Interactive Gaming Council

PokerStars je hrdým členem organizace Interactive Gaming Council (ICG).

Interactive Gaming Council je nezisková organizace založená v roce 1996 ve Spojených státech, která se v březnu 2000 přemístila do kanadského Vancouveru.

Záměrem organizace je stát se fórem, na kterém mohou různé strany řešit problémy a bojovat za společné zájmy v celosvětovém interaktivním herním odvětví, stanovit férové a zodpovědné obchodní směrnice a postupy, které zvýší důvěru spotřebitelů v interaktivní herní produkty a služby, a má také sloužit k prosazování zájmů tohoto odvětví a jako zprostředkovatel informací.

Od založení počet členů této organizace výrazně stoupl. S postupem času jí významné skupiny tohoto odvětví věnovaly čím dál více pozornosti. Tato pozornost doplnila stávající vedoucí hráče v odvětví.

IGC se může pochlubit členskými společnostmi ze Spojených států, Spojeného království, Jižní Afriky, Izraele, Kanady, Karibiku, Austrálie, Dánska a Švédska. IGC si vybudovalo pověst pro svou spolehlivost, integritu a důvěryhodnost, a to díky svým vysokým standardům a důrazu na legitimní podnikání.

Jako člen IGC se PokerStars zavazuje dodržovat přísná pravidla jednání stanovená IGC.

Dodržování pravidel: Členové IGC budou dodržovat příslušné zákony, nařízení a soudní rozhodnutí v rámci jurisdikce, ve které podnikají, a získají v ní také příslušnou licenci, aby mohli podnikat v souladu se zákonem.

Integrita a odpovědnost: Členové IGC se zavazují vynaložit veškeré rozumné úsilí k zajištění toho, že jejich systémy, algoritmy a postupy budou fungovat zamýšleným způsobem a v souladu s tím, jak je to prezentováno zákazníkům.

Ochrana dat a soukromí zákazníků: Členové IGC budou své systémy navrhovat a provozovat s cílem uchování soukromí zákazníků a důvěrnosti.

Pravdivá reklama: Členové IGC budou ve všech propagačních akcích sdělovat pravdivé informace a také budou zveřejňovat jen přesné informace o svém podnikání.

Transakční záznamy: S cílem poskytovat přehledné záznamy a účetnictví budou členové IGC v souladu s Obecně přijímanými účetními zásadami (Generally Accepted Accounting Practices) uchovávat podrobné záznamy o transakcích, které budou archivované, dostupné a prověřitelné kteroukoli náležitě autorizovanou osobou v souladu s podmínkami licence nebo jak bylo jinak dohodnuto se členem.

Řešení sporů: Členové IGC se při řešení sporů podrobí jurisdikci poskytovatele jejich licence nebo nezávislému rozhodovacímu orgánu.

Zamezení přístupu nezletilým: Členové IGC musí zavést kontrolní systémy určené k zabránění nezletilým v přístupu k hracímu systému a při svém podnikání nesmí zaměstnávat nezletilé. Kontrolní systémy musí od zákazníků vyžadovat potvrzení, že jsou podle zákonů platných v jejich jurisdikci zletilí. Členové zavedou přiměřené postupy pro ověření takovéto informace, mimo jiné také pomocí služeb pro ověření věku a identity.

Kontrola chorobného/problémového hraní: Členové IGC zavedou nástroje pro zodpovědné hraní a v příslušných oblastech zavedou procesy cílené na identifikaci a omezení chorobného/problémového hraní.

Finance a zpracovávání transakcí: Členové IGC budou své bankovní a finanční záležitosti spravovat v souladu s obecně přijímanými standardy mezinárodně uznávaných bankovních institucí.

Vyplácení odměn: Členové IGC zajistí, že budou mít dostupné dostatečné finanční prostředky k vyplacení všech současných závazků a že jejich pracovní kapitál bude adekvátní pro financování probíhajících operací. Členové IGC budou vyplácet odměny a zůstatky na účtech na vyžádání rychle, s výjimkou případů, kdy existuje podezření z podvodu nebo kdy jsou výhry či zůstatky na účtech sporné.

Společenská odpovědnost firmy: Členové IGC musí v herním průmyslu podnikat charakterně, čestně a s integritou. Budou za všech okolností jednat eticky a zodpovědně a nebudou přímo ani nepřímo provádět žádné činnosti, které jsou v rozporu s nejlepšími zájmy veřejnosti či tohoto odvětví nebo které z hlediska zákona poškozují ostatní členy.

Informace o členech: Členové IGC souhlasí s tím, že tato organizace bude podle nařízení Představenstva IGC kontrolovat, zda členové dodržují výše zmíněná kritéria.

Více informací získáte na stránkách Interactive Gaming Council.

Ověření na PokerStars.CZ

Verification on PokerStars.CZ

Máte otázky k registraci, ověření účtu a vkladům na PokerStars.CZ? Odpovědi najdete na naší stránce nejčastějších dotazů k ověření.

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Zavázali jsme se podporovat zodpovědné hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.

Speciální nabídky

Special Offers

V průběhu celého roku přichází PokerStars se speciálními nabídkami v podobě peněžitých odměn, míst do nejlepších živých událostí a mnoha dalšími.

Jak hrát poker

How to Play Poker

V sekci Jak hrát na PokerStars naleznete pravidla pokeru, tipy pro začátečníky i pokročilé herní strategie.

Hraní o reálné peníze

Chip Stack

Uskutečněte svůj první vklad reálných peněz a začněte hrát na PokerStars. Vklady jsou rychlé a bezpečné.