Pravidla online pokeru

Na naší síti najdete nejoblíbenější pokerové hry na světě, včetně Texas Hold’emu, Omahy, Studu a dalších.

Pokud jste ještě nikdy nehráli poker, návod níže vám dá dobrou představu o tom, jak hrát. Podrobná pravidla pro každý jednotlivý typ hry najdete na stránce Pokerové hry.

Vyzkoušejte rychlý návod, a poté si přečtěte shrnutí, jak hrát poker.

Jak vyhrát?

Obvykle je vítězem pokerové handy hráč, který drží kombinaci s nejvyšší hodnotou poté, co se na konci handy ukáží všechny karty – tomu se říká „showdown“ – anebo hráč, který vloží poslední nedorovnanou sázku, a tedy vyhraje bez nutnosti, aby proběhl showdown.

Nevíte jistě, jestli je flush vyšší než postupka? Nemůžete si vzpomenout, jak vypadá full house? Všechny potřebné informace o pořadí kombinací najdete v tabulce níže (více se dozvíte po kliknutí sem). Nejsilnější kombinace naleznete v horním řádku zleva doprava, přičemž nejslabší možnou kombinací je prostě karta s nejvyšší hodnotou.

Královská flush

Královská flush
Postupka v barvě

Postupka v barvě
Čtveřice

Čtveřice
Full house

Full house
 
Flush

Flush
Postupka

Postupka
Trojice

Trojice
Dva páry

Dva páry
 
Jeden pár

Jeden pár
Nejvyšší karta

Nejvyšší karta
 

Začínáme

Pokerové hry obvykle obsahují povinnou sázku, jako je velký blind (big blind) a malý blind (small blind) v Hold’emu a Omaze nebo ante a bring-in ve Studu. Tyto povinné sázky vytvoří v každé pokerové handě počáteční pot, který představuje prvotní důvod, proč chtějí hráči handu vyhrát. Herní akce vyvolaná v následujících kolech sázek přispívá ke zvýšení hodnoty potu.

Rozdávání karet a kola sázek

Po rozdání prvních karet zpravidla přicházejí hráči postupně na řadu, přičemž se postupuje ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

V okamžiku, kdy je hráč na řadě, může obvykle zvolit jednu z následujících akcí:

 • Check (vyčkat) – Zahrát check znamená odmítnout příležitost začít sázet. Hráči mohou zahrát check v případě, že v daném kole sázek dosud nikdo nevsadil. Check znamená přenechat akci na dalšího hráče ve hře po směru hodinových ručiček. Jestliže už všichni aktivní hráči zbývající v handě zahráli check, je kolo sázek považováno za skončené.
 • Bet (vsadit) – Hráči mohou vsadit, pokud v daném kole sázek dosud nikdo nevsadil. Jakmile někdo vsadí, musí ostatní hráči „dorovnat“ vsazením stejné částky, pokud chtějí zůstat ve hře.
 • Fold (složit) – Hráči, kteří složí, zahazují své karty a v aktuální handě již nemohou hrát ani vyhrát.
 • Call (dorovnat) – Hráči mohou zahrát call, pokud v daném kole sázek už jiní hráči vsadili. To vyžaduje, aby hráč dorovnal dosud nejvyšší provedenou sázku.
 • Raise (navýšit) – Hráči mohou navýšit, pokud již v současném kole sázek nějaký hráč vsadil. To vyžaduje, aby navyšující hráč dorovnal dosud nejvyšší provedenou sázku a vsadil ještě více. Chtějí-li následující hráči zůstat ve hře, musí všichni dorovnat navýšení nebo znovu navýšit („re-raise“).

Různé varianty pokeru mají různý počet kol sázek. Většina her Stud má například pět kol sázek, zatímco 5-card draw má obvykle pouze dvě. Texas Hold’em a Omaha jsou dvě nejoblíbenější pokerové hry světa a mají stejnou strukturu sázek se čtyřmi koly sázek, která se nazývají pre-flop, flop, turn a river.

Kolo sázek před flopem (pre-flop) začíná, jakmile všichni hráči obdrží své vlastní karty a ještě nejsou rozdány společné karety. Sázení na flopu proběhne po rozdání prvních tří společných karet. Na turnu se sází po čtvrté společné kartě a na riveru po páté a poslední společné kartě.

V každém kole sázek pokračuje sázení do okamžiku, kdy každý hráč buď dorovná sázky nebo složí (pokud k žádným sázkám nedojde, kolo skončí poté, co každý hráč zahraje check). Po skončení kola sázek proběhne další rozdání / kolo sázek, anebo hra skončí.

