DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Jak hrát Texas Hold’em

Chcete si užít partii Texas Hold’em pokeru? Zde naleznete nejdůležitější informace o Texas Hold’emu, které vám pomohou se tuto hru naučit, včetně pravidel, hand, různých variant tohoto herního typu a mnoha dalšího.

Co je Texas Hold’em poker?

Texas Hold’em je jednou z nejpopulárnějších pokerových variant na světě. I když je Texas Hold’em relativně jednoduchý, je možné jej hrát s téměř nekončeným počtem různých strategií a taktik.

Pravidla Texas Hold’emu

Chcete-li začít hrát Texas Hold’em, je důležité pochopit základní pravidla:

 • Každému hráči se rozdají dvě karty, které uvidí pouze on (tzv. „vlastní karty“)
 • Dealer rozdá pět karet (společné karty) – nejprve tři naráz, pak jednu a poté ještě jednu. Ty mohou využít všichni hráči k sestavení své nejlepší kombinace pěti karet.
 • Před a po rozdání každé karty nebo karet hráči postupně sázejí. Chtějí-li hráči zůstat ve hře a vidět další kartu, musí všichni do potu vložit stejný počet žetonů jako ostatní (pokud už některý hráč nešel all-in)
 • Nejlepší pokerová handa vyhraje pot. Hráč může využít jakoukoliv kombinaci sedmi dostupných karet, aby sestavil svou nejlepší možnou pokerovou handu o pěti kartách, přičemž může použít žádnou, jednu nebo obě vlastní karty

Blindy

Značka nazvaná „button“ nebo „označení dealera“ v Hold’emu označuje hráče, který rozdává aktuální handu. Před začátkem hry vloží každý hráč po směru hodinových ručiček od této značky povinnou sázku, tzv. malý blind – „small blind“. Následující hráč ve směru hodinových ručiček za small blindem pak sází „big blind“, který je obvykle dvojnásobkem small blindu (blindy se mohou lišit v závislosti na hrané výši a struktuře sázek).

Ve hrách s limitem se big blind rovná malé sázce a small blind bývá polovinou big blindu, (ale může být i vyšší v závislosti na sázkách). Například ve hře s limitem 2 $ / 4 $ představuje small blind 1 $ a big blind 2 $. U hry s limitem 15 $ / 30 $ bude small blind tvořit 10 $ a big blind 15 $.

V Pot Limit a No Limit hrách se uvádí velikost blindů (např. u hry 1 $ / 2 $ Hold’em tvoří small blind 1 $ a big blind 2 $).

Záleží na přesné struktuře hry, protože v některých typech může být každý hráč požádán také o vložení „ante“ (jedná se o další typ povinné sázky, většinou nižší než blindy, kterou do potu vkládají všichni hráči u stolu).

Nyní každý hráč obdrží své dvě vlastní karty. Sázky probíhají po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (prvního po směru za big blindem).

Možnosti sázení hráče

V Hold’emu, stejně jako v jiných variantách pokeru, máte následující možnosti – „položit“ (fold), „vyčkat“ (check), „vsadit“ (bet), „dorovnat“ (call) nebo „navýšit“ (raise). Jejich dostupnost vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Pokud nikdo nevsadil, může hráč buď zahrát check (nevsadit, ale zůstat ve hře), nebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit.

Před flopem

Poté, co si hráč prohlédne své dvě vlastní karty, má možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Vysvětlení způsobů sázení v jednotlivých typech her Limit Hold’em, No Limit Hold‘em a Pot Limit Hold‘em naleznete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

V tuto chvíli se barvou nahoru rozdají na stůl tři karty. To se nazývá „flop“. V Hold’emu jsou tyto tři karty na flopu společné karty, a jsou k dispozici všem aktivním hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Možnosti sázení se neliší od možností před flopem, takže pokud nikdo nevsadí, hráči mohou zahrát check a převést tak akci na dalšího aktivního hráče po směru hodinových ručiček.

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu směrem dolů. Turn je čtvrtou společnou kartou v Hold’emu (a někdy se nazývá „Fourth Street“). Následuje další kolo sázek a začíná se prvním aktivním hráčem ve směru hodinových ručiček od buttonu.

