Pravidla a podmínky WBCOOP 2012

Pravidla WBCOOP 2012

Před podáním žádosti o vstup nebo samotnou účastí v některém z turnajů WBCOOP se prosím nezapomeňte seznámit s následujícími Podmínkami a pravidly.

Následující podmínky a pravidla (“Pravidla”) Akce World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2012 ("Akce"), která sestává z multi-table turnajů ("MTT") a turnajových žebříčků (“TLB”) organizovaná provozovatelem ("PokerStars") internetových stránek, které naleznete na www.pokerstars.cz ("Stránky") a softwaru PokerStars GUI ("Klient").

Všichni účastníci (každý “Účastník”/“vy”), který se chce zúčastnit Akce a přihlásí se do klienta za tímto účelem, vyjadřuje tímto souhlas s příslušnými: (i) těmito Pravidly, (ii) Podmínkami a pravidly, které upravují užívání Stránek, jež naleznete na /poker/room/tos/ (“Podmínky a pravidla”) a (iii) Pravidly turnajů upravující účast ve všech turnajích na Stránkách (“Pravidla turnajů”), která naleznete zde – /poker/tournaments/rules/), a tím, že se bude bezpodmínečně řídit těmito Pravidly, Podmínkami a pravidly, stejně jako Pravidly turnajů.

1.

 1. Podrobnosti k Akci

  1. Tato Akce bude probíhat od 23. února do 4. března 2012 (“Trvání Akce”).
  2. Abyste se mohli účastnit této Akce, musíte odeslat na PokerStars žádost, kterou tvoří buď vámi napsaný příspěvek na blogu o 500 slovech (minimum) nebo video nepřesahující délku 60 sekund, v němž nám sdělíte, co byste dělali s 5.000 $, pokud byste vyhráli Cenu pro nejlepšího blogera WBCOOP (“Žádost”). Podrobnosti o tom, jak se registrovat do této Akce a/nebo jak odeslat Žádost naleznete zde /wbcoop (“Stránky Akce”).
  3. Pokud si zvolíte blog o 500 slovech (minimum), musíte mít ještě před odesláním Žádosti aktivní online pokerový blog fungující 2 (dva) nebo více měsíců, který je pravidelně aktualizován.
  4. Ke splnění podmínek registrace k účasti musíte sdílet svou Žádost se všemi svými přáteli a čtenáři prostřednictvím vybrané sociální sítě, v souladu se sdílenou žádostí, která se nachází na stránce této Akce. Pokud vaše Žádost vyhovuje všem výše uvedeným požadavkům a je přijata PokerStars, získáte 10 (deset) vstupenek k účasti v deseti ze 30 turnajů MTT přístupných v rámci této Akce.
  5. Všechny žádosti musí být podány do 21. února 2012 včetně.
  6. Jestliže vás odměníme vstupenkou do Spring Championship of Online Poker (“SCOOP”) nebo získáte peněžité odměny v některém z 10 (deseti) MTT, kterých jste se účastnili podle odstavce 1(d), příhlásíme vás do turnaje automaticky a dostanete vstupenku k účasti v turnaji WBCOOP 2012 plánovaném na 4. března 2012 Main event”).
  7. Pokud vyhrajete Main event dne 4. března 2012, získáte nárok na největší podíl z peněžitého prize poolu 5.000 $ (obvykle mezi 10 - 15 % podle počtu hráčů) (“Odměna v Main eventu”).
  8. Hrou ve vámi zvolených 10 (deseti) MTT získáváte body do TLB, které se odvíjí od obsazené pozice v každém z vybraných turnajů MTT. Na konci Akce se všechny body sečtou dohromady a budeme udělovat následující ceny:
   1. 1. místo: Trofej, balíček v hodnotě 7.000 $ do libovolného živého turnaje sponzorovaného PokerStars nebo vstupenka do online turnaje SCOOP Medium Main event 2012, speciální edice setu s žetony.
   2. 2. místo: Vstupenka do SCOOP Medium Main eventu 2012, speciální edice setu s žetony.
   3. 3. místo: Vstupenka do 215 $ Step 4 (může být použita způsobem popsaným zde: /poker/tournaments/types/steps) a speciální edice setu s žetony.
  9. Za účelem žebříčku budou body získané v každém MTT uvedeny na hlavní stránce WBCOOP: /wbcoop.
 2. Odměny

