DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Pokerové handy

Na PokerStars najdete mnoho variant pokeru, které využívají různá hodnocení síly karetních kombinací. Hold’emOmahaSeven Card Stud and Five Card Draw využívají tradični pořadí pokerových kombinací nazývané „high“. Ve hrách Omaha Hi/Lo, RazzStud Hi/Lo se pro určení low hand používá pořadí „Eso až pět“ (zvané také California). Hry 2-7 Single Draw2-7 Triple Draw používají pro určení low hand pořadí „Dva až sedm“ (zvané Kansas City).

Nakonec je tu hra Badugi, která má svůj vlastní, unikátní systém hodnocení.

Pokerové handy – od nejlepších po nejhorší

Tradiční „High“ pořadí pokerových hand

Postupka v barvě: Pět karet jdoucích po sobě, všechny stejné barvy.

V případě shody: Vyhrává hráč s nejvyšší kartou v postupné řadě.

Nejlepší možný straight flush je známý jako královská flush a obsahuje eso, krále, dámu, kluka a desítku stejné barvy. Royal flush je neporazitelná kombinace.

Čtveřice: Čtyři karty stejné hodnoty a jedna doplňková karta neboli „kicker“.

V případě shody: Vyhrává hráč se čtveřicí karet vyšší hodnoty. Ve hrách se společnými kartami může mít více hráčů stejnou čtveřici, pak o vítězi rozhodne nejvyšší pátá karta („kicker“).

Full house: Tři karty stejné hodnoty a dvě jiné karty stejné hodnoty.

V případě shody: Vyhrává hráč s vyšší hodnotou tří stejných karet. Ve hrách se společnými kartami může mít víc hráčů trojici karet se stejnou hodnotou, pak rozhoduje vyšší hodnota dvou karet.

Barva: Pět karet stejné barvy.

V případě shody: Vyhrává hráč s nejvyšší kartou v dané barvě. V případě shody může rozhodnout druhá nejvyšší, pak třetí nejvyšší, čtvrtá a případně pátá karta. Jestliže mají hráči všech pět karet stejné hodnoty, pak se pot rozdělí mezi hráče (tzv. split). Samotná barva karet není v pokeru v případech shody nikdy rozhodující.

Postupka: Pět karet v řadě jdoucích za sebou.

V případě shody: Rozhoduje karta nejvyšší hodnoty v této posloupnosti.

Poznámka: Eso můžete použít jako nejvyšší i nejnižší kartu v řadě a je to jediná karta, kterou lze takto použít. A, K, Q, J, T je nejvyšší postupka (Ace high). 5, 4, 3, 2, A je nejnižší postupka (Five high).

Trojice: Tři karty stejné hodnoty a dvě různé doplňkové karty.

V případě shody: Vyhrává hráč s trojicí nejvyšší hodnoty. Ve hrách se společnými kartami může mít více hráčů stejnou trojici. Potom vyhrává hráč s nejvyšší doplňkovou kartou, případně druhou doplňkovou kartou.

Dva páry: Dvojice karet stejné hodnoty, druhá dvojice karet jiné stejné hodnoty a jedna doplňková karta.

V případě shody: Vyhrává hráč s párem vyšší hodnoty. Pokud mají hráči stejný vyšší pár, pak vyhrává hráč s vyšší hodnotou druhého páru. Pokud mají oba hráči dva páry stejných hodnot, vyhrává hráč s vyšší doplňkovou kartou.

Jeden pár: Dvě karty stejné hodnoty a tři různé doplňkové karty.

V případě shody: Vyhrává hráč s párem vyšší hodnoty. Pokud mají dva hráči pár stejné hodnoty, rozhoduje vyšší doplňková karta. Je-li to nutné, druhá, popřípadě třetí nejvyšší doplňková karta.

Vyšší karta: Jakákoliv kombinace, která nesplňuje kritéria uvedená výše.

V případě shody: O vítězi rozhoduje nejvyšší karta a v případě nutnosti druhá, třetí, čtvrtá a další vyšší karty.

Pořadí kombinací Ace to Five Lowball

Tato metoda hodnocení pro low kombinace se tradičně využívá v Hi/Lo hrách, jakými jsou Omaha Hi/Lo a Stud Hi/Lo, stejně tak ve hře Razz i „low only“ hře Stud.

Povšimněte si, že barva karet nemá při hodnocení Ace to Five žádný význam. Barva nebo postupka nemají na hodnotu low kombinace v Ace to Five vliv. Esa jsou vždy počítána jako low handa.

