DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Lo představuje hru náročnou na pokerovou techniku, ve které si pot po vyložení karet (showdown) rozdělí klasická nejvyšší pokerová kombinace a nejlepší nízká kombinace Ace to Five. Ve hře Seven Card Stud Hi/Lo rozdáme každému hráči v průběhu hry sedm karet, ale o vítězi rozhoduje pouze karetní kombinace pěti karet každého hráče. Pro získání přehledu o jednotlivých kombinacích ve hře Seven Card Stud Hi/Lo navštivte naši stránku s Pořadím pokerových kombinací.

Aby měl hráč nárok na zisk části potu za low (nízké karty), musí low handa splňovat podmínku „eight or better“, tedy být složena z karet s hodnotou osm a nižší. (Low handy jsou v Seven Card Stud Hi/Lo tvořeny stejně jako v Omaze Hi/Lo).  Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro nízkou handu, vyhrává celý pot nejlepší vysoká kombinace, high hand.

Ve hrách Stud Hi/Lo se pro hodnocení low hand využívá systém „Ace to Five“ nebo „California“. Postupky a barva se do kombinace nepočítají, esa jsou vždy nízká, a proto je nejlepší možná handa tzv. „wheel“: 5, 4, 3, 2, A. Abychom pořadí low hand lépe pochopili, jsou následující příklady vyhovujících low hand řazeny od té nejslabší (č.   pouze vzácně vyhraje low polovinu potu) po nejsilnější (č. 10 je neporazitelná kombinace, tzv. nuts):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Povšimněte si, že low handy jsou vždy seřazeny od nejvyšší karty sestupně. Například kombinace č. 9 je známá jako „Six-low“, protože šestka je její nejvyšší kartou. Hand č. 5 je „Seven-low“ a hand č. 1 je „Eight-low“.  V pokerovém slangu rozlišujeme mezi low handami podle toho, jakou další nízkou kartou pokračuje, takže handa č. 9 bude nazvána „Six-Four low“ (šest-čtyři) a porazí handu č. 8 s názvem „Six-Five low” (šest-pět).

Též si zapamatujte, že postupky a barva se nepočítají do nízké handy, takže pokud je vaše low handa zároveň postupka nebo barva, máte velmi silnou kombinaci, která může vyhrát obě poloviny potu za nízkou i vysokou kombinaci. Tomu se říká „scoop“.

Pravidla pro hraní Seven Card Stud Hi/Lo

Ante

Před začátkem hry Seven Card Stud Hi/Lo musí každý hráč vložit povinnou částku, tzv. „ante“ (přesnou částku naleznete v titulní liště stolu).

Third Street

Každému hráči rozdáme tři karty, dvě karty lícem dolů („vlastní karty“) a jednu lícem nahoru. Hráč, jehož odkrytá karta má nejnižší hodnotu, musí učinit první sázku (tzv. „bring-in“). Sázka musí být ve výši buď celé nominální hodnoty sázky (opět přesná výše sázky závisí na typu hry) nebo pokud se rozhodne, celá sázka v násobcích nižších sázek. Sázení probíhá okolo pokerového stolu po směru hodinových ručiček, dokud není dokončeno toto kolo sázek.

Fourth Street

Poté hráčům rozdáme další kartu lícem nahoru, tu nazýváme „Fourth Street“. Akci začíná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Podle pravidel si může hráč vsadit (bet) nebo zahrát check. Na rozdíl od Seven Card Stud, pokud hráč vytvoří pár na Fourth Street, nemůže vsadit dvojnásobek. Všechny sázky budou narůstat v nejnižším rozpětí (např. 1 $ ve hře 1 $ / 2 $).

Například hráč ukazující king high (nejvyšší karta král) jedná jako první, pokud žádný jiný hráč nemá eso high (nejvyšší karta eso) nebo lepší. Tento hráč může buď zahrát check nebo vsadit nižší částku (např. 1 $ ve hře 1 $ / 2 $).

Na řadě je další kolo sázek.

Fifth Street

I zde každému hráči rozdáme kartu lícem nahoru. Pro ni se vžil výraz „Fifth Street“. Podle pravidel začíná opět hráč s nejvyšší kombinací odkrytých karet. Na řadě je další kolo sázek.

Počínaje kartou Fifth Street se po zbytek hry sázky a navýšení přihazují ve formě velkých sázek (např. 2 $ ve hře 1 $ / 2 $).

Sixth Street

Nyní hráčům rozdáme další kartu lícem nahoru, té se říká „Sixth Street“. Na řadě je opět ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Na řadě je další kolo sázek.

