Pravidla pokeru

Jméno poker spojuje poměrně velký počet karetních her, při kterých hráči vsázejí na hodnotu karet, které drží v ruce. Poker je hrou, která spojuje bank tvořený jednotlivými hráčskými sázkami, jenž vyhraje ten hráč, který po odkrytí všech karet drží karetní kombinaci nejvyšší hodnoty anebo učiní sázku, kterou jeho soupeři nejsou ochotni dorovnat.

Pokerové hry Texas Hold'em nabízí PokerStars ve variantách  bez omezení sázek (No Limit), s limitem sázek do výše banku (Pot Limit) a s daným limitem (Limit). Pro podrobný rozpis hodnocení jednotlivých karetních kombinací v pokeru navštivte naši stránku s hodnotami kombinací karet.

Nabídka pokerových her s různými pravidly je u PokerStars opravdu široká – hry založené na principu společných karet, jako jsou Hold’em a Omaha, kde účastníci sdílí společnou pokerovou kombinaci, hry Stud, v nichž se každé osobě rozdají karty a některé z nich jsou skryté, některé zase odkryté. Dále se jedná o hry typu draw. Zde se každé osobě rozdá pět karet, přičemž hráč si může některé z nich, nebo dokonce všechny, vyměnit za nové. V neposlední řadě si zde můžete zahrát hry High/Low Split, kde se bank dělí mezi nejlepší ‘vysokou’ a nejlepší ‘nízkou’ karetní kombinaci.

Každá hra pokeru je zahájena povinnými sázkami, kterými si hráči konkurují. Ve hře Seven Card Stud jsou povinné dvě sázky, sázka před rozdáním karet (ante) a první sázka (bring-in). V ostatních hrách jsou povinné sázky small blind, big blind a někdy také ante. V každé základní hře pokeru mají hráči několik možností, jak vsázet. Tyto možnosti jsou následující:

 1. CHECK (PAUZA) – Pokud nepadla v aktuálním kole žádná sázka, hráč může zvolit tzv. check (tj. nesázet). Zvolením této možnosti se dostává na řadu další osoba hrající ve směru hodinových ručiček. Hráč tím neztrácí nárok na výhru banku, pouze přichází o možnost učinit sázku v daném kole. Pokud všichni aktivní hráči v právě hraném kole zvolí check, kolo je považováno za dohrané a ukončené.
 2. BET (SÁZKA) - Pokud v aktuálním kole dosud nepadla žádná sázka, hráč může sázku učinit. Pokud hráč vsadí, pak následující hráč sedící po směru hodinových ručiček (a všichni další hráči) mohou složit karty (fold), zvýšit předchozí sázku (raise) anebo sázku dorovnat (call).
 3. FOLD (SLOŽIT) – Složením karet hráč ztrácí nárok na získání banku. Hráč, který takto složil karty, nemůže učinit jakoukoliv další sázku v rámci právě hrané hry a ani tuto handu vyhrát.
 4. CALL (DOROVNAT) – Pokud soupeř během právě hraného kola učinil sázku, pak ji hráč může potvrdit (call). Hráč tak musí dorovnat sázku učiněnou jeho soupeřem (soupeři) na stejnou úroveň.
 5. RAISE (NAVÝŠIT) - Pokud soupeř během právě hraného kola učinil sázku, pak ji hráč může navýšit (raise).  Hráč tak musí dorovnat sázku a poté ji ještě navýšit. Všichni další hráči pak tuto sázku musí buď dorovnávat anebo navýšit předchozí navýšení sázky (tzv. „re-raise“), aby si udrželi nárok na získání banku.

Každé kolo sázení probíhá do doby, než všichni hráči dorovnají sázku nebo složí karty (pokud nepadnou žádné sázky, kolo je dokončeno, jakmile zahrají check). Jakmile se dokončí kolo sázek, začne další kolo sázek/rozdávání anebo je hra ukončena.