Jak uvidíte, hodnota kombinace pěti karet se odvíjí od nejvyšší karty a počítá se od ní sestupně.

Five Low neboli Wheel: Pětka, čtyřka, trojka, dvojka a eso.

V případě shody: Rozdělí si pot.

Six Low: Jakákoli pětice karet různé hodnoty, z nichž nejvyšší je šestka.

V případě shody: Pot vyhrává druhá nejnižší karta v řadě. Proto kombinace 6, 4, 3, 2, A poráží handu 6, 5, 4, 2, A. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Seven Low: Jakákoli pětice karet různé hodnoty, z nichž nejvyšší je sedmička.

V případě shody: Pot vyhrává druhá nejnižší karta v řadě. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Eight Low: Jakákoli pětice karet různé hodnoty, z nichž nejvyšší je osmička.

V případě shody: Pot vyhrává druhá nejnižší karta v řadě. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Eight Low je nejslabší kombinací s možností výhry v hrách Omaha Hi/Lo a Stud Hi/Lo. Ovšem ve hře Razz takové omezení neplatí a nárok na výhru má kterákoli nejnižší kombinace, klidně i nine low, queen low a dokonce i pár!

Pořadí kombinací Deuce to Seven Lowball

Pořadí kombinací pro Deuce to Seven Lowball je přesným opakem tradičního pořadí nazývaného „high‘“. Nejhorší možná handa z tradičního pohledu, tedy sedm-pět high v různých barvách, je nejlepší možnou kombinací v hodnocení 2-7 lowball („perfect seven“ low nebo „wheel“).

Esa jsou v Deuce to Seven vždy brána jako vysoká karta (A, 5, 4, 3, 2 je tedy vysoká karta eso, a ne postupka). Postupky a flushe se v Deuce to Seven počítají proti vaší handě.

Seven Low: Jakýchkoli pět nepárových karet, které nejdou po sobě a mají různou barvu. Nejvyšší z nich je sedmička. Nejlepší možná kombinace je 7, 5, 4, 3, 2, známá jako „wheel“ nebo „number one“.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Proto 7, 5, 4, 3, 2 poráží 7, 6, 5, 3, 2 (sedm-pět low je lepší než sedm-šest low). Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Eight Low: Jakýchkoli pět nepárových karet, které nejdou po sobě a mají různou barvu. Nejvyšší z nich je osmička.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Nine Low: Jakýchkoli pět nepárových karet, které nejdou po sobě a mají různou barvu. Nejvyšší z nich je devítka.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Ten Low: Jakýchkoli pět nepárových karet, které nejdou po sobě a mají různou barvu. Nejvyšší z nich je desítka.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Je-li to nutné, může rozhodnout třetí, čtvrtá i pátá karta v pořadí.

Poznámka:  Pro low handu ve hrách Deuce to Seven lowball neexistuje omezení kvalifikované handy. Výše zmiňujeme jen příklady kombinací, které mohou vzniknout, ale v Deuce to Seven za všech okolností vyhrává pot ta nejnižší kombinace, i kdyby to měl být pár nebo horší!

Pořadí herních kombinací v Badugi

Badugi nevyužívá tradiční pořadí pokerových kombinací a chvíli trvá, než se naučíte správně číst handy.  Pořadí v Badugi určitým způsobem navazuje na pořadí v Ace to Five. Podobně jako v Ace to Five je eso vždy považováno za nízkou kartu. Na rozdíl od Ace to Five ale každá karta ve vaší kombinaci musí mít různou barvu a hodnotu. Jedině pak se počítají.

Handa v Badugi sestává ze čtyř karet namísto obvyklých pěti. Z tohoto důvodu je nemožné vytvořit postupku pěti karet. Čtyři karty s po sobě následujícími hodnotami nejsou na závadu.

Pamatujte si, že pokud máte dvě karty stejné barvy, jen jedna z nich se počítá. Stejně tak máte-li pár, jen jedna karta z něj se počítá.

Badugi: Badugi je jakákoli kombinace, která sestává ze čtyř karet různé hodnoty a různé barvy.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Pokud má více hráčů stejnou nejvyšší a druhou nejvyšší kartu, rozhoduje o vítězi třetí nejvyšší a případně čtvrtá nejvyšší karta.

Tříkaretní handa: Kombinace tří karet různé barvy a hodnoty se čtvrtou kartou shodné barvy nebo hodnoty s jednou z těch tří. Počítají se tři nejnižší nepárové karty různých barev.

Protože je zde pár, jedna ze čtyř karet se nepočítá. Jednoduše ji pomineme a máme kombinaci tří karet 4, 2, A.

