašeho účtu PokerStars, je správná a aktuální.

 11. Na výhry z této Akci mají nárok pouze handy cash her v herním klientovi na Síti. Handy rozdané v Home Games nejsou součástí Akce.

 12. V případě, že účastník z nějakého důvodu nepřijme cenu určenou PokerStars, bude to považováno za ztrátu zájmu o takovou odměnu. PokerStars tímto nevznikají žádné závazky vůči hráči, a nemá povinnost tohoto účastníka jakkoliv odškodnit.

 13. Sporné body v problematice účastnických práv, všechny záležitosti vztahující se k udílení odměn nebo podmínkám a pravidlům podléhají konečnému rozhodnutí managementu PokerStars. Tato rozhodnutí jsou závazná a není možné jejich přezkoumání ani odvolání se, ať už hráčem nebo třetí stranou.

 14. Tyto podmínky a pravidla i další části vztahující se k ní musí být upraveny výhradně v souladu se zákony České republiky a výhradní soudní pravomocí obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

Pokud máte jakékoli dotazy k akci Cesta ke 100 miliardám na PokerStars, kontaktujte support@pokerstars.cz.

Zpět na hlavní stránku akce Cesta ke 100 miliardám.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software