River

Když hráči ukončí sázení v rámci předchozího kola, rozdáme lícem nahoru další kartu – „river“ nebo také „Fifth Street“. River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Hold’em. Sázky začínají od prvního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu a platí zde stejná pravidla pro sázení jako na flopu a turnu.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává pot. V případě shody kombinací karet si pot rovným dílem rozdělí mezi sebe hráči s nejlepší kombinací. V pravidlech Hold’emu stojí, že všechny barvy jsou si rovny.

Poté, co pot vyplatíme výherci, mohou hráči rozehrát novou hru. Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči, znovu se vloží blindy a ante a hráčům rozdáme nové karty.

Kolik v Texas Hold’emu existuje kombinací?

Pro počáteční rozdanou handu v Texas Hold’emu existuje 1 326 možných kombinací. Jelikož však barvy v této pokerové variantě nemají žádnou hodnotu, bude mít mnoho z těchto kombinací před flopem stejnou hodnotu. Po vyřazení identických kombinací je v Texas Hold’emu 169 počátečních kombinací.

Nejlepší počáteční kombinací před flopem jsou dvě esa. Pokud se však vaše handa díky boardu nezlepší, budete mít jen jeden pár. Zejména v potech s více hráči to nemusí být dostatečně silná handa na to, abyste mohli pokračovat v pozdějších kolech sázek nebo abyste handu vyhráli, pokud dojde až na showdown.

Při hraní heads-up her (jen proti jednomu soupeři) musíte obvykle hrát extrémně velký rozsah počátečních kombinací, obzvlášť když jste na buttonu.

Zato ve hrách s více soupeři musíte být ohledně počátečních kombinací více vybíraví a zvažovat při tom i pozice u stolu a akce protihráčů. Mezi handy, které jsou obecně velmi hratelné, patří:

 • Vysoké páry – AA a KK jsou v Texas Hold’emu prémiové počáteční kombinace. S nimi můžete před flopem hrát extrémně sebevědomě a agresivně, a pokud dostanete příležitost, neměli byste se nechat odradit od toho, abyste v téhle fázi poslali do potu značnou část svého stacku. QQ a JJ jsou další v pořadí nejlepších párů a také s nimi můžete hrát aktivně, ale pokud jsou soupeři před flopem hodně agresivní nebo se na flopu objeví vyšší karty, je třeba postupovat opatrně.
 • Nízké páry – nízké až střední páry jako 44 nebo 66 je dobré hrát na pozdní pozici, pokud se můžete relativně levně podívat na flop, abyste na něm mohli zkusit trefit trojici. Pokud to vyjde, bude vaše handa docela dobře maskovaná proti soupeřům s vyššími páry nebo vyššími kartami. Fold doporučujeme, když už před flopem hrají soupeři hodně aktivně nebo když vám flop nevyjde a soupeř vsadí.
 • Konektory v barvě – karty s čísly jdoucími po sobě a stejnou barvou (např. JH, 10H). Tyto karty mají skvělou hratelnost po flopu a dávají vám šanci na postupky nebo flushe. Doporučujeme hrát hodně těchto hand proti více soupeřům a/nebo když máte velký stack, protože s nimi máte možnost vyhrát velké poty proti hráčům s horšími kartami, jako jsou dva páry nebo trojice.
 • Eso a barva – handy jako AH, 4H dávají možnost vytvořit postupky, ale hlavně nut flush. To opět může být extrémně výnosné vůči hráčům s horšími kartami, obzvlášť těm, kteří také trefí flush, ale nižší. Eso a barva navíc bývá skvělé pro blufování proti navýšením před flopem. Díky svému esu zablokujete kombinace s esy, které může mít soupeř. A pokud soupeř dorovná, má vaše handa i po flopu slušnou hratelnost.

Jaké mají handy v Texas Hold’emu pořadí?

Pochopení pořadí hand i nad rámec počátečních kombinací je důležité při sestavování nejlepší možné kombinace pěti karet ze sedmi dostupných.