V tomto příkladu se objevila dvě srdce a jedno z nich musíme pominout, což znamená kombinaci tří karet 3, 2, A.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Pokud má více hráčů stejnou nejvyšší a druhou nejvyšší kartu, rozhoduje o vítězi třetí nejvyšší nebo čtvrtá nejvyšší karta. Čtvrtá karta (párová nebo stejné barvy) se nepočítá do kombinace a není použita při rozhodování o vítězi.

Dvoukaretní handa: Kombinace dvou karet různé barvy a hodnoty se dvěma kartami shodné barvy nebo hodnoty. Dvě nejnižší nepárové karty různých barev se počítají.

Protože jsou zde dva páry, pomineme jednu kartu z každého z párů, a vznikne kombinace dvou karet 5, A.

Protože se zde objevila tři srdce, dvě z nich nepočítáme a dostaneme kombinaci dvou karet 2, A.

V případě shody: Druhá nejnižší karta vyhrává pot. Třetí a čtvrtá karta (párové nebo v barvě) se nepočítají do kombinace a nejsou použity při rozhodování o vítězi.

Jednokaretní handa: Kombinace s jedinou hratelnou kartou. Platí nejnižší karta.

Protože jsou zde čtyři esa, nepočítáme tři z nich a máme tedy jedinou kartu eso.

Zde jsou čtyři karty stejné barvy. Tři z nich pomineme a dostaneme kombinaci jediné karty, trojky.

V případě shody: Pot je rozdělen mezi dvě shodné handy s jedinou kartou.

Jak pochopit, kdo má v pokeru lepší handu

Když porozumíte pořadí kombinací, můžete začít přemýšlet o tom, jak nejlépe odehrát svoji handu a jak moc je pravděpodobné, že porazí handy ostatních.

V podstatě platí následující pravidla:

 • Jeden pár > vyšší karta
 • Dva páry > jeden pár
 • Trojice > dva páry
 • Postupka > trojice
 • Flush > postupka
 • Full house > flush
 • Čtveřice > full house
 • Postupka v barvě > čtveřice
 • Královská flush > postupka v barvě

Jak se dají spočítat pravděpodobnosti pokerových hand?

V pokerovém balíčků je vždy 52 karet a 2 598 960 možných kombinací hand. Pokud chcete spočítat pravděpodobnost handy, musíte zvážit počet způsobů, jak jí dosáhnout.

Např. jsou čtyři různé způsoby, jak získat královskou flush, protože máme čtyři barvy. Takže výpočet pravděpodobnosti této handy by byl:  4 ÷ 2 598 960 = 0,00000154.

Další informace

Nejlepší handa v mnoha variantách pokeru je královská flush – eso, král, královna, kluk a 10 v jedné barvě. Tuto handu nelze porazit ve hrách, kde je nejvyšší kartou eso.

Královská flush je typem postupky v barvě, což je pět po sobě jdoucích karet v jedné barvě. V případě shody, kdy má postupku v barvě více než jeden hráč, vyhrává ten, jehož poslední karta v posloupnosti má nejvyšší hodnotu.

Jak je vidět ve vysvětlení pořadí kombinací výše, handy v tradičním pokeru se řadí takto:

 • Královská flush
 • Postupka v barvě
 • Čtveřice
 • Full house
 • Flush
 • Straight
 • Trojice
 • Dva páry
 • Jeden pár
 • Nejvyšší karta

Tyto tradiční pokerové kombinace se používají u oblíbených pokerových formátů jako Texas Hhold’em a Omaha.

Jednou z nejdůležitějších dovedností v pokeru, obzvláště na začátku handy, je vědět, kdy handu složit. Stojí za to si rozmyslet, jakou mají vaše karty hodnotu ještě před flopem – čím vyšší karty, tím mohou být silnější.

Jestli máte karty stejné barvy, budete mít vyšší šanci získat flush. Jestli máte karty hodnotou blízko sebe, je vyšší pravděpodobnost, že vytvoříte postupku.

Po flopu si budete možná chtít rozmyslet, jestli nesložit v jedné z těchto situací: když vaše handa po flopu už není tak silná, když hráči sází/zvyšují ve velkém a většinou tomu tak není, nebo když máte na ruce pár, ale na stole jsou rozdány dvě nebo více overkaret.

Další informace o pokerové strategii včetně tipů a taktiky najdete zde.

Tři esa jsou nejvyšší možnou trojicí. Podle této logiky nebude trojice vyšší než postupka, flush, full house, čtveřice, postupka v barvě ani královská flush.