PokerStars je členem Interactive Gaming Council

PokerStars je hrdým členem organizace Interactive Gaming Council (ICG).
Interactive Gaming Council je nezisková organizace založená v roce 1996 ve Spojených státech, která se v březnu 2000 přemístila do kanadského Vancouveru.

Záměrem organizace je stát se fórem pro adresované otázky zájemců, zvýšit zájem v celosvětovém interaktivním herním odvětví, apelovat na zodpovědnost a poctivost při dodržování obchodních podmínek a směrnic, které zvyšují důvěru spotřebitelů v tomto interaktivním odvětví, a má také sloužit jako ochránce pro veřejnost a zdroj informací.

Od založení této organizace se stává členství v IGC stále víc důležitějším. S postupem času jí věnovaly stále větší pozornost pozoruhodné společnosti z daného odvětví. Tato pozornost je doplněna i stávajícími vedoucími hráči v odvětví.

IGC mezi svými členy hostí společnosti ze Spojených států, Spojeného království, Jižní Afriky, Izraele, Kanady, Karibiku, Austrálie, Dánska a Švédska. IGC si vybudovalo pověst svojí spolehlivostí, integritou a hodnověrností prostřednictvím svých standardů a důrazem na rozumné podnikání.

PokerStars, jako člen IGC, slibuje dodržovat přísná pravidla jednání v té formě, v jaké je navrhla IGC.

Soulad: Členové IGC budou dodržovat příslušné zákony, nařízení a soudní rozhodnutí v rámci soudní působnosti, podle které se řídí jejich obchod a získají příslušné licence vyžadované touto soudní působností s cílem provádět své podnikání podle zákona.

Integrita a odpovědnost: Členové IGC se zavazují vynaložit veškeré rozumné úsilí k zajištění jejich systému, algoritmů a prováděných činností navrženým způsobem, který je prezentován zákazníkům. 

Ochrana osobních dat zákazníků a ochrana dat obecně: Členové IGC budou své systémy navrhovat a provozovat s cílem uchování a utajení osobních dat jejich zákazníků. 

Pravdivá reklama: Členové IGC budou sdělovat pravdivé informace ve všech propagačních záležitostech a zveřejňovat pouze přesné informace o jejich podnikání. 

Revizní záznam: S cílem poskytovat přehledné revizní záznamy a účetnictví, členové IGC budou uchovávat detailní záznamy o transakcích v souladu s Obecně přijatými účetními postupy (Generally Accepted Accounting Practices), které budou archivovány, dostupné a prověřitelné kteroukoli náležitě autorizovanou osobou v souladu s podmínkami jejich licence nebo jak bylo jinak dohodnuto se Členem. 

Výsledky sporů: Členové IGC budou postupovat spory k vyřešení pravomoci poskytovatele jejich licence nebo nezávislému rozhodovacímu orgánu. 

Limitování přístupu nezletilým: Členové IGC musí zavést kontrolní systém určené k zabránění nezletilým v přístupu k jejich hracímu systému a nesmí zaměstnávat nezletilé při provádění jejich podnikání. Kontrola musí požadovat po zákaznících ujištění, že jsou zletilí podle zákonů platných v jejich soudní pravomoci. Členové vytvoří nástroje k rozumnému doložení těchto informací, mimo jiné také využitím služeb pro kontrolu věku a identity. 

Kontrola nutkavého / problémového hazardu: Členové IGC zavedou nástroje zodpovědného hraní a tam, kde je to možné, zavedou procesy cílené na identifikaci a zabránění nutkavému / problémovému hazardu. 

Zpracování bankovních transakcí: Členové IGC budou spravovat své bankovní a finanční záležitosti v souladu s obecně stanovenými standardy mezinárodně uznávaných bankovních institucí. 

Vyplácení cen: Členové IGC zajistí, že jsou dostupné dostatečné finanční prostředky k vyplacení všech současných závazků, a že jejich pracovní kapitál odpovídá financování probíhajících operací. Členové IGC budou vyplácet odměny a zůstatky účtu na vyžádání rychle, s výjimkou případů, kde je podezření na podvod nebo kde je vítězství či zůstatek účtu sporný. 

Firemní příslušnost: Členové IGC musí deklarovat dobrý charakter, čestnost a integritu k podnikání v herním průmyslu. Budou jednat eticky a zodpovědně za všech okolností a nebudou přímo či nepřímo provádět žádné činnosti nebo řídit aktivity, které jsou v rozporu s nejlepšími zájmy veřejnosti či odvětví, nebo které poškozují z hlediska zákona ostatní Členy. 

Členské informace: Členové IGC souhlasí s prováděním kontrol ze strany IGC, směřovaných k tomu, zda Členové jednají v souladu s předcházejícími kritérii a nařízeními Představenstva IGC.

Více informací získáte na stránkách Interactive Gaming Council.

Ověření na PokerStars.CZ

Verification on PokerStars.CZ

Máte otázky k registraci, ověření účtu a vkladům na PokerStars.CZ? Odpovědi najdete na naší stránce nejčastějších dotazů k ověření.

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Dali jsme si závazek zodpovědného hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.

FAQ o podpoře

FAQ

Náš tým zákaznické podpory sestavil seznam otázek, na něž se hráči často ptají, a připojil k nim odpovědi.

FAQ o pokerových hrách

faq games

Často kladené dotazy a odpovědi o hraní pokeru na PokerStars.

Speciální nabídky

Special Offers

V průběhu celého roku přichází PokerStars se speciálními nabídkami v podobě peněžitých odměn, míst do nejlepších živých událostí a mnoha dalšími.

Jak hrát poker

How to Play Poker

V sekci Jak hrát na PokerStars naleznete pravidla pokeru, tipy pro začátečníky i pokročilé herní strategie.

Hraní o reálné peníze

Chip Stack

Uskutečněte svůj první vklad reálných peněz a začněte hrát na PokerStars. Vklady jsou rychlé a bezpečné.