Dlouhodobé hraní her může být škodlivé.
pokercasino

Poker Texas Hold'em

Díky popularizaci pokeru v televizi se Texas Hold'em (označovaný běžně jako „Hold'em“) stal světově nejoblíbenější pokerovou hrou, a to v živých kasinech i online na PokerStars. Níže se dozvíte více podrobností, ale tady jsou hlavní pravidla, která byste měli znát:

 • Každému hráči rozdáme dvě karty, které zná jen on.
 • Dealer rozdá pět karet - nejprve tři naráz, pak jednu, a poté ještě jednu - které mohou využít všichni hráči k sestavení své nejlepší kombinace pěti karet.
 • Před a po rozdání každé karty nebo karet hráči postupně sázejí. Pokud chtějí zůstat ve hře a vidět další kartu, všichni hráči musí do potu vložit stejný počet žetonů jako ostatní.
 • Nejlepší pokerová handa (kombinace) vyhraje pot.

Hru se můžete snadno naučit, a přesto má potenciál, abyste ji hráli se zdánlivě nekončeným počtem strategií, taktik a fines.

Pravidla Texas Hold’emu

Předtím, než začnete hrát Hold‘em, budete se chtít naučit pravidla. V Hold'emu rozdáme každému hráči jeho dvě karty lícem dolů (zvané „vlastní karty“), které patří pouze jemu. Dalších pět společných karet rozdáme na stůl lícem nahoru, aby sestavily tzv. „board“. Všichni aktivní hráči poté hrají s těmito společnými kartami a s vlastními dvěma kartami, přičemž se z nich snaží vytvořit co nejlepší kombinaci pěti karet. V Hold’emu může hráč použít těchto sedm karet, aby sestavil svou nejlepší možnou pokerovou kombinaci pěti karet s použitím žádné, jedné nebo dvou vlastních karet. Pro přehled hodnocení jednotlivých pokerových kombinací navštivte stránku Pořadí pokerových kombinací.

Čtyři hlavní varianty Hold’emu se navzájem liší svými limity sázek:

Každou z těchto variací hry Hold'em si můžete na zahrát na PokerStars zdarma (o hrací peníze) nebo o reálné peníze.

Jak hrát Texas Holdem

Pokud byste se chtěli Hold’em naučit přímo v praxi, PokerStars nabízí ve své pokerové herně množství pokerových her zdarma. Chcete-li trénovat své pokerové dovednosti, stačí jen navštívit stránku pro stažení zdarma, nainstalovat náš oceňovaný pokerový software a s učením Hold'emu můžete začít během chvilky.

Pokud si ale chcete raději nejdříve projít pravidla Hold'emu, potom by vám mohl tento návod pomoci.

Blindy

V Hold’emu označuje značka nazvaná „button“ nebo „označení dealera“ toho hráče, který je formálním dealerem aktuální hry. Před začátkem hry vloží každý hráč po směru hodinových ručiček od této značky povinnou sázku, tzv. malý blind – „small blind“. Hráč hrající po směru hodinových ručiček od sázky small blind vloží další povinnou sázku, známou jako velký blind – „big blind“. Ta běžně představuje dvojnásobek small blindu, ale může se měnit v závislosti na konkrétní výši sázek a na struktuře sázek.

Ve hrách s limitem se big blind rovná malé sázce, small blind bývá většinou polovina big blindu, ale může být i vyšší v závislosti na sázkách. Například ve hře s limitem 2 $ / 4 $ představuje small blind 1 $ a big blind 2 $. U hry s limitem 15 $ / 30 $ bude small blind tvořit 10 $ a big blind 15 $.

V Pot Limit a No Limit hrách se uvádí velikost blindů (např. u hry 1 $ / 2 $ Hold’em tvoří small blind 1 $ a big blind 2 $).

Záleží na přesné struktuře hry, protože v některých typech může být každý hráč požádán také o vložení „ante“ (jedná se o další typ povinné sázky, většinou nižší než blindy, kterou do potu vkládají všichni hráči u stolu).

Poté každý z hráčů obdrží své dvě vlastní karty. Sázky probíhají po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (prvního po směru za big blindem).

