DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Poker Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo je vzrušující varianta odvozená z Omahy Hi/Lo. Každý z hráčů ve hře Courchevel Hi/Lo obdrží pět karet („vlastní karty“), které patří pouze jemu. Na stůl lícem nahoru se rozdá pět společných karet, které sestaví tzv. „board“. Všichni hráči používají přesně dvě ze svých pěti vlastních karet ve spojení s přesně třemi kartami na stole, díky nimž sestaví nejlepší možnou pokerovou handu o pěti kartách. Pot se dělí mezi nejlepší high a nejlepší low handu. Pro vytvoření high a low handy můžete využít různé kombinace vlastních karet, ale vždy to musí být přesně dvě vlastní karty a tři karty z boardu. Nic víc, nic míň. Navštivte stránku o pokerových kombinacích, kde uvidíte pořadí hand v Courchevel Hi/Lo.

Courchevel Hi/Lo se liší od 5 Card Omahy Hi/Lo v tom, že první karta flopu je rozdána na stůl hned na začátku hry, ještě před kolem sázek preflop.

Courchevel Hi/Lo se hraje podle pravidla „8 or better“. To znamená, že pokud chcete vyhrát část potu určenou pro low handu, musí low handa obsahovat pět různých karet s hodnotou 8 a menší. Low handa ve hře Courchevel Hi/Lo je posuzována podle stejných pravidel, jako je tomu ve hře Omaha Hi/Lo. Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro nízkou handu, vyhrává celý pot nejlepší vysoká kombinace, high hand.

Courchevel Hi/Lo využívá k hodnocení low hand systém „Ace to Five“ nebo „California“. Postupky a barva se do kombinace nepočítají a esa jsou vždy nízká. Nejlepší možná handa je tzv. „wheel“: 5, 4, 3, 2, A. Abyste lépe porozuměli pořadí nízkých hand, uvádíme zde příklad vyhovujících nízkých kombinací (seznam není kompletní) seřazených od nejslabší (č.1 pouze vzácně vyhraje polovinu potu) po nejsilnější (č.10 je neporazitelná kombinace, tzv. nuts):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Povšimněte si, že low handy jsou vždy seřazeny od nejvyšší karty sestupně. Například kombinace č. 9 je známá jako „Six-low“, protože šestka je její nejvyšší kartou. Hand č. 5 je „Seven-low“ a hand č. 1 je „Eight-low“. V pokerové hantýrce se blízké handy rozlišují pomocí dalších karet v sestupném pořadí, proto se handa č. 9 nazývá „Six-Four low“ a poráží handu č. 8 - „Six-Five low“.

Též si zapamatujte, že postupky a barva se nepočítají do nízké handy, takže pokud je vaše low handa zároveň postupka nebo barva, máte velmi silnou kombinaci, která může vyhrát obě poloviny potu za nízkou i vysokou kombinaci. Tomu se říká „scoop“.

Typy her Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo lze hrát v následujících formátech:

 • Limit Courchevel Hi/Lo – v každém kole sázek se uplatňují určité limity pro sázky.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo – sázky jsou omezeny do výše hodnoty žetonů v banku.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo – hráč může vsadit jakoukoli částku až do výše jeho žetonů u stolu.

Pravidla hry Courchevel Hi/Lo

V Courchevelu Hi/Lo označuje „button“ nebo „dealer button“ hráče, který je dealerem pro aktuální hru. Před samotným začátkem hry sází hráč bezprostředně po buttonu (ve směru hodinových ručiček) „small blind“, tedy první povinnou sázku. Následující hráč ve směru hodinových ručiček za small blindem pak sází „big blind“, který je obvykle dvojnásobkem small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti na výši sázek a hrané struktuře sázek.

V hrách s pevným limitem je big blind stejný jako small bet, a small blind je obvykle polovina výše big blindu, ale může být v závislosti na sázkách i vyšší. Například v limitní hře 2 $/4 $ je small blind 1 $ a big blind 2 $. Ve hře 15 $/30 $ s pevným limitem je small blind 10 $ a big blind 15 $.

V Pot limit a No limit hrách se hry nazývají podle velikosti jejich blindů (např. v 1 $/2 $ hře je small blind 1 $ a big blind 2 $).

