DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Pravidla herny

Tato pravidla se vztahují na všechny hry.

Od hráčů očekáváme, že budou hrát poctivě a v souladu s duchem hry. Vždy musíte dodržovat následující pravidla.

Nečestná hra

 1. Tajné dohody dvou nebo více hráčů, kteří spolupracují během her nebo sdílejí zkušenosti se záměrem získat nefér výhodu vůči dalším hráčům, jsou přísně zakázány.
 2. Nesmíte záměrně prohrát handu ve prospěch jiného hráče za účelem přesunutí žetonů („chip dumping“).
 3. Učiníme všechny možné kroky, abychom odhalili všechny formy podvodů a zamezili jim, např. podrobně prověříme váš účet, historii hand a programy, které běží současně s naším softwarem.
 4. Současně s naším klientem nebo jinými platformami PokerStars nesmíte mít spuštěný žádný z programů nebo služeb uvedených v „seznamu zakázaných programů“.
 5. Nečestné hraní typu dohod, otevření více účtů a používání zakázaných programů může vést k sankcím uvedeným ve Všeobecných podmínkách.
 6. Nesmíte se účastnit nečestné hry, mimo jiné aktivit zmíněných výše ani jiného způsobu manipulace při hře.

^ Zpět na začátek

Časová rezerva

Kdykoliv se bude blížit konec vašeho času na akci, objeví se tlačítko Časová rezerva a vy se budete moci rozhodnout, zda časovou rezervu aktivovat:

 1. Pokud jste vložili peníze do potu (včetně ante a blindů) a nezareagujete v  běžném čase, časová rezerva se spustí automaticky.
 2. Jestliže jste peníze do potu nevložili a nezareagujete v běžném čase, vaše karty se automaticky složí a vy se nebudete moci účastnit hry („sit out“).

Mějte na paměti, že časová rezerva umožňuje více času na přemýšlení, neslouží však jako ochrana proti odpojení.

^ Zpět na začátek

Živý chat

Naším cílem je být zábavným místem pro hraní, kde se každý může cítit pohodlně. Z tohoto důvodu netolerujeme u stolů žádná vulgární slova. Chat mezi všemi našimi hráči musí být slušný a ohleduplný.

Následuje výčet toho, co je u nás zakázáno v chatu a co může vést k varování či možnému pozastavení chatu hráče:

 1. Sprostá slova / urážky: Sprostý, vulgární, rasistický nebo urážlivý chat. Nesnažte se útoky na chatu oplácet stejným způsobem, jelikož by to mohlo mít za následek sankce pro oba uživatele. K tomuto účelu používáme funkci, která tato sprostá nebo jiným způsobem nepřijatelná slova nahradí hvězdičkou. Porušení pravidel chatu představují taktéž pokusy tento filtr obejít.
 2. Žebrání/vymáhání: Opakované žádosti o žetony (platí pro hrací i reálné peníze).
 3. Prodej hracích žetonů: Zapojení se do debat ohledně prodeje nebo nákupu hracích žetonů.
 4. Tapetování chatu (flooding): Několikanásobné posílání nebo časté opakování zpráv v chatu za účelem upozadit legitimní zprávy.
 5. Chat v jiném než anglickém jazyce (platí výjimky): Jsme si vědomi toho, že naši hráči pochází z různých prostředí a pro mnoho z nich není angličtina rodným jazykem. Nicméně ve většině případů naše pravidla v tuto chvíli v chatech používání jiného jazyka než angličtiny nepovolují. V některých speciálních událostech může být povolen chat v jiném jazyce než v angličtině (např. v místních turnajích). Tyto stoly a turnaje budou zřetelně označeny. Pokud vám neanglická komunikace nevyhovuje, pak se her u těchto stolů a takových turnajů prosím neúčastněte. Toto pravidlo platí pro všechny hry o hrací peníze bez ohledu na licenci. Ve hrách o reálné peníze však mohou nastat výjimky. Také pokud hrajete na licencích .ES, .FR, .IT či .PT, můžete kromě angličtiny chatovat ve svém rodném jazyce.
 6. Komerční účely: Je přísně zakázáno využívat chat k jakýmkoliv komerčním účelům, včetně zveřejňování názorů, které propagují jakékoli služby nebo produkty třetích stran.
 7. Zlomyslné jednání: Chat nesmí být využíván k zákeřnému či útočnému chování, mimo jiné k tajným dohodám, podvodům nebo šíření spamů. Uživatelé se také zdrží prohlášení o naší síti, která nejsou pravdivá nebo která by bylo možné považovat za znevažující nebo kritizující. Uživatelé by měli obecně brát v úvahu pocity jiných zákazníků a zaměstnanců a jednat ohleduplně.
 8. Pronásledování/obtěžování: Je zakázáno sledovat jiného hráče od stolu ke stolu za účelem obtěžování, urážek, zastrašování a úmyslného narušení hry. Všechna taková hlášení prošetříme. Při zasílání hlášení tohoto typu vždy uveďte Stars ID hlášené osoby a přibližné datum a čas, stejně jako předmět Chat Stalking Complaint - Attn: Stalking Team.

Pokud nahlašujete porušení chatu, pamatujte, že:

 1. Vaši zprávu zkontroluje specialista na chaty, proto se ujistěte, že jste v kontaktním formuláři vybrali příslušnou kategorii a podkategorii. U ostatních problémů zvolte jiné kategorie.
 2. Při kontrole chatu zkontrolujeme chat všech hráčů a pak odpovídajícím způsobem zareagujeme. Z důvodů ochrany soukromí nezveřejňujeme výsledky vyšetřování týkajícího se chatu.
 3. V Home Games pravidla chatu obvykle neprosazujeme.

^ Zpět na začátek

Různé

 1. Ve všech hrách používáme standardní pokerový balíček s 52 kartami, který mícháme a rozdáváme před začátkem každé handy.
  Pokud ve hrách draw původní balíček s 52 kartami neumožňuje rozdat dostatečný počet karet, zamíchá se zbývající balíček karet spolu se všemi doposud odhozenými kartami (včetně karet odhozených hráči v současném kole draw) a vytvoří se nový balíček karet.
  Jakmile dojde k opětovnému promíchání, server automaticky předejde tomu, aby hráči znovu dostali karty, které předtím zahodili.
 2. Ve hrách No Limit a Pot Limit odpovídá minimální sázka velikosti big blindu Přičemž big blind se bere jako navýšení small blindu. To znamená, že navýšení před flopem do neuzavřeného potu, které je stejné nebo vyšší než small blind, znovu otevírá akci.
 3. Pravidla herny mají za cíl Všeobecné podmínky doplnit, nikoliv nahradit. V případě neshod mezi Pravidly herny a Všeobecnými podmínkami, mají přednost Všeobecné podmínky.

^ Zpět na začátek