DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Omaha Hi/Lo poker

Díky svým často vysokým potům se Omaha Hi/Lo (nazývaná také „Omaha High Low“, „Omaha H/L“ nebo „Omaha 8-or-Better“) stala velmi populární hrou po celém světě. Každému hráči ve hře Omaha Hi/Lo rozdáme na začátku čtyři vlastní karty, které patří pouze jemu. Na stůl lícem nahoru rozdáme pět společných karet, které sestaví tzv. „board“. Všichni hráči použijí přesně dvě karty ze svých čtyř vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z boardu a snaží se vytvořit co nejlepší kombinaci pěti karet. Pot se dělí mezi nejlepší high handu a nejlepší low handu – z toho vznikl název hry Omaha Hi/Lo. K sestavení své vysoké a nízké handy můžete použít různé kombinace dvou karet z vaší handy, ale v každé z nich musíte použít přesně dvě ze své handy a tři z boardu, nesmí to být ani více ani méně. Navštivte stránku hodnoty karetních kombinací, kde najdete hodnotu jednotlivých kombinací ve hře Omaha Hi/Lo.

Omaha Hi/Lo se hraje s omezením „8-or-better“, což znamená, že nízkou handu musí tvořit nejméně pět různých karet v hodnotě osm a nižší. Low handy ve hře Omaha Hi/Lo jsou určovány přesně jako ve hře 7 Card Stud Hi/Lo. Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro nízkou handu, vyhrává celý pot nejlepší vysoká kombinace, high hand.

V Omaze Hi/Lo se používá hodnotící systém nízkých hand nazvaný „Ace to Five“ nebo „California“. Postupky a barva v kombinacích nehrají roli, esa jsou při nízké handě vždy nízká, a proto je nejlepší možná handa tzv. „wheel“: 5, 4, 3, 2, A. Abyste pořadí nízkých hand lépe porozuměli, uvádíme zde příklad vyhovujících nízkých kombinací (nejde o kompletní seznam) seřazených od nejslabší (č. 1 pouze vzácně vyhraje polovinu potu) po nejsilnější (č. 10 je neporazitelná kombinace, tzv. nuts):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Povšimněte si, že low handy jsou vždy seřazeny od nejvyšší karty sestupně. Například kombinace č. 9 je známá jako „Six-low“, protože šestka je její nejvyšší kartou. Hand č. 5 je „Seven-low“ a hand č. 1 je „Eight-low“. V pokerové hantýrce se blízké handy rozlišují pomocí dalších karet v sestupném pořadí, proto se handa č. 9 nazývá „Six-Four low“ a poráží handu č. 8 – „Six-Five low“.

Též si zapamatujte, že postupky a barva se nepočítají do nízké handy, takže pokud je vaše low handa zároveň postupka nebo barva, máte velmi silnou kombinaci, která může vyhrát obě poloviny potu za nízkou i vysokou kombinaci. Tomu se říká „scoop“.

Varianty hry Omaha Hi/Lo

Omahu Hi/Lo je možné hrát v následujících formátech:

 • Limit Omaha Hi/Lo – Na každou hru a každé kolo sázek je stanoven konkrétní limit.
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo – Hráč může vsadit částku, která je aktuálně v potu.
 • No Limit Omaha Hi/Lo – Hráč může kdykoliv vsadit všechny svoje žetony.
 • Mixed Omaha Hi/Lo – Ve hře se střídají kola Limit a Pot Limit. Pokud hra přejde z Pot Limit na No Limit, blindy se půlí, což zajišťuje, že sázkové úrovně budou konzistentní.

Pravidla hry Omaha Hi/Lo

V pokeru Omaha Hi/Lo označuje „button“ (značka) hráče, který je formálním dealerem dané hry. Před samotným začátkem hry sází hráč bezprostředně po buttonu (ve směru hodinových ručiček) „small blind“, tedy první povinnou sázku. Následující hráč ve směru hodinových ručiček za small blindem pak sází „big blind“, který je obvykle dvojnásobkem small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti na výši sázek a hrané struktuře sázek.

Ve hrách s limitem se big blind rovná malé sázce, small blind bývá většinou polovina big blindu, ale může být i vyšší v závislosti na sázkách. Například ve hře s limitem 2 $ / 4 $ představuje small blind 1 $ a big blind 2 $. U hry s limitem 15 $ / 30 $ bude small blind tvořit 10 $ a big blind 15 $.