Seventh Street (neboli River)

Hráčům rozdáme sedmou a poslední kartu, a to lícem dolů, takže ji uvidí pouze hráč, kterému ji rozdáme. Akci začíná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. V tuto chvíli je před hráči poslední kolo sázek, a pokud ve hře zůstane více než jeden hráč, přejde se k showdownu.

Showdown – určení Hi a Lo vítězů

Zůstává-li ve hře více než jeden hráč po ukončení závěrečného kola sázek, pak poslední sázející/zvyšující hráč vyloží svoje karty na stůl jako první. V případě, že v posledním kole nepadla žádná sázka, pak jako první vykládá svoje karty hráč na první pozici (sedadlo 1, poté sedadlo 2 a tak dále). Další handy na showdownu se ukazují ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

Hráč s nejlepší kombinací vysokých pěti karet („Hi“) získává polovinu potu a hráč s nejlepší kombinací nízkých pěti karet („Lo“) získává druhou polovinu potu. Jestliže žádný hráč nesestaví kvalifikovanou kombinaci nízkých karet (low hand), bere celý pot nejlepší kombinace vysokých karet (high hand).

Pamatujte, že ve hře Seven Card Stud Hi/Lo je nutné dodržovat pravidlo „eight or better“, abyste mohli vyhrát pot, tzn. že musíte mít nepárovou kombinaci pěti karet s hodnotami 8 a menšími. Pokud tento požadavek nesplňuje žádný hráč, odměnu za low handu nevyhraje nikdo.

V případě, že mají dva nebo více hráčů stejné high nebo low handy, rozdělí si podle toho i poloviny potu.

Po rozdělení potu lze zahájit novou hru Seven Card Stud Hi/Lo.

Možnosti sázení hráče

Ve Studu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce - „fold“, „check“, „bet“, „call“ nebo „raise“. Jejich dostupnost vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Pokud ještě nikdo nevsadil, může hráč buď zahrát check (nevsadit, přesto zůstat ve hře), anebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit. Akce bet a raise v hrách s limitem jsou předem dané částky.

Doplňující pravidla a situace ve hře Stud

 • Za účelem určení bring-inu v Seven Card Stud rozhoduje o hodnotě karet barva. Barvy jsou řazeny v abecedním pořadí (podle anglických názvů) – kříže (nejnižší), káry, srdce a piky (nejvyšší). Rozhoduje nejnižší barva, takže pokud jsou na počátku handy viditelné srdcová a kárová dvojka, potom kárová dvojka vkládá bring-in. (Poznámka: Toto pravidlo neplatí pro nerozhodné handy na showdownu.)
 • Pokud je hráč s nejnižší kartou zobrazenou na Third Street v all-inu za ante a v důsledku toho není schopen vložit požadovaný bring-in, pak se bring-in posouvá ve směru hodinových ručiček u stolu bez ohledu na hodnotu odkrytých karet hráče.
 • Protože se hry Stud hrají v osmi hráčích, ale v balíčku je pouze 52 karet, je možné, že karty dojdou před rozdáním Seventh Street. V těchto velmi vzácných případech se rozdá jedna „společná karta“ lícem nahoru, a tu budou sdílet zbývající hráči.

Ostatní varianty hry Stud

Na PokerStars se hraje také Seven Card Stud, který se hraje pouze ve verzi high.

PokerStars dále nabízí Razz. V této variantě hry Stud je celým potem odměněna nejlepší low handa, přičemž její výše není omezena.

Naučte se hrát Seven Card Stud Hi/Lo zdarma

Pokud máte zkušenosti s pokerovou hrou Stud, pak si osvojíte Seven Card Stud Hi/Lo celkem rychle. V případě, že hry stud poker nebo Seven Card Stud ještě neznáte, doporučujeme vám vyzkoušet tuto hru jako první a osvojit si tak způsob, jak ji správně hrát. Vždy vás rádi uvítáme u našich stolů s pokerem zdarma na PokerStars, kde můžete pilovat své dovednosti dříve, než začnete hrát poker o reálné peníze.

Pokud máte navíc rádi jiné varianty Hi/Lo, doporučujeme vám vyzkoušet Omahu Hi/Lo, která je také velmi oblíbenou pokerovou hrou. Obě hry nabízí zajímavou změnu tempa v porovnání s pozoruhodně populárním Texas Hold’emem a obě jsou dostupné i jako pokerové turnaje.

Podobně jako Seven Card Stud Hi/Lo nabízíme také mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.

Hodně štěstí při hraní Seven Card Stud Hi/Lo!