DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Omaha poker

Omaha poker je vzrušující formou pokeru odvozenou od Texas Hold'emu. Každému hráči rozdáme čtyři vlastní karty, které patří pouze jemu. Na stůl lícem nahoru rozdáme pět společných karet, které sestaví tzv. „board“. V hrách Omaha hraje každý hráč přesně se třemi z pěti společných karet spolu s přesně dvěma vlastními kartami (ne více ani méně) a snaží se sestavit nejlepší kombinaci pěti karet. Nic víc, nic míň. Klikněte na následující odkaz, kde si můžete prohlédnout hodnoty pokerových kombinací platných pro Omahu.

Varianty pokeru Omaha

 • Poker Pot Limit Omaha (Omaha poker s limitem sázek do výše potu) – Hráč může vsadit do výše potu (tj. 100 $ do potu se 100 $). Toto je nejoblíbenější varianta pokeru Omaha.
 • Poker No Limit Omaha (Omaha poker bez limitu sázek) – Hráč může vsadit jakoukoliv částku, až do výše všech svých žetonů.
 • Poker Fixed Limit Omaha (Omaha poker s pevným limitem sázek) – Pro každou hru a každé kolo sázení platí pro sázky daný limit.

Níže najdete základní vysvětlení, jak hrát Omaha poker. Základní pravidla pro všechny varianty Omahy jsou stejná, s výjimkou jiné struktury uzavírání sázek. Podrobnosti k různým strukturám sázek naleznete níže.

Jak hrát Omahu

Základní strategie

U variant Pot Limit a No Limit Omaha se udává velikost jejich blindů (např. v Omaze 1 $/2 $ má small blind hodnotu 1 $ a big blind 2 $).
Sázení potom začíná u hráče po levici od big blindu.

Ve hře Omaha s pevným limitem je big blind shodný s malou sázkou, small blind obvykle tvoří polovinu velikosti big blindu, ale může být vyšší v závislosti na sázkách. Například ve hře s limitem 2 $ / 4 $ představuje small blind 1 $ a big blind 2 $. U hry s limitem 15 $ / 30 $ bude small blind tvořit 10 $ a big blind 15 $.

Nyní každému hráči rozdáme čtyři vlastní karty. Sázky probíhají po směru hodinových ručiček a začínají od hráče na pozici „under the gun“ (prvního po směru za big blindem).

Před flopem

Poté, co si hráč prohlédne své dvě vlastní karty, má možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za „živou“ („live“) sázku tohoto kola. Máte možnost položit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise). Pokud je big blind např. 2 $, bude dorovnání stát 2 $ a navýšení nejméně 4 $. Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Struktura sázek je pro různé varianty her odlišná. Níže naleznete vysvětlení, jak sázet ve variantách Limit Omaha, No Limit Omaha a Pot Limit Omaha.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do potu shodnou částku.

Flop

Po skončení prvního kola sázek se na board rozdává „flop“. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem hráčům. Sázení začíná opět u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu. Proběhne další kolo sázek. Pro Fixed Limit Omahu platí, že všechny sázky a navýšení představují navýšení malé sázky (například 2 $ ve hře 2 $/4 $).

Turn

Jakmile se ukončí sázení na flopu, přichází na řadu „turn“ – další karta na boardu. Turn je čtvrtá společná karta v Omaze. Sázení začíná opět u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu. Proběhne další kolo sázek. Všechny sázky a navýšení na turnu musí být v Fixed Limit Omaze násobky velké sázky (např. 4 $ ve hře 2 $/4 $).

River

Jakmile jsou dorovnány sázky na turnu, objeví se na boardu lícem nahoru „river“. River se nazývá pátá a poslední společná karta v pokeru Omaha. Poslední kolo sázek začíná aktivní hráč ve směru hodinových ručiček bezprostředně za buttonem.

Showdown

Pokud po skončení posledního kola sázek zbývá ve hře více než jeden hráč, ukazuje karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole neproběhla žádná sázka, pak jako první ukazuje karty hráč bezprostředně od buttonu ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší kombinací pěti karet vyhrává pot. Pamatujte: V Omaze musí hráči použít dvě a pouze dvě ze svých čtyř vlastních karet do kombinace s přesně třemi kartami na stole. V případě shody kombinací karet si pot rovným dílem rozdělí mezi sebe hráči s nejlepší kombinací.

Po rozdělení potu je vše připraveno pro novou pokerovou hru Omaha. Button se posune po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Pokud rádi hrajete pokerové turnaje, nabízíme také turnaje v Omaze.

Pot Limit, No Limit a Fixed Limit Omaha

Pravidla Omahy zůstávají stejná i pro ostatní pokerové hry Fixed Limit, No Limit a Pot Limit, pouze s několika výjimkami:

 • Pot Limit Omaha

  V Pot Limit Omaze je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše potu.

  Minimální navýšení (raise): Navýšení sázky musí být nejméně ve výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou aktivního potu spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí aktivní hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

  Příklad: Pokud je pot 100 $ a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100 $. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 $ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (dalších 100 $) a maxima. Maximální výše sázky je v tomto případě 400 $. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100 $, pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300 $. Celková sázka by proto činila 400 $.

  V Pot Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).
 • No Limit Omaha

  Minimální sázka ve variantě No Limit Omaha se rovná big blindu. Avšak pokud hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, a to až maximum jejich žetonů.

  Minimální navýšení (raise): Ve hře No Limit Omaha musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první hráč vsadí 5 $, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 5 $ (celková sázka bude 10 $).

  Maximální navýšení: Výše vašeho stacku (vaše žetony na stole).

  V No Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).
 • Fixed Limit Omaha

  Při sázení v Fixed Limit Omaze je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Sázky před flopem, na flopu a všechny sázky i navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Omaha jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. To zahrnuje (1) sázku – bet, (2) navýšení – raise, (3) další navýšení – re-raise a (4) konečné navýšení – final raise neboli cap.

V softwaru PokerStars není možné vsadit méně než minimum nebo více než maximum. Jezdec pro nastavování výše sázek a okénko sázek vám umožní vkládat sázky pouze v povoleném rozmezí.

Omaha Hi/Lo (tzv. Omaha 8-or-better, Omaha 8 nebo Omaha/8)

Vedle Omaha pokeru nabízí PokerStars populární variantu Omaha Hi/Lo. V této verzi Omahy se pot dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší pokerovou handou, což hře dodává takže zcela jiný rozměr.

Naučte se hrát Omahu zdarma

Pokud se chcete naučit hrát Omahu, stáhněte si software PokerStars a vstupte do her o hrací peníze, kde budete bojovat online proti ostatním hráčům. Na rozdíl od našich pokerových her o reálné peníze zde nejde o žádné sázky, a proto se v klidu můžete věnovat učení pravidel Omahy.

Vedle Omahy také nabízíme mnoho dalších variant pokeru. Více informací se dozvíte na naší stránce Pokerové hry.