Texas Hold’em využívá tradiční pořadí kombinací podle nejvyšší hodnoty:

 • Královská flush – 10–A ve stejné barvě
 • Postupka v barvě – pět karet stejné barvy v řadě po sobě
 • Čtveřice – čtyři karty stejné hodnoty a jedna doplňková karta / „kicker“
 • Full house – tři karty stejné hodnoty a dvě jiné karty se shodnou hodnotou
 • Flush – pět karet stejné barvy
 • Postupka – pět karet v řadě po sobě
 • Trojice – tři karty stejné hodnoty a dvě různé
 • Dva páry – dvojice karet stejné hodnoty, druhá dvojice karet stejné hodnoty a jedna doplňková
 • Jeden pár – dvě karty stejné hodnoty a tři různé doplňkové
 • Vysoká karta – žádné stejné karty a žádný jiný typ handy

Více informací o pořadí hand, včetně příkladů kombinací, najdete v sekci Jak hrát.

Limit, No Limit, Pot Limit a Mixed Texas Hold’em

Pravidla Hold’emu jsou stejná i pro varianty Limit, No Limit a Pot Limit (s několika výjimkami)

 • Limit Texas Hold’em
  Při sázení v Hold’emu s limity je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Hold’em jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku – bet, (2) navýšení – raise, (3) další navýšení – re-raise a (4) konečné navýšení – final raise neboli cap.
 • No Limit Texas Hold’em
  Minimální sázka ve variantě No Limit Hold’em se rovná big blindu, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit více, a to až maximum jejich žetonů.

  Minimální navýšení (raise): Ve hře No Limit Hold’em musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  Ve hře No Limit Hold’em není počet navýšení omezen (žádný „cap“).
 • Pot Limit Texas Hold’em
  V Pot Limit Hold’emu je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být nejméně ve výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou potu ve hře spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (dalších 100 $) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  V Pot Limit Hold’emu není počet navýšení omezen (žádný „cap“).
 • Mixed Texas Hold’em
  V Mixed Hold’emu se střídají kola Limit Hold’em a No Limit Hold’em. Při přechodu z No Limit na Limit se blindy zvyšují. To se děje z důvodu zachování konzistence výše průměrného potu v každé z her. Pravidla sázení v každém z kol jsou popsána výše.

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než minimum nebo více než maximum. Jezdec pro nastavování výše sázek a okénko sázek vám umožní vkládat sázky pouze v povoleném rozmezí.

Naučte se hrát Texas Hold’em zdarma

Pokud se chcete naučit hrát Hold’em, můžete si stáhnout software PokerStars a zapojit se do libovolných pokerových her zdarma, kde si můžete zahrát proti ostatním hráčům online. Na rozdíl od našich her o reálné peníze se nehraje o skutečné sázky, takže se bez stresu můžete seznámit s pravidly Hold’emu a naučit se tomu, jak to ve hře chodí.

Vedle Split Hold’emu nabízíme také mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.

Další informace

Při hraní Texas Hold’emu se hráči snaží vyhrát pot (součet všech sázek, které byly v dané handě zahrány). Pot vyhraje hráč, který má na showdownu nejlepší kombinaci pěti karet.

V případě, že všichni hráči kromě jednoho své karty složili, zbývající hráč pot vyhraje, aniž by musel ukázat své karty.

V Texas Hold’emu úspěch často závisí na strategii. Promýšlení následujících aspektů může být dobrým způsobem, jak začít rozvíjet vaši optimální strategii pro Texas Hold’em:

 • Vybírejte si na hraní počáteční kombinace, které mají vyšší pravděpodobnost, že vám vydělají v různých situacích. Jste „na buttonu“? Zamyslete se nad tím, co udělali ostatní, a co nejvíc využijte toho, že máte silnější pozici u stolu.
 • Při volbě velikosti sázek si promyslete své potenciální handy a co nejspíš udělají ostatní. I zde může při rozhodování hrát velkou roli vaše pozice u stolu.
 • Schopnost poznat, kdy nemáte šanci, a složení karet vám může pomoci udržet si váš stack/buy-in i váš dlouhodobý úspěch/bankroll. Naučte se, kdy je nejlepší složit karty a počkat na další handu.

Při vytváření úspěšné pokerové strategie mohou být zásadní zkušenosti a trénink. PokerStars nabízí hry zdarma, ve kterých můžete zlepšovat své schopnosti, a také množství tipů a rad ohledně strategie.