  1. Jestliže vyhrajete Žebříček (“Vítěz”), můžete si vybrat buď živý turnaj sponzorovaný PokerStars nebo balíček do online turnaje, jak je uvedeno v článku H(i) výše. Kombinace obou dvou není povolena.
  2. Balíček do “živého turnaje” bude zahrnovat výdaje za vstup a ubytování v hotelu do libovolného Main eventu sponzorovaného PokerStars v roce 2012, s tím, že turnaj, který si zvolí sám Vítěz, může dosahovat maximálně hodnoty balíčku (např. 7.000 $). V případě, že by do živého turnaje nebyla použita celá částka 7.000 $, mohou se zbývající prostředky použít do budoucího živého turnaje sponzorovaného PokerStars. Pokud bude celková hodnota vybraného balíčku do živého turnaje přesahovat 7.000 $, požádáme Vítěze, aby doplatil rozdíl. Za účelem této Akce se událostí sponzorovanou PokerStars myslí kterákoliv tour uvedená na stránkách PokerStars pro váš region, kromě World Series of Poker* a Aussie Millions. Aktuální seznam událostí si vyžádejte emailem na adrese registrations@pokerstars.cz.
  3. V souvislosti s balíčkem do “Online turnaje” platí stejná pravidla jako ta, která jsou uvedena v článku 2(b) výše. Podrobnosti o konkrétních online pokerových turnajích, do nichž lze využít tento balíček, se nachází zde: /poker/tournaments.
  4. Abychom se vyvarovali nedorozuměním, Odměny jsou nepřenosné, nelze je darovat, přenechat, převést ani prodat jiné osobě či osobám.
  5. S výhrou mohou být spojeny další podmínky a pravidla stanovená poskytovatelem výhry, s kterými musíte souhlasit. PokerStars nepřebírá zodpovědnost za následky vzniklé vaším nedodržením těchto podmínek a pravidel. Kromě toho má vítěz povinnost podepsat samostatnou závaznou smlouvu s PokerStars týkající se podmínek pro udělení a/nebo užívání Odměny. Nedodržení této smlouvy může mít za následek propadnutí Odměny.
  6. Odměnu nepředáme Účastníkovi, který z jakýchkoliv důvodů nebude právně způsobilý k užívání Odměny nebo v situaci, kdy by poskytnutí Odměny tomuto účastníkovi bylo nezákonné.
  7. Každý Účastník s nárokem na Odměnu v této akci je samostatně zodpovědný za všechny povinnosti, daně nebo poplatky, které mohou být v souladu příslušnými zákony vyžadovány odpovídající autoritou ve vztahu k účastníkovu nároku na Odměnu.
  8. Pokud není uvedeno jinak, kde Odměna představuje finanční platby pro vás, připíšeme odpovídající částko na váš hráčský účet na Stránce (“Hráčský účet”) během přijatelné doby od vaší výhry.
 3. Podmínky kvalifikace

  1. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců PokerStars, partneři nebo ti, kteří mají nějakým způsobem vztah k PokerStars. Za těmito účely se pod pojmem "příbuzní" rozumí manžel, partner, rodiče, děti a sourozenci.
  2. K účasti v této Akci musí být soutěžící starší 18 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle jurisdikce jejich země (vždy ta vyšší). Kdykoliv můžete být PokerStars nebo jinou třetí stranou požádáni o prokázání věku a/nebo vaší totožnosti. Všichni hráči musí být schopni předložit platný cestovní pas nebo platný doklad totožnosti s fotografií, který prokáže jejich věk a/nebo totožnost. V opačném případě bude hráč vyřazen ze Stránky a diskvalifikován z Akce.
  3. Účastí v libovolném turnaji MTT na Stránce potvrzujete, že jméno a adresa registrovaná u vašeho hráčského účtu, je správná a aktuální. Jakékoliv úpravy musí být provedeny před účastí v turnaji MTT.
 4. Různé

  1. Účastí v Akci a/nebo v libovolném MTT na Stránce udělujete PokerStars právo používat vaše jméno, podobu, hlas a fotografie pro marketingové a propagační účely v mediích jakéhokoliv druhu a v tomto směru se výslovně vzdáváte nároku na další odškodné. Pokud je potřeba, a vyžadují-li to pokyny PokerStars, souhlasíte také s tím, že budete pomáhat s propagací PokerStars a Stránek.
  2. PokerStars může na základě vlastního rozhodnutí Akci kdykoliv změnit nebo zrušit. Možné změny zahrnují mimo jiné výplatní strukturu a Odměny, tabulku s body do Žebříčku (která se nachází zde: /wbcoop).
  3. Účastí v této akci se zavazujete, že žádným způsobem nepoškodíte nebo se nebudete chovat nevhodně vůči PokerStars, jejím právním zástupcům, partnerským firmám, dceřiným společnostem, agenturám a příslušným úředním osobám, ředitelům, zaměstnancům a zástupcům, po zákonem dané hranice, vyvarujete se poškození, ztrátám nebo osobnímu zranění zaviněnému vaší osobou v souvislosti s vaší účastí v této Akci a/nebo vámi udělenou Odměnou (pokud ji získáte).
  4. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Pravidla, Podmínky a pravidla a/nebo Pravidla turnajů, na základě vlastního rozhodnutí, pokud se PokerStars domnívá, že v rámci Akce nelze dodržet uvedené podmínky.
  5. V případě nejasností týkajících jakýkoliv aspektů této Akce je konečnému rozhodnutí závislé na PokerStars, je závazné, a nelze se proti němu odvolat Účastníkem ani žádnou třetí stranou.
  6. PokerStars si vyhrazuje právo diskvalifikovat a vyloučit jakéhokoliv Účastníka, který poruší jakoukoliv část těchto Pravidel, Podmínek a pravidel a/nebo Pravidel turnajů, a/nebo zabavit Odměnu udělenou Vítězi v události, pokud má důvodné podezření, že Vítěz porušil tato Pravidla, Podmínky a pravidla nebo Pravidla turnajů.
  7. Tato Akce a všechny Podmínky a pravidla vztahující se k ní musí být upraveny a sestaveny v souladu se zákony České republiky a budou podléhat výhradně soudu pro městskou část Praha 1 v České republice.
  1.  
   1. Akce a všechny Podmínky a pravidla vztahující se k ní musí být upraveny a sestaveny v souladu se zákony České republiky a budou podléhat výhradně obvodnímu soudu pro městskou část Praha 1 v České republice.

V případě dotazů týkajících se WBCOOP 2012 kontaktujte support@pokerstars.cz.

Zpět na hlavní stránku WBCOOP.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software