DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Jak hrát Razz poker

Vítejte ve světě hry Razz, kde vyhrává nejnižší handa. Zde naleznete všechny potřebné informace ke vstupu do vaší první hry Razz, včetně pravidel a pořadí kombinací.

Co je Razz poker?

Razz (Seven Card Stud, pouze nízká) je pokerová hra, ve které při odkrytí karet vyhrává nejnižší pokerová kombinace „Ace to five“ („Od esa k pěti“). V Razzu hráči v průběhu hry rozdáme celkem 7 karet, ale pro stanovení vítěze je rozhodující pouze nejnižší handa z pěti karet. Na rozdíl od her Seven Card Stud Hi/Lo nebo Omaha Hi/Lo v Razzu neexistuje pro výhru potu požadavek „8 or better“.

Pořadí kombinací ve hře Razz

Při hodnocení kombinací v Razzu se využívá systém „Ace to five“ nebo „California“. Postupky a flushe se nepočítají do handy a esa se vždy počítají jako nízké karty, takže nejlepší možná handa je tzv. „wheel“: 5, 4, 3, 2, A. Abychom porozuměli pořadí hand, jsou následující Razz handy seřazeny od nejméně silných po nejvíce silné (č. 1 například vyhraje pot jen zřídkakdy, zatímco č. 12 je neporazitelná kombinace, tzv. nuts):

 1. 3, 3, 3, 5, 5
 2. K, K, 4, 3, 2
 3. 2, 2, 7, 6, 5
 4. A, A, T, 9, 8
 5. K, Q, J, T, 9
 6. K, Q, J, T, 7
 7. 9, 8, 7, 6, 5
 8. 9, 7, 6, 5, 3
 9. 9, 7, 6, 5, A
 10. 6, 5, 4, 3, 2
 11. 6, 4, 3, 2, A
 12. 5, 4, 3, 2, A

Všimněte si, že pořadí nepárových nízkých hand začíná vždy nejvyšší kartou a pokračuje směrem dolů. Například kombinace č. 10 je známá jako „Six-low“, protože šestka je její nejvyšší kartou. Handu č. 9 nazýváme „Nine-low“ a pojem „King low“ představuje handa číslo 5.  V pokerovém slangu rozlišujeme mezi low handami podle toho, jakou další nízkou kartou pokračuje, takže handa č. 11 bude nazvána „Six-Four low“ a porazí handu č.10 s názvem „Six-Five low“.

Jaká jsou pravidla hry Razz poker?

Ante

Před začátkem hry vloží všichni hráči minimální sázku (přesná částka závisí na typu hry a je zobrazena v titulní liště stolu) To je poplatek za rozdání handy. Obrázek uvedený výše například ukazuje, že ve hře 1 $ / 2 $ je ante 0,15 $.

Third Street

Každému hráči rozdáme tři karty, dvě karty lícem dolů („vlastní karty“) a jednu lícem nahoru. Hráč s nejvyšší odkrytou kartou je v Razzu označován jako „bring-in“, a ten také začíná akci. Musí učinit sázku v určité nominální hodnotě (přesná výše bring-inu závisí na typu hry) nebo, pokud se rozhodne, celou sázku v nižších násobcích sázky. Hra pokračuje ve směru hodinových ručiček kolem pokerového stolu, dokud není sázení pro dané kolo u konce.

Fourth Street

Poté hráčům rozdáme další odkrytou kartu, které se říká „Fourth Street“. Jako první je na řadě hráč s nejsilnější (nejnižší) odkrytou handou. Podle pravidel si může hráč vsadit (bet) nebo zahrát check. Pokud vsadí, sází malou sázku (1 $ ve hře 1 $ / 2 $). Na řadě je další kolo sázek.

Fifth Street

I zde každému hráči rozdáme kartu lícem nahoru. Pro ni se vžil výraz „Fifth Street“. Opět jedná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší hodnotu. Například hráč s eight-high (nejvyšší karta 8) hraje první, jestliže jediní jiní hráči ve hře ukazují pár sedmiček a queen-high (nejvyšší karta královna). Hráč s eight-high může buď zahrát check, anebo vsadit vyšší částku.

Počínaje Fifth Street až po zbytek hry jsou všechny sázky a navýšení násobky „velké sázky“ (2 $ ve hře 1 $ / 2 $).

Sixth Street

V tuto chvíli rozdáme každému hráči další kartu, tzv. „Sixth Street“. Opět jedná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší hodnotu. Na řadě je další kolo sázek.

Seventh Street (neboli River)

Hráčům rozdáme sedmou a poslední kartu, a to lícem dolů, takže ji uvidí pouze hráč, kterému ji rozdáme. Stejně jako na předchozích street začíná ten hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší hodnotu. V tuto chvíli je před hráči poslední kolo sázek, a pokud ve hře zůstane více než jeden hráč, přejde se k showdownu.

