DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Poker 5 Card Omaha Hi/Lo

5 Card Omaha Hi/Lo je vzrušující variantou pokeru odvozenou od Omahy Hi/Lo. Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo dostává každý z hráčů pět karet lícem dolů (zvané „vlastní karty“), které patří pouze jemu. Na stůl lícem nahoru rozdáme pět společných karet, které sestaví tzv. „board“. Všichni hráči používají přesně dvě ze svých pěti vlastních karet ve spojení s přesně třemi kartami na stole, díky nimž sestaví nejlepší možnou pokerovou handu o pěti kartách. Pot se dělí mezi nejlepší high a nejlepší low handu, což naznačuje i sám název 5 Card Omaha Hi/Lo. Pro vytvoření high a low handy můžete využít různé kombinace vlastních karet, ale vždy to musí být přesně dvě vlastní karty a tři karty z boardu. Nic víc, nic míň. Navštivte stránku o pokerových kombinacích, kde najdete pořadí hand ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo.

5 Card Omaha Hi/Lo se hraje podle pravidla „8 or better“. To znamená, že pokud chcete vyhrát část potu určenou pro low handu, musí tato low handa obsahovat pět různých karet s hodnotou 8 a menší. Low handa ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo je posuzována podle stejných pravidel, jako je tomu ve hře Omaha Hi/Lo. Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro nízkou handu, vyhrává celý pot nejlepší vysoká kombinace, high hand.

5 Card Omaha Hi/Lo využívá pro hodnocení low hand systém „Ace to Five“ nebo také „California“. Postupky a barva se do kombinace nepočítají a esa jsou vždy nízká. Nejlepší možná handa je tzv. „wheel“: 5, 4, 3, 2, A. Abychom pořadí low hand lépe osvětlili, následuje několik příkladů low hand (nejde o úplný seznam), které jsou seřazeny od nejslabší (č. 1 vyhraje polovinu potu jen vzácně) až po tu nejsilnější (č. 10 je nuts):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Povšimněte si, že low handy jsou vždy seřazeny od nejvyšší karty sestupně. Například kombinace č. 9 je známá jako „Six-low“, protože šestka je její nejvyšší kartou. Hand č. 5 je „Seven-low“ a hand č. 1 je „Eight-low“. V pokerové hantýrce se blízké handy rozlišují pomocí dalších karet v sestupném pořadí, proto se handa č. 9 nazývá „Six-Four low“ a poráží handu č. 8 – „Six-Five low“.

Též si zapamatujte, že postupky a barva se nepočítají do nízké handy, takže pokud je vaše low handa zároveň postupka nebo barva, máte velmi silnou kombinaci, která může vyhrát high i low polovinu banku. Taková kombinace se nazývá „scoop“.

Typy her 5 Card Omaha Hi/Lo

5 Card Omaha Hi/Lo lze hrát v následujících formátech:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – v každém kole sázek se uplatňují určité limity pro sázky.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – sázky jsou omezeny do výše hodnoty žetonů v potu.
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – hráč může kdykoli vsadit všechny své žetony.

Pravidla hry 5 Card Omaha Hi/Lo

Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo označuje „button“ nebo „dealer button“ hráče, který je dealerem pro aktuální hru. Před samotným začátkem hry sází hráč bezprostředně po buttonu (ve směru hodinových ručiček) „small blind“, tedy první povinnou sázku. Následující hráč ve směru hodinových ručiček za small blindem pak sází „big blind“, který je obvykle dvojnásobkem small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti na výši sázek a hrané struktuře sázek.

Ve hrách s pevným limitem je big blind stejný jako small bet, a small blind je obvykle polovina výše big blindu, ale může být v závislosti na sázkách i vyšší. Například v limitní hře 2 $/4 $ je small blind 1 $ a big blind 2 $. Ve hře 15 $ / 30 $ s pevným limitem je small blind 10 $ a big blind 15 $.

V Pot Limit a No Limit hrách se hry nazývají podle velikosti svých blindů (např. v 1 $ / 2 $ 5 Card Omaha Hi/Lo hře je small blind 1 $ a big blind 2 $).

Jakmile hráči obdrží svých pět vlastních karet, probíhají sázky po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (první po směru za big blindem).

Před flopem

Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Vysvětlení sázek pro Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo a No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo najdete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

Po skončení prvního kola sázek se na board rozdává „flop“. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne další kolo sázek. Ve hře Limit 5 Card Omaha Hi/Lo jsou všechny sázky a navýšení na flopu odvozeny od small betu (pro příklad 2 $ ve hře 2 $ / 4 $).

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu. Turn je čtvrtá společná karta hry 5 Card Omaha Hi/Lo. Sázení začíná opět u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu. Proběhne další kolo sázek. Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo je výše sázek na turnu odvozena od bit betu (pro příklad 4 $ ve hře 2 $ / 4 $).

River

Jakmile jsou dorovnány sázky na turnu, objeví se na boardu lícem nahoru „river“. River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry 5 Card Omaha Hi/Lo. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne závěrečné kolo sázek.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší handou pěti karet pro high vyhrává polovinu potu a hráč s nejlepší handou pro low vyhrává druhou polovinu. Mějte na paměti, že ve všech hrách 5 Card Omaha musí hráči použít dvě (a pouze dvě) ze svých pěti vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z boardu. V případě shody kombinací low nebo high si pot mezi sebe rovným dílem rozdělí hráči s nejlepší kombinací. Pokud se žádná handa nekvalifikuje pro low (v tomto případě „eight low“ a lepší), nejlepší handa pro high vyhrává celý pot.

Po udělení potu vítězi se může začít nová hra 5 Card Omahy Hi/Lo. Button se posune po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Pevný limit, Pot limit a No limit 5 Card Omaha Hi/Lo

Ačkoliv jsou pravidla hry 5 Card Omaha Hi/Lo téměř shodná s pravidly pro hry Limit, No limit i Pot limit, existuje několik odlišností:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Sázení v Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je omezeno na předem stanovený systém výše sázek. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo jsou hráčům povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku – bet, (2) navýšení – raise, (3) další navýšení – re-raise a (4) konečné navýšení – final raise neboli cap.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  V Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou aktivního potu spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí aktivní hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (dalších 100 $) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  U Pot Limit 5 Card Omahy Hi/Lo není žádné omezení („cap“) na počet navýšení. 
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Minimální sázka v No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je ve výši big blindu, ale hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u stolu.

  Minimální navýšení (raise): V No Limit 5 Card Omahe Hi/Lo musí být navýšení nejméně ve výši předchozího navýšení nebo sázky v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  U No Limit 5 Card Omahy Hi/Lo není žádné omezení („cap“) na počet raisů.

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než minimum nebo více než maximum. Jezdec pro nastavení výše sázek a okénko sázek umožňuje sázet jen částky v rámci povoleného rozmezí.

Naučte se hrát 5 Card Omaha Hi/Lo zdarma

Pokud nemáte se hrou 5 Card Omaha Hi/Lo ještě zkušenosti, můžete ji vyzkoušet a udělat si obrázek o jejím tempu a pravidlech. Vždy jste zváni k pokerovým stolům zdarma u PokerStars, kde můžete sbírat zkušenosti, než se pustíte do pokeru o reálné peníze.

Pokud vás baví i jiné varianty Hi/Lo, pak vám doporučujeme omrknout Stud Hi/Lo nebo Omaha Hi/Lo. Obě hry nabízí zajímavou změnu tempa v porovnání s pozoruhodně populárním Texas Hold’emem a obě jsou dostupné i jako pokerové turnaje.

Podobně jako hru 5 Card Omaha také nabízíme mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.