Nyní každý z hráčů obdrží své vlastní karty a první z karet flopu je rozdána lícem nahoru na stůl. Sázky probíhají po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (prvního po směru za big blindem).

Před flopem

Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Vysvětlení sázek pro Limit Courchevel Hi/Lo, No Limit Courchevel Hi/Lo a Pot Limit Courchevel Hi/Lo najdete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

Po skončení prvního kola sázek jsou na stůl rozdány zbývající dvě karty „flopu“ lícem nahoru. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne další kolo sázek. Ve hře Limit Courchevel Hi/Lo jsou všechny sázky a navýšení na flopu odvozeny od small betu (pro příklad 2 $ ve hře 2 $/4 $).

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu. Turn je čtvrtá společná karta hry Courchevel Hi/Lo. Sázení začíná opět u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu. Proběhne další kolo sázek. Ve hře Limit Courchevel Hi/Lo je výše sázek na turnu odvozena od big betu (pro příklad 4 $ ve hře 2 $/4 $).

River

Jakmile jsou dorovnány sázky na turnu, objeví se na boardu lícem nahoru „river“. River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Courchevelu Hi/Lo. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne závěrečné kolo sázek.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší handou pěti karet pro high vyhrává polovinu potu a hráč s nejlepší handou pro low vyhrává druhou polovinu. Mějte na paměti, že ve všech hrách Courchevel Hi/Lo musí hráči použít dvě (a pouze dvě) ze svých pěti vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z boardu. V případě shody kombinací low nebo high si pot mezi sebe rovným dílem rozdělí hráči s nejlepší kombinací. Pokud se žádná handa nekvalifikuje pro low (v tomto případě „eight low“ a lepší), vyhrává celý pot nejlepší handa pro high.

Po udělení potu vítězi může začít nová hra Courchevelu Hi/Lo. Button se posune po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Pokud máte rádi pokerové turnaje, PokerStars nabízí i turnaje Courchevel Hi/Lo.

Fixed Limit, Pot Limit a No Limit Courchevel Hi/Lo

Ačkoliv jsou pravidla Courchevelu Hi/Lo téměř shodná s pravidly her Limit, No Limit i Pot Limit, existuje několik odlišností:

 • Limit Courchevel Hi/Lo

  V Limit Courchevel Hi//Lo se sází předem stanovené, strukturované částky. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Courchevel Hi/Lo jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku – bet, (2) navýšení – raise, (3) další navýšení – re-raise a (4) konečné navýšení – final raise neboli cap.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo

  V Pot Limit Courchevel Hi/Lo je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou aktivního potu spolu se všemi sázkami na stole, a dále částkou, kterou musí aktivní hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (100 $ a více) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  U Pot Limit Courchevelu Hi/Lo není žádné omezení (‘cap’) na počet navýšení.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo

  Minimální sázka v No Limit Courchevel Hi/Lo je ve výši big blindu, ale hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u stolu.

  Minimální navýšení (raise): V No Limit Courchevelu Hi/Lo je navýšení nejméně ve výši předchozího navýšení nebo sázky v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit alespoň o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  U No Limit Courchevelu Hi/Lo není žádné omezení („cap“) na počet raisů.

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než minimum nebo více než maximum. Jezdec pro nastavení výše sázek a okénko sázek umožňuje sázet jen částky v rámci povoleného rozmezí.

Naučte se hrát Courchevel Hi/Lo zdarma

Pokud nemáte s hrou Courchevel Hi/Lo ještě zkušenosti, můžete ji vyzkoušet a udělat si obrázek o jejím tempu a pravidlech. Vždy jste zváni k pokerovým stolům zdarma u PokerStars, kde můžete sbírat zkušenosti, než se pustíte do pokeru o reálné peníze.

Jestliže vás baví varianty Hi/Lo, určitě doporučujeme vyzkoušet také hry 5 Card Omaha Hi/Lo nebo Omaha Hi/Lo, které rovněž patří mezi velmi oblíbené pokerové hry. Obě hry nabízí zajímavou změnu tempa v porovnání s pozoruhodně populárním Texas Hold’emem, a obě jsou dostupné i jako pokerové turnaje.

Kromě hry Courchevelu Hi/Lo nabízíme také mnoho jiných variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.