Showdown – zjištění výherce

Pokud po závěrečném kole sázení zůstane ve hře více než jeden hráč, pak jako první vykládá své karty ten, který jako poslední vsázel nebo sázku navyšoval. V případě, že v posledním kole nepadla žádná sázka, pak jako první vykládá svoje karty hráč na první pozici (sedadlo 1, poté sedadlo 2 a tak dále). Další handy na showdownu se ukazují ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

Pot vyhrává hráč s nejlepší 5karetní kombinací Ace to five. Zapamatujte si, že (na rozdíl od Seven Card Stud Hi/Lo a Omaha Hi/Lo) zde neexistuje žádná „vhodnost“. Celý pot vyhrává handa s nejlepší nízkou kombinací. Poté, co je pot přidělen nejlepší kombinaci low, může začít nová hra.

Pokud mají 2 nebo více hand shodné hodnoty, pot mezi ně rozdělíme rovnoměrně. Barvy karet zde nehrají roli.

Možnosti sázení hráče

V Razzu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce – „fold“, „check“, „bet“, „call“ nebo „raise“. Jejich dostupnost vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Pokud ještě nikdo nevsadil, může hráč buď zahrát check (nevsadit, přesto zůstat ve hře), anebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit. Akce bet a raise v hrách s limitem jsou předem dané částky.

Doplňující pravidla a situace ve hře Razz

 • Za účelem určení bring-inu v Razzu rozhoduje v případě shodné kombinace i barva karet. V pořadí od nejvyšší po nejnižší se řadí následovně – piky, srdce, káry a kříže. Bring-in je zodpovědností nejvyšší barvy, takže pokud jsou na začátku hry k vidění srdcová a kárová královna a současně je královna nejvyšší odkrytou kartou, potom připadne bring-in na srdcovou královnu. (Pozn: Toto pravidlo neplatí pro nerozhodné handy v showdownu.)
 • Pokud je hráč s nejvyšší odkrytou kartou na Third Street v all-inu za ante a v důsledku toho není schopen vložit požadovaný bring-in, pak se bring-in posouvá ve směru hodinových ručiček k dalšímu hráči u stolu bez ohledu na hodnotu odkrytých karet hráče.
 • Protože v balíčku je pouze 52 karet, může se stát, že při osmi hráčích ve hře dojdou karty ještě před rozdáním Seventh Street. V těchto velmi vzácných případech se rozdá jedna „společná karta“ lícem nahoru, a tu budou sdílet zbývající hráči.

Ostatní varianty hry Stud

Na PokerStars je k dispozici také Seven Card Stud, který se hraje pouze ve verzi high.

A nabízíme také Seven Card Stud Hi/Lo. V této variantě hry Stud se pot dělí mezi nejvyšší kombinaci (high hand) a nejlépe kvalifikovanou „eight or better“ nejnižší kombinaci (low hand).

Naučte se hrát Razz zdarma

Pokud máte zkušenosti s hraním pokerové hry Stud, pak si Razz osvojíte opravdu rychle. Jestli jste se dosud nesetkali s pokerovou hrou Stud, doporučujeme vám nejprve vyzkoušet si ji u našich stolů zdarma a zjistit, jak se hraje. Na PokerStars si také kdykoliv můžete zahrát u našich pokerových stolů zdarma a vylepšit tak svoje hráčské dovednosti dříve, než se pustíte do hraní  pokeru o reálné peníze.

Vedle hry Razz nabízíme také mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.

Další informace

Esa jsou nízká a postupky se do hry nepočítají, takže nejlepší handou ve hře Razz je 5-4-3-2-A (také známé jako „wheel“). Protože se proti hráči nepočítá ani barva, nezáleží na tom, zda jsou všechny karty ve stejné barvě. Úplný rozpis pořadí kombinací používaných ve hře Razz najdete na naší stránce pořadí kombinací výše a srovnání s ostatními pokerovými hrami najdete na stránce pořadí kombinací.

Razz používá pro hodnocení nízkých kombinací systém „Ace to Five“ nebo „California“, takže na rozdíl od mnoha jiných forem pokeru jsou esa vždy nízká. To znamená, že nejvyšší karta je král, pak královna a tak dále. Vyhrává nejnižší handa, takže mít eso je obvykle výhodné.

Páry se v Razzu počítají. Cílem hry je vytvořit co nejnižší možnou kombinaci pěti karet, proto se budete chtít vyhnout páru (nebo ještě hůře dvěma párům), jelikož to snižuje pravděpodobnost, že vaše zbývající karty vytvoří dobrou nízkou kombinaci. Počáteční kombinace obsahující pár není skvělou startovní pozicí, ale stále existují způsoby, jak vyhrát. Můžete mít například pár králů, ale pokud vašich dalších pět karet je A, 2, 3, 4, 5, stále máte nejlepší možnou kombinaci.