U variant Pot Limit a No Limit se udává velikost jejich blindů (např. v Omaze Hi/Lo 1 $ / 2 $ má small blind hodnotu 1 $ a big blind 2 $).

Nyní každému hráči rozdáme čtyři vlastní karty. Sázky probíhají po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (prvního po směru za big blindem).

Před flopem

Poté, co si hráč prohlédne své dvě vlastní karty, má možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Vysvětlení, jak sázet ve variantách Limit Omaha Hi/Lo, No Limit Omaha Hi/Lo a Pot Limit Omaha Hi/Lo naleznete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

Po skončení prvního kola sázek se na board rozdává „flop“. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne další kolo sázek. Pro Limit Omahu Hi/Lo platí, že všechny sázky a navýšení představují násobky malé sázky (například 2 $ ve hře 2 $ / 4 $).

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu. „Turn“ nastává po skončení dalšího kola sázek a v Omaze Hi/Lo znamená čtvrtou společnou kartu na stole otočenou barvou nahoru. Sázení začíná opět u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu. Proběhne další kolo sázek. Všechny sázky a navýšení na turnu musí být v Limit Omaze Hi/Lo násobky velké sázky (např. 4 $ ve hře 2 $ / 4 $).

River

Jakmile jsou dorovnány sázky na turnu, objeví se na boardu lícem nahoru „river“. River se nazývá pátá a poslední společná karta v Omaha Hi/Lo pokeru. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne závěrečné kolo sázek.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší handou pěti karet pro high vyhrává polovinu potu a hráč s nejlepší handou pro low vyhrává druhou polovinu. Pamatujte, že ve všech hrách Omaha musí hráči používat dvě (a jenom dvě) ze svých čtyř vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami na boardu. V případě shody kombinací low nebo high si pot mezi sebe rovným dílem rozdělí hráči s nejlepší kombinací. Pokud se žádná handa nekvalifikuje pro low (v tomto případě „eight low“ a lepší), vyhrává celý pot nejlepší handa pro high.

Poté, co výherci vyplatíme pot, můžou hráči rozehrát novou hru Omaha Hi/Lo. Button se posune po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha Hi/Lo

Pravidla Omahy Hi/Lo zůstávají stejná i pro pokerové hry Limit, No Limit a Pot Limit, pouze s několika výjimkami:

 • Limit Omaha Hi/Lo

  Při sázení v Limit Omaze Hi/Lo je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Omaha Hi/Lo jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku – bet, (2) navýšení – raise, (3) další navýšení – re-raise a (4) konečné navýšení – final raise neboli cap.
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo

  V Pot Limit Omaze Hi/Lo je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, a to až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou aktivního potu spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí aktivní hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (dalších 100 $) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  V Pot Limit Omaze Hi/Lo není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).
 • No Limit Omaha Hi/Lo

  Minimální sázka ve variantě No Limit Omaha Hi/Lo se rovná big blindu. Avšak pokud hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, a to až maximum svých žetonů.

  Minimální navýšení (raise): Minimální navýšení: ve hře No Limit Omaha Hi/Lo musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  V No Limit Omaze Hi/Lo není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než je povolené minimum nebo naopak více než maximum. Jezdec pro nastavování výše sázek a okénko sázek vám umožní vkládat sázky pouze v povoleném rozmezí.

Omaha Hi/Lo je čím dál oblíbenější, zejména po rozšíření online pokeru. Přestože naučit se pravidlům Omaha Hi/Lo chvíli trvá, je to rozhodně zajímavá varianta pokeru, která baví mnoho hráčů.

Naučte se hrát Omaha Hi/Lo zdarma

V případě, že hry Omahu Hi/Lo ještě neznáte, doporučujeme vám nejprve si ji vyzkoušet a osvojit si tak cit pro to, jak ji správně hrát. Vždy jste zváni k pokerovým stolům zdarma u PokerStars, kde můžete sbírat zkušenosti, než se pustíte do pokeru o reálné peníze.

Pokud máte-li rádi další varianty Hi/Lo, doporučujeme vyzkoušet Stud Hi/Lo, která rovněž patří mezi velice oblíbené pokerové hry. Obě hry nabízí zajímavou změnu tempa v porovnání s pozoruhodně populárním Texas Hold’emem, a obě jsou dostupné i jako pokerové turnaje.

Kromě hry Omaha Hi/Lo nabízíme také mnoho jiných variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.