DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Seven Card Stud

Seven Card Stud je klasickou pokerovou hrou, jejíž dokonalé zvládnutí může zabrat i celý život. V průběhu hry Seven Card Stud rozdáme hráčům jednotlivě sedm karet, ale o vítězi rozhoduje nejlepší kombinace tvořená pouze pěti kartami. Podívejte se na stránku Pořadí pokerových kombinací, kde naleznete informace k Seven Card Stud.

Oproti hrám Texas Hold’em a Omaha se Seven Card Stud běžně hraje s určenou limitní strukturou sázení, ve které mají sázky pevně daná navýšení. Například v prvních dvou kolech sázek limitní hry 2 $ / 4 $ jsou sázky navyšovány o 2 $ a v dalších třech kolech sázení o 4 $. V tuto chvíli na PokerStars nenabízíme hry Stud ve verzích Pot Limit a No Limit.

Pravidla hry Seven Card Stud

Ante

Před zahájením hry Seven Card Stud všichni hráči povinně vsadí ante v určité nominální hodnotě (přesná částka závisí na hře a je zobrazena v titulní liště stolu). To je poplatek za rozdání handy. Například na obrázku výše je ante 0,15 $ u hry 1 $ / 2 $.

Third Street

Každému hráči rozdáme tři karty, dvě karty lícem dolů („vlastní karty“) a jednu lícem nahoru. Hráč, jehož odkrytá karta má nejnižší hodnotu, musí učinit první sázku (tzv. „bring-in“). Musí učinit další sázku v základní výši (přesná výše se odvíjí od typu hry), anebo pokud se rozhodne, celou sázku v násobcích nižší sázky. Sázení probíhá okolo pokerového stolu po směru hodinových ručiček, dokud není dokončeno toto kolo sázek.

Fourth Street

Poté hráčům rozdáme další odkrytou kartu, které se říká „Fourth Street“. Akci začíná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Například hráč s odkrytým párem králů hraje první, jestliže žádný jiný hráč neukazuje pár es nebo lepší karty. Tento hráč se může rozhodnout pro check nebo vsadit nižší výši sázek (např. 2 $ ve hře 2 $ / 4 $). Podívejte se prosím na sekci níže nazvanou „Doplňující pravidla a situace ve hře Stud“, kde naleznete výjimky k tomuto pravidlu.

Na řadě je další kolo sázek.

Fifth Street

I zde každému hráči rozdáme kartu lícem nahoru. Pro ni se vžil výraz „Fifth Street“. A opět první hráč na řadě bude ten s nejvyšší hodnotou odkrytých karet. Na řadě je další kolo sázek.

Počínaje rozdáním karty Fifth Street a po celý zbytek hry probíhá přihazování ve výši velkých sázek (4 $ ve hře 2 $ / 4 $).

Sixth Street

V tuto chvíli rozdáme každému hráči další kartu, tzv. „Sixth Street“. Na řadě je opět ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Na řadě je další kolo sázek.

Seventh Street (neboli River)

Hráčům rozdáme sedmou a poslední kartu, a to lícem dolů, takže ji uvidí pouze hráč, kterému ji rozdáme. Akci začíná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejvyšší pokerovou hodnotu. V tuto chvíli je před hráči poslední kolo sázek, a pokud ve hře zůstane více než jeden hráč, přejde se k showdownu.

Showdown

Pokud po závěrečném kole sázení zůstane ve hře více než jeden hráč, pak jako první vykládá své karty ten, který jako poslední vsázel nebo sázku navyšoval. V případě, že v posledním kole nepadla žádná sázka, pak jako první vykládá svoje karty hráč na první pozici (sedadlo 1, poté sedadlo 2 a tak dále). Další handy na showdownu se ukazují ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává pot. V případě rovnosti karetních kombinací se pot dělí rovným dílem mezi příslušné hráče.

Po rozdání potu je připravena další online pokerová hra Seven Card Stud.

Možnosti sázení hráče

Ve Studu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce - „fold“, „check“, „bet“, „call“ nebo „raise“. Jejich dostupnost vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Pokud ještě nikdo nevsadil, může hráč buď zahrát check (nevsadit, přesto zůstat ve hře), anebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit. Akce bet a raise v hrách s limitem jsou předem dané částky.

Doplňující pravidla a situace ve hře Stud

  • Za účelem určení bring-inu v Seven Card Stud rozhoduje o hodnotě karet barva. Barvy jsou řazeny v abecedním pořadí (podle anglických názvů) – kříže (nejnižší), káry, srdce a piky (nejvyšší). Rozhoduje nejnižší barva, takže pokud jsou na počátku handy viditelné srdcová a kárová dvojka, potom kárová dvojka vkládá bring-in. (Poznámka: Toto pravidlo neplatí pro nerozhodné handy na showdownu.)
  • Pokud je hráč s nejnižší kartou zobrazenou na Third Street v all-inu za ante a v důsledku toho není schopen vložit požadovaný bring-in, pak se bring-in posouvá ve směru hodinových ručiček u stolu bez ohledu na hodnotu odkrytých karet hráče.
  • Pokud některý hráč na Fourth Street ukáže pár, může dobrovolně vsadit nebo navýšit o velkou sázku (např. 4 $ ve hře 2 $ / 4 $). Jestliže v této situaci někdo vsadí „velkou sázku“, vyšší vsazená částka platí pro zbytek sázení na Fourth Street.
  • Protože se hry Stud hrají v osmi hráčích, ale v balíčku je pouze 52 karet, je možné, že karty dojdou před rozdáním Seventh Street. V těchto velmi vzácných případech se rozdá jedna „společná karta“ lícem nahoru, a tu budou sdílet zbývající hráči.

Ostatní varianty hry Stud

Variantou hry Seven Card Stud je Seven Card Stud Hi/Lo (také známá jako „Stud Eight or Better“ nebo „Stud/8“), která je také dispozici v pokerové herně PokerStars. V této variantě hry Stud jsou možní dva výherci každé hry. Jeden hráč s nejlepší kombinaci vysokých karet a druhý hráč s nejlepší hodnotou nízkých karet, pokud je tato kombinace tvořena kartami nižšími než osm nebo lepšími.

PokerStars dále nabízí Razz. V této variantě hry Stud je celým potem odměněna nejlepší low handa, přičemž její výše není omezena.

Naučte se hrát Seven Card Stud zdarma

Jestliže jste dosud nikdy nehráli hru Seven Card Stud, můžete si ji vyzkoušet u našich pokerových stolů zdarma. Můžete si zdarma stáhnout náš software a založit si účet o hrací peníze, se kterým můžete trénovat. Ve hře Seven Card Stud rovněž organizujeme pokerové turnaje.

Podobně jako Stud také nabízíme mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.