Možnosti sázení hráče

V Hold’emu, stejně jako v jiných variantách pokeru, máte následující možnosti – „položit“ (fold), „vyčkat“ (check), „vsadit“ (bet), „dorovnat“ (call) nebo „navýšit“ (raise). Jejich dostupnost vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Pokud ještě nikdo nevsadil, může hráč buď zahrát check (nevsadit, přesto zůstat ve hře), anebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit.

Před flopem

Poté, co si hráč prohlédne své dvě vlastní karty, má možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Vysvětlení způsobů sázení v jednotlivých typech her Limit Hold’em, No Limit Hold‘em a Pot Limit Hold‘em naleznete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

V tuto chvíli se barvou nahoru rozdají na stůl tři karty. To se nazývá „flop“. V Hold'emu jsou tyto tři karty na flopu společné karty, a jsou k dispozici všem aktivním hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Možnosti sázení se neliší od možností před flopem, takže pokud nikdo nevsadí, hráči mohou zvolit variantu check a převést tak akci na dalšího aktivního hráče po směru hodinových ručiček.

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu směrem dolů. Turn je čtvrtou společnou kartou v Hold'emu (a někdy se nazývá „Fourth Street“). Následuje další kolo sázek a začíná se prvním aktivním hráčem ve směru hodinových ručiček od buttonu.

River

Když hráči ukončí sázení v rámci předchozího kola, rozdáme lícem nahoru další kartu – „river“ nebo také „Fifth Street“. River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Hold’em. Sázky začínají od prvního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu a platí zde stejná pravidla pro sázení jako na flopu a turnu vysvětlených výše.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává pot. V případě shody kombinací karet si pot rovným dílem rozdělí mezi sebe hráči s nejlepší kombinací. V pravidlech Hold'emu stojí, že všechny barvy jsou si rovny.

Poté, co pot vyplatíme výherci, mohou hráči rozehrát novou hru. Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči, znovu se vloží blindy a ante a hráčům rozdáme nové karty.

Limit, No Limit, Pot Limit a Mixed Texas Hold’em

Pravidla pro Hold'em zůstávají stejná i pro varianty Limit, No Limit a Pot Limit, pouze s několika výjimkami:

 • Limit Texas Hold'em
  Při sázení v Hold’emu s limity je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Hold'em jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku - bet, (2) navýšení - raise, (3) další navýšení - re-raise a (4) konečné navýšení - final raise neboli cap. 
 • No Limit Texas Hold'em
  Minimální sázka ve variantě No Limit Hold’em se rovná big blindu, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit více, a to až maximum jejich žetonů.

  Minimální navýšení (raise): Ve hře No Limit Hold'em musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  Ve hře No Limit Hold'em není počet navýšení omezen (žádný „cap“).
 • Pot Limit Texas Hold'em
  V Pot Limit Hold’emu je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být nejméně ve výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou potu ve hře spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (dalších 100 $) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  V Pot Limit Hold’emu není počet navýšení omezen (žádný „cap“).
 • Mixed Texas Hold'em
  V Mixed Hold'emu se střídají kola Limit Hold'em a No Limit Hold'em. Při přechodu z No Limit na Limit se blindy zvyšují. To se děje z důvodu zachování konzistence výše průměrného potu v každé z her. Pravidla sázení v každém z kol jsou popsána výše.

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než minimum nebo více než maximum. Jezdec pro nastavování výše sázek a okénko sázek vám umožní vkládat sázky pouze v povoleném rozmezí.

Naučte se hrát Texas Hold’em zdarma

Pokud se chcete naučit hrát Hold'em, můžete si stáhnout software PokerStars a zapojit se do libovolných pokerových her zdarma, kde si můžete zahrát proti ostatním hráčům online. Na rozdíl od našich her o reálné peníze se nehraje o skutečné sázky, takže se bez stresu můžete seznámit s pravidly Hold'emu a naučit se tomu, jak to ve hře chodí. Doufáme, že vás brzy uvidíme v naší pokerové herně, a přejeme vám hodně štěstí u stolů!

Vedle Split Hold’emu nabízíme také mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.