Když je dorovnána poslední sázka nebo její navýšení, hráči vyloží svoje karty na stůl, což se nazývá „showdown“. Tento okamžik hry rozhoduje, kdo vyhrává bank, protože hráči jeden po druhém ukazují svoje karetní kombinace. Může se stát, že showdown nenastane. A to v případě, že jeden z hráčů učiní sázku nebo její navýšení a nikdo další sázku nedorovná (jinými slovy, všichni hráči se rozhodli pro fold). V takovém případě vsázející hráč vyhrává celý bank.

Na konci handy mají zbývající hráči dvě možnosti týkající se ukázání jejich karet:

 • Skrývat vítěznou kombinaci

  Pokud před showdownem zbývá ve hře pouze jeden hráč, může si vybrat, zda ukázat nebo neukazovat své karty. Pokud v této situaci nechcete nikdy ukazovat své karty, zaškrtněte možnost ‘Skrývat výherní kombinaci’ v menu ‘Možnosti’ v hlavní lobby. Pokud tuto funkci nezaškrtnete, bude vám možnost ukázat karty nabídnuta po každém vyhrání handy.

  Dojde-li hra až do showdownu, ukazují se výherní kombinace automaticky.
 • Skrývat prohrávající kombinaci

  >Hráči, jejichž kombinace neporazí nejlepší karty již ukázané na showdownu, si mohou zvolit, zda ukázat nebo neukázat své karty. Jestliže v této chvíli nikdy nechcete ukazovat soupeřům své karty, využijte možnosti ‘Skrývat prohrávající kombinaci’ v hlavní lobby, v menu ‘Možnosti’.

Všichni hráči, kterým byly rozdány karty v dané handě, mají právo vyžádat si a vidět skryté karty, které se dostaly až na showdown. U PokerStars tyto karty naleznete v Herní historii a v Záznamu hand každé hry. Přístup ke skrytým kartám mají pouze hráči, kteří se účastnili dané handy. Herní historii pro aktuální session naleznete v lobby pod ‘Požadavky’ > ‘Zobrazit okamžitou historii hand’. Pro přehrání libovolné handy klikněte na ‘Zobrazit’ v okně Okamžité historie hand nebo na červenou ikonu s nápisem ‘PŘEHRÁT’ v horní části stolu. Historii her o reálné peníze si můžete vyžádat emailem. K tomu využijte ‘Požadavky’ > ‘Herní historie’ v hlavní lobby.

Běžná hra pokeru: Table stakes (hráč nemůže vsadit více než má) a all-in (vsazeno všechno)

Ve všech pokerových hrách u PokerStars platí zásada „table stakes“, což znamená, že hráč může vsázet a navyšovat pouze žetony, které má k dispozici při zahájení hry. V průběhu hry lze využít pravidlo „All-In“, které říká, že hráč nemůže být donucen vzdát hru z důvodu nedostatku žetonů na dorovnání sázky. Takovýto hráč je ve stavu “all-in“. Tento hráč má poté nárok na podíl banku odpovídající výši z té fáze hry, kdy učinil svoji poslední sázku. Zbylí hráči pak hrají na tzv. vedlejší bank („side pot“), který nemohou vyhrát hráči v all-inu. Pokud vyhlásí all-in více hráčů během hry, sestaví se více side potů.

Poker má stovky variací. PokerStars přináší hráči nejoblíbenější pokerové hry na světě. Více informací o pokerových variacích získáte na našich stránkách Pokerové herny.
Potřebujete-li pomoc při studování základních zásad pokeru, prosím, bez obav nás kontaktujte přímo na: support@pokerstars.cz. Hrajte si poker na PokerStars jen tak pro zábavu nebo za skutečné peníze. PokerStars je největší pokerovou hernou na světě. Hrajte s nejlepšími a stáhněte si náš pokerový software právě teď.

Upozorňujeme

Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.