Zde je příklad handy v Texas Hold’emu po rozdání všech karet. Jak vidíte, hráči mohou používat své dvě vlastní karty i všechny z pěti společných karet, aby vytvořili nejlepší možnou kombinaci pěti karet – v tomto případě můžete využít své dvě vlastní karty a tři ze sdílených společných karet a sestavit postupku.

Table
 1. Vlastní karty vašeho soupeře
 2. Společné karty
 3. Vaše vlastní karty

Showdown

Jakmile je v posledním kole sázek dorovnána poslední sázka či navýšení, dospěje hra do showdownu. Zbývající hráči ve hře musí ukázat neboli „prokázat“ své handy a hráč s nejlépe hodnocenou handou vyhrává pot.

Hráči většinou ukazují své handy postupně, nikoli najednou. Jediný pot si může rozdělit i více hráčů. Pot se může dělit různým způsobem v závislosti na pravidlech hry a síle jednotlivých kombinací hráčů v porovnání s jinými hráči.

Limity sázek

Limity sázek se vztahují k částkám, které mohou hráči vsadit, nebo o které mohou navýšit. V pokerových hrách jsou obvykle následující typy limitů: no limit (bez omezení), pot limit (limitem je pot) nebo fixed limit (pevně daný limit).

 • No limit (bez omezení) – V pokerových hrách se strukturou sázek No limit může každý hráč, jakmile je na řadě, vsadit nebo navýšit o jakoukoli částku až do výše všech jeho žetonů u stolu (celkový počet žetonů, který má hráč v kterémkoli okamžiku) a to v kterémkoli kole sázek.
 • Pot limit (limitem je pot) – V pokerových hrách se strukturou sázek Pot limit může každý hráč vsadit nebo navýšit o jakoukoli částku až do aktuální výše potu.
 • Fixed limit (pevně daný limit) – V pokerových hrách se strukturou sázek Fixed limit může každý hráč dorovnat, vsadit nebo navýšit jen o pevně danou částku. Hodnota sázky je známa před každým kolem sázek.

V hrách No limit a Pot limit značí sloupec „Sázky“ v lobby PokerStars malý blind (small blind) a velký blind (big blind) v dané hře. Zatímco ve smíšených hrách, jako je HORSE, představují sázky uvedené v lobby limity sázek pro hry s limitem, v kolech her Pot limit a No limit jsou blindy zpravidla polovinou blindů her s limitem.

Sázky u stolu a all-in

Ve filmu nebo v televizi jste možná viděli scénu, při které hráči stojí proti sázce, která je vyšší než jejich počet žetonů u stolu, a pak musí vsadit hodinky, auto nebo nějaký jiný majetek, chtějí-li zůstat ve hře. To je možná pěkný, dramatický okamžik, ale ve skutečném životě se takto poker nehraje!

Všechny hry na naší síti se hrají se „sázkami u stolu“. To znamená, že v průběhu každé hry je možné používat pouze žetony, které byly ve hře na jejím začátku. Pravidlo sázek u stolu se uplatní i v pravidle „All-In“, které stanoví, že hráče není možné přinutit, aby vzdal pokerovou handu, protože nemá dostatek žetonů k dorovnání sázky.

Hráč, který nemá dostatek prostředků k dorovnání sázky, je prohlášen za All-in. Hráč má nárok na část potu až do okamžiku vložení jeho poslední sázky. Všechny následující akce ostatních hráčů probíhají ve „vedlejším potu“ (side pot), který hráč ve stavu All-in nemůže vyhrát. Pokud se v průběhu handy dostane do All-inu více než jeden hráč, může se hrát o více vedlejších potů.

Chcete více informací? Podívejte se do naší pokerové školy PokerStars, kde mohou hráči všech úrovní dovedností trénovat, učit se a zlepšovat díky bohaté zásobě materiálů zdarma.

Nyní znáte pravidla, tak co vám ještě brání? Stáhněte si nás a hrajte!

Pokud ještě potřebujete pomoc s učením základů našich pokerových her, neváhejte prosím kontaktovat Zákaznickou podporu.

Upozorňujeme

Abychom vyhověli českému zákonu o hraní, nebudou pro české hráče dostupné některé turnaje s garantovaným prize poolem.

V souladu s paragrafem 59 českého Zákona o hazardních hrách se hráči na PokerStars.cz mohou do multi-table turnajů s garancí registrovat a zapojit až v okamžiku, kdy se nasbírá 50 % této garance a registrace je stále otevřena.

Poznámka: Některé ze zde uvedených formátů turnajů nemusí být dostupné pro české hráče kvůli omezením v českém zákoně o hazardních hrách.